២១ ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ការណែនាំពីព្រះ

អេសាយ ៦១: ៧៖

១៧ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ប្រោសលោះនិងជាព្រះដ៏វិសុទ្ធរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល។ យើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកដែលបង្រៀនអ្នកអោយរកប្រាក់ចំណេញបាន។ អ្នកនាំផ្លូវដែលអ្នកត្រូវដើរ។

កូនព្រះគ្រប់រូបត្រូវការ ទិសដៅដ៏ទេវភាព។ នៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឱ្យព្រះដឹកនាំយើងយើងជៀសវាងពីកំហុសជាច្រើននៅក្នុងជីវិត។ ការងារស្មានជាច្រើនដែលយើងចូលរួមគឺដោយសារតែយើងខ្វះការណែនាំពីព្រះ។ ចំណុចអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការណែនាំពីព្រះនឹងជួយយើង ឲ្យ អំពាវនាវដល់ព្រះដឹកនាំយើងក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងតាមរយៈជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ព្រះនៅតែដឹកនាំកូន ៗ របស់ទ្រង់សព្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែទ្រង់នឹងមិនដឹកនាំយើងដោយកម្លាំងទេយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈដើម្បីដឹកនាំហើយយើងត្រូវតែសុំព្រះអង្គអធិស្ឋានដើម្បីដឹកនាំយើងហេតុដូចនេះ ចំណុចអធិស្ឋាន សម្រាប់ការណែនាំពីព្រះ។ នៅក្នុងដំណើរស្វែងរករបស់យើងនៅក្នុងជីវិតវាក៏សំខាន់ផងដែរដែលយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ដ៏សំខាន់ដឹកនាំយើងគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាឆន្ទៈរបស់ទ្រង់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចងក្រងខគម្ពីរចំនួន ២០ អំពីការណែនាំពីព្រះ។


សៀវភៅការអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពល 
by គ្រូគង្វាលអាយឃុកស៊ូ។ 
ឥឡូវនេះមាននៅលើ ក្រុមហ៊ុន Amazon 


២១ ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ការណែនាំពីព្រះ

១) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយអ្វីក៏ដោយដែលហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវចំពោះខ្ញុំតែអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឃាត់ខ្ញុំមិនឱ្យចូលទៅជិតវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើដែលនឹងធ្វើឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសោកសៅចំពោះអត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំសូមកុំឱ្យខ្ញុំធ្វើវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យទូលបង្គំមានស្មារតីចេះវែកញែកផងសូមកុំ ឲ្យ ទូលបង្គំត្រូវបានបំផ្លាញដោយលោកីយដ៏អាក្រក់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានវិញ្ញាណនៃការគោរពប្រតិបត្តិដល់ទូលបង្គំដើម្បីដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំឱ្យខ្ញុំធ្វើជម្រើសដែលនឹងនាំខ្ញុំទៅឋាននរកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះខ្ញុំចេញពីស្មារតីអត់ធ្មត់កុំអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ ខ្ញុំបានព្យាករណ៍ថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងក្រឡេកមើលទៅក្រោយវិញក្នុងការប្រណាំងនៅស្ថានសួគ៌ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកភ្នែកខ្ញុំដើម្បីមើលឃើញល្បិចរបស់អារក្សនិងភ្នាក់ងាររបស់វាប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំពង្រឹងខ្លួនខ្ញុំដោយដាវនៃវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ឲ្យ ឈរប្រឆាំងនឹងរាល់ការល្បួងរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានព្រះគុណដល់ខ្ញុំដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានិច្ចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណជួយខ្ញុំអោយដាក់រូបកាយខ្ញុំចុះដើម្បីរស់នៅខាងលើអំពើបាបនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រោះអ្នកគឺជាអ្នកឃ្វាលខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនខ្វះឬត្រូវការនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

១៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំដោយពួកហោរាក្លែងក្លាយនៃគ្រាចុងក្រោយនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយនៅក្នុងដំណើរដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងជំនឿសូមញែកខ្ញុំចេញពីមិត្តអាក្រក់ណាម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្ដិបោកប្រាស់និងភ្នាក់ងារសាតាំងដែលនឹងព្យាយាមដកខ្ញុំចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យទូលបង្គំមានស្មារតីចេះវែកញែកដើម្បីកុំអោយសាតាំងឆ្លៀតយកខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៦) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាអារក្សនឹងមិនរកកន្លែងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

១៧) ។ ខ្ញុំនិយាយជាផ្លូវការក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំបានពាក់អាវពាសដែករបស់ព្រះហើយគ្មានអារក្សអាចឈ្នះខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបានឡើយ។

១៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱបខ្ញុំដោយវិញ្ញាណនៃការអធិស្ឋាននិងការអង្វរហើយសូមកុំឱ្យភ្លើងនៃការអធិស្ឋានស្ងប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៩) ខ្ញុំសូមបន្ទោសរាល់ការខ្ជិលច្រអូសក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២០) ។ ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការរំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់បង្កាត់ភ្លើងនៃសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

២០ ខគម្ពីរអំពីការណែនាំពីព្រះ

៤) ។ សុភាសិត ១០:២២ ៈ
៩ ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងធ្វើផ្លូវរបស់ខ្លួនតែព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំជំហានរបស់គេ។

៧) ។ ទំនុកដំកើង ១២៧: ៣-៥ ៈ
៨ ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកហើយបង្រៀនអ្នកតាមវិធីដែលអ្នកត្រូវដើរ។ ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកដោយភ្នែករបស់ខ្ញុំ។ ៩ កុំធ្វើដូចសេះឬដូចលាកាត់ដែលមិនយល់ឡើយ។ ត្រូវទប់មាត់កុំអោយគេចូលមកជិតក្រែងគេក្រែងលោគេមកជិតអ្នក។

២០) ។ ពេត្រុសទី ២ ២: ៩៖
21 ចំពោះការព្យាករណ៍នេះមិនមែននៅក្នុងពេលចាស់ដោយបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សនោះទេប៉ុន្តែបុរសដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះបាននិយាយនៅពេលពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

១៨) ។ ហេព្រើរ ១០:២៣:
៦ ដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ាននិយាយដោយក្លាហានថា«ព្រះអម្ចាស់ជាជំនួយខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីដែលមនុស្សធ្វើចំពោះខ្ញុំឡើយ។

៧) ។ ទំនុកដំកើង ១២៧: ៣-៥ ៈ
មែនហើយទោះបីខ្ញុំដើរកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្ដីស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីដែលអាក្រក់ដែរព្រោះអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំ។ ដំបងនិងដំបងរបស់អ្នកជួយសំរាលទុក្ខខ្ញុំ។ 4 ព្រះអង្គរៀបចំតុនៅមុខទូលបង្គំនៅចំពោះមុខខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងលើក្បាលទូលបង្គំ។ ពែងរបស់ខ្ញុំហៀរ។ 5 សេចក្តីសប្បុរសនិងមេត្តាករុណានឹងកើតមានដល់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតហើយខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអម្ចាស់រហូតតទៅ។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
21 ហើយរបស់អ្នកត្រចៀកនឹងឮពាក្យពីក្រោយអ្នកថា: នេះជាអ្នករាល់គ្នាវិធីដើរនៅក្នុងវានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាងាកទៅខាងស្ដាំហើយនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាងាកទៅខាងឆ្វេង។

៩) ។ ពេត្រុសទី ១ ២: ២-៣៖
១៩ ប៉ុន្ដែដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់គ្រិស្ដដូចជាកូនចៀមដែលគ្មានស្នាមប្រឡាក់និងស្នាមប្រឡាក់។ ២០ អ្នកណាបានត្រូវគេតម្រូវទុកជាមុនតាំងពីមុនកំណើតពិភពលោកតែត្រូវបានបង្ហាញ ឲ្យ ឃើញនៅគ្រាចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់អ្នក។ ២១ តើអ្នកណាជឿលើព្រះ? ដែលបានប្រោសព្រះអង្គអោយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយប្រទានសិរីរុងរឿងមកព្រះអង្គ។ ដើម្បីអោយជំនឿនិងសេចក្ដីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់។

២០) ។ កូល៉ុស ៣:២០៖
16 សូមអោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រិស្ដសណ្ឋិតនៅក្នុងបងប្អូនអោយបានបរិបូណ៌។ ចូរប្រៀនប្រដៅនិងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយច្រៀងទំនុកតម្កើងបទចំរៀងនិងបទចំរៀងមកពីព្រះវិញ្ញាណ។ ចូរច្រៀងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងចិត្ត។

១៨) ។ កូរិនថូសទី ១ ១៤:៣៣៖
២ នៅថ្ងៃទីមួយនៃសប្ដាហ៍ចូរអ្នករាល់គ្នាម្នាក់ៗសន្សំប្រាក់តាមខ្លួនតាមការដែលព្រះបានចំរើនឡើង ដើម្បីកុំឲ្យ មានការជួបជុំនៅពេលខ្ញុំមកដល់។

២០) ។ ពេត្រុសទី ២ ២: ៩៖
16 ក្នុងនាមជាផងដែរនៅក្នុងសំបុត្រទាំងអស់ដែលលោកបរិយាយអំពីរឿងទាំងនេះ! ក្នុងគម្ពីរមានអ្នកខ្លះពិបាកយល់ដែលអ្នកទាំងនោះមិនទាន់ស្គាល់និងត្រូវវង្វេងស្មារតីដូចគម្ពីរឯទៀតៗត្រូវវិនាសអន្ដរាយដែរ។

១៨) ។ ហេព្រើរ ១០:២៣:
មិនត្រូវលះបង់ការប្រជុំគ្នាដូចអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើនោះឡើយ។ ចូរលើកទឹកចិត្ដគ្នាទៅវិញទៅមកអោយរឹតតែខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាថ្ងៃកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
4 ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបថា៖ «អ្នករាល់គ្នាធ្លាប់អានគម្ពីររួចមកហើយថាអ្នកដែលបានបង្កើតពួកគេតាំងពីដំបូងមកសុទ្ធតែបង្កើតមនុស្សមកជាប្រុសជាស្ដ្រី។

១៣) ។ ជនគណនា ៧: ១-៨៩៖
១ ហើយនៅថ្ងៃដែលលោកម៉ូសេបានដំឡើងព្រះពន្លាយ៉ាងពេញលេញហើយបានចាក់ប្រេងតាំងនិងធ្វើពិធីទីសក្ការៈព្រមទាំងឧបករណ៍ទាំងអស់នៅលើអាសនៈនិងប្រដាប់ប្រដាទាំងអស់នៅទីនោះ។ ; ២ ស្តេចអ៊ីស្រាអែលដែលជាមេដឹកនាំក្រុមគ្រួសាររបស់បុព្វបុរសរបស់ពួកគេដែលជាមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធនិងជាអ្នកត្រួតត្រាលើពួកគេមានចំនួនប្រជាជន។ ៣ ពួកគេបានយកតង្វាយរបស់ពួកគេមកថ្វាយព្រះអម្ចាស់គឺមានរទេះចំបាំងប្រាំមួយនិងគោដប់ពីរ។ ; រទេះចំបាំងសំរាប់មេដឹកនាំពីររូបនិងគោនីមួយៗត្រូវយកទៅជូនចំពោះត្រសាល។ ៤ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថា៖ ៥ ចូរយករបស់ទាំងនោះទៅបំពេញមុខងារបំរើក្នុងពន្លាជួបព្រះអម្ចាស់។ ចូរប្រគល់ពួកលេវីអោយម្នាក់ៗតាមមុខងាររបស់ពួកគេ។ ៦ លោកម៉ូសេយករទេះនិងគោមកប្រគល់អោយពួកលេវី។ ៧ លោកបានប្រគល់រទេះពីរនិងគោបួនក្បាលដល់កូនប្រុសរបស់លោកគើរសុនតាមមុខងាររបស់ពួកគេ។ ៨ លោកអោយរទេះចំនួនបួននិងគោប្រាំបីក្បាលអោយកូនរបស់លោកម៉្រារីតាមមុខងារដែលពួកគេដាក់នៅក្រោមដៃលោកអ៊ីថាម៉ារជាកូនរបស់លោកបូជាចារ្យអើរ៉ុន។ ។ ៩ ប៉ុន្តែគាត់ពុំបានអោយអ្វីទៅកូនចៅកេហាត់ទេព្រោះគេបំពេញមុខងាររបស់ទីសក្ការៈគឺនៅលើស្មាគេ។ ១០ នៅថ្ងៃដែលព្រះរាជាចាក់ប្រេងសំរាប់ថ្វាយអាសនៈនៅថ្ងៃដែលស្តេចចាក់ប្រេងអភិសេកព្រះអង្គក៏ថ្វាយតង្វាយរបស់ពួកគេនៅមុខអាសនៈដែរ។ ១១ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថា៖ «រៀងរាល់ថ្ងៃគេត្រូវថ្វាយសក្ការៈដល់មេដឹកនាំម្នាក់ៗសំរាប់ពិធីថ្វាយអាសនៈ។ ១២ ហើយអ្នកដែលថ្វាយតង្វាយនៅថ្ងៃទី ១ គឺណាថាន់ជាកូនរបស់អាំមីណាដាប់ក្នុងកុលសម្ព័ន្ធយូដា។ ១៣ ហើយតង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់ទម្ងន់មួយរយសាមសិបតម្លឹងមួយចានគោមប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ចំណែកនៃទីសក្ការៈ ម្សៅទាំងពីរលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ។ ១៤ ប្រេងមួយភាគដប់នៃមាសសុទ្ធមួយគ្រឿងមានក្លិនឈ្ងុយ។ ១៥ គោចៀមឈ្មោលមួយចៀមឈ្មោលមួយនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ ពពែឈ្មោលមួយសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយរំដោះបាប: ១៧ សំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយរំដោះបាបគឺគោពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបទីប្រាំបួន។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកណាកសុនជាកូនរបស់អមីមីណាប។ នៅថ្ងៃទីពីរលោក Nethaneel ជាកូនប្រុសរបស់លោកស៊ូរ៉ាជាកូនរបស់លោកស៊ូរ៉ាជាមេដឹកនាំរបស់អ៊ីសាខារបានផ្តល់ជូនលោក។ ទីជម្រក; ម្សៅទាំងពីរលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ ២០ ប្រេងមួយស្លាបព្រាលាយជាមួយប្រេងក្រអូប ២១ ប្រេងគោមួយចៀមឈ្មោលមួយនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោលពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំអាយុមួយខួប។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកនថាណែលជាកូនរបស់លោកស៊ូ។ នៅថ្ងៃទីបីលោកអេលាបជាកូនរបស់ហេឡូនជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅសាប់យូឡូន។ ២៥ តង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់មួយទម្ងន់សាមសិបតម្លឹងមួយចានមួយប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ជម្រកនេះ; ម្សៅទាំងពីរលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ ២៦ ថូមាសមួយភាគដប់នៃប្រេងក្រអូប។ ២៧ កូនគោមួយចៀមឈ្មោលមួយនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ២៩ សម្រាប់ការថ្វាយយញ្ញបូជាមេត្រីភាពគោពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំនៃឆ្នាំដំបូងជាតង្វាយរបស់អេលាយជាកូនរបស់ហេឡូន។ នៅថ្ងៃទីបួនលោកអេលីសាបជាកូនរបស់លោកសេដេអ៊រជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅរូបេនបានថ្វាយតង្វាយ ៣១: ៣១ យញ្ញបូជារបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់សាមសិបតម្លឹងមួយចានមួយប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ទីជម្រក; ម្សៅទាំងពីរលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ។ ៣២ ប្រេងមួយស្លាបព្រាដប់ថូនិងគ្រឿងក្រអូប ៣៣ កូនគោមួយចៀមឈ្មោលមួយកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោលពីរចៀមឈ្មោលប្រាំនិងពពែប្រាំជាកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយរំដោះបាប។ ៣៦ នៅថ្ងៃទីប្រាំគឺលោកស្លូលីលជាកូនរបស់លោកស៊ូរីដាដាជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅស៊ីម្មាន។ ៣៧ តង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់មួយទម្ងន់សាមសិបសាមសិបតម្លឹងមួយចានគូបចិតសិបតម្លឹង។ ជម្រកនេះ; ម្សៅទាំងពីរលាយនឹងប្រេងលាយជាមួយប្រេងសម្រាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ ៣៨ មួយស្លាបព្រាមាសដប់អំពីគ្រឿងក្រអូប ៣៩ កូនគោមួយចៀមឈ្មោលមួយកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ៤១ សម្រាប់ការថ្វាយយញ្ញបូជារំដោះបាបមានគោពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែឈ្មោលប្រាំនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបចំនួនប្រាំបួនក្បាល។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកស្លូលីលជាកូនរបស់លោកស៊ូរីដាដា។ ៤២ នៅថ្ងៃទីប្រាំមួយលោកអេលីយ៉ាផាជាកូនរបស់លោកឌូអែលជាមេដឹកនាំរបស់កុលសម្ព័ន្ធកាដ។ ៤៣ តង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់សាមសិបតម្លឹងមួយចានគោមប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ; ពួកគេទាំងម្សៅម៉ដ្តលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ។ ៤៤ ស្លាបព្រាមាសមួយថូមដប់គ្រាប់, មានគ្រឿងក្រអូបពេញ។ 42 គោឈ្មោលមួយចៀមឈ្មោលមួយនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ ៤៧ សម្រាប់ការថ្វាយយញ្ញបូជាមេត្រីភាពគឺគោពីរពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំក្នុងឆ្នាំទីមួយ។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកអេលីយ៉ាផាជាកូនរបស់ Deuel ។ ៤៨ នៅថ្ងៃទីប្រាំពីរអេលីសាម៉ាជាកូនរបស់អាំមីហ៊ូដជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅអេប្រាអ៊ីមបានប្រគល់តង្វាយ ៤៩ គឺមួយឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់មួយរយសាមសិបស្លឹងមួយចានប្រាក់មួយចិតសិបតម្លឹង។ ទីជម្រក; ពួកគេទាំងម្សៅម៉ដ្តលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ 48 ប្រេងមួយថាំងដប់ស្លាបព្រាល្អីមានប្រេងក្រអូប: 49 គោឈ្មោលមួយចៀមឈ្មោលមួយនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតចំនួន 50 កូនក្មេងមួយ។ ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោលពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំក្នុងឆ្នាំទីមួយ។ នេះជាតង្វាយរបស់អេលីសាម៉ាជាកូនរបស់អាំមីហ៊ូដ។ ៥៤ នៅថ្ងៃទីប្រាំបីគេជូនលោកកាម៉ាលាលជាកូនរបស់លោកប៉ាដាសួរជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅម៉ាណាសេ។ ៥៥ តង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់សាមសិបសាមសិបតម្លឹងមួយយួរជាប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ម្សៅទាំងពីរលាយនឹងប្រេងលាយជាមួយប្រេងសម្រាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ៥៦ ស្លាបព្រាមាសមួយថូមដប់គ្រាប់, មានគ្រឿងក្រអូប ៥៧ កូនគោមួយចៀមឈ្មោលមួយកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោលពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំក្នុងឆ្នាំដំបូង។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកកាម៉ាលាលជាកូនរបស់លោកផៃស៊រ។ ៦០ នៅថ្ងៃទីប្រាំបួនគឺលោកអាប៊ីដានជាកូនរបស់គេឌានដែលជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅបេនយ៉ាមីន។ ៦១ តង្វាយរបស់គាត់គឺមានឆនំងប្រាក់មួយទម្ងន់ទម្ងន់មួយរយសាមសិបតម្លឹងមួយចានគោមប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ទីជម្រក; ពួកគេទាំងម្សៅម៉ដ្តលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ។ ៦២ មួយស្លាបព្រាមាសដប់ថាំងនិងគ្រឿងក្រអូប ៦៣ គោមួយកូនចៀមចៀមមួយកូនចៀមអាយុមួយឆ្នាំសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ ត្រូវថ្វាយពពែឈ្មោលពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំក្នុងឆ្នាំទីមួយ។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកអប៊ីដានជាកូនរបស់គីដានី។ ៦៦ នៅថ្ងៃទីដប់គឺលោកអហ៊ីស៊ើរជាកូនរបស់លោកអាំមីសាដាឌីជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅដាន់។ ៦៧ តង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់មួយទម្ងន់សាមសិបតម្លឹងមួយចានមួយប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ទីជម្រក; ពួកគេទាំងម្សៅម៉ដ្តលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ ៦៨ មួយស្លាបព្រាមាសដប់អោនមានគ្រឿងក្រអូប ៦៩ គោឈ្មោលមួយចៀមឈ្មោលមួយកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ ៧១ សម្រាប់ពពែឈ្មោលពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំក្នុងឆ្នាំដំបូងនេះជាតង្វាយរបស់លោកអហ៊ីស៊ើរជាកូនរបស់លោកអាំមីសាដាយ។ ៧២ នៅថ្ងៃទីដប់មួយគឺផាល្លាយជាកូនរបស់លោកអូគរ៉ានជាមេដឹកនាំរបស់កូនចៅរបស់អេស៊ើរ។ ៧៣ តង្វាយរបស់គាត់មានឆនំងប្រាក់មួយទម្ងន់ទម្ងន់មួយរយសាមសិបតម្លឹងមួយចានមួយប្រាក់ចិតសិបតម្លឹង។ ទីជម្រក; ពួកគេទាំងម្សៅម៉ដ្តលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយម្សៅ ៧៤ ស្លាបព្រាមាសដប់ថាំងមួយគ្រឿងមានគ្រឿងក្រអូប៖ ៧៥ គោឈ្មោលមួយចៀមឈ្មោលមួយនិងកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុត។ ៧៧ ហើយសម្រាប់ការថ្វាយយញ្ញបូជាមេត្រីភាពគោពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំនៃឆ្នាំដំបូង។ នេះជាតង្វាយរបស់លោកប៉ាកគីលជាកូនរបស់លោកអូក្រាន។ ៧៨ នៅថ្ងៃទី ១២ គឺលោកអហ៊ីរ៉ាជាកូនរបស់អេណានជាចៅហ្វាយលើកូនចៅរបស់ណាផាតលី។ ៧៩ តង្វាយរបស់គាត់គឺឆនំប្រាក់មួយទម្ងន់មួយទម្ងន់សាមសិបសាមសិបតម្លឹងមួយចានគោមចិតសិបតម្លឹង។ ទីជម្រក; ម្សៅទាំងពីរលាយជាមួយប្រេងសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ៨០ កូនចៀមមាសមួយស្លាបព្រាមានប្រេងក្រអូប ៨១ កូនគោមួយចៀមឈ្មោលមួយកូនចៀមអាយុមួយខួបសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូល។ ពពែពពែសំរាប់ថ្វាយជាយញ្ញបូជារំដោះបាប៖ ៨៣ និងសំរាប់ថ្វាយយញ្ញបូជាមេត្រីភាពគឺគោពីរចៀមឈ្មោលប្រាំពពែប្រាំនិងកូនចៀមប្រាំក្នុងឆ្នាំទីមួយ។ ៨៤ នេះជាការឧទ្ទិសថ្វាយអាសនៈនៅថ្ងៃដែលស្តេចអ៊ីស្រាអែលចាក់ប្រេងអភិសេកគឺ៖ ឆ្នាំងសាកប្រាក់ ១២ ចានប្រាក់ដប់ពីរ។ មាសនីមួយៗមានទម្ងន់មួយរយសាមសិបតម្លឹង។ ចានចំនួនចិតសិប: វត្ថុទាំងអស់ដែលមានទម្ងន់មានពីរពាន់បួនរយតម្លឹងគិតជាប្រាក់សំរាប់ទីសក្ការៈ។ មាសចំនួនដប់ពីរគ្រាប់មានពេញទៅដោយគ្រឿងក្រអូបមានទម្ងន់ដប់តម្លឹងគិតតាមទម្ងន់របស់ទីសក្ការៈ។ មាសទាំងអស់ ស្លាបព្រាគឺមួយរយម្ភៃតម្លឹង។ ៨៧ គោឈ្មោលសំរាប់ថ្វាយជាតង្វាយដុតទាំងមូលមានគោបាដប់ពីរចៀមឈ្មោលដប់ពីរកូនចៀមអាយុមួយខួបដប់ពីរ។ ៨៨ គោឈ្មោលទាំងអស់សំរាប់ថ្វាយយញ្ញបូជាមេត្រីភាពមានគោ ២២ ក្បាលនិងចៀមឈ្មោលហុកសិបកូនពពែហុកសិបកូនចៀមអាយុមួយឆ្នាំហុកសិបឆ្នាំ។ នេះជាការឧទ្ទិសថ្វាយអាសនៈបន្ទាប់ពីបានចាក់ប្រេងរួច។

៦) ។ យ៉ូហានទី ១ ៤:១៨
ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងរស់ក្នុងពន្លឺដូចព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលគង់នៅក្នុងពន្លឺនោះយើងនឹងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គជំរះយើងអោយបានបរិសុទ្ធរួចពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់។

១២) ។ កិច្ចការ ១៦: ៦-៧ ៈ
22 ក្រុមជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានidដំណឹងនេះក៏ចាត់លោកបារណាបាសអោយទៅក្រុងអន់ទីយ៉ូក។ 23 កាលគាត់ទៅដល់ហើយបានឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះគាត់ត្រេកអរសប្បាយ។ គាត់ទូន្មានគេទាំងអស់គ្នាអោយប្ដេជ្ញាចិត្ដនៅស្មោះត្រង់នឹងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ច។ 24 លោកបារណាបាសជាមនុស្សល្អពោរពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងដោយជំនឿ។ ពេលនោះមានបណ្ដាជនជាច្រើនបានមកចូលរួមជាមួយព្រះអម្ចាស់។ ២៥ បន្ទាប់មកលោកបារណាបាសធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុងតើសុសដើម្បីស្វែងរកលោកសូល។ ២៦ កាលបានជួបហើយគាត់ក៏នាំលោកមកក្រុងអន់ទីយ៉ូក។ ហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាពេញមួយឆ្នាំពួកគេបានជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារហើយបង្រៀនមនុស្សជាច្រើន។ ពួកសិស្សបានគេហៅថាពួកគ្រីស្ទានដែលជាលើកដំបូងនៅអាន់ទីយ៉ូក។

១២) ។ កិច្ចការ ១៦: ៦-៧ ៈ
6 ពេលនោះលោកមហាបូជាចារ្យអាណលោកកៃផាលោកយ៉ូហានលោកយ៉ូហាននិងលោកអលេក្សានត្រុសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមហាបូជាចារ្យទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានៅក្រុងយេរូសាឡឹម។ ៧ ហើយពួកគេបានដាក់ពួកគេនៅកណ្តាលពួកគេបានសួរថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដោយអំណាចឬឈ្មោះអ្វី? ៨ លោកពេត្រុសបានពោរពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមានប្រសាសន៍ទៅគេថា៖ «អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជននិងជាព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់អ៊ីស្រាអែលអើយ! ប្រសិនបើយើងពិនិត្យពិច័យមើលអំពើល្អដែលបានធ្វើចំពោះបុរសឆ្មើងឆ្មៃតើគាត់បានជាយ៉ាងដូចម្ដេច? ១០ សូមអោយអ្នករាល់គ្នានិងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលស្គាល់ឈ្មោះព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាអ្នកភូមិណាសារ៉ែតដែលបងប្អូនបានឆ្កាងព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសព្រះអង្គអោយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ។ ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសអោយបងប្អូនបានរស់ឡើងវិញនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គនេះ។ ១១ នេះជាថ្មដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយអ្នកសាងសង់មិនមែនជាថ្មជ្រុងទេ។ ១២ គ្មានការសង្គ្រោះណាផ្សេងទៀតទេពីព្រោះគ្មានឈ្មោះណានៅក្រោមមេឃដែលបានផ្ដល់ ឲ្យ ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះនោះទេ។ 7 កាលពួកគេឃើញលោកពេត្រុសនិងលោកយ៉ូហានមានចិត្ដអង់អាចដូច្នេះគេងឿងឆ្ងល់ណាស់ព្រោះគេដឹងថាខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងនិងជាអ្នកចេះដឹង។ គេដឹងថាគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូ។ 8 គេបានឃើញបុរសដែលពួកគេជានោះឈរនៅជាមួយនោះពួកគេអាចនិយាយបានថាអ្វីប្រឆាំងនឹងវាបាន។

១៧) ។ យ៉ូណាស ២: ១-១០៖
១ លោកយ៉ូណាសទូលអង្វរព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់លោកពីក្នុងពោះត្រីថា៖ ២ «ខ្ញុំស្រែកអង្វរព្រះអង្គព្រោះតែទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំដល់ព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអង្គក៏ព្រះសណ្ដាប់ខ្ញុំដែរ។ ខ្ញុំបានស្រែកចេញពីក្នុងនរកមកហើយអ្នកបាន heard សំឡេងខ្ញុំ។ 1 ព្រះអង្គបានបោះខ្ញុំទៅក្នុងសមុទ្រនៅកណ្តាលសមុទ្រ។ ទឹកជំនន់បានឡោមព័ទ្ធខ្ញុំ។ រលកនិងរលកទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះអង្គក៏គ្របបាំងខ្ញុំ។ ៤ ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំត្រូវបណ្តេញចេញពីភ្នែករបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងក្រឡេកមើលទៅព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធរបស់អ្នកវិញ។ 2 ទឹកសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំរហូតដល់ព្រលឹង។ ជំរៅបានបិទជិតខ្ញុំស្មៅក៏ព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំ។ 3 ខ្ញុំបានចុះទៅជើងភ្នំ។ ផែនដីដែលព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំនេះជាប់នឹងខ្ញុំរហូតតទៅ។ តែព្រះអង្គបានដកជីវិតរបស់ខ្ញុំពីអំពើពុករលួយ។ ៧ ពេលព្រលឹងខ្ញុំស្រងូតស្រងាត់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹកឃើញដល់ព្រះអម្ចាស់ហើយពាក្យអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំក៏ចូលមកជិតអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ។ 4 អ្នកដែលសង្កេតមើលការឥតប្រយោជន៍បោះបង់ចោលសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ខ្លួន។ ៩ ប៉ុន្តែទូលបង្គំនឹងថ្វាយយញ្ញបូជាជាសំឡេងអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គ។ ខ្ញុំនឹងសងនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានស្បថ។ សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជារបស់ព្រះអម្ចាស់។ ១០ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ត្រីហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើអោយលោកយ៉ូណាសក្អួតចង្អល់លើដីគោក។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
1 ព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង្វាលរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងមិនចង់បានទេ។

៦) ។ យ៉ូហានទី ១ ៤:១៨
50 តើអ្នកណាអាចឈ្នះលោកីយ៍បាន? គឺអ្នកដែលជឿថាព្រះយេស៊ូពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។

១៦) ។ យ៉ូហានទី ១ ១: ៧-៩៖
6 យើងកើតមកពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដាប់យើង។ អ្នកណាមិនកើតមកពីព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះមិនស្តាប់យើងឡើយ។ ត្រង់នេះយើងដឹងថាយើងមានវិញ្ញាណនៃសេចក្ដីពិតនិងវិញ្ញាណដែលនាំអោយវង្វេង។ 7 កូនចៅជាទីស្រឡាញ់អើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះសេចក្ដីស្រឡាញ់កើតមកពីព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកណាមានចិត្ដស្រឡាញ់អ្នកនោះកើតមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ។ អ្នកណាមិនចេះស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេ។ ដ្បិតព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្ដីស្រឡាញ់។ ព្រះជាម្ចាស់បានសំដែងព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមយើងគឺព្រះអង្គបានចាត់ព្រះបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គអោយយាងមកក្នុងលោកនេះដើម្បីអោយយើងមានជីវិតដោយសារព្រះបុត្រា។ ១០ សេចក្ដីស្រឡាញ់មានដូចតទៅនេះមិនមែនយើងទេដែលបានស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គទេតើដែលបានស្រឡាញ់យើងនិងបានចាត់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គអោយយាងមកបូជាព្រះជន្មលោះយើងអោយរួចពីបាបផង។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុន៣០ ចំណុចអធិស្ឋាននិងការបញ្ចូនខព្រះគម្ពីរ
អត្ថបទបន្ទាប់ខគម្ពីរចំនួន ៥០ អំពីបាប kjv
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.