៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការការពារនិងការរំដោះកូនចៅរបស់យើង

ទំនុកតម្កើង ៥: ៨៖
១០ គ្មានទុក្ខវេទនាណាមួយកើតមានដល់អ្នកហើយក៏មិនមានគ្រោះកាចណាមួយចូលមកជិតទីលំនៅរបស់អ្នកដែរ។

សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣០ សំរាប់ការការពារនិងការរំដោះកូន ៗ របស់យើង។ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយសារៈសំខាន់នៃការអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះគម្ពីរមរមន ការការពារ កូន ៗ របស់យើងមិនអាចត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់បានទេ។ កូន ៗ របស់យើងត្រូវការការអធិស្ឋានរបស់យើងឥឡូវនេះច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់។ យើងត្រូវតែប្តេជ្ញាចិត្តកូន ៗ របស់យើងចំពោះព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចនៅពេលដែលធំឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ អំពើអាក្រក់នៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះគឺឈានដល់កំរិតកំពូលហើយគោលដៅគឺក្មេងជំនាន់ក្រោយ។ មានកុមារជាច្រើនចូលរួមក្នុងអំពើបាបនៅពេលក្មេងធំឡើងជាក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យ។ ក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្តាយត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមិនមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកូន ៗ របស់យើងដោយអំណាចផ្ទាល់របស់យើងទេយើងត្រូវការអន្តរាគមន៍របស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់កូន ៗ របស់យើងហើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រះគឺការអធិស្ឋាន។

ការអធិស្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញពីការការពារកុមារនិង ការរំដោះ នឹងបំផ្លាញសត្រូវទាំងអស់ដើម្បីនាំកូនចៅរបស់យើងវង្វេង។ វានឹងជួយពួកគេឱ្យយកឈ្នះអំពើបាបដែលគ្រប់គ្រងកូន ៗ របស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានអោយពួកគេវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្តល់អំណាចអោយពួកគេក្នុងការនិយាយថាទេចំពោះការអាក្រក់និងវិធី! នៅពេលយើងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះ, របស់យើង កុមារ នឹងមិនក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃសម្ពាធមិត្តភក្តិឡើយ។ ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយអារក្សទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេនឹងរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយជំនឿហើយរំពឹងថានឹងមានអព្ភូតហេតុដូចដែលអ្នកអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការការពារនិងការរំដោះកូនចៅរបស់យើង

ឪពុកសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់កុមារគឺជាកេរដំណែលនិងរង្វាន់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឪពុកខ្ញុំគ្របដណ្តប់កូនរបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ

៣. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមតម្រង់ជំហានរបស់កូន ៗ ខ្ញុំទៅរកផ្លូវត្រូវក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឪពុកសូមអោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់ជួយការពារកូន ៗ របស់ខ្ញុំពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ឱព្រះបិតាអើយសូមអោយប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅលើកូនចៅរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

ឪពុកអើយសូមចាប់ពួកគេដូចជាសូលដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប៉ូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

7. ប្រើកូន ៗ របស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់គោលបំណងដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

8 ឱព្រះបិតាអើយសូមកុំនាំកូនចៅរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះពួកគេចេញពីអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ឪពុកខ្ញុំញែកកូនរបស់ខ្ញុំចេញពីគ្រប់ឥទិ្ធពលដែលមិនគោរពព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកមានជ័យជំនះលើការជំនុំជំរះក្នុងជីវិតរបស់កូន ៗ ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវរបិតារំដោះកូនចៅរបស់ខ្ញុំពីអំពើបាបក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឪពុកខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ការសង្គ្រោះដល់កូន ៗ របស់ខ្ញុំទាំងអស់ធ្វើឱ្យផ្លូវពិបាករហូតដល់រកព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំបណ្តាលឱ្យមានការយល់ច្រលំរវាងកូន ៗ ខ្ញុំនិងឥទ្ធិពលរបស់អារក្សដែលមាននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវរបិតាប្រសិនបើកូនរបស់ខ្ញុំជាឥទិ្ធពលរបស់សាតាំងចំពោះកុមារដទៃទៀតសូមញែកគាត់ចេញពីកូនក្មេងដែលគ្មានទោសទាំងនោះហើយបញ្ជូនគាត់មកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
ឪពុកបញ្ជូនកូនខ្ញុំពីការបង្កើត

ឪពុកបញ្ជូនកូនខ្ញុំពីអំពើកំផិត

ឪពុកប្រគល់កូនខ្ញុំពីការលួច

ឪពុកប្រគល់កូនរបស់ខ្ញុំពីការជក់បារី

ឪពុកប្រគល់កូនខ្ញុំពីការកុហក។

ឪពុកផ្តល់ឱ្យកូនរបស់ខ្ញុំពីការញៀនគ្រឿងញៀន

ឪពុកផ្តល់ឱ្យកូនរបស់ខ្ញុំពីរូបអាសអាភាស

ឪពុកផ្តល់ឱ្យកូនរបស់ខ្ញុំពីក្រុមហ៊ុនអាក្រក់

ឪពុកផ្តល់ឱ្យកូនរបស់ខ្ញុំពីការគោរពសាសនា

24. ឪពុកដោះលែងកូនរបស់ខ្ញុំពីការមិនស្តាប់បង្គាប់

25. ឪពុកដោះលែងកូនខ្ញុំពីភាពខ្ជិល

26. ឪពុកដោះលែងកូនរបស់ខ្ញុំពីឧបាយកលអាក្រក់

ឪពុកប្រគល់កូនខ្ញុំពីកណ្តាប់ដៃរបស់ខ្មាំងសត្រូវ

២៨. ឪពុកបញ្ជូនកូនខ្ញុំពីបន្ទាយរបស់សាតាំង

29 ព្រះវរបិតាអើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះកូន ៗ របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

30. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានពរដល់កូន ៗ របស់ខ្ញុំហើយបណ្តាលឱ្យអ្នកបំពេញវាសនានៅក្នុងអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ឪពុកអរគុណអ្នកដែលបានឆ្លើយសំនួររបស់ខ្ញុំ។

3 COMMENTS

  1. សូមអរគុណចំពោះពាក្យអធិស្ឋានទាំងនេះខ្ញុំទើបតែត្រលប់មករកបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះវិញ។ ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាយូរមកហើយហើយខ្ញុំព្យាយាមរកផ្លូវត្រឡប់មកវិញ។ កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវង្វេងនិងខូចហើយខ្ញុំខ្លាចជីវិតពួកគេណាស់។ ខ្ញុំជាអ្នកវាយបញ្ចូលកូនប្រុសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច។ ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលគាត់ធ្វើក្នុងសុបិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្តើមស្រែករកគាត់។ ខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានន័យអ្វីទេ។ ខ្ញុំមានកូនប្រុសពីរនាក់ប៉ុន្តែកូនពៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងអ្វីដែលគាត់ធ្វើ។ ខ្ញុំមិនយល់ទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងជាញឹកញាប់។ ខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្តើមអធិស្ឋាន

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.