៣០ ចំណុចអធិស្ឋានពេលព្រឹកដ៏មានឥទ្ធិពល

ទំនុកតម្កើង ៩០:១២៖

ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គជាព្រះរបស់ទូលបង្គំ។ ខ្ញុំនឹងតាមរកអ្នកឆាប់: ព្រលឹងខ្ញុំស្រេកឃ្លានអ្នក, សាច់របស់ខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានអ្នកនៅលើដីហួតហែងនិងស្រេកទឹកដែលគ្មានទឹក is;

៣០ អ្នកខ្លាំងពូកែ ចំនុចអធិស្ឋានពេលព្រឹក ដើម្បីជួយអ្នកចាប់ផ្តើមថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយព្រះយេស៊ូវ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជឿដែលបានកើតជាថ្មីយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រព្រឹត្តថ្ងៃរបស់យើងចំពោះព្រះមុនពេលចាកចេញពីផ្ទះ។ រាល់ថ្ងៃទទួលបានពរជ័យផ្ទាល់ខ្លួននិងឱកាសដ៏ទេវភាព។ ដូច្នេះជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្ដតាមព្រះហើយសុំការនាំមុខពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលយើងចេញទៅរាល់ព្រឹក។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

គោលបំណងនៃការចងក្រងចំនុចអធិស្ឋានទាំង ៣០ ដ៏មានឥទ្ធិពលនេះគឺដើម្បីជួយអោយអ្នកជឿចូលរួម ការអធិស្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាព រាល់ព្រឹកមុនពេលចេញពីផ្ទះ។ ការអធិស្ឋាននេះកាត់បន្ថយនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់របស់អ្នកដូច្នេះវាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យអ្នកអធិស្ឋានរៀងរាល់ព្រឹកមុនពេលចេញទៅក្រៅ។

៣០ ចំណុចអធិស្ឋានពេលព្រឹកដ៏មានឥទ្ធិពល

១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអរគុណពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅនៅព្រឹកនេះសូមឱ្យខ្ញុំបានទទួលការពេញចិត្តខាងជំនឿអរូបីជាមួយអ្នកជួយវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនៃកូនមាន់និងកូនរបស់អ៊ីសរេសនៅទីរហោស្ថានសូម ឲ្យ ពពករបស់អ្នកបន្តនៅជាមួយខ្ញុំជារៀងរាល់ព្រឹកដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំចេញពីព្រួញទាំងប៉ុន្មានដែលហោះហើរនៅពេលថ្ងៃនិងពេលថ្ងៃត្រង់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមក្រោកឡើងហើយការពារខ្ញុំពីអស់អ្នកដែលព្យាយាមវាយខ្ញុំនៅព្រឹកនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមយាងទៅមុខចំពោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយដកយកឧបសគ្គទាំងអស់ដែលនឹងធ្វើឱ្យថ្ងៃនេះក្លាយជានរកដែលមានជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំនាំខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយរំដោះខ្ញុំពីសេចក្តីអាក្រក់នៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាអ្នកដែលរង់ចាំខ្ញុំពេញមួយយប់ដើម្បីធ្វើកូដកម្មនៅពេលព្រឹកពួកគេនឹងមិនឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យឡើយ - ពន្លឺនៃថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ថ្ងៃនេះសូមបញ្ជូនទេវតារបស់អ្នកមកការពារជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាការតែងតាំងមរណភាពណាមួយដែលមានចំពោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទោះបីត្រូវបានបញ្ជូនមកខ្ញុំឬតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់និងបែកជាចំណែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមលើកបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីជួយខ្ញុំបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយនៅពេលដែលទូលបង្គំលើកតម្កើងការសរសើរតម្កើងដល់អ្នករាល់គ្នានៅព្រឹកនេះសូម ឲ្យ ព្រះពរនៃព្រះពររបស់ទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបានឃើញការពេញចិត្តនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយតាមរយៈជំនួយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំសូមដឹកនាំជំហានរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមញែកខ្ញុំជាបរិសុទ្ធសម្រាប់កិច្ចការនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៧) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការមិនសប្បាយចិត្តនិងការបរាជ័យកាលពីម្សិលមិញមិនធ្វើម្តងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងឃើញស្នាដៃដ៏ចំឡែករបស់អ្នកនិងការចំឡែករបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំតាមរង្វាស់នៃជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។ សូមឱ្យទឹកភ្លៀងនៃការពេញចិត្តនិងមេត្តាករុណារបស់អ្នកបានធ្លាក់មកលើខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២១) ។ នៅពេលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងភ្ញាក់ឡើងជាមួយនឹងសិរីល្អរបស់ខ្ញុំនិងជាមួយនឹងបទចម្រៀងសរសើរដែលគ្របដណ្ដប់លើភាពទុក្ខព្រួយទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! នៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីព្រឹកនេះសូមបញ្ជូនជំនួយពីស្ថានសួគ៌និងអ្នកជួយវាសនារបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយទូលបង្គំបានឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះហើយនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវដែលទូលបង្គំគួរតែទៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមការពារខ្លួនពីការលំបាកគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ ខ្ញុំទាយពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះថានៅពេលដែលខ្ញុំក្រោកឡើងរឿងស្លាប់ទាំងអស់នៅជុំវិញជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាជីវកម្មនិងអាជីពរបស់ខ្ញុំបានត្រឡប់មករកជីវិតវិញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៦) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់អ្នកដែលមានថ្មីរាល់ព្រឹកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៧) ។ ខ្ញុំបានទាយថាផែនការទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនឹងមានជាថ្មីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៨) ។ ព្រះវរបិតាប្រទានដល់ខ្ញុំនូវប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៩) ។ ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមប្រកាសថារាល់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៣០) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងស្តាប់ដំណឹងល្អនៅថ្ងៃនេះដោយចាប់ផ្តើមពីព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

 

១០ ខគម្ពីរពេលព្រឹកដ៏បំផុសគំនិត

ខព្រះគម្ពីរទាំង ១០ ដែលលើកទឹកចិត្តពេលព្រឹកនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការលះបង់ពេលព្រឹក។ ការអធិស្ឋានដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់។ ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានខគម្ពីរយ៉ាងតិច ៣ ខមុនពេលអធិស្ឋានរៀងរាល់ព្រឹក។ នេះនឹងបន្ថែមតម្លៃនិងគុណភាពកាន់តែច្រើនដល់ពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកជាមួយព្រះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរនៅពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនៅតែរកពេលវេលាដើម្បីរំពឹងគិតលើខព្រះគម្ពីរនេះសម្រាប់ផលិតភាពអតិបរមា។

១០ ខគម្ពីរពេលព្រឹកដ៏បំផុសគំនិត

១០) ។ បរិទេវ ៣:២២៖
23 ពួកគេថ្មីរាល់ព្រឹក។ ភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ឱព្រះអម្ចាស់អើយនៅពេលព្រឹកសូមស្តាប់សំឡេងទូលបង្គំ នៅពេលព្រឹកខ្ញុំនឹងបួងសួងអោយអ្នកហើយងើបមុខឡើង។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
១៦ ប៉ុន្ដែខ្ញុំនឹងច្រៀងសរសើរពីឫទ្ធានុភាពរបស់អ្នក។ នៅពេលព្រឹកខ្ញុំនឹងច្រៀងសរសើរពីព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គដ្បិតព្រះអង្គជាជំរកនិងជាជំរកសំរាប់ខ្ញុំក្នុងគ្រាលំបាក។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
២ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រណីសន្តោសយើងខ្ញុំ! យើងបានរង់ចាំអ្នក។ សូមជួយពួកគេជារៀងរាល់ព្រឹកសូមជួយការពារយើងពេលមានអាសន្ន។

៥) ។ សេផានា ៣: ៥៖
៥ ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលគង់នៅកណ្ដាលនោះ។ គេនឹងមិនប្រព្រឹត្ដអំពើទុច្ចរិតទេ។ រៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសហើយព្រះអង្គមិនលើកលែងទោសឡើយ។ រីឯមនុស្សទុច្ចរិតវិញមិនចេះខ្មាសឡើយ។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
៤ ព្រះជាអម្ចាស់បានប្រទានអណ្តាតដល់មនុស្សដែលចេះដឹងថាខ្ញុំត្រូវចេះនិយាយពាក្យណាដែលត្រូវនឹងអ្នកដែលនឿយហត់។ គាត់ភ្ញាក់ពីព្រលឹមព្រឹកព្រលឹមដាស់ត្រចៀកខ្ញុំអោយស្តាប់ដូចអ្នករៀន។

១) ។ និក្ខមនំ ១៤:១៤៖
៣ ពួកគេបានទទួលតង្វាយពីលោកម៉ូសេដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនាំយកទៅបំពេញមុខងារក្នុងទីសក្ការៈដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ រៀងរាល់ព្រឹកពួកគេនាំតង្វាយឥតគិតថ្លៃជូនគាត់។

៥) ។ របាក្សត្រទី ២ ៧:១៤:
២៧ ពួកគេបានអង្គុយនៅជុំវិញទីធ្លាព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះពួកគេបានទទួលបន្ទុកហើយបើកទ្វាររាល់ព្រឹក។

៩) ។ យេរេមា ២១:១២
១២ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថា៖ «ពូជពង្សដាវីឌអើយ! ចូរកាត់ក្តីនៅពេលព្រឹកហើយរំដោះអស់អ្នកដែលត្រូវគេកំទេចពីកណ្តាប់ដៃរបស់អ្នកជិះជាន់ក្រែងលោកំហឹងរបស់យើងឆេះដូចជាភ្លើងហើយឆេះគ្មាននរណាអាចពន្លត់បានឡើយព្រោះតែអំពើអាក្រក់របស់អ្នក។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
៨ យើងនឹងកំទេចចោលមនុស្សអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងស្រុក។ យើងនឹងដកមនុស្សទុច្ចរិតទាំងប៉ុន្មានចេញពីក្រុងរបស់ព្រះអម្ចាស់។

24 COMMENTS

 1. សូមអរគុណចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មានដ៏មានអានុភាពនេះ។ ខ្ញុំជឿថាវានឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជឿស្មោះត្រង់ឱ្យស្ថិតក្នុងជំនឿ។ សូមមេត្តាបន្តការងារល្អ។ សូមព្រះប្រទានពរ!

 2. គ្រូគង្វាលជាទីស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់គឺជាកម្លាំងនិងការណែនាំរបស់អ្នក។ សូមអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងឥតឈប់ឈរដើម្បីជួយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអោយកាន់តែអធិស្ឋាន។ ព្រះអម្ចាស់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកជានិច្ច។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

 3. ខ្ញុំគឺជាអាបាលាខ្ញុំចូលចិត្តចំណុចអធិស្ឋានដែលខ្ញុំបានឃើញនៅទីនេះខ្ញុំសូមអោយព្រះជាម្ចាស់ប្រើវាដើម្បីប្រទានពរដល់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

  សូមអរគុណ

 4. អាហារល្អបំផុតសម្រាប់បំប៉នថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទគឺការអធិស្ឋានពេលព្រឹកដូចនេះ។ Grater គឺជាម្ចាស់ដែលបានចិញ្ចឹមអ្នកដោយពាក្យនេះ

 5. វិចារណ៍ៈសូមអរគុណចំពោះចំណុចនៃការអធិស្ឋានគ្រឹះ។ សូមឱ្យអ្នកមិនដែលខ្វះប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

 6. បុរសជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Akpan EMMANUEL ។ សូមខ្ញុំត្រូវការការអធិស្ឋានសម្រាប់ការរកឃើញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ អាយអាយជាអ្នកចូលនិវត្តន៍ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមានប្រាក់ខែច្រើនដើម្បីថែរក្សាខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេសូមព្រះជួយអន្តរាគមន៍។

 7. សូមសរសើរព្រះនៅក្នុងចំណុចអធិស្ឋានដែលមានថាមពលខ្ពស់បំផុតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះដែលអ្នកអាចផ្តល់នូវចំណុចអធិស្ឋានលើផ្លែនៃស្បូនហើយថែមទាំងអធិស្ឋានដើម្បីឱ្យបានចូលរួមជាមួយប្តីរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដោយជឿជាក់លើហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការ។

 8. សួស្តីគ្រូគង្វាលខ្ញុំទើបតែមកអង្គុយកន្លែងអង្គុយហើយសម្រេចចិត្តចម្លងចំណុចអធិស្ឋាន។ សូមអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងបន្តពង្រីកប្រាជ្ញារបស់អ្នក។ អាម៉ែន

 9. សូមអរគុណសំរាប់ចំនុចអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពអាចព្រះមានមេត្តាករុណាមកលើខ្ញុំហើយសូមអោយព្រះសណ្តាប់ការអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដ៏អស្ចារ្យនៅពេលខ្ញុំអធិស្ឋាននៅព្រឹកនេះ AmenAmenAmenAmen ។

 10. សូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះវរបិតានិងបុត្រានិងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។
  សូមអរគុណគ្រូគង្វាលសម្រាប់ការអធិស្ឋានដ៏អស្ចារ្យនេះ។

 11. អស្ចារ្យខ្ញុំកំពុងតែថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះយេស៊ូដែលបានប្រទានឱ្យយើងនូវប៉ាស្ទ័រដឹកនាំយើងដើម្បីរំremindកយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះសូមអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដែលបានថែរក្សាជីវិតរបស់យើងអោយបានឃើញនៅថ្ងៃមួយទៀត។ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភ្លើងបន្ថែមទៀតនៃការដឹកនាំប្រជាជនរបស់គាត់និងប្រទានពរដល់អ្នកកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត

 12. វាគឺជាចំណុចអធិស្ឋានដ៏អស្ចារ្យសូមអោយព្រះប្រទានពរនិងប្រទានពរដល់ព្រះដែលបានប្រទានព្រះគុណដល់អ្នក

 13. ព្រះខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងធ្វើរឿងថ្មីក្នុងជីវិតខ្ញុំនិងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងការពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងសំអាតទឹកភ្នែកខ្ញុំសូមឱ្យរាល់ពាក្យបន្ទាន់ត្រូវបានសំរេច។

 14. សូមអរគុណគ្រូគង្វាលដែលបានចំណាយពេលរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងមនុស្សគ្រប់គ្នាតាមរយៈការអធិស្ឋាននៅព្រឹកនេះវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរីករាយចំពោះវា។ ព្រះជាម្ចាស់ប្រាកដជានឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកជាមិនខាន។

 15. សូមអរគុណព្រះរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកព្រះគុណនិងមេត្តាករុណាចំពោះជីវិតរបស់យើងយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលដ៏ទេវភាពនិងភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកអាម៉ែន

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.