៣០ ខគម្ពីរអំពីជីវិតអស់កល្ប

ចនស៍ 3: 16:
ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីអោយអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចគឺមិនអោយគេវិនាសឡើយ។

ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច គឺជាជីវិតរបស់ព្រះវាក៏អាចត្រូវបានគេហៅថាជីវិតព្រះផងដែរ។ កូន ៗ របស់ព្រះសុទ្ធតែមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ ខគម្ពីរទាំង ៣០ នេះអំពីជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងអ្នក។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងវានឹងនាំអ្នកទៅរកការពិតអំពីធម្មជាតិដ៏ទេវភាពរបស់អ្នក។

សិក្សាខគម្ពីរទាំងនេះអានវាដោយសេចក្ដីជំនឿហើយអនុញ្ញាតឱ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរស់នៅក្នុងសមាជិករបស់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំឃើញខគម្ពីរប៊ីបទាំងនេះអំពីជីវិតអស់កល្បដែលផ្តល់លទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

៣០ ខគម្ពីរអំពីជីវិតអស់កល្ប


យ៉ូហានទី ១ ១០: ២៨-៣០៖
28 ខ្ញុំអោយគេមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ ពួកគេនឹងមិនវិនាសអន្ដរាយឡើយហើយគ្មាននរណាអាចឆក់យកគេពីដៃខ្ញុំបានឡើយ។ 29 ព្រះបិតាដែលបានប្រទានចៀមទាំងនោះមកអោយខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចធំលើសអ្វីៗទាំងអស់។ គ្មាននរណាអាចឆក់យកគេពីព្រះហស្ដព្រះបិតាបានឡើយ។ 30 ខ្ញុំនិងព្រះបិតាជាអង្គតែមួយ។

២៨. សុភាសិត ១៧:១៧:
៣៥ ព្រោះអ្នកណាដែលរកខ្ញុំឃើញជីវិតហើយនឹងទទួលការពេញចិត្ដពីលោក។

៣ ពេត្រុសទី ១ ៥:១០៖
រីឯយើងវិញយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលគង់នៅអស់កល្បជានិច្ចព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូក៏បានត្រាស់ហៅយើងអោយមកធ្វើជាប្រជារាស្ដ្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែរ។

១១ យ៉ូហានទី ១ ៣:២២៖
១៧ លោកីយនេះនឹងរសាយបាត់ទៅហើយសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នារបស់វានឹងត្រូវបាត់ទៅតែអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត។

កូរិនថូសទី ១ ១៥:៥៨:
១៨ ទោះជាយើងមើលអ្វីៗដែលយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញ។ អ្វីៗដែលយើងមើលពុំឃើញនោះស្ថិតនៅអស់កល្បជានិច្ច។

២៦. យ៉ូហាន ១៥:១៣៖
ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីអោយអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចគឺមិនអោយគេវិនាសឡើយ។

១១ យ៉ូហានទី ១ ៣:២២៖
នេះជាសក្ខីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចមកយើងហើយជីវិតនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គ។

កូរិនថូសទី ១ ១៥:៥៨:
១៧ ចំពោះទុក្ខវេទនាស្រាលរបស់យើងដែលកំពុងរងទុក្ខតែមួយភ្លែតនោះគឺសំរាប់យើងដែលមានទំងន់ដ៏លើសលប់និងរុងរឿងអស់កល្បជានិច្ច។

១១ យ៉ូហានទី ១ ៣:២២៖
ខ្ញុំសរសេរសេចក្ដីទាំងនេះមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាជឿលើព្រះនាមព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចហើយហើយអ្នករាល់គ្នានឹងជឿលើព្រះនាមព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់។

ទំនុកដំកើង ១៨: ១-២៖
23 ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមស្រាវជ្រាវរកទូលបង្គំនិងស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គផង។ សូមល្បងលមើលទូលបង្គំព្រមទាំងស្គាល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំផង។ ២៤ ប្រសិនបើខ្ញុំរកឃើញមាគ៌ាអាក្រក់ណាមួយហើយនាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវដែលគ្មានទីបញ្ចប់។

រ៉ូម ៤:១៧
២៣ ចំពោះប្រាក់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្ដីស្លាប់។ រីឯអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺជីវិតអស់កល្បជានិច្ចតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង។

២៦. យ៉ូហាន ១៥:១៣៖
អ្នកណាជឿលើព្រះបុត្រាអ្នកនោះមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ អ្នកណាមិនព្រមជឿលើព្រះបុត្រាអ្នកនោះមិនបានទទួលជីវិតឡើយ។ ប៉ុន្តែព្រះពិរោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅលើគាត់។

២៦. យ៉ូហាន ១៥:១៣៖
នេះគឺជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដែលពួកគេអាចស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានចាត់អោយមក។

១៤. ម៉ាថាយ ៧: ១៣-១៤៖
13 ចូរនាំគ្នាចូលតាមទ្វារចង្អៀតដ្បិតទ្វារដែលនាំទៅរកសេចក្ដីវិនាសអន្ដរាយធំណាស់ហើយផ្លូវទៅរកសេចកី្ដវិនាសក៏ទូលាយដែរមានមនុស្សជាច្រើនចូលតាមទ្វារនោះ។ ចំពោះជីវិតហើយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកវាឃើញ។

ធីម៉ូថេទី ២ ១: ៧៖
១២ ចូរតយុទ្ធនឹងជំនឿដែលល្អហើយត្រូវទទួលជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅនិងអោយមានអាជីពល្អនៅចំពោះមុខសាក្សីជាច្រើននាក់។

១៦. វិវរណៈ ២១: ៣-៤៖
៣ ខ្ញុំ voice សំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីលើមេឃមកថា៖ «មើលហ្ន tabernacle ព្រះពន្លារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅជាមួយមនុស្សលោកហើយគេនឹងនៅជាមួយពួកគេ។ 3 ព្រះជាម្ចាស់នឹងជូតទឹកភ្នែកចេញអស់ពីភ្នែករបស់គេ។ សេចក្ដីស្លាប់នឹងលែងមានទៀតទុក្ខព្រួយការស្រែកយំនិងទុក្ខព្រួយក៏លែងមានទៀតដែរដ្បិតអ្វីៗដែលកើតមានកាលពីមុននោះបាត់អស់ទៅហើយ»។

រ៉ូម ៤:១៧
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទុក្ខលំបាកនាបច្ចុប្បន្នកាលពុំអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសិរីរុងរឿងដែលព្រះជាម្ចាស់សំដែងអោយយើងឃើញនៅអនាគតកាលនោះបានឡើយ។

២៦. យ៉ូហាន ១៥:១៣៖
14 រីឯអ្នកដែលពិសាទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយ។ រីឯទឹកដែលខ្ញុំនឹងអោយអ្នកនោះគឺជាអណ្ដូងទឹកមួយដែលដុះឡើងផ្ដល់ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច»។

19. ម៉ាថាយ ១០:៣៩ ។
39 អ្នកណាចង់រក្សាទុកជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិតរីឯអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែខ្ញុំនឹងបានជីវិតនោះមកវិញ។

២០. វិវរណៈ ១: ៨៖
៨ យើងជាអាល់ផានិងអូមេហ្គាដែលជាដើមនិងជាចុងបញ្ចប់ព្រះអម្ចាស់មានព្រះជន្មគង់នៅសព្វថ្ងៃនិងកំពុងតែមានព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។

ធីម៉ូថេទី ២ ១: ៧៖
១៦ ប៉ុន្ដែដោយសារមូលហេតុនេះខ្ញុំបានទទួលសេចក្ដីមេត្ដាករុណាចំពោះខ្ញុំគឺលោកយេស៊ូគ្រិស្ដដែលបានបង្ហាញចិត្ដអត់ធ្មត់ចំពោះខ្ញុំជាគំរូសម្រាប់ពួកអ្នកដែលបានជឿលើលោកដើម្បីទទួលជីវិតដែលគ្មានទីបញ្ចប់។

២២. កាឡាទី ៦: ៨៖
អ្នកណាសាបព្រោះតាមនិស្ស័យលោកីយ៍របស់ខ្លួនអ្នកនោះក៏នឹងច្រូតយកផលដែលតែងតែរលួយមកពីលោកីយ៍ដែរ។ រីឯអ្នកដែលសាបព្រោះខាងព្រះវិញ្ញាណវិញនឹងច្រូតយកផលជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចមកពីព្រះវិញ្ញាណ។

ទំនុកដំកើង ៧៣:២៦ ៈ
28 ដ្បិតព្រះអម្ចាស់ចូលចិត្ដវិនិច្ឆ័យហើយមិនបោះបង់ចោលប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឡើយ។ ពួកគេត្រូវបានការពារជារៀងរហូតតែពូជរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញ។

២៤. ហេព្រើរ ៧:២៥ ។
២៥ ដូច្នេះគាត់ក៏អាចជួយសង្គ្រោះពួកគេដល់ទីបំផុតដែលមកឯព្រះដោយសារគាត់ដែរពីព្រោះគាត់រស់នៅដើម្បីអង្វរជំនួសពួកគេ។

រ៉ូម ៤:១៧
បាបសោយរាជ្យបណ្ដាលអោយមានសេចក្ដីស្លាប់យ៉ាងណាព្រះគុណក៏នឹងសោយរាជ្យដោយសារសេចក្ដីសុចរិតយ៉ាងនោះដែរដើម្បីអោយមនុស្សលោកមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាអម្ចាស់នៃយើង។

២៦. យ៉ូហាន ១៥:១៣៖
កុំធ្វើកិច្ចការដើម្បីអោយគ្រាន់តែបានអាហារដែលតែងរលួយខូចនោះឡើយគឺអោយអាហារដែលនៅស្ថិតស្ថេរនិងផ្ដល់ជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដែលបុត្រមនុស្សនឹងប្រទានអោយអ្នករាល់គ្នាដ្បិតបុត្រមនុស្សនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាបានដៅសញ្ញាសំគាល់»។

២៨. អេសេគាល ១៨:៣២:
៣២ ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះជាអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងការស្លាប់របស់ព្រះអង្គដែលបានសោយទិវង្គតនោះទេ។ ដូច្នេះចូរប្រែខ្លួនហើយរស់នៅវិញ។

ធីម៉ូថេទី ២ ១: ៧៖
ពាក្យនេះគួរអោយជឿគឺថាៈប្រសិនបើយើងរួមស្លាប់ជាមួយព្រះអង្គយើងក៏នឹងមានជីវិតរស់រួមជាមួយព្រះអង្គដែរ។

២៨. សុភាសិត ១៧:១៧:
អ្នកណាកាន់តាមបទបញ្ជាអ្នកនោះរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួន។ រីឯអ្នកដែលស្អប់មាគ៌ារបស់ខ្លួនមុខជាត្រូវស្លាប់។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.