៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការស្តារឡើងវិញនូវភាពរុងរឿងដែលបាត់បង់

12
62052

៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការស្តារឡើងវិញនូវភាពរុងរឿងដែលបាត់បង់

សាការី ៩:១១:
៦ យើងនឹងពង្រឹងពូជពង្សរបស់យូដាយើងនឹងសង្គ្រោះពូជពង្សរបស់យ៉ូសែបយើងនឹងនាំពួកគេទៅស្រុកវិញ។ យើងមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់អ្នកទាំងនោះហើយពួកគេនឹងប្រៀបដូចជាយើងដែលមិនបានបោះបង់ចោលពួកយើង។

តើអ្នកបានបាត់បង់ច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិត?
តើអ្នកត្រូវបានគេសើចឬគួរឱ្យអាណិតនៅក្នុងជីវិត?
តើអ្នកបានធ្លាក់ពីព្រះគុណនៃពិភពលោកនេះហើយឬនៅ?
តើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមទេ?
តើអ្នកគិតថាព្រះបានភ្លេចអ្នកហើយឬនៅ?
តើអ្នកមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ក្នុងជីវិតទេ?


សៀវភៅថ្មីដោយគ្រូគង្វាល Ikechukwu ។ 
អាចរកបានឥឡូវនេះនៅលើ Amazon

ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកគឺបាទ / ចាស to ចំពោះសំណួរទាំងនេះបន្ទាប់មកអធិស្ឋានសម្រាប់ ការស្តារ គឺ​សម្រាប់​អ្នក។ ខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣០ សំរាប់ការស្តារឡើងវិញនូវសិរីល្អដែលបាត់ទៅដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកថាយើងបំរើព្រះនៃការស្តារឡើងវិញ។ មិនថាអ្នកបានបាត់បង់ក្នុងជីវិតប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែដឹងថាព្រះនឹងស្តារឡើងវិញគាត់បាននិយាយតាមសំដីគាត់ថាគាត់នឹងស្តារឆ្នាំដែលដង្កូវនាងនិងដង្កូវបានស៊ី។ យ៉ូអែល ២:២៥ គាត់ក៏បាននិយាយជំនួសអ្នកដែរ ខ្មាស់អៀនខ្ញុំនឹងអោយអេសាយ ៦១: ៧ ទ្វេដងទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់អ្នក។ មិនថាអ្វីដែលអ្នកបានបាត់បង់ព្រះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកនូវការស្តារឡើងវិញ ៧ ដងក្នុងសុភាសិត ៦:៣១ ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ការអធិដ្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញអំពីការស្តារឡើងវិញនូវសិរីរុងរឿងដែលបានបាត់បង់ហើយនឹងជួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកដកហូតអ្វីដែលអារក្សបានលួចពីអ្នក។ អារក្សគឺជាចោរនិងជាអ្នកបំផ្លាញប៉ុន្តែតាមរយៈចំនុចនៃការអធិស្ឋានទាំងនេះអ្នកនឹងតតាំងនឹងវាជានិច្ច។ នៅពេលអ្នកអធិដ្ឋានចំណុចទាំងនេះព្រះនឹងមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបនឹងអ្នកប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់នឹងការពារនិងថែរក្សាពរជ័យរបស់អ្នក។ សូមអធិស្ឋានចង្អុលបង្ហាញដោយសេចក្ដីជំនឿថ្ងៃនេះហើយទទួលបានពរជ័យទាំងអស់របស់អ្នក។

៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការស្តារឡើងវិញនូវភាពរុងរឿងដែលបាត់បង់

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការស្តារឡើងវិញនូវសិរីល្អកាលពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

2. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យមានការស្តារឡើងវិញទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការអធិស្ឋាននេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យកងកម្លាំងដែលមិនស្គាល់អំពើអាក្រក់ទាំងអស់បានរៀបចំដើម្បីប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

4. ខ្ញុំធ្វើឱ្យធាតុបង្កជំងឺនិងវង្វេងស្មារតីនៅគ្រប់សកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អំណាចដែលបដិសេធខ្ញុំនូវអព្ភូតហេតុត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំទទួលថ្មនៃភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបានទទួលមកវិញនូវរាល់ពរជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបាត់បង់ចំពោះខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

7. ខ្ញុំភ្ជាប់ស្មារតីនៃការជាប់គាំងការខកចិត្តនិងការស្រងាកចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

គ្រូពេទ្យវះកាត់នៅស្ថានសួគ៌ធ្វើការវះកាត់ចាំបាច់ក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

9. ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការជួសជុលទាំងអស់ដែលចាំបាច់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

10. ខ្ញុំសូមបញ្ជាការខូចខាតទាំងអស់ដែលបានធ្វើចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសត្រូវក្នុងគ្រួសារត្រូវបានជួសជុលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយអាបធ្មប់និងអ្នកជំនួយការទាំងអស់ដែលស៊ីចំណីនៅលើផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលីងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ភ្លើងរបស់ព្រះប្រើពេលវេលាឃ្លាំមើលដ៏អាក្រក់របស់ខ្មាំងសត្រូវដែលកំពុងធ្វើការប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាដីមានជីជាតិសម្រាប់អំពើអាក្រក់ដែលកើតមានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាទ្វារដ៏ល្អទាំងអស់បិទទ្វារអោយខ្ញុំដោយខ្មាំងសត្រូវដែលនឹងត្រូវបើកទ្វារក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

15. ខ្ញុំបដិសេធនូវស្មារតីនៃភាពមិនអាចទៅរួចខ្ញុំសូមបើកទ្វារក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

16. ខ្ញុំចេញក្រិតស្តារប្រាំពីរដងក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

17. ខ្ញុំបដិសេធនូវស្មារតីច្របូកច្របល់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះអម្ចាស់អើយធ្វើឱ្យករណីរបស់ខ្ញុំជាអព្ភូតហេតុ។ ឆក់យកសត្រូវមិត្តភក្តិនិងសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយខ្ញុំនូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលខ្ញុំប្រឈមមុខក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ដើមឈើនៃបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ងួតដល់ឬសគល់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21- រាល់ជញ្ជាំងនៃការប្រឆាំងខាងផ្លូវកាយនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់យេរីខូក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយស្តេចគ្រប់រូបអូសៀសក្នុងជីវិតខ្ញុំបានស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំអាចមើលឃើញមុខរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

23. ខ្ញុំមានអំណាចក្នុងការតាមរកនិងចាប់យកទំនិញរបស់ខ្ញុំពីជនជាតិអេស៊ីបខាងវិញ្ញាណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

២៤. សូមឱ្យរាល់អក្ខរាវិរុទ្ធជេនីសនិងឧបាយកលរបស់អារក្សដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានលុបចោលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

25. ខ្ញុំសូមលុបចោលរាល់ឥទ្ធិពលនៃជំនួយចម្លែកណាមួយដែលបានទទួលពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបទាក់ទងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

26. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្យាបាលខ្ញុំនិងធ្វើអោយខ្ញុំជាសះស្បើយឡើងវិញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

27. សូមឱ្យសក្តានុពលនិងអំណោយដែលបានលាក់ទាំងអស់ដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំអស្ចារ្យលួចពីខ្ញុំត្រូវបានស្តារឡើងវិញ 100 ដងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំបដិសេធស្មារតីនៃភាពក្រីក្រការខ្វះខាតនិងការចង់បាននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

29. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំនូវថាមពលសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមថ្មី។

30. ព្រះអម្ចាស់អើយធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំជាអព្ភូតហេតុហើយត្រូវបានលើកតម្កើងនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

12 COMMENTS

  1. សុំអោយព្រះធ្វើវាសំរាប់ខ្ញុំជាសញ្ញានិងងឿងឆ្ងល់ចំពោះដួងចិត្តនិងវិញ្ញាណខ្ញុំដែលបានប្រទានពរដល់អ្នកបុរសនៃព្រះ…

  2. សូមអរគុណអ្នកសំរាប់ការអធិស្ឋាន។ សូមព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាប្រទានពរនិងស្តារអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបាត់បង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ អាម៉ែន។

  3. អត្ថាធិប្បាយ៖ គ្រូគង្វាលខ្ញុំត្រូវការការអធិស្ឋានរបស់អ្នកគ្រប់យ៉ាងគឺអាក្រក់អាជីវកម្មមិនដំណើរការគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំហ៊ូសាន់និងបងស្រីភ្លោះខ្ញុំគ្មានលុយចិញ្ចឹមទេមិនអាចជួលផ្ទះយើងមិនអាចសងថ្លៃដើមខ្ញុំបាន ថ្លៃសាលាខ្ញុំឈ្មោះម៉ារីអេកតខ្ញុំគោរពបូជាជាមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះមីស៊ីយ៉ូន ខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីអ្នកគ្រូ

  4. ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​ចម្លើយ​ចំពោះ​រាល់​ចំណុច​អធិស្ឋាន​នៅ​យប់​នេះ ក្នុង​ព្រះនាម​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​របស់​ព្រះយេស៊ូវ ដោយសារ​ពួកគេ​ទាំងអស់​សម្រាប់​ខ្ញុំ។

  5. ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ ការអធិស្ឋាននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសូត្រពេលភ្ញាក់ពីគេង និងអ្វីដែលខ្ញុំសូត្រពេលខ្ញុំគេង ហើយស្មានថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើវាម្តងទៀត... វាជាការសរសើរតម្កើងព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិ... សូមអរគុណ។ ព្រះអម្ចាស់… អាម៉ែន

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.