១០០ ការបន្ធូរបន្ថយការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងនៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំនិងគំរូអាក្រក់

2
15909

អូបាឌា ១:១៧៖
រីឯភ្នំស៊ីយ៉ូនវិញគេនឹងរំដោះក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយព្រះដ៏វិសុទ្ធនឹងរំដោះក្រុងស៊ីយ៉ូន។ ពូជពង្សយ៉ាកុបនឹងទទួលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ។

សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលលេខ ១០០ ការអធិស្ឋានរំដោះ ប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងពូកែនៃដំណាក់ឪពុកខ្ញុំនិងគំរូអាក្រក់។ យើងមិនអាចឈប់អធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងនិងគំរូអាក្រក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបានទេ។ បុរសខ្លាំងពូកែគឺជាការតស៊ូរបស់អារក្សនៅក្នុងគ្រួសារដោយចងនិងរក្សាពួកគេនៅក្នុងភាពក្រីក្រភាពស្ថិតស្ថេរភាពឈឺចាប់ការថយក្រោយជាដើមតាមរយៈអំណាចក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវនោះបុរសខ្លាំងទាំងអស់អាចត្រូវបានកម្ចាត់និងមើលមិនឃើញ។ ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះអ្នកមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនឹងឧបករណ៍របស់សត្រូវអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានអ្នកត្រូវតែប្រគល់ខ្លួនអ្នកដោយប្រើការអធិស្ឋានរំដោះនេះ។ បុរសខ្លាំងគឺជាវិញ្ញាណរឹងចចេសហើយពួកគេអាចត្រូវបានបង្ក្រាបដោយជំនឿរឹងរូស។ ជាមួយនឹងចំណុចអធិស្ឋាននៃការរំដោះនេះខ្ញុំឃើញអ្នកកំពុងតែចងបុរសខ្លាំងពូកែចេញពីផ្ទះឪពុករបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ទី ២ យើងមានលំនាំអាក្រក់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្តល់ការជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ក្រុមគ្រួសារពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់។ ឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្លះតែងតែទទួលមរណភាពនៅពេលសែសិបឆ្នាំហើយនេះបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៀតអ្នកផ្សេងមិននៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានស្ត្រីដែលរៀបការតែងតែបញ្ចប់ការចាកចេញពីប្តីនៅទីនោះ។ នេះក៏ជាគំរូមួយដែរ។ គំរូខ្លះនៃភាពក្រីក្រមានកូននៅក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ការពន្យារពេលរៀបការការពន្យាពេលការពន្យាកំណើតជាដើមគំរូអាក្រក់ទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់អារក្ស។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះនេះប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងនៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំនិងគំរូអាក្រក់ដើម្បីផ្តាច់ខ្លួនអ្នកពីគំរូអាក្រក់នេះ។ គំរូអាក្រក់ទាំងអស់គឺជារង្វង់អាក្រក់ហើយវាអាចត្រូវបានខូចតាមរយៈអំណាចនៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ សូមអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿនៅថ្ងៃនេះសូមរំដោះខ្លួនអ្នកចេញពីជំហររបស់បុរសខ្លាំងនិងគំរូអាក្រក់ម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

១០០ ការបន្ធូរបន្ថយការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងនៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំនិងគំរូអាក្រក់

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យបុរសខ្លាំងនិងគំរូអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាកចេញហើយទៅឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំដោះលែងភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងពូកែទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងផ្ទះឪពុកខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែករាល់រង្វង់នៃគំរូអាក្រក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

4. ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបែកបាក់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយរាល់ផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវបញ្ឈប់អព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបែកបាក់ទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦. សូមអោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូលុបបំបាត់នូវជំហរស្របច្បាប់ដែលសត្រូវបានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ខ្ញុំបានបិទទ្វារទាំងអស់ចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំដែលបានបើកឱ្យសត្រូវជារៀងរហូតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៨. ខ្ញុំសូមអោយបន្ទាយដ៏រឹងមាំរបស់សត្រូវទាំងអស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវលុបបំបាត់ចោលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមពាក្យទាំងអស់ដែលផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបាននិយាយប្រឆាំងនឹងខ្ញុំអោយស្លាប់ទៅនឹងដីហើយគ្មានផលផ្លែនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យអណ្តាតរបស់សត្រូវនៃព្រលឹងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

11. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីរាល់តំណភ្ជាប់ដូនតាទៅនឹងស្តុបអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំក្អួតរាល់ជាតិពុលរបស់សាតាំងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានមកពីក្រុមគ្រួសារដូនតាខ្ញុំបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្តើមខ្ចាត់ខ្ចាយហើយលែងប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូទៀត។

សូមឱ្យគំរូអាក្រក់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយដោយផ្គរលាន់របស់ព្រះហើយកុំប្រមូលផ្តុំខ្ញុំម្តងទៀតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

15. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីរាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ពីកងកំលាំងដូនតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែកអំណាចនៃអក្ខរាវិរុទ្ធរបស់បិសាចណាមួយដែលចេញមកប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

17. ខ្ញុំពិការអំណាចអាក្រក់ទាំងអស់ពន្យារពេលអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងនៃជ័យជំនះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយអណ្តាតរបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យដៃរបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃភាពរុងរឿងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃការបើកសម្តែងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២២. សូមអោយអ្នកជិះជាន់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ទទួលបានរោគឃ្លង់នៃការជំនុំជំរះដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

23. ខ្ញុំបានដកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចេញពីបញ្ជីនៃការស្លាប់ដែលមិនទាន់ពេលវេលានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៤. សូមអោយរាល់ការអាក្រក់បានហូរចេញពីប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥. អ្នកជាបុរសខ្លាំងពូកែខ្ញុំសូមអោយអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមដកយកជីវិតខ្ញុំទៅ។

អ្នកជាគំរូអាក្រក់របស់អារក្សសាតាំងខ្ញុំសូមបង្គាប់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើង។

អ្នកជាភ្នាក់ងារនៃភាពក្រីក្រខ្ញុំសូមអោយអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមដកយកជីវិតខ្ញុំទៅ។

អ្នករាល់គ្នាជាភ្នាក់ងារនៃរឿងខាងវិញ្ញាណខ្ញុំសូមបង្គាប់អ្នកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើងសូមស្រាយជីវិតអ្នក។

អ្នកជាភ្នាក់ងារនៃការបរាជ័យខ្ញុំសូមអោយអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមដកយកជីវិតខ្ញុំទៅ។

អ្នករាល់គ្នាជាភ្នាក់ងារនៃភាពពិការខ្ញុំសូមអោយអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមដកយកជីវិតខ្ញុំទៅ។

៣១. អ្នកជាភ្នាក់ងារនៃការបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំសូមអោយអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមលះបង់ជីវិតខ្ញុំ។

៣២. អ្នកជាភ្នាក់ងារនៃការពន្យាពេលរបស់អារក្សខ្ញុំសូមអោយអ្នកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើងសូមស្រាយជីវិតអ្នកចុះ។

33. អ្នកជាភ្នាក់ងារភាន់ច្រលំខ្ញុំបង្គាប់អ្នកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើងសូមស្រាយជីវិតអ្នក។

ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារនៃការដើរថយក្រោយខ្ញុំបញ្ជាអ្នកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើងអោយអ្នកកាន់កាប់ជីវិតខ្ញុំ។

រាល់ឧបករណ៍នៃការបរាជ័យដែលបានធ្វើតាមខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ឧបករណ៍នៃអាវុធរបស់សាតាំងដែលបានធ្វើជំនួសខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ឧបករណ៍នៃសេចក្តីស្លាប់បានធ្វើបាបខ្ញុំហើយត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ឧបករណ៍របស់ផ្កាយរណបនិងម៉ាស៊ីនថតរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ឧបករណ៍នៃការបញ្ជាពីចំងាយរបស់សាតាំងដែលបានយកមកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលមានស្លាករបស់សាតាំងនិងផ្លាកសញ្ញាទាស់នឹងខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្តើមហូរចូលក្នុងចរន្តឈាមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យរាល់ការដាក់ប្រាក់របស់អារក្សដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំហូរចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

43. ខ្ញុំញែករាល់សរីរាង្គខាងក្នុងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចេញពីសេចក្តីសញ្ញាអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៤៤. ខ្ញុំដោះលែងជីវិតខ្ញុំពីកណ្តាប់ដៃរបស់មិត្តភ័ក្ត្រអតីតគ្រូមន្តអាគមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

45 សូមឱ្យប្រាក់បញ្ញើរបស់សាតាំងដែលទទួលបានពីការប្រើប្រាស់អាក្រក់ហូរចេញពីប្រព័ន្ធខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

46. ​​ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមពន្លឿនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអោយអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

47. ខ្ញុំចេញក្រឹត្យបញ្ចប់ការលេចចេញនូវពរជ័យទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

48. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីទំនាក់ទំនងអាក្រក់ណាមួយដែលប្រព្រឹត្ដប្រឆាំងនឹងខ្ញុំដោយភ្នាក់ងាររបស់អារក្សសាតាំងណាមួយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

49. ខ្ញុំដោះលែងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីទាសភាពដែលកើតចេញពីកំហុសដែលបានកើតឡើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥០. សូមអោយរាល់ផលអាក្រក់នៃការស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈទាំងស្រុងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥១. សូមអោយឥទ្ធិពលនៃការផ្សាភ្ជាប់អំពើអាក្រក់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥២. សូមអោយផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយរបស់ខ្ញុំទទួលបានការប៉ះនិងដំណើរការដ៏ទេវភាពឥតខ្ចោះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមបដិសេធរាល់អតុល្យភាពក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

54. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីចំណងនៃការជាប់អាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

55. ឱព្រះអម្ចាស់អើយរៀបចំជីវិតខ្ញុំឡើងវិញដើម្បីទទួលបានព្រះពរជាច្រើននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

56. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកជីវិតទូលបង្គំដើម្បីទទួលបានសិរីល្អរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៥៧. អ្វីៗនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដឹងខ្លួនឬសន្លប់ពន្យាពេលដល់ការសំរេចចិត្តដែលខ្ញុំចង់បានត្រូវបានបំផ្លាញចោលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥៨. សូមឱ្យជីវិតខ្ញុំត្រូវបានដោះលែងពីគំរូអាក្រក់ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥៩- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំបានផ្លែផ្កានិងប្រទានពរដល់ផលនៃការនឿយហត់របស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៦០. ទុកឱ្យប្រព័ន្ធរាងកាយខ្ញុំច្រលំសត្រូវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

61. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការខ្មាស់អៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យអំណាចចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរដៃនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

63. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីបណ្តាសាគ្រួសារដែលពង្រឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

64. ខ្ញុំទុកជាមោឃៈឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃការកេងចំណេញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៥- សូមអោយអំណាចទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្ញុំត្រូវដោះលែងវាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

66. ខ្ញុំដោះលែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំពីទ្រុងនៃគំរូអាក្រក់ណាមួយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

67. ខ្ញុំបានដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការផ្លាស់ប្តូរអាក្រក់នៃវិញ្ញាណឡើងនិងចុះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៨. សូមឱ្យរាល់កម្មវិធីបិសាចសម្រាប់ជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

69. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្កើនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

70. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឱ្យខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហូរហៀរនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧១. ខ្ញុំបដិសេធនូវស្មារតីខ្ជះខ្ជាយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

72. ខ្ញុំផ្តាច់ខ្លួនខ្ញុំចេញពីការអញ្ជើញណាមួយដោយមិត្តភក្តិអារក្សនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

73. ខ្ញុំព័ទ្ធជុំវិញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

74. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបានគាប់ព្រះហប្ញទ័យចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះយេស៊ូជានិច្ច

75. ព្រះអម្ចាស់ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវវិវរណៈខាងវិញ្ញាណដែលនឹងជម្រុញជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

76. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអង្រួនផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងធ្វើអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំរកទីតាំងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៧៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអង្រួនផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយនាំអ្នកជំនួយវាសនាមករកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧៨. ខ្ញុំបោះបញ្ហាទាំងអស់របស់ខ្ញុំទៅក្នុងសមុទ្រក្រហមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៩. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងចិត្តខ្ញុំឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

80. សូមឱ្យការចាក់ប្រេងសម្រាប់ភាពបរិសុទ្ធបានធ្លាក់មកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

81. ខ្ញុំមានច្រកទ្វារនៃសត្រូវថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៨២. ខ្ញុំសូមប្រកាសនូវរាល់មុខនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

83. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

84. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមានសេរីភាពពីបុរសខ្លាំងនិងគំរូអាក្រក់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីការពារគ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិនិងភោគទ្រព្យរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨៦. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ជូនទេវតារបស់អ្នកទៅច្បាំងជំនួសខ្ញុំដើម្បីបំបែករង្វង់អាក្រក់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែពុះពារពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថារាល់ការវាយប្រហារនិងអន្ទាក់របស់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមអាក់អន់ចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំដើរក្នុងសុវត្ថភាពដ៏ទេវភាពហើយខ្ញុំបដិសេធមិនចូលទៅក្នុងសំណាញ់របស់សត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

៨៩. ឱព្រះអង្គអើយជាទីពំនាក់របស់ខ្ញុំហើយការពារខ្ញុំពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

90. ព្រះអើយសូមឡោមព័ទ្ធខ្ញុំជាមួយនឹងចម្រៀងនៃការរំដោះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

91. ខ្ញុំយកឈ្នះអំពើអាក្រក់ដោយសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតនិងក្នុងបរិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩២. ខ្ញុំយកឈ្នះការភ័យខ្លាចដោយជំនឿក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៣. ខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវរាល់ឧបសគ្គអាក្រក់ ៗ ពីបុរសខ្លាំងនិងគំរូអាក្រក់លើជីវិតខ្ញុំដែលគ្មានអំណាចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៤. សូមឱ្យភ្លើងរបស់អ្នកបំផ្លាញនិងបំផ្លាញកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់បុរសខ្លាំងអាក្រក់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩៥. ខ្ញុំសូមប្រកាសត្រឡប់ទៅអ្នកផ្ញើព្រួញទាំងអស់របស់បុរសខ្លាំងពូកែដែលតម្រង់គោលដៅជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានផ្តល់ផ្លូវឱ្យខ្ញុំរួចផុតពីបុរសខាងវិញ្ញាណនិងគំរូអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការរំដោះរបស់ខ្ញុំពីបុរសខ្លាំងនិងគំរូអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៩៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអរគុណចំពោះខ្ញុំដែលរួចផុតពីបុរសខ្លាំងពូកែអាក្រក់និងឥរិយាបទអាក្រក់ទាំងអស់ចេញពីផ្ទះឪពុកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៩៩. សូមអរគុណព្រះយេស៊ូដែលបានប្រទានជ័យជម្នះដល់ខ្ញុំ។

សូមអរគុណឪពុកដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

2 COMMENTS

  1. Necesito oración mi matrimonio siempre hay contienda repetición sin causa justificada, ha vuelto un infierno .por fe estado esperando dios cambie mi esposo hombre de Dios, como esposo, amigo y compañero។
    ហ្គ្រេហ្គោឌីសឌីហ្គីហ្គាហ្គី🙏

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.