ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ ចំណុចប្រឆាំងនឹងការប្រមាថនិងភាពអាម៉ាស់

ទំនុកតម្កើង ៥: ៨៖
5 គេនាំគ្នាសំឡឹងមើលទៅព្រះអង្គហើយមានពន្លឺថ្ងៃហើយមុខរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវខ្មាសឡើយ។

ស្តីបន្ទោសនិងអាម៉ាស់មុខ មិនមែនជាចំណែករបស់កូនចៅរបស់ព្រះទេ។ ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ ចំណុចនេះប្រឆាំងនឹងការតិះដៀលនិងការខ្មាស់អៀនគឺដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដើម្បីទប់ទល់នឹងរាល់វិញ្ញាណរបស់ខ្មាស់អៀននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អារក្សចង់អោយយើងខ្មាស់អៀនគាត់ចង់អោយយើងរងការជេរប្រមាថការខ្មាស់អៀននិងការគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាង។ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែតស៊ូនឹងគាត់ដោយខ្ជាប់ខ្ជួនហើយយើងធ្វើដូច្នេះដោយផ្លាស់ប្តូរការអធិស្ឋាន។

ការអធិស្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញពីការតិះដៀលនិងការខ្មាស់អៀននឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកឱ្យដាក់សត្រូវដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វាវានឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដើម្បីតស៊ូនឹងអារក្សដោយខ្ជាប់ខ្ជួនហើយមើលគាត់រត់ចេញពីជីវិតរបស់អ្នកជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ រាល់ភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកថ្ងៃនេះនឹងប្រែទៅជាកិត្តិយសទ្វេ។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានចំណុចអធិស្ឋានទាំងនេះរាល់ការតិះដៀលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើសារវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ៧ ដង។ សូមអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿនៅព្រឹកនេះហើយរំពឹងថានឹងមានទីបន្ទាល់ភ្លាមៗ។

ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ ចំណុចប្រឆាំងនឹងការប្រមាថនិងភាពអាម៉ាស់

១) ។ អស់អ្នកដែលចំអកអោយខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះឪពុកខ្ញុំនិងដំណាក់ម្ដាយខ្ញុំនឹងត្រូវគេដាក់ក្រោមជើងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយអស់អ្នកដែលតិះដៀលខ្ញុំថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកបំរើខ្ញុំដូចបងប្អូនរបស់យ៉ូសែបបានបំរើគាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដកសេចក្តីបន្ទោសខាងរូបកាយនិងខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ព្រះនៃអព្ភូតហេតុ !!! ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំដោយអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកពីការតិះដៀលនេះ (ដាក់ឈ្មោះវា) នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ ព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាចំពោះរាល់សេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាសនិងការតិះដៀលខ្ញុំនឹងទទួលបានកិត្តិយសទ្វេដងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ធ្វើឱ្យអាម៉ាស់ដល់អ្នកប្រឹក្សាអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដកបណ្តាសានៃការតិះដៀលនិងសេចក្តីអាម៉ាស់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយនរណាម្នាក់មើលងាយឬធ្វើបាបខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៩) ។ រាល់ស្មារតីនៃភាពអន់ខ្សោយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមក្តោបក្តាប់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្វែរការរំលោភបំពានការតិះដៀលនិងការបៀតបៀនដល់អស់អ្នកដែលនៅជិតខ្ញុំដើម្បីថ្លែងទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំចំពោះសិរីល្អរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយបណ្តាលឱ្យសកម្មភាពទាំងអស់របស់មនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឈប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ ការចំអកជារៀងរហូតជាចំណែកនៃអស់អ្នកដែលបានចំអកដល់ជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៣) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវភាពអាម៉ាស់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យព្រួញនៃការតិះដៀលដែលបានតម្រង់មកលើខ្ញុំត្រូវបានបណ្តេញចេញទៅជាអ្នកផ្ញើនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំមានជ័យជំនះទាំងស្រុងពីអ្នកដែលធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងផ្ទះខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្កាត់និងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
១៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំភ្លេចទូលបង្គំឡើយ។ បើកសៀវភៅរំofកសេចក្តីអំណរនៅថ្ងៃនេះហើយចងចាំខ្ញុំពីអ្វីដែលល្អនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជំនួសសេចក្តីទុក្ខសោកនិងស្មារតីនៃភាពតានតឹងទាំងនេះដោយប្រេងនៃសេចក្តីអំណរនិងវិញ្ញាណនៃការសើចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយខ្មាំងសត្រូវចំអកខ្ញុំ។ សូមប្រទានពរដល់ខ្ញុំនៅមុខភ្នែកដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកគេថាអ្នកជាព្រះហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។
១៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំបិទអ្នកដែលសើចចំអកឱ្យខ្ញុំហើយនាំការប្រព្រឹត្ដរបស់ពួកគេទៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២០) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សឃើញនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយមើលងាយដល់ការធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២១) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយទាញខ្ញុំចេញពីវេននៃការថយក្រោយនិងការចំអកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

២២) ។ វត្ថុនៃការសើចចំអកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឆេះដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

២៣) ។ អ្នកនិយាយបង្កាច់បង្ខូចនិងចំអកឡកឡឺយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវអាម៉ាស់ជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៤) ។ រាល់ពាក្យដែលទាស់ប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃនេះហើយនៅទីនោះពាក្យអាក្រក់នឹងត្រឡប់មកពួកគេវិញ ៧ ដងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាអស់អ្នកដែលប្រើមាត់ទាញខ្ញុំចុះនឹងត្រូវស្ងាត់ជាអចិន្ត្រៃក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

២៦) ។ ខ្ញុំត្រលប់មកវិញនូវភាពអៀនខ្មាស់ការតិះដៀលការរំលោភបំពាននិងការស្អប់ដែលខ្ញុំបានរងទុក្ខដល់អ្នកផ្ញើក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៧) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងលែងថ្វាយបង្គំអ្នកដោយទឹកភ្នែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទៀត។

២៨) ។ ថ្ងៃនេះក្រិត្យរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើជាសក្ខីភាពនៃទីក្រុងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

២៩) ។ ការសរសើរនឹងជំនួសការយំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលព្រះបានមានបន្ទូលអំពីខ្ញុំនឹងជំនួសអ្វីដែលមនុស្សឃើញនៅក្នុងខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៣០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើឱ្យអស់អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣១) ។ ខ្ញុំទាយអំពីជោគវាសនារបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានលើកខ្ពស់ហើយថែមទាំងបន្ទោសនិងអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣២) ។ អណ្តាតទាំងអស់ដែលបំផ្លាញឧបករណ៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយព្រះហឫទ័យដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដែលមាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៣៣) ។ ខ្ញុំទាយថាអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងខ្ញុំហើយនៅតែតិះដៀលខ្ញុំនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនិងអាម៉ាស់មុខជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺជាសត្រូវរបស់អ្នក។ ដូច្នេះចូរខ្ចាត់ខ្ចាយអស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៥) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមសងសឹកនូវការស្តីបន្ទោសរបស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំជា ៧ ដងរហូតទាល់តែពួកគេបានប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៦) ។ អូព្រះអម្ចាស់ !!! សូមបង្ហាញទីសំគាល់ដ៏ល្អមួយដល់ខ្ញុំដើម្បី ឲ្យ អស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំបានឃើញហើយខ្មាសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្វែររាល់ការតិះដៀលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៨) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយក្រុមអាក្រក់ទាំងអស់បានមើលងាយនិងការជេរប្រមាថនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩) ។ ខ្ញុំទាយនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកដែលកំពុងគ្រវីក្បាលដាក់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីអបអរជាមួយខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាអស់អ្នកដែលមើលងាយខ្ញុំនឹងឃើញខ្ញុំឡើងដល់កំពូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤១) ។ អូព្រះអម្ចាស់! សូមដកខ្លួនចេញពីការស្តីបន្ទោសនិងមើលងាយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានរក្សាសក្ខីភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤២) ។ រាល់ការតិះដៀលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារអំពើបាបត្រូវបានដកចេញពីព្រោះខ្ញុំទទួលបានការលើកលែងទោសពីបល្ល័ង្កនៃព្រះគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៣) ។ ខ្ញុំបានដេញមនុស្សចំអក ឲ្យ ខាងវិញ្ញាណចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៤) ។ ខ្ញុំបដិសេធមិនខ្លាចបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវគេស្តីបន្ទោស។ ដូច្នេះខ្ញុំទាយថាការតិះដៀលការស្អប់ខ្ពើមនិងការចំអករបស់អ្នកនឹងបង្កជាបញ្ហាដល់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

45) ។ ខ្ញុំទាយអំពីជីវិតរបស់អ្នកដែលតិះដៀលខ្ញុំថាពួកគេនឹងដួលលើដាវរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៦) ។ យោងទៅតាមពាក្យរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងលែង hear ការតិះដៀលនិងការតិះដៀលខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទៀត។

៤៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទតមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយដកការស្តីបន្ទោសរបស់ខ្ញុំចេញពីមនុស្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៨) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវគេមើលងាយ។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅមនុស្សនឹងប្រកួតប្រជែងគោរពខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៩) ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាមនុស្សនឹងមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីអបអរការថ្លែងទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៥០) ។ ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

  1. ភាពអសកម្មការតិះដៀលនិងការខ្មាស់អៀនត្រូវបានបែកបាក់នៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវអាម៉ែនហើយអាម៉ែនសរសើរព្រះសម្រាប់ខ្ញុំនិងជាមួយអាម៉ែន

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ