ការតមនិងអធិស្ឋានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងបុរសគ្រឹះ

0
10571

ម៉ាថាយ 12: 29៖
២៩ ម៉្យាងទៀតតើមាននរណាអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះមនុស្សខ្លាំងពូកែហើយប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គាត់បានលើកលែងតែចងមនុស្សខ្លាំងពូកែនោះជាមុនសិន។ ហើយគាត់នឹងបំផ្លាញផ្ទះរបស់គាត់។

ជារៀងរាល់ បុរសខ្លាំងមូលដ្ឋាន ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រូវតែស្លាប់ !!!! ។ បុរសខ្លាំងគឺជាស្មារតីគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងគ្រួសារ។ កម្លាំងរបស់សាតាំងទាំងនេះត្រូវបានដាំនៅក្នុងគ្រួសារផ្សេងៗគ្នាដើម្បីរក្សាមនុស្សគ្រប់គ្នាឱ្យស្ថិតក្នុងភាពជាប់រហូត។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការតមអាហារនិងអធិស្ឋានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំង ៗ ។ នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ ១៧:២១ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមានប្រភេទមួយដែលនឹងមិនទៅទេទាល់តែយើងអធិស្ឋានហើយតម។ ការតមនិងការអធិស្ឋានផ្តល់អំណាចដល់យើងដើម្បីបង្កើតអំណាចអរូបីយ៍ប្រឆាំងនឹងសត្រូវ។ ការតមនិងការអធិស្ឋានគឺជាបន្សំនៃសង្គ្រាមដែលសូម្បីតែអារក្សក៏មិនអាចបញ្ឈប់បានដែរ។

នៅពេលអ្នកចូលរួមតមអាហារនិងអធិស្ឋានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃទាំងនេះប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងចូរដឹងថាជំនឿរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលឈ្នះ។ ដឹងថាអ្វីដែលផ្តល់អំណាចដល់ការអធិស្ឋានរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកជឿ។ អ្នកត្រូវតែជឿថាអ្នកធំជាងអ្នកដែលនៅលើលោកអ្នកត្រូវតែជឿថាអ្នកមានជ័យជំនះលើសពីអ្នកដែលឈ្នះតាមរយៈព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូអ្នកត្រូវតែជឿថាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគឺខ្ពស់ជាងឈ្មោះទាំងអស់ដែលគេស្គាល់និងមិនស្គាល់។ ចុងក្រោយអ្នកត្រូវជឿថាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីបញ្ជូនសត្វពស់និងខ្យាដំរី។ សូមអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿថ្ងៃនេះនិងទទួលអព្ភូតហេតុរបស់អ្នក។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ការតមនិងអធិស្ឋានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងបុរសគ្រឹះ

ថ្ងៃ 1:

សូមអរគុណលោកម្ចាស់ដែលទ្វារនៃឋាននរកនឹងមិនត្រូវបានឈ្នះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំខ្ចាត់ខ្ចាយអំណាចគ្រឹះនៃបុរសខ្លាំងគ្រប់រូបនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

3. សូមឱ្យឥទ្ធិពលនៃភ្នាក់ងារបិសាចទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ឱ្យគ្មានអ្វីនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ព្រះអម្ចាស់អើយបណ្តាលឱ្យមានការផ្ទុះនៃអំណាចរបស់អ្នកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

5. សូមឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរារាំងដោយគែមភ្លើងហើយទុកឱ្យខ្ញុំត្រាំនិងគ្របដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមសំលឹងអណ្តាតអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលនិយាយទាស់នឹងខ្ញុំសូមអោយពួកគេនិយាយឥតបានការនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤២. សូមអោយរាល់សរសេរដោយដៃដែលទាស់នឹងសន្តិភាពរបស់ខ្ញុំទទួលនូវការអាម៉ាស់មុខជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការបំផ្លាញទាំងស្រុងរបស់បុរសខ្លាំងទាំងអស់នៅក្នុងគ្រឹះរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងរបស់បុរសខ្លាំងពូកែទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះឪពុកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការបំផ្លាញបុរសខ្លាំងណាម្នាក់ចេញពីផ្ទះម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

ទិវា 2.

សូមអោយរាល់ការសម្រេចចិត្តដែលទាស់នឹងខ្ញុំដោយមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទុកជាមោឃៈនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើរព្រួញបិសាចទាំងអស់ដែលដាក់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែកកញ្ចក់ខាងវិញ្ញាណទាំងអស់ហើយតាមដានមើលខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤. អធិដ្ឋានក្នុងស្មារតីរយៈពេល ១០ ទៅ ១៥ នាទី។

5. ខ្ញុំចងហើយខ្ញុំផ្តល់កម្លាំងដល់អ្នកខ្លាំងពូកែទាំងអស់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កបញ្ហាដល់គ្រឹះស្ថាននេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៦. ខ្ញុំបានរកឃើញបន្ទាយរឹងមាំដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាននេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយបុរសខ្លាំងពូកែដេញតាមខ្ញុំផឹកឈាមរបស់គាត់ហើយបរិភោគសាច់របស់គាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយរណ្តៅដែលបុរសខ្លាំងម្នាក់បានជីកមករកខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមអោយភ្នាក់ងារបិសាចទាំងអស់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

10. ខ្ញុំសូមប្រកាសចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវសម្រាប់បុរសខ្លាំងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ទិវា 3

សូម ឲ្យ រាល់ឧបាយកលអាក្រក់ដែលបុរសខ្លាំងពូកែបានធ្វើទាស់នឹងខ្ញុំត្រូវបានទាស់នឹងពួកគេដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមចាត់ទុកជាមោឃៈនូវរាល់ការធ្វើពិធីមន្តអាគមអក្ខរាវិរុទ្ធនិងការដាក់បណ្តាសាដែលបានចេញទាស់នឹងខ្ញុំដោយបុរសខ្លាំងម្នាក់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំផ្តាច់ការប្រជុំអាក្រក់ណាមួយដែលមានក្នុងពិភពវិញ្ញាណប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនិងជំហររបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

4. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្វែរទូលបង្គំអោយទៅជារងើកភ្លើងដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។

សូមឱ្យការិយាល័យឡានឡានផ្ទះរបស់ខ្ញុំនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំក្តៅពេកសំរាប់បុរសខ្លាំងពូកែរូបនេះក្នុងការដោះស្រាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

6. សូមឱ្យបុរសខ្លាំងពូកែដែលធ្វើប្រតិភូកម្មប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឱ្យមានកំហុសដែលនឹងជម្រុញឱ្យខ្ញុំ
នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុកដែលបានធ្វើឱ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំអាម៉ាស់មុខចំពោះខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

អរគុណឪពុកដែលបានដកគ្រប់ពូជអាក្រក់របស់បុរសខ្លាំងក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

សូមអរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានធ្វើឱ្យខ្ញុំច្រើនជាងអ្នកឈ្នះលើបុរសខ្លាំងគ្រប់រូបក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

សូមអរគុណអ្នកដែលបានធ្វើអោយខ្ញុំមានសេរីភាពជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.