50 ការអធិស្ឋានសង្រ្គាមចំណុចប្រឆាំងនឹងកម្លាំងនៃភាពងងឹត។

សូមឱ្យអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់ធ្លាក់មកលើពួកគេ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ ចំណុចប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាម កម្លាំងនៃភាពងងឹត។ យើងត្រូវតែយកការប្រយុទ្ធខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៅជំរំរបស់សត្រូវ។ អារក្សគឺអាក្រក់ហើយបេសកកម្មជីវិតរបស់គាត់គឺលួចសម្លាប់និងបំផ្លាញយើងមិនត្រូវទេ

អនុញ្ញាតឱ្យគាត់, យើងត្រូវតែក្រោកឡើងហើយទប់ទល់នឹងគាត់នៅក្នុងការអធិស្ឋានសង្គ្រាម។ យើងត្រូវតែបញ្ចេញភ្លើងរបស់ព្រះដើម្បីបំផ្លាញរាល់សកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារនៃភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

នៅពេលដែលអ្នកមិនអធិស្ឋានអ្នកក្លាយជាសត្វព្រៃរបស់អារក្ស។ ការអធិស្ឋាននៃសង្រ្គាមនេះចង្អុលបង្ហាញប្រឆាំងនឹងកម្លាំងនៃភាពងងឹតនឹងនាំឱ្យមានបញ្ចប់នូវរាល់សកម្មភាពរបស់អារក្សដែលមិនចេះចប់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រកាសតមអាហារនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះហើយអធិស្ឋានពួកគេដោយជំនឿដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលអតិបរមា។ សត្រូវទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវតែក្រាបថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

 

50 ការអធិស្ឋានសង្រ្គាមចំណុចប្រឆាំងនឹងកម្លាំងនៃភាពងងឹត។

១) ។ ខ្ញុំនិយាយពន្លឺលើភាពងងឹតរបស់អារក្សដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារបិសាចទាំងអស់នៃភាពងងឹតប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងខ្ញុំឱ្យដួលហើយស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំញែកខ្លួនចេញពីភាពងងឹតឬវត្ថុងងឹតដែលខ្ញុំប្រហែលជាបានជាប់ទាក់ទងដោយដឹងឬមិនដឹងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤) ។ រាល់រូបគ្រួសារដែលគោរពបូជាដោយជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំហើយនៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាឱ្យពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងខ្មោចបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥) ។ ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងអាទិទេពរបស់អារក្សដែលធ្វើបាបខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ខ្ញុំសូមបញ្ជាដល់ស្តេចខាងវិញ្ញាណទាំងអស់នៃប្រទេសអេហ្ស៊ីប (ចៅហ្វាយនាយទាសករខាងវិញ្ញាណ) អោយរស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ចូរប្រយុទ្ធនឹងអស់អ្នកដែលតយុទ្ធនឹងខ្ញុំចូរក្រោកឡើងឱព្រះអម្ចាស់អើយហើយវាយអ្នកធ្វើទារុណកម្មខ្ញុំដោយគ្រោះកាចផ្សេងៗដូចជាថ្ងៃរបស់ព្រះយេស៊ូនិងឈ្មោះភូឡា។

៨) ។ អាបធ្មប់អ្នកជំនួយការនិងប្រភពទឹកដែលធ្លាប់ស្គាល់កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្ញុំមានទីតាំងនិងបំផ្លាញដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩) ។ យក្សទាំងអស់នៃជីវិតខ្ញុំទាញខ្ញុំចុះហើយអង្គុយលើវាសនាខ្ញុំគួរតែដួលហើយស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ Hear ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលជាយក្សទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមកុំដួលឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអនុញ្ញាត ឲ្យ អំពើអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់មកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំបានទាស់នឹងពួកគេឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២) ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងក្តៅក្រហាយណាស់ចំពោះមារនិងភ្នាក់ងារបិសាចរបស់គាត់អោយនៅជាប់នឹងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៣) ។ ខ្ញុំលុបចោលសាលក្រមរបស់សាតាំងទាំងអស់ក្នុងជីវិតនិងវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៤) ។ លោកម្ចាស់! តាមរយៈព្រះលោហិតនៃសម្ពន្ធមេត្រីដែលនៅស្ថិតស្ថេរសូមស្ងាត់ស្ងៀមរាល់អណ្តាតអាក្រក់របស់ភ្នាក់ងារបិសាចនៃភាពងងឹតដែលនិយាយពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៥) ។ អ្នកយាមទាំងអស់នៅក្នុងនគរនៃភាពងងឹតបានប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដោះលែងពួកទេវតានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីខ្ចាត់ខ្ចាយពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំនឹងបញ្ចោញភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបំផ្លាញនិងបំផ្លាញរាល់សកម្មភាពនៃនគរនៃសេចក្តីងងឹតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យអស់អ្នកដែលស្វែងរកជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ។ រាល់គំនិតអាក្រក់ទាំងអស់លើជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានទុកជាមោឃៈនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៩) ។ គ្រូធ្មប់និងមេដឹកនាំនៃភាពងងឹតទាំងអស់នឹងត្រូវបានទៅលេងដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការជំនុំជំរះដ៏ទេវភាពរបស់អ្នកបានដាក់លើមនុស្សប្រុសស្រីអាក្រក់ទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២១) ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលបានប្រើដោយអំណាចនៃភាពងងឹតប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្តៅដែលពួកគេបានជីកសម្រាប់ខ្ញុំរួមទាំងពួកគេនិងគ្រួសារដែលមានឈ្មោះយេស៊ូ។

២២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ធ្វើបាបអស់អ្នកដែលកំពុងតែរំខានដល់ជីវិតខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

២៣) ។ មនុស្សទុច្ចរិតទាំងពួងដែលឃោរឃៅសំរាប់ខ្ញុំមុខជាត្រូវវេទនាពុំខានដោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៤) ។ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំបែកដៃដ៏រឹងមាំរបស់មនុស្សខ្លាំងគ្រប់រូបនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផ្តល់ឱ្យពួកគេពិការនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ មនុស្សប្រុសស្រីអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានដាក់ការព្យាបាលឬបណ្តាសាមកលើខ្ញុំនឹងត្រូវបណ្តាសាដោយព្រះរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយដែលព្រះរបស់ខ្ញុំដាក់បណ្តាសាគ្មាននរណាអាចលើកសរសើរបានឡើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយរណ្តៅទាំងអស់ដែលត្រូវបានជីកសម្រាប់ខ្ញុំដោយអាបធ្មប់និងភ្នាក់ងារនៃភាពងងឹតខ្ញុំសូមប្រកាសថាពួកគេទាំងអស់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវាដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៧) ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាខ្ញុំរួចផុតពីអំណាចនៃសេចក្ដីងងឹត។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាវាជាបម្រាមសម្រាប់ពួកគេក្នុងការចែករំលែកនិងស៊ីសាច់របស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំបានទាយថាអស់អ្នកដែលរត់ទៅរកគ្រូធ្មប់ឬពួកហោរាក្លែងក្លាយដោយព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៩) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសយ៉ាងមុតមាំថាខ្ញុំនៅក្នុងពន្លឺភាពងងឹតលែងមានចំណែកនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅដល់នគរនៃភាពងងឹតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូបានទេ។

៣០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលអើយសូមពិនិត្យមើលទូលបង្គំអោយបានច្បាស់និងស្គាល់ភាពងងឹតដែលលាក់នៅក្នុងជិវិតខ្ញុំ។ សូមដកពួកគេចេញហើយបំផ្លាញពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំអោយរួចពីកណ្តាប់ដៃរបស់មនុស្សអាក្រក់ហើយមិនសមហេតុផលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣២) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាអាបធ្មប់ណាដែលឈ្មោះខ្ញុំត្រូវគេយកទៅនឹងឆេះដោយប្រើឈ្មោះព្រះយេស៊ូ។

៣៣) ។ មនុស្សប្រុសស្រីដែលប្រើអំពើឃោរឃៅដែលកំពុងតែគាបសង្កត់ខ្ញុំនឹងត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៤) ។ រាល់ទីសក្ការៈអាក្រក់ទាំងអស់ដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងជីវិតនិងវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ។

៣៥) ។ មនុស្សគ្រប់រូបដែលបាននិយាយថាដរាបណានៅរស់ខ្ញុំនឹងមិនរីកចំរើនទេនឹងបន្តរស់នៅក្នុងភាពអាម៉ាស់ជារៀងរហូតដូចដែលខ្ញុំបានរីកចម្រើនមុនពេលដែលមានភ្នែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមបញ្ជាភ្នែករាល់វិញ្ញាណដែលឃ្លាំមើលជោគវាសនារបស់ខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សខ្វាក់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រើភ្លើងទាំងអស់នៃអំពើអាបធ្មប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៨) ។ រាល់ព្រួញខាងវិញ្ញាណដែលត្រូវបានផ្ញើមកខ្ញុំដោយនគរនៃភាពងងឹតនឹងត្រឡប់ទៅរកអ្នកផ្ញើវិញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមយាងមកគ្រងរាជ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះតទៅអំណាចនៃភាពងងឹតនឹងមិនត្រួតត្រាខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទៀតឡើយ។

៤០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងអោយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអោយខ្ញុំអាចតទល់នឹងអំណាចនៃភាពងងឹតដែលកំពុងតែតយុទ្ធនឹងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤១) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយទាញខ្ញុំចេញពីបណ្តាញនៃអំណាចនៃភាពងងឹតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយពន្លឺរបស់អ្នកបានចាំងហើយចាំងបំភ្លឺនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដោយបំផ្លាញរាល់សេចក្តីងងឹតនៃខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យបុរសឬស្ត្រីអាក្រក់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅផ្នូរភ្លាមៗនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៤) ។ រាល់ឱវាទនិងផែនការនៃប្រជាជាតិនានា (នគរនៃភាពងងឹត) នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវទទួលទោសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

45) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយអ្នកប្រឹក្សាអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានទូន្មានទាស់នឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមតែងតាំងពួកទេវតារបស់អ្នកដែលគួរស្អប់ខ្ពើមដល់អំណាចនៃភាពងងឹតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាត់ទ័ពនៃស្ថានបរមសុខទាស់នឹងអស់អ្នកដែលតយុទ្ធនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៨) ។ អស់អ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកខ្លាំងពូកែដែលរង់ចាំខ្ញុំនឹងត្រូវបានវាយឆ្មក់និងបំផ្លាញភ្លាមៗដោយម្ចាស់ផ្ទះនៃស្ថានសួគ៌ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៩) ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលបង្ហាញខ្លួនជាព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវវាយប្រហារដោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥០) ។ ព្រះវរបិតាអនុញ្ញាតឱ្យសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងខ្ញុំនៅទីនោះមួយចំណែក ៧ ដងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 


10 COMMENTS

  1. ម៉ាទីន ២៤ ទល់នឹង ១០
    នៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើន
    គេនឹងងាកចេញពីជំនឿហើយក្បត់គ្នានិងស្អប់គ្នាផង។ ព្យាការីក្លែងក្លាយជាច្រើននឹងស្អប់គេ។

    បងប្អូនរបស់ខ្ញុំ។ ហើយបងប្អូនស្រីអាចប្រុងប្រយ័ត្ននឹងពពួកវីរុសកូរ៉ូណា

  2. សូមអរគុណសម្រាប់ការអធិស្ឋានទាំងនេះ។ ខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើមាននរណាម្នាក់អាចបួងសួងអោយម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំបានទេ។ ខ្ញុំបានស្នាក់នៅជាមួយម្តាយខ្ញុំអស់មួយសប្តាហ៍ហើយព្រោះខ្ញុំខ្លាចទុកនាងចោលខណៈដែលមនុស្សទាំងនេះធ្វើមន្តអាគមហើយខ្លាចពួកគេធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនាងអាចមាននរណាម្នាក់អធិស្ឋានអោយខ្ញុំ។ សូមអរគុណច្រើន។

  3. សូមប្រាប់ខ្ញុំអោយដឹងថាពេលណាដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើពិធីតមអាហាររយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៅម៉ោង ៣ ព្រឹកការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការការតមហើយអធិស្ឋានដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំណាចនៃភាពងងឹតខ្ញុំឈ្មោះជេតធី

  4. សូមអរគុណសម្រាប់ការអធិស្ឋាននេះអាចនឹងត្រូវគេលើកឡើងខ្ពស់ជាងអ្នកដែលព្រះអាម៉ែនដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្ដាដោយ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.