៣០ ចំណុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់មិនពិត

0
9424

រ៉ូម 8: 31-34៖
បើដូច្នេះតើយើងត្រូវគិតដូចម្ដេចចំពោះសេចក្ដីទាំងនេះ? បើព្រះជួយយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបាន? 31 ព្រះអង្គមិនទុកព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេគឺព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះបុត្រានោះមកសំរាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើដូច្នេះព្រះអង្គមុខជាប្រណីសន្ដោសប្រទានអ្វីៗទាំងអស់មកយើងរួមជាមួយព្រះបុត្រានោះដែរ។ 32 តើនរណាអាចចោទប្រកាន់អស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើស? គឺជាព្រះដែលជាមនុស្សសុចរិត។ 33 តើនរណាជាអ្នកដាក់ទោស? ព្រះគ្រិស្ដបានសោយទិវង្គតហើយជាពិសេសទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគង់នៅខាងស្ដំាព្រះជាម្ចាស់និងទូលអង្វរអោយយើង។

សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣០ ការចោទប្រកាន់មិនពិត។ អារក្សដែលជាសត្រូវដ៏ធំរបស់យើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចោទប្រកាន់បងប្អូនយើងឆ្ងល់ថាភ្នាក់ងារមនុស្សរបស់គាត់គឺជាអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិត។ អ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតគឺជាមនុស្សដែលធ្វើជាសាក្សីក្លែងក្លាយប្រឆាំងនឹងអ្នកដើម្បីធានាថាអ្នកត្រូវបានគេយកចេញពីជីវិត។ ក្មេងៗរបស់ព្រះជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដោយខុសដោយសារការចោទប្រកាន់មិនពិតមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែភ្នាក់ងារបិសាចម្នាក់បានធ្វើជាសាក្សីក្លែងក្លាយប្រឆាំងនឹងពួកគេ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដូចដែលអ្នកបានអធិស្ឋានចំណុចទាំងនេះអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រូវតែស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ការអធិស្ឋាននេះគឺជាការអធិស្ឋានដ៏ឃោរឃៅ។ នៅក្នុងកិច្ចការ ៤:២៩ ក្រុមសាវ័កបានស្រែកថា Oh ឱព្រះអម្ចាស់អើយមើលទៅមានការគំរាមកំហែង› អស់អ្នកណាដែលចោទប្រកាន់ខុសអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានវាយប្រហារដោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់។ ពួកគេនឹងធ្វើជាម្ចាស់នៃការចោទប្រកាន់ដ៏អាក្រក់ប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ អ្នកចោទប្រកាន់អាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះតាមលំដាប់នៃមនុស្សនិងអ័ហុផូលេលក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

អធិដ្ឋានការអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿបន្ថែមការតមអាហារ។ អ្នករាល់គ្នាដែលនាំអ្នកទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ខុសនឹងត្រូវអាម៉ាស់មុខជាសាធារណៈ។ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់មិនពិតព្រះនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រយុទ្ធរបស់អ្នក។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋានថ្ងៃនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជ័យជំនះជុំទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ រំពឹងលើទីបន្ទាល់របស់អ្នក។ សូមព្រះប្រទានពរ។

៣០ ចំណុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់មិនពិត។

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកព្រោះខ្ញុំដឹងថារាល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះលើរាល់ការចោទប្រកាន់មិនពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

3. ខ្ញុំចងនិងធ្វើឱ្យអ្នកចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយដែលមានឥទ្ធិពលនិងមានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យខ្ញុំអាម៉ាស់មុខក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យកិច្ចការទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្តៅក្រហាយដើម្បីឱ្យអំណាចអាក្រក់ណាមួយធ្វើឧបាយកលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានដល់ខ្ញុំនិងអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីសេរីភាពខាងប្រាជ្ញាវាងវៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំ ឲ្យ សត្រូវរបស់ខ្ញុំអាចបង្ក្រាបសេចក្តីពិតទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបានទទួលការពេញចិត្តនៅចំពោះមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសេរីភាពរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហានេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថារាល់អ្នកឧបត្ថម្ភដ៏អាក្រក់នៃអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ខ្ញុំនឹងបែកចេញពីឬសគល់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកជាភ្នាក់ងាររបស់សាតាំងខ្ញុំសូមអោយអ្នកលុបចេញពីផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំលើបញ្ហានេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

១០. ឱព្រះបិតាអើយសូមអោយអស់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ទូលបង្គំបានក្លាយជាអ្នករងគ្រោះដោយការចោទប្រកាន់ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយដោយព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះអង្គសូមរំដោះខ្ញុំអោយរួចផុតពីទាសភាពទាំងអស់ប្រសិនបើមានគេចោទប្រកាន់មិនពិតមកខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយរាល់សត្រូវដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលេចចេញជាសម្ងាត់នូវព័ត៌មានរសើបអំពីខ្ញុំអោយលេចចេញជារូបរាងគួរអោយស្អប់ខ្ពើមនិងបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
១៣ សូម ឲ្យ ឧបសគ្គខាងបិសាចទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបេះដូងនរណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៤. សូមអោយអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់អាក្រក់ដាក់ខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយស្លាប់ទៅ !!! នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយដូចដែលអ្នកបានគំរាមអ័ប៊ីម៉ាឡេកនិងផារ៉ូនៅជំនាន់អ័ប្រាហាំនិងប្រពន្ធរបស់គាត់សារ៉ាក្រោកឡើងអូហើយគំរាមអ្នកដែលគំរាមខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
សូមអោយរាល់ផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវធ្វើឱ្យខ្ញុំអាម៉ាស់មុខក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

17. ខ្ញុំចងហើយដាក់វិញ្ញាណទាំងអស់នៃការភ័យខ្លាចការថប់បារម្ភនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

១៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ សេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់ទូលបង្គំបានរីករាលដាលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់របស់ទូលបង្គំហើយសូម ឲ្យ ពួកគេបានឈ្នះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៩. កុំអោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងៀមចំពោះអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

២០ ចូរ ឲ្យ អំពើអាក្រក់ដេញតាមនិងដេញតាមអស់អ្នកដែលស្វែងរកជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

21. ខ្ញុំផ្តាច់រាល់ទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំមានជាមួយវិញ្ញាណដែលឃ្លាំមើលអាក្រក់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមក្រោកឡើងហើយការពារខ្ញុំពីពួកអ្នកដែលស្ដោះទឹកមាត់ដាក់សេចក្តីភូតកុហកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

23. ខ្ញុំធ្វើឱ្យដៃរបស់ខ្មាំងសត្រូវកាន់កាប់ដោយដៃនិងភ្នាក់ងារច្រណែនឈ្នានីសលើបញ្ហានេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

២៤. អ្នកជាអារក្សសូមដកដៃចេញពីគ្រប់ការទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំអាតជីវិតខ្ញុំពីសញ្ញាណាមួយរបស់អារក្សដែលដាក់លើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

26. សូមឱ្យព្រះអម្ចាស់ច្រឡំអណ្តាតរបស់អ្នកដែលបានប្រមូលផ្តុំដើម្បីធ្វើបាបខ្ញុំតាមបញ្ជារបស់អ្នកសាងសង់ប៉មបាបិលក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ទុកឱ្យអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងខ្លួនគេហើយបណ្តាលឱ្យមានកំហុសនាំឱ្យមានជ័យជម្នះរបស់ខ្ញុំលើពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

28. សូមឱ្យរាល់ដំបូន្មានផែនការបំណងប្រាថ្នាការរំពឹងទុកការស្រមើលស្រមៃឧបករណ៍និងសកម្មភាពរបស់សត្រូវប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាញទុកជាមោឃៈនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

29. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់សត្រូវនិងអ្នកចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

30. ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវជ័យជំនះខាងជំនឿអរូបីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ