50 ការអធិស្ឋានសម្រាប់អំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

11
34735

សកម្មភាព 1៖ 8៖
8 អ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសណ្ឋិតលើអ្នករាល់គ្នា។ អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់អោយខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី។

វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាបុគ្គលនិងអំណាចរបស់ព្រះ។ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការបម្រើព្រះដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអធិស្ឋានចំនួន ៥០ សំរាប់អំណាចវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ការអធិស្ឋាននេះនឹងជួយអ្នកឱ្យកើតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានកើតជាថ្មីធ្វើឱ្យអំណាចនិងវត្តមាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងអ្នក។ ប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងចូលទៅអធិស្ឋានសូមឱ្យយើងបានដឹងអំពីអង្គហេតុខ្លះៗអំពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

តើអ្នកណាជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាបុគ្គល។ គាត់គឺជាបុគ្គលទីបីនៃព្រះ។ យើងមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមមើលយ៉ូហានទី ១ ៥: ៧ ម៉ាថាយ ២៨: ១៩-២០ ។ ព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្ដាព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គដែលព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនមកយើងកិច្ចការ ១: ៨ ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកដឹកនាំវត្ដមានរបស់ព្រះនិងអំណាច។ នៅក្នុងលោកុប្បត្តិ ១: ១-២ យើងឃើញថាព្រះបានចាប់ផ្តើមបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលឡើងវិញតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់។ ព្រះយេស៊ូវមិនអាចបំពេញកិច្ចបំរើរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេកិច្ចការ ១០:៣៨ ប្រាប់យើងថាព្រះបានប្រទានអំណាចដល់ទ្រង់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងអំណាចដើម្បីធ្វើអព្ភូតហេតុអស្ចារ្យ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាអំណាចរបស់ព្រះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអនុញ្ញាតិ ឲ្យ អំណាចរបស់ព្រះ។ ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកមិនអាចបង្ហាញឬមានអារម្មណ៍ថាមានវត្តមានរបស់ព្រះដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេវាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលញែកគ្រីស្ទសាសនាចេញពីសាសនាដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោក។ សូមក្រឡេកមើលលក្ខណៈខ្លះនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

លក្ខណៈនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

1. សេចក្ដីសង្គ្រោះ៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃ ការប្រមូលផល, ម៉ាថាយ ៩:៣៨ ។ វាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលផ្តន្ទាទោសមនុស្សមានបាបពីអំពើបាបដោយគ្មានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនអាចកើតជាថ្មីបាន។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកនិពន្ធនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើង។

2. ភាពជាព្រះ៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអោយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធនិងសុចរិត។ ដូចទ្រង់បានធ្វើបាបមនុស្សមានបាបពីអំពើបាបរបស់គេដែរទ្រង់ក៏ធ្វើឱ្យអ្នកជឿជឿសេចក្ដីសុចរិតរបស់ពួកគេដែរយ៉ូហាន ១៦: ៨-៩ ។ សកម្មពលបរិសុទ្ធជួយយើង ឲ្យ បម្រើព្រះដោយពាក្យសំដីនិងក្នុងការប្រព្រឹត្ដ។ អ្នកមិនអាចរស់នៅដោយសន្តិវិធីនៅចំពោះព្រះដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សទេដៃខាងសាច់ឈាមនឹងធ្វើឱ្យអ្នកបរាជ័យជានិច្ចប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែពឹងផ្អែកលើវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានិច្ចដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតជាព្រះ។ ចូរចាំថាវាមិនមែនដោយអំណាចឬដោយកម្លាំងទេតែដោយព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំនិយាយថាសាការី ៤: ៦ ។

3. ជំនឿអរូបី: យើងបញ្ជាជំនឿអរូបីតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខាងក្នុងយើង។ តាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចជាសះស្បើយអ្នកជម្ងឺប្រោសមនុស្សស្លាប់ ឲ្យ រស់ឡើងវិញដេញអារក្សជាដើម។ យើងអាចគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ពីវិញ្ញាណបានតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ម៉ាកុស ១៦: ១៧-១៨

4. ចម្លើយការអធិស្ឋាន: វិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងអធិស្ឋានរ៉ូម ៨: ២៦-២៧ ។ សកម្មពលបរិសុទ្ធជួយយើង ឲ្យ អធិដ្ឋាន។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងធានានូវចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើង។ គាត់គឺជាអ្នកតស៊ូមតិរបស់យើងនៅចំពោះព្រះ។ រៀនអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយូដាស ១:២០ ។

5. ទិសដៅវាគឺជាសំលេងនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងយើងដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិសដៅ។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាជំនួយការរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកជឿម្នាក់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់នឹងដឹកនាំអ្នកហើយបង្រៀនអ្នកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹង។ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថា៖ «សូម្បីតែអ្នកដែលអ្នកភ្លេចអស់លោកក៏នឹងនាំមករកអ្នកវិញដែរ»។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូណែនាំនិងជាអ្នកគង្វាលរបស់យើង។ គាត់គឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតយ៉ូហាន ១៤:២៦ ។ ចនក៏ប្រាប់យើងផងដែរថាការចាក់ប្រេងតាំង (ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ) នៅក្នុងយើងបង្រៀនយើងពីអ្វីៗទាំងអស់។ យ៉ូហានទី ១ ២:២៧

តើខ្ញុំត្រូវបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ៉ាងដូចម្តេច

ខ្ញុំជឿជាក់ថាឥឡូវនេះអ្នកកាន់តែដឹងអំពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមុនពេលយើងចាប់ផ្តើមអធិស្ឋានសំរាប់អំណាចវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរមួយបន្ថែមទៀតថាតើខ្ញុំត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ៉ាងដូចម្តេច? ចម្លើយសាមញ្ញគឺនេះអ្នកអធិស្ឋានសំរាប់ការជ្រៀតចូលនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ការអធិស្ឋានដែលយើងកំពុងធ្វើគឺគ្រាន់តែជាការអធិស្ឋានដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋាននេះដោយសេចក្ដីជំនឿស្គាល់មនុស្សម្នាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឃើញអ្នកផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទៅកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

50 ការអធិស្ឋានសម្រាប់អំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ឪពុកសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់អ្នកមកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

2. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំពេញទូលបង្គំដោយកំលាំងនៃវិញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

3. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្យាបាលរាល់ផ្នែកដែលរងរបួសនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

4. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអោយបង្ក្រាបរាល់អំពើខាងសាច់ឈាមដែលកើតមានក្នុងរូបកាយទូលបង្គំដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ

៥- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរៀបចំជីវិតខ្ញុំឡើងវិញហើយតំរង់ផ្លូវអោយត្រឹមត្រូវដោយមានជំនួយពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយមានជំនួយពីវិញ្ញាណរបស់អ្នកសូមឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកខ្ញុំតាមរយៈការជួយដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមខ្ញុំចង់នៅជាប់នឹងអ្នកជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំនូវអំណោយទានរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

 

11. សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឱ្យខ្ញុំមានជីវិតនិងបង្កើនបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសម្រាប់រឿងនៅលើមេឃ។

តាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្មារតីដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ព្រះអនុញ្ញាតឱ្យតណ្ហាខាងសាច់ឈាមនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្ក្រាបដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

13. ដួងចិត្តហូ! វិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំអើយសូមបង្កើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាទីស្រឡាញ់ចូររក្សាអំណោយទានរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៥. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកបន្សុតសំអាតនិងសំអាតជីវិតខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្លឺឡើងហើយបញ្ឆេះបេះដូងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមដាក់ដៃលើខ្ញុំហើយពន្លត់រាល់ការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្តើមដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងរាល់ការសេពកណ្តាលនៅក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

19. អូហូ! វិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដកដង្ហើមដង្ហើមជីវិតរបស់អ្នកចូលក្នុងព្រលឹងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមធ្វើឱ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅកន្លែងណាដែលអ្នកផ្ញើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

21. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមសូមកុំឱ្យខ្ញុំបិទអ្នកដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ

22. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមសូមកុំឱ្យខ្ញុំព្យាយាមដាក់កម្រិតលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ

23. សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការដោយសេរីនៅក្នុងខ្ញុំនិងតាមរយៈខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

24. សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំអាតបណ្តាញនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកំដៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយប្រើព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យអណ្តាតភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឆាបឆេះនៅលើអាសនៈនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

27. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឱ្យអំណាចរបស់អ្នកហូរដូចជាឈាមទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់ខ្ញុំ។

28. សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមបញ្ជាដល់វិញ្ញាណខ្ញុំព្រះអង្គនិងយកជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

29. ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិរោះរបស់ព្រះអើយសូមអោយភ្លើងរបស់អ្នកឆេះទាំងអស់ដែលមិនស្អាតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

30. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយភ្លើងរបស់អ្នកបង្កើតថាមពលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

31. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្អែមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវគំនិតខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

32. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមយាងមកដូចជាទឹកសន្សើមហើយធ្វើអោយខ្ញុំស្រស់ស្រាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

33. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំខ្ញុំក្នុងផ្លូវសេរីភាពក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

34. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបក់មកលើខ្ញុំដូចជាអំពើបាបដែលមិនអាចរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

35. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាកន្លែងដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្វើឱ្យខ្ញុំកក់ក្តៅនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

36. សូមគោរពវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមបន្តបង្ហាញវត្តមានរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៣៧- សូមឱ្យដៃរបស់ខ្ញុំក្លាយជាដាវភ្លើងដើម្បីកាប់ដើមឈើអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

38- សូមឱ្យជើងរបស់ខ្ញុំក្លាយជាផ្គរលាន់របស់ព្រះដូចដែលខ្ញុំបានបោះពួកគេ។ សូមឱ្យពួកគេថ្លង់សត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩- សូមឱ្យភាពកម្សត់ខាងវិញ្ញាណនៃភាពក្រីក្រក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយអណ្តាតភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់សត្រូវនៃឧត្តមភាពក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវលេបត្របាក់ដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

41. សូមគោរពដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអោយរាល់សមិទ្ធិផលរបស់សាតាំងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

42. ឱព្រះដ៏បរិសុទ្ធអើយសូមជួយខ្ញុំផងសូមឱ្យភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្មាំងសត្រូវបានកើនច្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៤៣. ឱព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមជួយខ្ញុំសូមអោយការបរាជ័យនិងភាពអាម៉ាស់របស់ខ្មាំងសត្រូវនៃការរីកចំរើនរបស់ខ្ញុំបានកើនលើសនេះទៅទៀត។

៤៤. ឱព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាទីស្រឡាញ់អើយសូមជួយខ្ញុំសូមអោយរាល់ផែនការថាមពលដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាធ្លាក់ចុះចុះហើយស្លាប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

45. ឱព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមជួយខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ការបំផុសគំនិតរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ដោយព្រះចេស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងខ្ញុំខ្ញុំរារាំងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីគំនិតរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

47. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបញ្ហាសូមអោយអ្នកជំនួយដែលបានតែងតាំងដោយព្រះរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមរកខ្ញុំតាំងពីឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៨. សូមគោរពវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអរគុណអ្នកដែលបានជំរុញឱ្យខ្ញុំជិះលើសពីអំណាចនិងអំណាចក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

49. ឪពុកសូមអរគុណអ្នកចំពោះការផ្តល់អំណាចដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

សូមអរគុណព្រះចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។

 

11 COMMENTS

  1. តំបន់បណ្តាញនេះអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងកាន់តែជិតនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំសូមអរគុណនិងដឹងគុណបំផុតចំពោះព័ត៌មាននៅទីនេះ។ ព្រះប្រទានពរដល់អស់អ្នកដែលទទួលយកនិងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើពួកគេ។

    ខ្ញុំសូមសរសើរតម្កើងព្រះអរព្រះគុណនិងសិរីល្អ។

  2. ខ្ញុំកំពុងស្វែងរក Holly Spirit ដ៏អស្ចារ្យដើម្បីបំពេញព្រលឹងខ្ញុំហើយណែនាំខ្ញុំ។ ខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ថាអំណាចដែលខ្ញុំអាចព្យាបាលពិភពលោកនិងបណ្តេញពួកបិសាចនិងនាំសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.