១០០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានដើម្បីយកឈ្នះលើការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនា

1
11352

យ៉ាកុប ៣: ១-1១២៖
២ បងប្អូនអើយចូរមានអំណរទាំងអស់គ្នាពេលអ្នករាល់គ្នាជួបនឹងការល្បួងផ្សេងៗ។ this trying patience Knowing Knowing Knowing ការដឹងអំពីការល្បងលមើលជំនឿរបស់អ្នកធ្វើអោយបងប្អូនចេះអត់ធ្មត់។

ការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនាគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយើងជួបប្រទះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទ។ អ្នកជឿគ្រប់រូបមានចំណែកផ្ទាល់ខ្លួននៃការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែ wអ៊ីត្រូវតែរឹងមាំនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់និងនៅក្នុងអំណាចនៃព្រះចេស្ដារបស់ទ្រង់។ យើងមិនត្រូវឈប់អធិស្ឋានទេព្រោះការអធិស្ឋានគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចរួចផុតពីការសាកល្បងនៃជីវិត។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងបង្កើតថាមពលខាងវិញ្ញាណដើម្បីជំនះការសាកល្បងនិងការល្បួង។ សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលលេខ ១០០ ចំណុចអធិស្ឋាន ដើម្បីជំនះការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនាតាមរយៈចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះយើងនឹងធ្វើសង្រ្គាមខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងប្រយុទ្ធនឹងផ្លូវចេញពីការលំបាកដែលធ្វើទុក្ខដល់ជីវិតរបស់យើង។

តើការសាកល្បងនិងទុក្ខលំបាកអ្វីខ្លះ? ទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គដែលកើតមានចំពោះយើងដើម្បីសាកល្បងជំនឿរបស់យើង។ អារក្សឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីការសាកល្បងទាំងនេះដើម្បីបោះយើងចេញពីសេចក្ដីជំនឿសូមចាំរឿងប្រៀបប្រដូចអំពីអ្នកព្រោះម៉ាថាយ ១៣: ៣-១៨ គ្រាប់ពូជល្អដែលធ្លាក់លើថាំងដែលអ្នកដែលមានពាក្យតែដោយសារការសាកល្បងក្នុងទម្រង់នៃ យកចិត្តទុកដាក់លើពិភពលោកនេះដែលជាអ្នកបង្កអន្តរាយ។ ការសាកល្បងអាចកើតមានក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន៖

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ឧទាហរណ៍នៃការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនា៖

១) ។ ភាពគ្មានកូន។ សាំយូអែលទី ១ ១: ២-២២, លោកុប្បត្តិ ២១: ១

២) ។ ភាពក្រីក្រ។ លោកុប្បត្ដិ ២៦: ១-៦

៣) ។ ស្តីបន្ទោស។ របាក្សត្រទី ១ ៤: ៩-១០

៤) ។ ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ។ រឿងការងារ។

៥) ។ ការគាបសង្កត់។ ដានីយ៉ែល ៦: ១៦-២៣

៧) ។ ខ្មាស់អៀន។ អេសាយ ៦១: ៧

៨) ។ ពន្យារពេលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍

៩) ។ ជំងឺនិងជំងឺ

១០) ។ ការមាក់ងាយពីជីវិតមុនរបស់អ្នក។

ការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនាគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកមានគំនិតរួចហើយនូវអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយ។ ការអធិស្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញដើម្បីជំនះការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនានឹងជួយអ្នកឱ្យយកឈ្នះលើឧបសគ្គទាំងនេះនៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានទាំងនេះខ្ញុំឃើញព្រះផ្លាស់ប្តូររឿងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

តើខ្ញុំអធិស្ឋានដោយរបៀបណា?

សូមអធិស្ឋានដល់ពួកគេដូចដែលអ្នកបានដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬអ្នកអាចបំបែកពួកគេជាថ្ងៃហើយអធិស្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកតមនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋានទាំងនេះ។ ការតមនិងការអធិស្ឋានមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការផ្តោតអារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការអធិស្ឋាន។ ការអធិស្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញដើម្បីយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកនិងទុក្ខវេទនាដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ សូមអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿនៅថ្ងៃនេះនិងមានសេរីភាពជារៀងរហូត។

១០០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានដើម្បីយកឈ្នះលើការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនា

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងជំនះរាល់ការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើនូវរាល់អាវុធនៃសេចក្តីអន្តរាយដែលបានធ្វើទាស់ប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវរបិតាខ្ញុំប្រគល់ការប្រយុទ្ធទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការបំផ្លាញទាំងស្រុងនូវរាល់ឧបសគ្គរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ចាត់ខ្ចាយក្រុមអន្ធពាលអាក្រក់ទាស់នឹងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

6. ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រះចេស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានអំណាចអោយខ្ញុំជំនះការសាកល្បងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាកំហុសពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំនឹងមិនកំណត់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំទៀតទេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយទឹកភ្លៀងនៃព្រះពររបស់អ្នកបានជះមកលើខ្ញុំពេលនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

9. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យយន្តការបរាជ័យរបស់សត្រូវដែលបានរចនាឡើងប្រឆាំងនឹងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខកចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

10. ខ្ញុំទទួលបានអំណាចពីស្ថានលើហើយខ្ញុំធ្វើអោយអំណាចនៃភាពងងឹតដែលនាំអោយមានពរដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសេវាកម្មរបស់ទេវតានៃព្រះដើម្បីបើកឱ្យខ្ញុំគ្រប់ទ្វារនៃឱកាសនិងរបកគំឃើញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

12. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងលែងនៅទ្រឹងក្នុងជីវិតទៀតហើយខ្ញុំនឹងជឿនលឿនទៅមុខក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំនឹងមិនសង់អ្នកផ្សេងអោយរស់នៅទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនដាំសំរាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែរក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

14. ខ្ញុំពិការអំណាចនៃអ្នកខ្ជះខ្ជាយទាក់ទងនឹងស្នាដៃរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយអ្នកខ្ជិលច្រអូសគ្រប់រូបដែលបានចាត់ឱ្យបរិភោគផ្លែឈើនៃការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានដុតដោយភ្លើងរបស់ព្រះ។

សត្រូវនឹងមិនធ្វើឱ្យខូចសក្ខីកម្មរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការអធិស្ឋាននេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងឈានទៅមុខក្នុងជីវិតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

18. ខ្ញុំធ្វើឱ្យបុរសខ្លាំងគ្រប់រូបជាប់ទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

១៩ ចូរអោយអ្នកដែលអៀនខ្មាសដែលធ្វើអំពើប្រឆាំងនឹងជីវិតខ្ញុំត្រូវអាម៉ាស់មុខក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

20. ខ្ញុំធ្វើឱ្យសកម្មភាពរបស់អំពើអាក្រក់ក្នុងគ្រួសារកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

21. ខ្ញុំពន្លត់ភ្លើងចំឡែកទាំងអស់ចេញពីអណ្តាតអាក្រក់ទាស់នឹងខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

22. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំនូវថាមពលសម្រាប់សមិទ្ធិផលអតិបរមាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៣. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងដល់ទូលបង្គំដោយស្មារតីប្រាជ្ញាដើម្បីសំរេចគោលដៅ។

24. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមពង្រឹងទូលបង្គំអោយមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដោយឫទ្ធានុភាពនៃវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ

២៥. គ្មានបណ្តាសានៃការខិតខំដែលឥតប្រយោជន៍នឹងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះនិងរហូតតទៅ

26. រាល់បណ្តាសានៃការមិនសមិទ្ធិផលបំបែកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

27. រាល់បណ្តាសានៃការថយក្រោយការបែកបាក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំខ្វិនរាល់ស្មារតីនៃការមិនស្តាប់បង្គាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

29. ខ្ញុំបដិសេធមិនស្តាប់សំឡេងរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ឫសគល់នៃការបះបោរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះទុក្ខវេទនារបស់ខ្ញុំត្រូវបានដកហូតចេញពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣១. ខ្ញុំសូមបញ្ជាដល់រាល់ប្រភពទឹកនៃការបះបោរក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលហួតហែងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

32. ខ្ញុំបញ្ជារាល់អំណាចដែលប្រឆាំងនឹងការបះបោរនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

33. រាល់ការបំផុសគំនិតនៃអាបធ្មប់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

34. ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមលុបចោលរាល់ចំនុចអាក្រក់នៃអាបធ្មប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៥. រាល់សម្លៀកបំពាក់ដែលពាក់លើខ្ញុំដោយអាបធ្មប់ត្រូវរហែកជាចំណែក ៗ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ទេវតារបស់ព្រះចាប់ផ្តើមដេញតាមសត្រូវគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឱ្យផ្លូវរបស់ពួកគេងងឹតហើយរអិលក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៣៧- ឱព្រះអម្ចាស់អើយច្រលំនឹងខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយបង្វែរពួកគេមកទាស់នឹងខ្លួនគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

38. ខ្ញុំបានផ្តាច់រាល់ការព្រមានដោយមិនដឹងខ្លួនជាមួយខ្មាំងសត្រូវក្នុងគ្រួសារទាក់ទងនឹងអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

39. ខ្ញុំបញ្ជាគ្រប់អាបធ្មប់ក្នុងគ្រួសារសូមដួលចុះហើយស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៤០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទាញអំពើអាក្រក់ចេញពីផ្ទះទាំងអស់ទៅសមុទ្រស្លាប់ហើយយកទៅបញ្ចុះនៅទីនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

41. ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំមិនព្រមធ្វើតាមគំរូអាក្រក់របស់ខ្មាំងសត្រូវក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ

ជីវិតរបស់ខ្ញុំលោតចេញពីទ្រុងនៃអំពើអាក្រក់ក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៣. ខ្ញុំសូមផ្តាំផ្ញើរាល់រាល់ពរជ័យនិងសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានកប់ដោយខ្មាំងសត្រូវក្នុងគ្រួសារអាក្រក់ដែលត្រូវបានដាស់តឿននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

44. ខ្ញុំនឹងឃើញភាពល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងដែនដីនៃការរស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

45. ខ្ញុំបញ្ជាអោយធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំធ្វើអោយខ្ញុំមានអំណរដើម្បីទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៦- ឱព្រះអម្ចាស់អើយដូចនេហេមាបានទទួលការអនុគ្រោះពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតអោយខ្ញុំបានទទួលការអនុគ្រោះពីអ្នកដើម្បីខ្ញុំអាចពូកែលើគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូសូមប្រណីសន្ដោសខ្ញុំក្នុងការដើរជាមួយអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៤៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជូនពរទូលបង្គំដោយព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់ព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

49. រាល់ពរជ័យដែលព្រះបានសន្មតមកខ្ញុំក្នុងជីវិតនឹងមិនឆ្លងកាត់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

50. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាពរជ័យរបស់ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំទេក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៥១. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់ធ្វើឱ្យអាម៉ាស់ដល់អំណាចទាំងឡាយណាដែលអាចនឹងរៀបចំកម្មវិធីរបស់អ្នកសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាគ្រប់ជំហានដែលខ្ញុំដើរនឹងនាំទៅរកភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

53. ខ្ញុំនឹងឈ្នះជាមួយមនុស្សនិងជាមួយព្រះនៅគ្រប់តំបន់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៥៤. គ្រប់ទីជំរកនៃភាពពិការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមបែកជាចំណែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

55. រាងកាយព្រលឹងនិងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបដិសេធរាល់បន្ទុកអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទាញអ្នកចុះនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវ។

57. រាល់ជំងឺដែលទទួលមរតកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥៨. រាល់ទឹកអាក្រក់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំបានចេញមកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

59. ខ្ញុំសូមលុបចោលនូវរាល់ការលះបង់ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

60. ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់វ៉ាក់សាំងឈាមរបស់ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការពុលដោយសាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

61. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមជួយទូលបង្គំដោយស្មារតីអត់ធ្មត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

62. ខ្ញុំបដិសេធមិនប្រើដើម្បីសុខភាពមិនល្អនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

63 រាល់ទ្វារបើកចំហចំពោះជំងឺនិងជំងឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៦៤- រាល់អំណាចដែលទាស់ទែងគ្នាជាមួយព្រះក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៦៥. គ្រប់អំណាចរារាំងសិរីល្អរបស់ព្រះមិន ឲ្យ សម្តែងក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបានលះបង់ខ្លួនខ្ញុំពីស្មារតីនៃភាពស្ងួតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

67. សូមឱ្យព្រះជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៨. សូមអោយព្រះជាព្រះនៅក្នុងសុខភាពខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៩. សូមអោយព្រះធ្វើជាព្រះនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

70. សូមឱ្យព្រះជាព្រះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

71. សូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូរការពារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

72. ព្រះអម្ចាស់ដែលឆ្លើយតបនឹងភ្លើងសូមធ្វើជាព្រះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧៣. ក្នុងជីវិតនេះខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ចាត់ខ្ចាយមិនអោយក្រោកឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវស្រែកប្រឆាំងនឹងការប្រមូលអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

75. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមបង្វែរការបរាជ័យពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទៅជាជ័យជំនះដែលគ្មានដែនកំណត់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

76. ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្កើតបន្ទប់សម្រាប់ការជឿនលឿនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

77. គំនិតអាក្រក់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងខ្ញុំព្រះអម្ចាស់បង្វែរពួកគេឱ្យល្អសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៧៨. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សអាក្រក់ដែលបានលោះជីវិតខ្ញុំដែលសេចក្តីសំរេចចិត្តអាក្រក់បានធ្វើទាស់នឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៩. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្សព្វផ្សាយពីភាពរុងរឿងរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៨០. សូមអោយទឹកភ្លៀងនៃភាពរុងរឿងដែលគួរអោយព្រឺក្បាលធ្លាក់ចុះនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

81. ខ្ញុំបានអះអាងពីភាពរុងរឿងទាំងអស់របស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៨២. គ្រប់ទ្វារនៃភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានបិទត្រូវបានបើកឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

83. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកែប្រែភាពក្រីក្ររបស់ខ្ញុំទៅជាភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

84. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្វែរកំហុសរបស់ខ្ញុំទៅជាភាពឥតខ្ចោះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំលែងការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅជាការសំរេចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមយកទឹកឃ្មុំចេញពីថ្មដាសំរាប់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំឈរប្រឆាំងនឹងរាល់សេចក្តីសញ្ញាអាក្រក់នៃការស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបានបំបែករាល់សេចក្តីសញ្ញាអាក្រក់ដែលបានដឹងហើយដោយមិនដឹងខ្លួននៃការស្លាប់ដែលមិនទាន់ពេលវេលានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថាននរកឬស្ថាននរកអ្នកមិនមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

៩០. ខ្ញុំបញ្ជាគ្រប់ព្រួញនៃសេចក្តីស្លាប់អោយចាកចេញពីផ្លូវខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

91. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំជាសំលេងនៃការរំដោះនិងព្រះពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៩២. ខ្ញុំជាន់លើខ្មាំងសត្រូវខ្ពស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

93. ខ្ញុំចងនិងបង្ហាញឥតប្រយោជន៍រាល់បិសាចជញ្ជក់ឈាមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩៤. អ្នកជាចរន្តអាក្រក់នៃសេចក្តីស្លាប់សូមស្រាយការស្លាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

95. ខ្ញុំខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបើកទ្វារអាក្រក់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

96. ភ្លើងនៃការការពារគ្របដណ្តប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩៧. ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដែលការសាកល្បងទាំងនេះនឹងបង្វែរទៅទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៩៨. សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះវរបិតាសម្រាប់ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនត្រូវអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៩៩. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអរគុណចំពោះការដកនូវភាពអាម៉ាសចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

100. ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ

 

មតិយោបល់ 1

  1. អរុណ​សួស្តី
    ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលខ្ញុំអាចសរសេរអ៊ីមែលនេះ។ សម្រាប់ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបានកំណត់ថាតើអ្វីទៅជាប្រភពនៃការបំផ្លាញរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំត្រូវបានវាយប្រហារដោយអារក្សនិងអំណាចរបស់វាហើយបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីទាំងអស់របស់ខ្ញុំ។ ព្រះវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំបានវង្វេងស្មារតីពិភពលោកដោយស្វែងរកចម្លើយហើយនៅទីបំផុតខ្ញុំបានជំពប់ដួលទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈការសារភាពនិងការប្រែចិត្ត។ កាលពីយប់មិញខ្ញុំបានអានការអធិស្ឋានមួយអំពីស្មារតីនៃការជាប់គាំងនិងការពន្យាពេលហើយបានដឹងថាការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំបាននៅជាមួយវិញ្ញាណទាំងអស់។ ខ្ញុំបានឃើញខ្លួនខ្ញុំដូចជាព្រលឹងស្លាប់ដែលកំពុងដើរជុំវិញផ្នូរ។ ខ្ញុំបានរកឃើញខ្យងយក្សនៅក្នុងម៉ាស៊ីនឡានរបស់ខ្ញុំហើយមិនយល់ពីនិមិត្តរូបនៃស្មារតីវឌ្ឍនភាពយឺត។ ខ្ញុំបានឃើញខ្លួនខ្ញុំត្រូវបានគេប្លន់និងចាប់ដាក់គុកនៅកន្លែងធ្វើការចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានឃើញខ្លួនឯងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ធ្វើទារុណកម្មដោយមនុស្សនៅទីនោះ។ ខ្ញុំបានឃើញខ្លួនឯងនៅផ្ទះដែលខ្ញុំបានបាត់បង់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយសុបិន្តពីកន្លែងនោះម្តងហើយម្តងទៀត។ រឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងហើយខ្ញុំមិនមានតម្រុយណាមួយដែលថាខ្ញុំត្រូវបានវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងបិសាច។ ខ្ញុំបានឃើញពួកគេសើចដាក់ខ្ញុំនិងធ្វើទារុណកម្មខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានឃើញខ្លួនខ្ញុំត្រូវបានដេញដោយសត្វតោនិងឆ្កែខឹង។ ខ្ញុំពិតជាមិនចេះប្រយុទ្ធ។ ខ្ញុំធ្វេសប្រហែសក្នុងការចូលរួមជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឱ្យអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំមានមោទនភាព។ ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងឡាន។ ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលរថយន្តបានក្រឡាប់ជាមួយខ្ញុំនៅខាងក្នុង។ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានប្រែក្លាយខ្លួនខ្ញុំទៅជាអ្នកកាន់សាសនាដោយជឿទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យបុរាណច្រើនជាងព្រះ។ ក្រោយមកខ្ញុំមានការធ្លាក់ចុះដ៏ធំហើយបានបាត់បង់ការណែនាំរបស់ខ្ញុំចំពោះព្រះ។ ការអធិស្ឋានដែលអ្នកបានសរសេរនិងពាក្យរបស់គ្រូគង្វាលមកពីទ្រីនីដាដបានបង្ហាញខ្ញុំពីកំហុសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យ។ ព្រះបានព្យាយាមបង្ហាញខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការបំពាក់ខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ។ មានតែខ្ញុំទេដែលពិការភ្នែកដើម្បីមើលរឿងនេះ។ ឥឡូវខ្ញុំសុំឱ្យអ្នកអធិស្ឋានសម្រាប់ការដោះលែងខ្ញុំពីភាពល្ងង់ខ្លៅហើយជួយខ្ញុំឱ្យស្គាល់ព្រះហើយស្វែងរកការណែនាំពីគាត់។ ជួយខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ការដោះលែងពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំសូមសួរវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៃណាសារ៉ែត។ អាម៉ែន។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.