ថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ធ្នូ 2022 ។
ទំព័រដើម ស្លាក បណ្តាសា

ស្លាក: បណ្តាសា

ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ជ័យជំនះលើបណ្តាសាជំនាន់ដែលរឹងរូស 

1
ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ជ័យជំនះលើបណ្តាសាជំនាន់ដែលរឹងរូស។ ហើយ​គាត់​បាន​ដើរ​កាត់​មុខ​លោក​ម៉ូសេ ដោយ​ប្រកាស​ថា ព្រះ‌អម្ចាស់ ជា​ព្រះ...

ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ជ័យជំនះលើបណ្តាសាជំនាន់ក្រោយ

0
ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ជ័យជំនះលើបណ្តាសាជំនាន់ក្រោយ។ លោក​ដើរ​កាត់​មុខ​លោក​ម៉ូសេ ដោយ​ប្រកាស​ថា ព្រះ‌អម្ចាស់ ជា​ព្រះ‌អម្ចាស់...

ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីបំបែកបណ្តាសាដែលរឹងរូស

0
  សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីបំបែកបណ្តាសាដែលរឹងរូស។ អេសា។ ៥៤:១៧ និយាយថា“ គ្មានគ្រឿងសស្ត្រាវុធណាដែលត្រូវបានធ្វើទាស់នឹងអ្នកនឹងបានជោគជ័យឡើយ។ និង ...

៥ ប្រភេទនៃបណ្តាសាទូទៅនិងមានវិធីព្យាបាលតាមព្រះគម្ពីរ

នៅក្នុងជីវិតមានកំលាំងខ្លាំងពីរដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺពរនិងបណ្តាសាអ្នកក៏ជា…

ការអធិស្ឋាន ៣ ថ្ងៃនិងការតមអាហារដើម្បីបំបែកវដ្តគ្រួសារ ...

ពង្សាវតារក្សត្រទី ២ ៥:២៥ ប៉ុន្តែគាត់បានចូលទៅឈរនៅមុខម្ចាស់របស់គាត់។ លោកអេលីសេមានប្រសាសន៍ថា៖ «កេហាស៊ីតើឯងមកពីណា? ហើយគាត់បាននិយាយថា ...

ចំណុចអធិស្ឋាននៃសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ច្រាសបណ្តាសាដែលលាក់

ជនគណនា ២៣:២៣ ច្បាស់ជាគ្មានមន្តអាគមប្រឆាំងនឹងយ៉ាកុបទេហើយក៏គ្មានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរ។

ការបន់ស្រន់បួងសួងដើម្បីបំបែកបណ្តាសាលើហិរញ្ញវត្ថុ

ជនគណនា ២៣: ៨ តើខ្ញុំត្រូវបណ្តាសាអ្នកណាដែលព្រះមិនបានដាក់បណ្តាសា? តើអោយខ្ញុំប្រទេចផ្ដាសាអ្នកណាដែលព្រះអម្ចាស់មិនបានប្រឆាំង? ថ្ងៃនេះរាល់បណ្តាសា ...

២០ ការបន់ស្រន់បួងសួងដើម្បីបំបែកបណ្តាសានិងអក្ខរាវិរុទ្ធ

ពង្សាវតារក្សត្រទី ២ ២: ១៨-២២: ១៨ ហើយនៅពេលដែលពួកគេបានវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញ (ព្រោះគាត់បានស្នាក់នៅឯក្រុងយេរីខូ) គាត់បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថា“ តើខ្ញុំមិនបាននិយាយទៅកាន់ ...

១០ ជួយបន់ស្រន់ដើម្បីបំបែកបណ្តាសាគ្រួសារ

កាឡាទី ៣: ១៣-១៤: ១៣ ព្រះគ្រីស្ទបានលោះយើងពីបណ្តាសានៃច្បាប់ដោយត្រូវបណ្តាសាសម្រាប់យើងដ្បិតមានសេចក្តីចែងថា“ បណ្តាសា”

២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការបះបោរដែលរឹងចចេស

ជនគណនា ២៣:២៣ ២៣ ប្រាកដជាគ្មានមន្តអាគមប្រឆាំងនឹងយ៉ាកុបទេហើយក៏គ្មានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរ។