១០០ បន់ស្រន់សំរាប់ការរកឃើញជំនឿអរូបី

ចោទិយកថា ២៨:១៣:
13 ព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើអោយអ្នកធ្វើជាក្បាលមិនមែនកន្ទុយទេ។ អ្នកនឹងខ្ពស់ជាងគេតែអ្នកមិននៅពីក្រោមអ្នកទេ។ ប្រសិនបើអ្នកស្តាប់តាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកដែលខ្ញុំបង្គាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះអោយកាន់និងប្រតិបត្តិតាម។

តាមរយៈការលោះកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានជំនឿអរូបី របកគំហើញ។ ព្រះបានតែងតាំងយើងឱ្យធ្វើជាក្បាលជានិច្ចហើយមិនមែនកន្ទុយទេ។ ទោះយ៉ាងណាអារក្សនឹងឈ្លោះជាមួយជំហរដ៏ទេវភាពរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលការអធិស្ឋានចំនួន ១០០ សំរាប់ការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យ។ ជាមួយនឹងការអធិស្ឋាននេះយើងនឹងបំផ្លាញរាល់ការប្រឆាំងរបស់សាតាំងចំពោះរបកគំឃើញរបស់យើង។ កម្លាំងនៃការអធិស្ឋានគឺជាកម្លាំងនៃរបកគំហើញ។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីការអធិស្ឋាននៅក្នុងម៉ាកុស ១១: ២២-២៤ ទ្រង់មានបន្ទូលថា“ អ្នកនឹងមានអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយ” ។ នៅពេលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋាននេះសំរាប់របកគំឃើញដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំឃើញអ្នកកំពុងតែឡើងដល់កំពូលខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

តើអ្វីជារបកគំហើញជំនឿអរូបី? វាអាចត្រូវបានកំណត់ថាទទួលបានជោគជ័យដោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះ។ វាមានន័យថាផលិតនូវឧត្តមភាពក្នុងវិស័យព្យាយាមរបស់អ្នក។ របកគំហើញជំនឿអរូបីអាចត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទៀតថាទទួលបានការពេញចិត្តពីការយកចិត្តទុកដាក់គួរឱ្យចម្លែកក្រៅពីការយល់ដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស។ លោកអ័ប្រាហាំជាឪពុកនៃសេចក្ដីសញ្ញារបស់យើងរីករាយនឹងរបកគំហើញជំនឿអរូបី។ លោកុប្បត្ដិ ១៣: ១-២ យ៉ាកុបរីករាយនឹងរបកគំហើញជំនឿអរូបី។ លោកុប្បត្ដិ ៣០: ៣១-៤៣ អ៊ីសាករីករាយនឹងរបកគំហើញជំនឿអរូបី។ លោកុប្បត្ដិ ២៦: ១-១៤ ។ ព្រះវិហារដំបូងរីករាយនឹងរបកគំហើញជំនឿអរូបីព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វះខាតនៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងទេកិច្ចការ ៤:៣៤ ។ ក្នុងនាមជា កើត​ម្តង​ទៀត កូនរបស់ព្រះអ្នកក៏អាចរីករាយនឹងរបកគំហើញជំនឿអរូបីផងដែរ។ បំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះសម្រាប់កូនចៅរបស់ទ្រង់គឺភាពរុងរឿងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ៣ យ៉ូហាន ១: ២ ។ វាជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះសំរាប់របកគំឃើញដ៏អស្ចារ្យអ្នកនឹងឈរនៅកំពូលគេក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ឃើញអ្នកនៅកំពូល។

 

១០០ បន់ស្រន់សំរាប់ការរកឃើញជំនឿអរូបី

ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះហប្ញទ័យដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះអង្គដែលដាក់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកពឹងផ្អែកលើមុខជំនួញនិងអាជីពរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

3. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដាក់ចិត្តខ្ញុំអោយអ្នក

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យអំណាចនៃការអស្ចារ្យរបស់អ្នកបិទទ្វាររបស់សាតាំងដែលបិទឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំស្តីបន្ទោសរាល់អ្នកដែលខ្ជិលធ្វើការលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

6. ខ្ញុំស្តីបន្ទោសរាល់ជើងអាក្រក់នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំដោះដៃមនុស្សអាក្រក់ចេញពីហិរញ្ញប្បទានរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យកញ្ជ្រោងតូចៗដែលខ្ជះខ្ជាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដេញចេញដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

9. ព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំបានយកដៃធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់អ្នកធ្វើអោយពរខ្ញុំបានជាថ្មីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមអោយទេវតានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចាប់ផ្តើមប្រគល់មកវិញនូវរាល់ពរជ័យដែលខ្ញុំបានលួចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីកលល្បិចនៃមន្តអាគមឬមន្តអាគមរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

13. ខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីបុរសខ្លាំងខាងអារក្សទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

14. ខ្ញុំបញ្ជាពពកនៃភាពងងឹតដើម្បីដកខ្លួនចេញពីខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំចាប់ខ្លួនខ្ញុំពីផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៦ សូម ឲ្យ រាល់ការបំផ្លាញនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ការលើកខ្ញុំបានត្រូវដកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

17. ខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញពីបណ្តុំនៃភាពអន់ថយនិងថយក្រោយដូនតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ភាពងងឹតជារៀងរាល់ត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់បញ្ហាដែលរឹងចចេសក្នុងជីវិតខ្ញុំទទួលព្រួញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់អំណាចនៃកំលាំងនៃភាពងងឹតដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21. ខ្ញុំលះបង់រាល់ការលះបង់អាក្រក់ ៗ ចំពោះកម្លាំងដូនតាពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

22. ខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើររាល់បញ្ហាដែលត្រូវបានគេបាញ់មកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

23. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាប់ផ្តើមបង្កើតផ្លូវសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីរហោស្ថាននៃជីវិត។

24. ខ្ញុំបដិសេធមិនផ្តល់ការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំ។ សង្ស័យខ្ញុំបញ្ជាឱ្យអ្នកស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២៥. រាល់យុទ្ធនាការអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងជោគវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដេញតាមនិងបំផ្លាញរាល់សេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

27. រាល់ភាពកខ្វក់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើអនាម័យដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

29. ខ្ញុំទាមទារសិទ្ធិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

30. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមពាល់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកនូវព្រះហស្តស្តាំនៃអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣១ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំអោយរួចផុតពីកណ្តាប់ដៃរបស់អស់អ្នកដែលសង្កត់សង្កិនដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គ។

សូមអោយអំណាចនៃវិញ្ញាណនៃអំណាចគ្រប់គ្រងបានលើជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

33. ខ្ញុំបានប្រែចិត្តពីការមិនស្តាប់បង្គាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

34. ឱព្រះអម្ចាស់អើយពិនិត្យមើលជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយសំអាតខ្ញុំអោយស្អាតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៣៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដឹកនាំជំហានរបស់ខ្ញុំឆ្ពោះទៅរកផ្លូវសន្តិភាពក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៣៦- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយបញ្ជូនពីខាងលើមកខ្ញុំដើម្បីអាចបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

៣៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្មាំងសត្រូវមិនធ្វើឱ្យខ្ញុំធ្វើជាគំរូអាក្រក់ក្នុងព្រះយេស៊ូវទេ

38. ខ្ញុំចងរាល់ស្មារតីខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

39. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាក់ប្រេងអោយខ្ញុំដោយមានអំណរនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

40. ខ្ញុំដាក់បណ្តាសារបស់ព្រះអម្ចាស់លើគ្រប់ជម្ងឺនិងសញ្ញាសំគាល់របស់សាតាំងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤១- សូមអោយនគររបស់សាតាំងទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានបែកបាក់ទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺជាកណ្តូបខ្ញុំគឺជាមនុស្សយក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពុះស្មារតីព្រលឹងនិងរូបកាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

44. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមចោទប្រកាន់ខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

45. កម្លាំងនិងសុខភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមចូលមកក្នុងខ្លួនខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

46. ​​ឱព្រះអម្ចាស់អើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូសូមឱ្យផ្ទៃមេឃបើកចំហសំរាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះ។

សូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់ការរកឃើញជំនឿអរូបីបានធ្លាក់ចុះមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

48. ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យមានការជឿនលឿនអាក្រក់ ៗ ទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ឈប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

49 នឹមដ៏អាក្រក់ចេញពីជីវិតខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

50. ភាពទន់ខ្សោយខាងវិញ្ញាណខ្ញុំបានដេញអ្នកចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

51. ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំបានលើកខ្លួនឯងហើយប្រគល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ

52. ខ្ញុំចង់ស្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

53. ខ្ញុំចង់ស្លាប់ចំពោះគំនិតចំណង់ចំណូលចិត្តរសជាតិនិងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំចង់ស្លាប់ចំពោះពិភពលោកការយល់ព្រមនិងការស្តីបន្ទោសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥៥. រាល់បញ្ហាដែលទទួលបាននៅគ្រប់តំបន់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្មានការប្រមូលផ្តុំគ្មានអំពើហឹង្សាគ្មានការពង្រឹងនិងការឈ្លោះប្រកែកគ្នា។ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូជារៀងរហូត។
ខ្ញុំបានបញ្ជាអារក្សនៃរោគសញ្ញាជោគជ័យដែលទទួលបានជោគជ័យចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

57. ខ្ញុំស្តីបន្ទោសរាល់បន្ទុកគ្រួសារនិងទាសភាពក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

58. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ឈ្មោះអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៥៩. អ្វីដែលអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអំណាចអាក្រក់ណាមួយដែលអាចនិយាយថា“ មែន” ត្រូវបានគេចងនៅពេលនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦០ សូម ឲ្យ រាល់អ្នកដែលចាប់បានព្រះពរខ្ញុំទទួលការខ្វាក់ឥឡូវនេះដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

61. អំណាចទាំងអស់ចាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

62. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការផ្លាស់ប្តូររបស់អារក្សនៃវាសនាក្នុងនាមខ្ញុំ
របស់ព្រះយេស៊ូ។
រាល់អំណាចដែលចចេសចចេសនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៤- រាល់អំណាចដែលរៀបចំបញ្ហាឡើងវិញនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់ទៅឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសឱ្យខ្ញុំដែលបានធ្វើឱ្យខ្លួនខ្ញុំក្លាយជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវដេញតាម។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យធ្វើឱ្យភាពងងឹតភ្នែកធ្លាក់លើអ្នកដែលតាមរកជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

67. អ្នកដេញតាមវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវបានទេវតានៃព្រះដេញតាមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានអំណាចអោយខ្ញុំប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់ដល់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៦៩. បុព្វហេតុនៃការធ្វើទារុណកម្មដោយបណ្តាញវៃឆ្លាតដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

70. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ទេវភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧១. រាល់បុព្វហេតុនៃការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរដោយអំពើអាក្រក់ក្នុងគ្រួសារដែលមិនប្រែចិត្តនិងរឹងចចេសក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវបានលុបចោលដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៧២. បុព្វហេតុនៃការរងទុក្ខពីការវាយប្រហារក្នុងគ្រួសារដែលមានភាពជិតស្និទ្ធត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូ។

៧៣. រាល់ដើមនៃអសមត្ថភាពក្នុងការរកទីតាំងសត្រូវក្នុងជីវិតខ្ញុំស្ងួតដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៧៤. រាល់បណ្តាសានៃការមើលឃើញភាពល្អតែមិនបានសំរេចគឺត្រូវបែកដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

75. រាល់បញ្ហាដែលព្យាយាមធ្វើឱ្យសេចក្តីជំនឿខ្ញុំថប់ដង្ហើមត្រូវដកហូតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូ។

បុព្វហេតុទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងអាវុធរបស់សាតាំងត្រូវបានទុកចោលដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៧៧. បុព្វហេតុនៃប្ដី / ប្រពន្ធដែលត្រូវបានឃុំឃាំងត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូ។

៧៨. បុព្វហេតុនៃការបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងក្តីសុបិន្តក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

79. ជណ្តើរនៃភាពអាម៉ាស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខូចដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៨០. បុព្វហេតុនៃភាពជាប់គាំងខាងវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៨១. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃការពន្យាពេលនៃអព្ភូតហេតុរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

82. រាល់ទេពកោសល្យនិងគុណធម៌ដែលបានកប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

83. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃភាពត្រជាក់ខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៨៤. រាល់មូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនឬការមិនចង់បានជំនួយការក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវបានទុកចោលដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

85. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃការខ្វះដើមទុនធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

86. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃបញ្ហារង្វង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៨៧. បុព្វហេតុទាំងអស់ដែលតែងតែមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីធ្វើអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូ។

88. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃការកាន់កាប់ជំហរមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។
89. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃការពន្យាពេលនិងបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៩០. បុព្វហេតុទាំងអស់នៃអាជីវកម្មវាលខ្សាច់ / ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

91. ឪពុកសូមអរគុណអ្នកដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាក្រុមហ៊ុនយក្សហិរញ្ញវត្ថុ

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះវរបិតាដែលបានធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាប្រធាននៅក្នុងការខិតខំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ដែលបានបណ្តាលឱ្យបុរសអស្ចារ្យប្រទានពរដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៩៤. សូមអរគុណព្រះអម្ចាស់ដែលបានបើកទ្វារជំនឿអរូបីដល់ខ្ញុំពីជុំវិញពិភពលោក

៩៥. អរគុណឪពុកដែលបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំខាងវិញ្ញាណ

សូមអរគុណឪពុកដែលបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំខាងហិរញ្ញវត្ថុ

៩៧. ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់ពរដល់ខ្ញុំក្នុងការសិក្សា

៩៨. អរគុណព្រះអម្ចាស់ដែលបានធ្វើផ្លូវមួយសំរាប់ខ្ញុំដែលគ្មានផ្លូវ

៩៩.: សូមអរគុណសូមអរគុណដែលបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំនិងធ្វើឱ្យខ្ញុំមានពរ

១០០. ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ។

 

3 COMMENTS

  1. អាម៉ែនខ្ញុំជឿនិងទទួលបានរបកគំហើញជំនឿអរូបីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

  2. Digníssimo servo de Deus, pelo seu trabalho de orações que tem disponibilizado aos oprimidos e necessitados de forma gratis aqui e em outras redes, e que têm ajudado a salvar muitas pessoas e famílias ao redor do mundo ។ Que Deus lhe dê mais sabedoria, dicernimento, saúde e muita paz ។
    O ano de 2021 lhe traga tudo de bom na sua vida pessoal, espiritual e familiar, em nome de Jesus Cristo ។
    Em nome da minha família, fique com as bençãos de cristo Jesus

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.