ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, មករា 12, 2023
ទំព័រដើម ស្លាក ការសម្អាត

ស្លាក: សំអាត

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការសំអាតអាសនៈ

បទគម្ពីរចែងថាអ្នកណាអាចឡើងទៅលើភ្នំនៃព្រះអម្ចាស់ឬអ្នកដែលអាចឈរនៅទីបរិសុទ្ធរបស់គាត់បានអ្នកដែលស្អាតស្អំ ...

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការសំអាតព្រះវិហារ

សាសនាចក្រគឺជាលំយោលនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ វាគឺដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សព្រះវិហារដើរតួជា ...

ការអធិស្ឋានសំអាតខាងវិញ្ញាណ

ការសំអាតខាងវិញ្ញាណគឺជាទម្រង់នៃការរំដោះដែលត្រូវតែកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សឬអ្នកជឿដើម្បីឱ្យបុគ្គលបែបនេះបានទាំងស្រុង ...

៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការសំអាតខាងវិញ្ញាណ

ធីម៉ូថេទី ២ ២:២០ នៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំមួយមិនត្រឹមតែមានវត្ថុធ្វើពីមាសនិងប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេគឺមានឈើនិង ...

ចំណុចការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពចំនួន ៣០ ចំណុចស្តីពីការញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងការសំអាតរបស់បរិសុទ្ធ ...

កិច្ចការ ២៦:១៨ ដើម្បីបើកភ្នែករបស់ពួកគេហើយបង្វែរពួកគេចេញពីភាពងងឹតទៅជាពន្លឺហើយពីអំណាចរបស់សាតាំងមករកព្រះដែលពួកគេ ...

ទំនុកដំកើង ៥១ ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ការសំអាតនិងការលើកលែងទោស

ទំនុកតម្កើង ៥១: ១ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រណីសន្តោសទូលបង្គំដោយព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គផង! ។ យើង ...