៦ សេចក្ដីអធិដ្ឋានដែលមានការអនុញ្ញាតសំរាប់ការព្យាបាលនិងការរំដោះ

មុនពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងចំណុចអធិស្ឋានការអធិប្បាយជាផ្លូវការសម្រាប់ ការព្យាបាលនិងការរំដោះ ឈឺមានជំហ៊ានខ្លះដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវលទ្ធផលធានា។ សូមកត់សម្គាល់ថាជំហានទាំងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំហើយមិនគួរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបទបញ្ញត្តិឬច្បាប់ទេ។ សូមធ្វើតាមពួកគេដូចដែលអ្នកកំពុងដឹកនាំដោយសកម្មពលបរិសុទ្ធ។

១០ ជំហានដើម្បីអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកជម្ងឺ។

១) ។ ចាប់ផ្តើមដោយអរគុណព្រះសម្រាប់ការឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់អ្នករួចហើយ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

២) ។ សុំសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់ព្រះដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌឱ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សឈឺឬមនុស្សដែលអ្នកកំពុងអធិស្ឋាន។


៣) ។ ទៅដោយសេចក្ដីជំនឿលើព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវហើយក៏ស្តីបន្ទោសជំងឺនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

៤) ។ ទៅជាមួយប្រេងលាប។ នេះអាចជាជម្រើសពីព្រោះព្រះនៅតែអាចធ្វើការជាមួយឬគ្មានវា។

៥) ។ មានជំនឿថាអ្វីដែលអ្នកបានអធិស្ឋានត្រូវបានឆ្លើយតប។

៦) ។ កុំស្វែងរកភាពរុងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកឈឺ។

៧) ។ ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺមិនត្រូវបានកើតជាថ្មីសូមនាំគាត់ / នាងទៅព្រះគ្រីស្ទចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាមួយគាត់និងនាងហើយអោយពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែបដិសេធរាល់ការជាប់ទាក់ទងជាមួយអារក្សដើម្បីបានជាសះស្បើយ។

៨) ។ អានការព្យាបាលខគម្ពីរក្នុងការស្តាប់ដល់មនុស្សឈឺមុនពេលអធិស្ឋានអធិស្ឋាន។

៩) ។ ដាក់ដៃលើពួកគេនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេដោយជំនឿ។ សូមឱ្យការអធិស្ឋានរបស់អ្នកខ្លីប៉ុន្តែមានការអនុញ្ញាត។

១០) ។ សូមកត់សម្គាល់ថារាល់កូនពិតរបស់ព្រះមានសមត្ថភាពព្យាបាលអ្នកជំងឺ។

៦ សេចក្ដីអធិដ្ឋានដែលមានការអនុញ្ញាតសំរាប់ការព្យាបាលនិងការរំដោះ។

១) ។ នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ! រាល់បិសាចដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូបកាយនេះជាទម្រង់នៃជំងឺខ្ញុំបានបណ្តេញអ្នកចេញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ នៅពេលខ្ញុំដាក់ដៃលើអ្នកសូមបានជាសះស្បើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានជាសះស្បើយដោយឈាមអ្នកត្រូវបានព្យាបាលនៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៃរាងកាយរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យមានជំងឺគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួននេះដើម្បីបង្អាប់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។

4) នេះគឺជាកន្សែងដៃធម្មតាដែលខ្ញុំទើបតែប្រើហើយខ្ញុំយកវាទៅប៉ះរបស់អ្នក
រាងកាយ។ តើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺថាខ្ញុំចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវទឹកចិត្តល្អនៅក្នុងខ្ញុំ។ ដូច្នេះចូរក្រោកឡើងហើយបានជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ ដូចគ្នានឹងសាវកពេត្រុសដែរខ្ញុំបានដាក់ដៃលើអ្នកហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យនៃការព្យាបាលចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយត្រូវបានជាសះស្បើយជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៦) ។ ខ្ញុំបានចាក់ប្រេងតាំងអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលបានការជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៃរាងកាយរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០ ខគម្ពីរអំពីការព្យាបាលជំងឺ

ខគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីការព្យាបាលជំងឺនឹងជួយពង្រឹងជំនឿរបស់មនុស្សណាម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះសំរាប់ការព្យាបាល។ ក្នុងនាមជាគ្រូគង្វាលកំពុងអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកជម្ងឺសូមអានខគម្ពីរខ្លះៗនេះទៅកាន់ពួកគេមុនពេលអ្នកអធិស្ឋានសំរាប់ពួកគេហើយទុកអ្វីដែលនៅសល់ដល់វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
23 ព្រះយេស៊ូយាងកាត់ស្រុកកាលីឡេទាំងមូលព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់ពួកគេព្រះអង្គប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជ្យហើយប្រោសអ្នកជំងឺគ្រប់យ៉ាងនិងមនុស្សពិការគ្រប់ប្រភេទក្នុងចំណោមប្រជាជនអោយបានជាផង។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
1 ព្រះយេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សទាំងដប់ពីររូបមកព្រះអង្គប្រទានអោយគេមានអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រមទាំងមានអំណាចប្រោសអ្នកជំងឺគ្រប់យ៉ាងនិងអ្នកពិការគ្រប់ប្រភេទអោយបានជាផង។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
8 ចូរមើលអ្នកជំងឺអោយបានជាប្រោសមនុស្សឃ្លង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់អោយរស់ឡើងវិញដេញអារក្សចេញពីមនុស្ស។

១៨) ។ ម៉ាកុស ៦:៥០:
ព្រះយេស៊ូheardគេនិយាយដូច្នេះក៏មានព្រះបន្ទូលថា៖ «មនុស្សសុខភាពល្អមិនត្រូវការគ្រូពេទ្យទេមានតែអ្នកជំងឺប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំមិនមែនមករកមនុស្សសុចរិតទេគឺមករកមនុស្សបាបដើម្បីអោយគេកែប្រែចិត្ដគំនិត»។

៤៧) ។ លូកា ១:៣៧:
១៧ នៅថ្ងៃមួយពេលព្រះយេស៊ូកំពុងបង្រៀនព្រះយេស៊ូមានពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យអង្គុយនៅតាមក្រុងនានាក្នុងស្រុកកាលីឡេស្រុកយូដានិងពីក្រុងយេរូសាឡឹម។ មានវត្តមានដើម្បីព្យាបាលពួកគេ។

៤៧) ។ លូកា ១:៣៧:
៩ ចូរមើលអ្នកជំងឺនៅទីនោះហើយប្រាប់ពួកគេថា៖ «រាជាណាចក្ររបស់ព្រះបានមកជិតអ្នកហើយ។

៤៧) ។ លូកា ១:៣៧:
13 ព្រះអង្គដាក់ព្រះហស្ដលើនាងនាងក៏ឈរត្រង់វិញបានមួយរំពេចព្រមទាំងលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផង។

៤៧) ។ លូកា ១:៣៧:
៤ ហើយពួកគេរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់។ ព្រះអង្គនាំគាត់ហើយប្រោសគាត់ហើយអោយគាត់ទៅចុះ!

១០) ។ យ៉ូហាន ១៤:២៧៖
40 ព្រះអង្គបានធ្វើអោយភ្នែកគេខ្វាក់អោយចិត្ដគេរឹង។ កុំអោយគេមើលឃើញដោយភ្នែកគេមិនយល់ចិត្ដគេហើយកែប្រែចិត្ដគំនិតហើយយើងត្រូវប្រោសគេអោយបានជា។

១០) ។ កិច្ចការ ៤ ៈ ៣០ ៈ
30 ដោយលាតដៃរបស់អ្នកអោយបានជា។ គេធ្វើទីសំគាល់និងឫទ្ធិបាដិហារិយ៍ធ្វើនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូជាព្រះដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.