ការរំដោះសេចក្តីអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងស្មារតីនៃអំពើសហាយស្មន់

ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរតែរត់ចេញពីតណ្ហាផ្លូវភេទ។ កូរិនថូសទី ១ ៦:១៨ ស្មារតីនៃការបង្កើតរូបគឺជាស្មារតីតណ្ហាដែលបានក្លាយជាកន្លែងរឹងមាំក្នុងជីវិតយុវវ័យជាច្រើនរួមទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរ។ អ្នកជឿជាច្រើននៅតែតស៊ូជាមួយព្រះគម្ពីរមរមន បាបនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទ នៅទីនោះរស់នៅ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពុះពារនឹងអំពើបាបខាងផ្លូវភេទណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកការអធិស្ឋានរំដោះទាំងនេះប្រឆាំងនឹងការសហាយស្មន់នឹងជួយអ្នកអោយរួចខ្លួន។ ប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងការអធិស្ឋានការរំដោះទាំងនេះសូមឱ្យយើងយល់ពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

តើការបង្កើតជាអ្វី? នេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពផ្លូវភេទរវាងមនុស្សដែលមិនទាន់រៀបការ។ នេះជាអំពើបាបនៅចំពោះមុខព្រះអម្ចាស់។ អំពើបាបនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទគឺជាការបង្ហាញបញ្ជីផ្លូវភេទនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់។ នេះគឺជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់មួយក្នុងន័យថាវាបើកទ្វារឱ្យមានទុក្ខវេទនាបិសាចគ្រប់យ៉ាងនិងឧបាយកលរបស់សាតាំងនៅក្នុងខ្លួន។ ប៉ូលបាននិយាយថាអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទគឺខុសពីអំពើខុសឆ្គងឯទៀតពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយ។ នៅពេលដែលអ្នកគេងជាមួយនរណាម្នាក់អ្នកក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ជាមួយមនុស្សនោះប្រសិនបើមនុស្សនោះត្រូវបិសាចចូលអ្នកក៏នឹងក្លាយជាបិសាចផងដែរ។ (សូមមើលកូរិនថូសទី ១ ៦:១៨) ។

តើខ្ញុំអាចរំដោះខ្លួនចេញពីការសហាយស្មន់ដោយរបៀបណា?

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

១) ។ កើតជាថ្មី៖ ការសង្គ្រោះគឺជាជំហានដំបូង។ អ្នកត្រូវតែជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកហើយគាត់បានយកអំពើបាបរបស់អ្នកទាំងអស់ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតហើយបានឆ្កាងពួកគេនៅលើឈើឆ្កាង។ អ្នកត្រូវតែជឿថាព្រះមិនខឹងនឹងអ្នកទេដោយសារតែអំពើបាបខាងផ្លូវភេទរបស់អ្នកកាលពីមុនហើយថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់អ្នកសូម្បីតែពេលដែលអ្នកបរាជ័យនៅថ្ងៃនេះ។ សេចក្ដីសង្រ្គោះបង្ហាញយើងពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជួយយើងអោយរួចផុតពីបាបនិងមនសិការនៃអំពើបាប។

២) ។ សូមអធិស្ឋាន។ អ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីការល្បួង។ កុំបោះជំហានណាមួយដោយមិនពិគ្រោះជាមួយព្រះ។ អ្នកត្រូវតែបន្ដដកខ្លួនចេញពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែសារភាពពីភាពសុចរិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឱ្យមានសេរីភាព។ ការអធិស្ឋានរំដោះនេះប្រឆាំងនឹងការសហាយស្មន់នឹងជួយអ្នកក្នុងជីវិតការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ ចូរនឹកចាំថាកូនមនុស្សបានដោះលែងហើយគឺពិតជាមានសេរីភាព។

ការរំដោះសេចក្តីអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងស្មារតីនៃអំពើសហាយស្មន់

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកក្នុងការរំដោះខ្ញុំចេញពីទាសភាពនៃអំពើបាបខាងផ្លូវភេទ។

ខ្ញុំផ្តាច់ខ្លួនចេញពីអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

3. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការបំពុលខាងវិញ្ញាណទាំងអស់ដែលបានមកពីអំពើបាបខាងកាមនិងអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

4. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការជាប់ទាក់ទងជាមួយស្វាមីនិងភរិយាវិញ្ញាណដែលនាំខ្ញុំឱ្យធ្វើបាបផ្លូវភេទនៅក្នុងក្តីសុបិន្តក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនឯងពីគ្រប់ទម្រង់នៃតណ្ហាផ្លូវភេទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមបង្គាប់គ្រប់ពូជអារក្សទាំងអស់នៃការអាក្រក់ខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអោយចេញជាឫសគល់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ស្មារតីនៃភាពអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវពិការហើយចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ស្មារតីនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទដែលបានប្រគល់ដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩. ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ អំណាចនៃបាបខាងកាមដែលញៀននឹងជីវិតរបស់ទូលបង្គំត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១០. រាល់វិញ្ញាណនៃសេចក្តីកំផិតនិងសេចក្តីលោភលន់នៅជុំវិញជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលបានព្រួញភ្លើងនិងជាប់ជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
ខ្ញុំសូមបញ្ជាគ្រប់អំណាចនៃអំណាចនៃការសហាយស្មន់មកលើខ្ញុំអោយនៅទីនោះចុះឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយទីជំរករបស់អារក្សដែលបានកសាងឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីកំផិតបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយអំណាចនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទដែលបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំត្រូវបានបំបែកជាចំណែកនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយព្រលឹងខ្ញុំបានរួចផុតពីកម្លាំងនៃវិញ្ញាណនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងភរិយានិងស្វាមីដែលមានស្មារតីនិងកាមតណ្ហាគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
ខ្ញុំបំបែកអំណាចអាក្រក់ណាមួយនៃតណ្ហាផ្លូវភេទមកលើជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

17. ខ្ញុំទុកជាមោឃៈរាល់អំពើបាបនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

មនុស្សចម្លែកអាក្រក់ទាំងអស់និងប្រាក់បញ្ញើរបស់សាតាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាលទ្ធផលនៃអំពើសហាយស្មន់ត្រូវបានលុបចេញហើយលាងសំអាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ភ្លើងដោយវិញ្ញាណខ្មោចសំអាតជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២០. ខ្ញុំទាមទារការដោះលែងអោយរួចផុតពីការសហាយស្មន់និងអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21. ខ្ញុំសំរេចថាភ្នែករបស់ខ្ញុំត្រូវបានដោះលែងពីតណ្ហាផ្លូវភេទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

22 ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអោយភ្នែកខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

23. ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្លាក់ចុះមកលើភ្នែករបស់ខ្ញុំហើយដុតបំផ្លាញផេះរាល់កំលាំងអាក្រក់និងអំណាចរបស់អារក្សដែលគ្រប់គ្រងភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

24. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំបានរួចផុតទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃអំពើសហាយស្មន់ជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

25 សូមអរគុណព្រះសម្រាប់ចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។

 

 


6 COMMENTS

  1. សូមអរគុណចំពោះការអធិស្ឋានទាំងនេះ។ ព្រះបានដឹកនាំខ្ញុំទៅរកការអធិស្ឋានទាំងនេះសម្រាប់ការរំដោះចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាត្រូវការពួកគេ។

  2. ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានទទួលការអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនៅថ្ងៃនេះ។

    ខ្ញុំបានរួចខ្លួននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន
    ខ្ញុំដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងមិនដូចមុនទេ។

    សូមអរគុណលោកគ្រូគង្វាលរហូត។

    សូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្ដាគឺព្រះយេហូវ៉ា

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.