១០០ បួងសួងដើម្បីធ្វើឱ្យខ្មាំងសត្រូវអាម៉ាស់មុខ

11
15998

ទំនុកដំកើង ២៤: ៧-១០៖
សូមអោយព្រះជាម្ចាស់ក្រោកឡើងសូមអោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយហើយអស់អ្នកដែលស្អប់ព្រះអង្គក៏នាំគ្នារត់នៅចំពោះមុខព្រះអង្គដែរ។ ២ ដូចផ្សែងដែលហុយចេញពីអ្នករាល់គ្នាហើយចូរបណ្ដេញពួកគេចេញដូចជាក្រមួនរលាយនៅមុខភ្លើងដូច្នេះមនុស្សអាក្រក់ត្រូវវិនាសនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះ។

ជារៀងរាល់ សត្រូវ នៃជីវិតនិងវាសនារបស់អ្នកនឹងត្រូវអាម៉ាស់នៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ យើងនឹងអធិស្ឋាន ១០០ ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្មាំងសត្រូវអាម៉ាស់មុខ។ តើអ្នកណាជាសត្រូវរបស់អ្នក? សត្រូវដ៏សំខាន់របស់យើងគឺអារក្សនិងបិសាចរបស់វាប៉ុន្តែការពិតគឺនេះអារក្សនិងបិសាចមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មាននាវាមនុស្សបានទេដូច្នេះសត្រូវរបស់យើងក៏រាប់បញ្ចូលទាំងបិសាចឬបិសាចដែលមានមនុស្សផងដែរ។ សត្រូវរបស់មនុស្សអាចត្រូវបានដាក់ជាក្រុមដូចខាងក្រោម៖

១០ ប្រភេទនៃសត្រូវរបស់មនុស្ស។

ចម្លើយ៖ អ្នកដែលមិនចង់ ឲ្យ អ្នករីកចម្រើន

ខ) អ្នកដែលគាបសង្កត់អ្នកខាងរាងកាយ

គ) អ្នកដែលផ្តល់ដំបូន្មានអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងអ្នក

ឃ) អ្នកដែលមិនអាចទ្រទ្រង់ភាពរុងរឿងរបស់អ្នកបាន

ង) អ្នកដែលញញឹមជាមួយអ្នកដោយបើកចំហប៉ុន្តែដោយសម្ងាត់ផែនការអាក្រក់នឹងអ្នក

ច) អ្នកដែលមើលងាយអ្នក

ឆ) អ្នកដែលធ្វើជាព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុន H) អ្នកដែលគិតដោយគ្មានពួកគេអ្នកមិនអាចបង្កើតវាបានទេ

ខ្ញុំ) ។ អ្នកដែលវាយប្រហារអ្នកដោយគ្មានមូលហេតុ

ច) ។ អ្នកដែលមើលឃើញការធ្លាក់ចុះរបស់អ្នកធ្លាក់ក្នុងជីវិត។

មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីយកឈ្នះការវាយប្រហារទាំងអស់នេះគឺតាមរយៈការអធិស្ឋានដើម្បីធ្វើឱ្យខ្មាំងសត្រូវអាម៉ាស់មុខ។ យើងកំពុងអធិស្ឋានសុំឱ្យព្រះក្រោកឡើងហើយបង្ហាញអង្គទ្រង់នៅចំពោះមុខសត្រូវរបស់យើង។ យើងកំពុងអធិស្ឋានសុំឱ្យព្រះធ្វើឱ្យអាម៉ាស់មុខផ្លាស់ទីលំនៅនិងអាម៉ាស់ពួកគេដោយទីបន្ទាល់របស់យើង។ យើងបម្រើព្រះដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការបំបាក់មុខខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដូចជាអ្នកដែលខ្មាំងសត្រូវត្រូវបានគេធ្វើឱ្យអាម៉ាស់មុខហើយត្រូវបានគេព្យួរកនៅសម័យមហាក្សត្រីអេសធើរអេសធើរ ៧: ៨-១០ នោះគឺជារបៀបដែលសត្រូវទាំងអស់របស់អ្នកនឹងជួបវាសនានៅទីនោះនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានអធិស្ឋាន។

១០០ បួងសួងដើម្បីធ្វើឱ្យខ្មាំងសត្រូវអាម៉ាស់មុខ

ខ្ញុំផ្តាច់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំផ្តាច់ជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញពីសេចក្ដីសញ្ញាអាក្រក់ទាំងអស់ជាមួយសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

3. ខ្ញុំញែកជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញពីទីសក្ការៈអាក្រក់ទាំងអស់ដែលដាំដោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងកន្លែងកំណើតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃភាពងងឹតគ្របដណ្តប់លើពរជ័យរបស់ខ្ញុំសូមដុតភ្លើង !!! នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបំផ្លាញអាវុធទាំងអស់របស់សត្រូវដែលបានធ្វើប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

6. ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំបានទទួលព្រះពរខាងវិញ្ញាណទាំងអស់នៅក្នុងឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមអោយអំណាចនៃអ្នកជិះជាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការប្រឆាំងនឹងពួកគេឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥១- សូមអោយកិច្ចការរបស់ខ្ញុំក្តៅក្រហាយដើម្បី ឲ្យ សត្រូវដោះស្រាយដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

9. ខ្ញុំបានទទួលមកវិញនូវពរជ័យរបស់ខ្ញុំពីជំរំនៃសត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

10. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាការតម្លើងឋានៈរបស់ខ្ញុំនឹងលេចចេញជារូបរាងដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបានខ្ចាត់ខ្ចាយសត្រូវនៃគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយសត្រូវដែលជឿនលឿនធ្វើការប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជាបំណែកដែលមិនអាចបំបែកបាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យសេចក្តីអំណររបស់សត្រូវមកលើការរីកចម្រើននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រែទៅជាទុក្ខព្រួយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

14. ខ្ញុំខ្វិនរាល់ហោប៉ៅដែលមានរន្ធអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យអំណាចសិរីល្អនិងនគរនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់មកលើគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

សូមអោយអ្នកផឹកឈាមនិងអ្នកបរិភោគសាច់បរបាញ់ដើម្បីជីវិតខ្ញុំចាប់ផ្តើមជំពប់ដួលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបំបែកអំណាចនៃអក្ខរាវិរុទ្ធរបស់បិសាចណាមួយដែលចេញមកប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

១៨ សូមអោយឥទ្ធិពលរបស់អារក្សសាតាំងទាំងអស់ចេញពីដៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

19. ខ្ញុំធ្វើឱ្យសត្រូវទាំងអស់នៅពីក្រោយបញ្ហារបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

20. ខ្ញុំពិការទាំងអស់នៃសត្រូវក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលពន្យាពេលអព្ភូតហេតុក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

21. ខ្ញុំធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់អ្នកបំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

22. ខ្ញុំពិការភ្នាក់ងារប្រឆាំងអព្ភូតហេតុទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

23. ខ្ញុំពិការអ្នកបំផ្លាញហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

24. ព្រះអម្ចាស់អើយធ្វើឱ្យខ្ញុំជាបណ្តាញនៃពរជ័យរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៥. សូមអោយដៃរបស់ខ្ញុំរឹងមាំជាងដៃសត្រូវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ថ្មទាំងអស់ដែលរារាំងពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីខ្ញុំទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

27. ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមដាក់ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់របស់ខ្ញុំអោយខ្មាសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យដៃរបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃភាពរុងរឿងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃការបើកសម្តែងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យត្រចៀករបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃការបើកសម្តែងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងរបស់អ្នកឈ្នះបានធ្លាក់មកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

32. ខ្ញុំសូមអោយភ្នាក់ងារមនុស្សទុច្ចរិតទាំងអស់ដោះជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

33. ខ្ញុំសូមអោយភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលបរាជ័យក្នុងការកាន់កាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

34. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃការជាប់គាំងបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

35. ខ្ញុំសូមអោយគ្រប់ភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃភាពក្រីក្រត្រូវកាន់កាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

36. ខ្ញុំសូមអោយភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលជំពាក់បំណុលគេត្រូវដកហូតជីវិតខ្ញុំឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

37. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃការថយក្រោយខាងវិញ្ញាណដើម្បីបន្ធូរបន្ថយជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

38. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃការបរាជ័យដើម្បីបន្ធូរបន្ថយជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

39. ខ្ញុំសូមអោយភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃជម្ងឺនិងជម្ងឺត្រូវបន្ធូរបន្ថយដល់ជីវិតខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

40. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃរោគសញ្ញាដែលទទួលបានជោគជ័យត្រូវបន្ធូរបន្ថយដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

41. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃការពន្យាពេលរបស់អារក្សដើម្បីបន្ធូរបន្ថយជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបញ្ជាភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តឱ្យមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

43. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃការរីកចម្រើនយឺត ៗ ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៤៤- ទុកឲ្យ អ្នកជិះជាន់អាក្រក់ទាស់នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជំពប់ដួលក្នុងនាមខ្ញុំយេស៊ូ។

45. សូមឱ្យព្រះបានបំបែកឆ្អឹងខ្នងនៃសត្រូវរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

46. ​​ខ្ញុំសូមប្រកាសថារាល់ឧបករណ៍នៃការបរាជ័យដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំដោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលីងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

47. ខ្ញុំសូមប្រកាសថារាល់អាវុធរបស់សាតាំងដែលវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលីងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៨- ទុកឱ្យកុំព្យួទ័ររបស់សាតាំងដាក់ចលនាដើម្បីឃ្លាំមើលជីវិតរបស់ខ្ញុំអោយសោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៩. ទុកឲ្យ កំណត់ត្រាសាតាំងទាំងអស់រក្សាជំហាននៃវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៥០. សូមអោយផ្កាយរណបនិងកាមេរ៉ាទាំងអស់របស់សាតាំងដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្កេតមើលជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥១- ទុកឱ្យឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដែលប្រើមកលើខ្ញុំនៅស្ថានសួគ៌ទី ២ ត្រូវបានលីងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៥២. សូមអោយផ្លាកនិងសញ្ញាសំគាល់របស់សាតាំងត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

53. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំឈ្នះលើទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៥៤. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំចេញពីស្មារតីនៃទាសភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៥៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើងវិញ

សូមឱ្យផ្លេកបន្ទោររបស់ព្រះចាប់ផ្តើមបំផ្លាញផែនការអាក្រក់របស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំទាស់នឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំលះបង់ខ្លួនឯងពីការជាប់ទាក់ទងខាងលោកីយដែលបានរារាំងខ្ញុំមិនអោយបំរើព្រះអម្ចាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

58. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំពូថៅប្រយុទ្ធរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៥៩- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើតុសម្រាប់ខ្ញុំនៅមុខខ្មាំងសត្រូវ

60. ខ្ញុំនឹងមិនបដិសេធដៃរបស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

61. សូមឱ្យភ្លើងរបស់ព្រះចុះមកនិងលង់ទឹកភ្លើងនៃខ្មាំងសត្រូវដែលបានកំណត់ទាស់នឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

62. ខ្ញុំធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ភាពធន់របស់អារក្សដែលធន់នឹងការអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យសត្រូវសម្ងាត់ទាំងអស់ត្រូវបានលាតត្រដាងនិងបណ្តេញចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

64. ខ្ញុំខ្វិនអំណាចទាំងអស់រារាំងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំនិងការពន្លត់ភ្លើងរបស់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៥. ខ្ញុំទាញយកអាណាចក្រអាក្រក់ទាំងអស់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបានបំផ្លាញនគររបស់បុរសខ្លាំងពូកែក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំផ្លាញគ្រឿងសឹកនិងអាវុធរបស់បុរសខ្លាំងពូកែក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៦៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ដោះលែងពួកទេវតារបស់អ្នកមកចាប់ទូលបង្គំនៅជុំវិញព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៦៩. សូមអោយរាល់ភាពតប់ប្រមល់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានហូរចេញដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

70- ភ្នាក់ងារបិសាចទាំងអស់ដែលការពារខ្ញុំប្រឆាំងនឹងពិការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧១- ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់បង្វែររបស់ល្អ ៗ ចេញពីខ្ញុំទៅជាខ្វិនក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៧២. ខ្ញុំវាយកម្ទេចចោលនិងបំផ្លាញរាល់ជញ្ជាំងនៃជេអ៊ីហូដែលឈរនៅមុខខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៧៣- សូមអោយសត្វពស់សាតាំងបញ្ជូនមកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានលេបដោយដំបងរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៤- សូមអោយសត្វពស់សាតាំងបញ្ជូនមកប្រឆាំងនឹងគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានលេបដោយដំបងរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

75. ខ្ញុំបានរកឃើញនូវរាល់របកគំហើញសំខាន់ៗដែលសត្រូវបានលួចពីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

76. ខ្ញុំបំបែកបន្ទាយរឹងមាំនៃអាបធ្មប់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧៧. សូមអោយប៉ារ៉ាស៊ីតសាតាំងទាំងអស់ស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧៨. សូមអោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់នៅក្នុងកម្មសិទ្ធរបស់ខ្ញុំទទួលបាននូវការរំដោះឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

79. សូមឱ្យអាថ៌កំបាំងនៃកុមារចម្លែកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៨០ សូមអោយអណ្តាតបង្អុរលើអណ្តាតមកលើខ្ញុំស្ងួតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨១. ខ្ញុំបំផ្លាញរាល់បណ្តាញរបស់សាតាំងនៅក្នុងខ្យល់ទឹកនិងដីប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

82. សូមឱ្យអ្នកបរបាញ់នៃព្រលឹងរបស់ខ្ញុំបាញ់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

83. ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមិនមែនជាដីគ្រួសសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

84. ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមិនមែនជាកន្លែងមួយសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៨៥- ចិត្តខ្ញុំមិនមែនជាដីបន្លាសំរាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

៨៦- ទុកឱ្យដៃសរសេររបស់សត្រូវបង្វែរទាស់នឹងគេក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៨៧. ស្តេចអាក្រក់ទាំងអស់បានតំឡើងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានគេលើកកិត្តិយសនិងបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

88. ខ្ញុំពិការភ្នាក់ងារសាតាំងទាំងអស់ដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៨៩. បន្ទាយនៃសេចក្ដីស្លាប់ដែលមិនទាន់ពេលវេលាត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩០. ទីជំរកនៃការជិះជាន់ទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩១. ទីជំរកនៃជំងឺខ្សោយទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩២. ទីសក្ការៈរឹងមាំនៃបណ្តាសានិងសេចក្តីសញ្ញាអាក្រក់ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩៣. ទីសក្ការៈរឹងមាំនៃកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានផ្លែផ្កាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៤. សូមអោយផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនៅតែត្រូវបានត្រួតត្រាដោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះត្រូវបានប្រគល់ឱ្យខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៥- សូមអោយរាល់កំលាំងនៃសេចក្តីទុក្ខវេទនានិងការគាបសង្កត់មកលើទូលបង្គំដោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

96. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងអស់ត្រឡប់ទៅរកអ្នកបញ្ជូនពួកគេវិញក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

97. ខ្ញុំឈរប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការនៃវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋាននរកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩៨. សូមអោយឱវាទរបស់ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់របស់ខ្ញុំដែលបំផ្លាញផ្ទះខ្ញុំត្រូវខកចិត្តក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៩. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងឃើញភាពអាម៉ាស់របស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

១០០. ព្រះវរបិតាអរគុណដែលបានប្រទានជ័យជំនះដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

11 COMMENTS

  1. សូមអរគុណចំពោះការបួងសួង
    សូមឱ្យសត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដើម្បីឱ្យពួកគេប៉ះខ្ញុំម្តងទៀតត្រូវការការសង្គ្រោះដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីសុំការអភ័យទោសពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបានអភ័យទោសឱ្យពួកគេរួចហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើឱ្យមានភាពវឹកវរ។ គឺដូចជាអារក្សដែរ
    សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនិងការការពាររបស់ព្រះ

  2. ដូចដែលខ្ញុំបានអធិស្ឋានការអធិស្ឋានទាំងនេះនៅយប់នេះព្រះអម្ចាស់បានដោះលែងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទទួលបានពរជ័យពីពរជ័យ។ ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញខ្ញុំទទួលជោគជ័យហើយក្លាយជាមនុស្សដែលប្រសើរជាងមុន។
    អ្វីៗដែលខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំបានគ្រោងទុកសំរាប់ខ្ញុំសុទ្ធតែត្រូវបំផ្លាញអស់នៅយប់នេះ។ អរគុណ​ព្រះជាម្ចាស់។ AMEN 🙏🙏🙏🙏

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ