២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការបះបោរដែលរឹងចចេស

1
12969

លេខ 23: 23
២៣ ប្រាកដជាគ្មានការប្រព្រឹត្ដប្រឆាំងនឹងយ៉ាកុបទេហើយក៏គ្មានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរ។ ឥឡូវនេះនឹងមានគេនិយាយអំពីលោកយ៉ាកុបនិងអ៊ីស្រាអែលថាព្រះជាម្ចាស់បានសំរេចអ្វីខ្លះ។

ដែលព្រះបានប្រទានពរគ្មាននរណាអាចដាក់បណ្តាសាបានឡើយ។ យើងបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ២០ សំរាប់ការបែក បណ្តាសារឹងរូស។ មាត់បិទគឺជាជោគវាសនាបិទជិតអ្នកប្រកាសពីសេរីភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកនឹងមិនដែលរីករាយឡើយ។ យើងត្រូវតែយល់ថាអារក្សគឺជាស្មារតីរឹងចចេសដែលតែងតែប្រឆាំងនឹងពរជ័យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ មេកំណាចនឹងច្បាំងនឹងយើងជានិច្ចដើម្បីដឹងថាតើជំនឿរបស់យើងនៅដដែល។ យើងត្រូវតែតស៊ូនឹងអារក្សហើយយើងធ្វើវាតាមរយៈការសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងការអធិស្ឋាន។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងអនុញ្ញាតឱ្យអារក្សដឹងពីជំហរនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងបង្កើតថាមពលតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបំផ្លាញរាល់ការវាយប្រហាររបស់អារក្ស។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងអនុវត្តសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលើការលោះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងធ្វើជាខែលដែលបំផ្លាញព្រួញទាំងអស់របស់អារក្ស។ អ្នកត្រួសត្រាយពិតជាគន្លឹះនៃសេរីភាពពីបណ្តាសា។

គ្រិស្តបរិស័ទដែលអធិស្ឋានគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចពន្យល់បាន។ វាជាការពិតដែលថាយើងបានរួចផុតពីបណ្តាសានៃច្បាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបន្តប្រយុទ្ធដោយមិនជឿលើការផ្លាស់ប្តូរការអធិស្ឋានចំណុចអធិស្ឋាននេះសំរាប់បំបែកបណ្តាសារឹងរូសនឹងផ្តល់ឱ្យយើងនូវវេទិកាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណប្រឆាំងនឹងសត្រូវ ។ ទទួលយកព្រះគុណថ្ងៃនេះដើម្បីអធិស្ឋានផ្លូវរបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកកំពុងតស៊ូយ៉ាងណាឥឡូវនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះខ្ញុំឃើញអ្នកកំពុងតែដើរចេញដោយជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការបះបោរដែលរឹងចចេស

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានរំដោះខ្ញុំចេញពីគ្រប់បណ្តាសានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំរួចផុតពីបណ្តាសានៃក្រឹត្យវិន័យតាមរយៈព្រះគ្រិស្ដក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំរួចផុតពីបណ្តាសានៃអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមានសេរីភាពពីបណ្តាសាពីឪពុកឪពុកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាអ៊ីម៉ាមិនរួចផុតពីបណ្តាសាពីម្តាយម្ដាយខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ

6. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំគ្មានសេរីភាពពីបណ្តាសាគ្រប់ជំនាន់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំគ្មានសេរីភាពក្នុងការដាក់បណ្តាសាខ្លួនឯងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវបានបកប្រែចេញពីភាពងងឹតទៅឯនគរនៃពន្លឺដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំមិនអាចត្រូវបណ្តាសានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាគ្មានអាវុធណាដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

10. ខ្ញុំនៅស្ងៀមរាល់អណ្តាតអាក្រក់ដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

11. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាក្បាលហើយមិនមែនជាកន្ទុយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងនៅខាងលើក្រុមដែលមិននៅក្រោមព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

13. ខ្ញុំបដិសេធស្មារតីនៃសំណាងនិងការជាប់គាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមបញ្ជាដល់វិញ្ញាណបុព្វបុរសទាំងអស់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាដោយភ្នែកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឃើញការដួលរលំនៃខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាព្រួញដែលហោះហើរពេលថ្ងៃហើយរោគរាតត្បាតដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពងងឹតមិនអាចចូលមកជិតខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូបានឡើយ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងឡើងពីកំរិតនេះខ្ញុំដល់កំរិតខ្ពស់ក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

១៨. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំគឺជាការបង្កើតថ្មីមួយដែលជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយដូច្នេះខ្ញុំគ្មានការដាក់បណ្តាសាណាមួយពីអារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

ក្នុងនាមជាការបង្កើតថ្មីគ្មានបណ្តាសារឹងចចេសមិនអាចឈ្នះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

20. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាមានសេរីភាពពីបណ្តាសាដែលរឹងរូសជុំវិញជីវិតនិងវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ