២០ ចំណុចអធិស្ឋានដែលមានឥទ្ធិពលដើម្បីប្រោសមនុស្សស្លាប់ ឲ្យ រស់ឡើងវិញ

7
10912

រ៉ូម 8៖ 11៖
ប្រសិនបើព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រោសព្រះយេស៊ូអោយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលលើកព្រះគ្រិស្ដឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងមានព្រះជន្មរស់ក្នុងរូបកាយដែលរមែងតែងតែស្លាប់របស់អ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដែលសណ្ឋិតនៅក្នុងអ្នក។

យើងបម្រើព្រះដែលប្រោសមនុស្សស្លាប់ ឲ្យ រស់ឡើងវិញ។ ព្រះរបស់យើងជាប្រភពនៃជីវិតដូច្នេះសេចក្ដីស្លាប់មិនមែនជាចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់ទេ។ ថ្ងៃនេះ ២០ ចំណុចអធិស្ឋានដែលមានអានុភាព ដើម្បីចិញ្ចឹមអ្នកស្លាប់គឺសំដៅទៅលើម្តាយដែលមានផ្ទៃពោះដែលគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ពួកគេថាមានទារកដែលមិនទាន់កើតបានស្លាប់ហើយវាក៏សំដៅទៅលើម្តាយដែលមានផ្ទៃពោះដែលខ្លាចក្នុងការមានកូននៅឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទណាមួយខាងលើសូមស្តាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះអ្នកមានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាភ្នាក់ងាររបស់អព្ភូតហេតុ។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាវិញ្ញាណនៃការរស់ឡើងវិញ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនិងនៅជុំវិញអ្នកអាចស្លាប់នៅពេលដែលអ្នកមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ដូច្នេះសូមដាក់ដៃលើស្បូនរបស់អ្នកហើយធ្វើឱ្យសកម្មនៃការរស់ឡើងវិញនៃវិញ្ញាណហូតាមរយៈការអធិស្ឋាន។

ចំនុចអធិស្ឋានទាំងនេះដើម្បីប្រោសមនុស្សស្លាប់អោយរស់ឡើងវិញនឹងជួយណែនាំអ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលមិនទាន់ពេលវេលាការស្លាប់មុនអាយុនិងនៅតែកើត។ អារក្សនឹងមិនលួចកូនរបស់អ្នកទៀតទេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ការអធិស្ឋានទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានអធិស្ឋានដោយជំនឿលើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងដែរ។ កុំអស់សង្ឃឹមលើព្រះជាព្រះនៃយើងនៅតែឆ្លើយតបការអធិស្ឋានគ្មានអ្វីពិបាកទេសម្រាប់គាត់ដើម្បីធ្វើគាត់ជាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្គាគាត់ជាប្រភពនៃជីវិតហើយគាត់បានឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់និងផ្នូរឈរនៅភាពជឿជាក់និង អធិស្ឋានការអធិស្ឋានការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកនឹងឃើញព្រះហស្តរបស់ព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

២០ ចំណុចអធិស្ឋានដែលមានឥទ្ធិពលដើម្បីប្រោសមនុស្សស្លាប់ ឲ្យ រស់ឡើងវិញ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ អំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកក្នុងស្បូនទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំចងរាល់ស្មារតីនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលដាក់ពាសពេញជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវ។

3. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យសរីរាង្គដែលស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំលោតទៅរកជីវិតឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ដៃអាក្រក់ដែលដាក់លើកូនដែលមិនទាន់កើតរបស់ខ្ញុំទទួលបានផ្គរលាន់និងភ្លើងរបស់ព្រះហើយត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យប្រើរាល់អាវុធអាក្រក់ ៗ ដែលយកមកធ្វើជាគំរូប្រឆាំងនឹងកូនដែលមិនទាន់កើតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមបដិសេធរាល់វិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងផ្នូរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការស្តារឡើងវិញនូវអ្វីៗដែលខ្ញុំបានបាត់បង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយអំណាចច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកដំណើរការថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្ញុំទាំងមូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំហើយសំអាតប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

10. ខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនខ្ញុំនិងកូនដែលមិនទាន់កើតចេញពីទ្រុងនៃអំពើទុច្ចរិតក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយរាល់ព័ត៌មានអំពីកូនដែលមិនទាន់កើតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលុបចេញពីការចងចាំរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបញ្ជារាល់ចម្ការអាក្រក់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំចេញមកចាក់ឬសទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ!

13. មនុស្សចម្លែកអាក្រក់នៅក្នុងរូបកាយខ្ញុំនិងស្បូនខ្ញុំចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

14. ខ្ញុំក្អកហើយក្អួតពុលអាក្រក់ក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យប្រាក់បញ្ញើអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលចរាចរក្នុងចរន្តឈាមរបស់ខ្ញុំហូរចេញដោយឈាមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំត្រូវបានគ្របដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឆេះពីលើក្បាលដល់ចុងជើងខ្ញុំ។

ខ្ញុំបំបែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីស្មារតីនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

19. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីបណ្តាសាអាក្រក់នៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

20. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីស្មារតីទឹកដីក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់អំណាចរស់ឡើងវិញរបស់អ្នក។

 

7 COMMENTS

  1. បន្ទាប់ពីបាននិយាយនូវចំនុចអធិស្ឋានទាំង ២០ ដែលមានអានុភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.