ថ្ងៃអង្គារខែមករា 17, 2023
ទំព័រដើម ស្លាក ទំនុកដំកើង

ស្លាក: ទំនុកច្រៀង

ទំនុក​តម្កើង​សម្រាប់​សេចក្ដី​មេត្តា​ករុណា​និង​ការ​ពេញ​ចិត្ត

0
ថ្ងៃ​នេះ យើង​នឹង​និយាយ​ជាមួយ​នឹង​ទំនុក​តម្កើង​សម្រាប់​សេចក្ដី​មេត្តា​ករុណា និង​ការ​អនុគ្រោះ ព្រះ​របស់​យើង​គឺ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ព្រះគុណ ការ​អត់​ទោស ការ​អាណិត​អាសូរ មេត្តា​ករុណា និង​ការ​ពេញ​ចិត្ត។ មានមនុស្សជាច្រើន...

ទំនុកតម្កើង 4 ដើម្បីអធិស្ឋាននៅពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រជាមួយនឹងចំណុចអធិស្ឋាន ចំណាំ: ...

0
ថ្ងៃនេះ យើងនឹងលើកយកទំនុកតម្កើង 4 ប្រការ ដើម្បីអធិស្ឋានទាំងកណ្តាលអធ្រាត្រ ជាមួយនឹងចំណុចអធិស្ឋាន ចំណាំ៖ សូមបួងសួងទាំងនេះដោយគុណទ្វេ ១....

៨០ ចំណុចនៃការអធិស្ឋានសង្គ្រាមពីសៀវភៅទំនុកដំកើង

ទំនុកដំកើង ១៤៤: ១: ១ សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាកម្លាំងដែលបង្ហាត់ដៃខ្ញុំក្នុងការធ្វើសឹកហើយម្រាមដៃខ្ញុំប្រយុទ្ធ៖ នៅពេលនិយាយដល់បទគម្ពីរ ...