30 ខព្រះគម្ពីរដ៏មានអានុភាពអំពីការអធិស្ឋាន

នៅក្នុងគម្ពីរលូកា ១៨: ១ ព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវរឿងប្រៀបប្រដូចមួយដល់មនុស្សដែលតែងតែអធិស្ឋានហើយមិនត្រូវនឿយហត់ឡើយ។ យើងបានចងក្រងព្រះគម្ពីរប៊ីបចំនួន ៣០ ខដ៏មានអានុភាពអំពីការអធិស្ឋានខព្រះគម្ពីរទាំងនេះគឺដើម្បីជម្រុញជីវិតការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ តើការអធិស្ឋានគឺជាអ្វី? សេចក្ដី​អធិស្ឋាន កំពុងស្វែងរកព្រះភក្រ្ដរបស់ព្រះដើម្បីអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗ។ នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានយើងសូមអញ្ជើញជំនឿអរូបីដើម្បីកាន់កាប់ធម្មជាតិ។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងប្រគល់ការប្រយុទ្ធនៃជីវិតរបស់យើងទៅនឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែលធំជាងយើង។ សាការី ៤: ៦ ប្រាប់យើងថាយើងអាចធ្វើវាបានដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណរបស់ព្រះ។ ក្នុងនាមជាគ្រិស្ដសាសនិកវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបង្កើតអំណាចខាងវិញ្ញាណគឺតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ ការអធិស្ឋានដែលមិនសូវជាគ្រីស្ទានគឺជាគ្រីស្ទានដែលគ្មានអំណាច។

ខព្រះគម្ពីរដ៏មានអានុភាពទាំងនេះអំពីការអធិស្ឋាននឹងបើកការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកចំពោះសារៈសំខាន់នៃការអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្ដតាមវិធីទាំងអស់របស់យើងចំពោះព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ តើអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតទេ? សូមលុតជង្គង់ហើយអធិស្ឋានដល់ព្រះដែលឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋាន។ តើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាបេះដូងសូមលុតជង្គង់អធិស្ឋានហើយរំពឹងថានឹងមានអន្តរាគមន៍ពីព្រះ។ សិក្សាវគ្គព្រះគម្ពីរទាំងនេះ, សញ្ជឹងគិតលើវាហើយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេក្លាយជាផ្នែករបស់អ្នក។

30 ខព្រះគម្ពីរដ៏មានអានុភាពអំពីការអធិស្ឋាន

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

៤) ។ ថែស្សាឡូនីចទី ១ ៤: ៣-៥៖
១៦ ចូរអរសប្បាយជារៀងរហូត។ ១៧ សូមអធិស្ឋានឥតឈប់ឈរ។ ចូរអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់គ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ដ្បិតព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យអោយបងប្អូនដែលរួមជាមួយព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូធ្វើដូច្នេះឯង។

២) ។ ភីលីព ៤: ៤-៧ ៈ
6 សូមប្រយ័ត្ន ចូរទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់អោយជ្រាបពីសំណូមពររបស់បងប្អូនគ្រប់ប្រការ។ 7 សូមអោយសេចក្ដីសុខសាន្ដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហួសពីការស្មានរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតជាប់ក្នុងចិត្ដគំនិតបងប្អូនតាមរយៈព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។

៦) ។ យ៉ូហានទី ១ ៤:១៨
14 នេះហើយជាជំនឿដែលយើងមានចំពោះគាត់ប្រសិនបើយើងសូមអ្វីតាមតែចិត្ដរបស់គេនោះវាមុខជាស្ដាប់មិនខាន។

២០) ។ កូល៉ុស ៣:២០៖
២ ចូរបន្ដអធិដ្ឋានហើយមើលជាមួយគ្នាដោយអរគុណ។

១៨) ។ ម៉ាកុស ៦:៥០:
២៤ ដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាចង់បានពេលអ្នករាល់គ្នាអធិស្ឋានចូរជឿថាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលហើយនោះនឹងបានរបស់ទាំងនោះ។

៤១) ។ យេរេមា ២៣: ៣៖
១២ ពេលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងហៅខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នានឹងទៅអធិស្ឋាន ឲ្យ យើងហើយយើងនឹងស្តាប់អ្នករាល់គ្នា។

៣) ។ រ៉ូម ៨:៣២៖
១២ ចូរអរសប្បាយដោយសង្ឃឹម។ អត់ធ្មត់ក្នុងពេលមានទុក្ខព្រួយ បន្ដអធិស្ឋានភ្លាមៗ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
7 ពេលទូលទៅព្រះបិតាកុំពោលពាក្យច្រំដែល ៗ ឥតប្រយោជន៍ដូចសាសន៍ដទៃនោះឡើយ។ គេនឹកស្មានថាបើពោលពាក្យយ៉ាងច្រើនដូច្នេះព្រះរបស់គេនឹងស្ដាប់គេ។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
១៨ ព្រះអម្ចាស់នៅជិតអស់អ្នកដែលអង្វរព្រះអង្គនិងអស់អ្នកដែលអង្វរព្រះអង្គដោយពិត។

៤១) ។ យេរេមា ២៣: ៣៖
3 សូមហៅខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនឹងអ្នកហើយបង្ហាញអ្នកអំពីការអស្ចារ្យនិងឫទ្ធានុភាពនានាដែលអ្នកមិនទាន់ស្គាល់។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
២០ ព្រោះកន្លែងណាដែលមានពីរឬបីនាក់ជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំក៏នៅកណ្ដាលពួកគេដែរ។

១៨) ។ ហេព្រើរ ១០:២៣:
ហេតុនេះយើងត្រូវចូលទៅកាន់បល្ល័ង្កនៃព្រះគុណទាំងទុកចិត្ដដើម្បីអោយបានទទួលព្រះហឫទ័យមេត្ដានិងព្រះគុណទុកជាជំនួយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
6 រីឯអ្នកវិញកាលណាអ្នកអធិស្ឋានត្រូវចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារអោយជិតហើយទូលទៅកាន់ព្រះបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំង។ ព្រះបិតារបស់អ្នកដែលទតឃើញនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់មកអ្នកជាពុំខាន។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
6 ពេលខ្ញុំមានទុក្ខកង្វល់ខ្ញុំអង្វររកព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំស្រែករកព្រះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ my សំឡេងចេញពីព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គហើយសំរែករបស់ខ្ញុំបាន before នៅមុខគាត់ដែរ។

៦) ។ យ៉ូហានទី ១ ៤:១៨
15 ហើយប្រសិនបើយើងដឹងថាគាត់ឮយើងអ្វីក៏ដោយដែលយើងសុំយើងដឹងថាយើងមានញត្តិដែលយើងចង់បានពីគាត់។

១៦) ។ យ៉ាកុប ៥:១៦៖
១៦ សូមសារភាពកំហុសរបស់អ្នកពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអធិស្ឋានអោយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានជាសះស្បើយ។ ការអធិស្ឋានដ៏ក្លៀវក្លារបស់មនុស្សសុចរិតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់។

១៦) ។ យ៉ាកុប ៥:១៦៖
6 ប៉ុន្តែសូមឱ្យគាត់សួរដោយជំនឿគ្មានអ្វីវង្វេងស្មារតី។ អ្នកដែលគ្រហឹមប្រៀបបាននឹងរលកសមុទ្របក់បោកចុះឡើងដូចខ្យល់បក់បោក។

១២) ។ កិច្ចការ ២:២៧ ៈ
នៅពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្រលោកប៉ូលនិងលោកស៊ីឡាសនាំគ្នាអធិស្ឋាននិងច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់។ អ្នកទោសឯទៀតៗស្ដាប់លោកទាំងពីរ។

៩) ។ លូកា ១: ៤៣-៤៤៖
២៧ ប៉ុន្ដែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែល hear ថាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកចូរធ្វើល្អដល់អ្នកដែលស្អប់អ្នក ២៨ សូម ឲ្យ ពរអ្នកដែលដាក់បណ្ដាសាអ្នកហើយអធិដ្ឋាន ឲ្យ អ្នកដែលប្រើអ្នកដោយឥតប្រយោជន៍។

១០) ។ យ៉ូហាន ១៤:២៧៖
១៦ អ្នករាល់គ្នាមិនបានជ្រើសរើសខ្ញុំទេប៉ុន្ដែខ្ញុំបានជ្រើសរើសអ្នករាល់គ្នាហើយបានតែងតាំងអ្នករាល់គ្នា ឲ្យ ចេញទៅហើយបង្កើតផលព្រមទាំង ឲ្យ ផលដែលនៅសេសសល់។ ដូច្នេះអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាសុំពីបិតាក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកនោះនឹង ឲ្យ អ្នករាល់គ្នា។ ។

១២) ។ កិច្ចការ ២:២៧ ៈ
14 អ្នកទាំងនេះរួមចិត្ដគំនិតគ្នាព្យាយាមអធិស្ឋានដោយមានស្ដ្រីឯទៀតៗមាននាងម៉ារីជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូនិងមានបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គមកចូលរួមជាមួយផងដែរ។

២០) ។ ពេត្រុសទី ២ ២: ៩៖
៧ ចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗទាំងអស់ជិតមកដល់ហើយដូច្នេះចូរដឹងខ្លួនហើយចាំយាម។

១០) ។ យ៉ូហាន ១៤:២៧៖
13 អ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាទូលសូមក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនោះជាមិនខានដើម្បីអោយព្រះបិតាសំដែងសិរីរុងរឿងក្នុងព្រះបុត្រា។

១៦) ។ យ៉ាកុប ៥:១៦៖
2 បងប្អូនមានចិត្ដលោភលន់តែមិនបានដូចការប៉ងប្រាថ្នាទេបងប្អូនក៏សម្លាប់និងមានទ្រព្យសម្បត្ដិដែលមិនអាចខ្វះបានដែរ។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
១៧ ខ្ញុំស្រែកអង្វរព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយអណ្តាតរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវអួតបំប៉ោង។

៣) ។ រ៉ូម ៨:៣២៖
ដូចគ្នានេះដែរព្រះវិញ្ញាណក៏ជួយដល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងដែរដ្បិតយើងមិនដឹងថាយើងគួរតែអធិស្ឋានសម្រាប់អ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះទេប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់បានអង្វរជំនួសយើងដោយថ្ងូរដែលមិនអាចនិយាយបាន។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
22 អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអធិស្ឋាននៅក្នុងការអធិស្ឋានអ្នកនឹងទទួលបាន។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
ឱព្រះអម្ចាស់អើយនៅពេលព្រឹកសូមស្តាប់សំឡេងទូលបង្គំ នៅពេលព្រឹកខ្ញុំនឹងបួងសួងអោយអ្នកហើយងើបមុខឡើង។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
5 ខ្ញុំស្រែកអង្វរព្រះអម្ចាស់សូមទ្រង់ព្រះសណ្តាប់ខ្ញុំហើយដាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងធំមួយ។

 

 


ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.