១៦ ការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងទាសភាពនៅកន្លែងធ្វើការ

តើអ្នកធុញទ្រាន់នឹងការងាររបស់អ្នកទេ? តើអ្នកកំពុងធ្វើការដោយគ្មានអ្វី? តើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការងាររបស់អ្នកទេ? នេះ 16 ការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងទាសភាពនៅ ការងារ នឹងដោះលែងអ្នកពីទាសភាពនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។ ប្រើវាជាមគ្គុទេសក៍អធិស្ឋាននិងអធិស្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿ។

១៦ ការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងទាសភាពនៅកន្លែងធ្វើការ

១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយអ្នកណាដែលដកហូតប្រាក់ខែខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំនឹងត្រូវដកចេញ
មុខតំណែងរបស់នាងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែទាំងអស់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំអោយអ្នកដទៃច្រូតបានផលដែលបានព្រោះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ រាល់អ្នកជំនាញដែលគ្មានមេត្តាករុណានៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំនឹងបោះបង់តួនាទីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកទ្វាររកស៊ី ឲ្យ ខ្ញុំផងដើម្បី ឲ្យ ខ្ញុំរួចផុតពីការពឹងលើប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥) ។ អូព្រះជាម្ចាស់ជំនួសអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់និងគ្មានមេត្តាករុណាជំនួសកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៦) ។ អូព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាង។ សូមរំដោះខ្ញុំពីការងារចុងក្រោយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក្នុងការអន្តរាគមន៍របស់ព្រះរសាត់បាត់ទៅសូមមកជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំអោយរួចផុតពីការងារដ៏ខ្ជះខ្ជាយនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះកិច្ចការរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមនឹកចាំពីខ្ញុំនៅក្នុងភាពលំបាកនេះពីព្រោះខ្ញុំចង់ថ្លែងទីបន្ទាល់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំអោយចេះចេះចាត់ចែងប្រាក់ខែនិងធនធានរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ខែដោយហេតុនេះពង្រីកវាសនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្តាច់បាវទាសករទាំងអស់ក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកបានបំបែកនឹមដែលដាក់បន្ទុកនិងដំបងរបស់អ្នកដែលជិះជាន់សង្កត់សង្កិននៅថ្ងៃគេឌានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយអ្នកបានរើសតាំងនៅថ្ងៃនេះសូមបំផ្លាញនឹមដែលនឿយហត់នឹងការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំលុបបំបាត់រាល់ចំណងនៃអំពើអាក្រក់បន្ទុកធ្ងន់និងការជិះជាន់ជំនួសកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមផ្តាច់នឹមនៃទាសភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដោះលែងខ្លួនខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៥) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមដកអស់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនរកដែលកំពុងតែរស់នៅសម្រាប់ខ្ញុំឬផ្លាស់ប្តូរកំរិតរបស់ខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំទៅកន្លែងដែលប្រសើរជាងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៦) ។ ខ្ញុំទាយនៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំបានទទួលសេរីភាពពីទាសភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ