ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ២៥ សំរាប់ការព្យាបាលគ្រប់បែបយ៉ាងនៃជំងឺនិងជំងឺ

សកម្មភាព 10៖ 38៖
ព្រះជាម្ចាស់បានចាក់ប្រេងអភិសេកព្រះយេស៊ូជាអ្នកភូមិណាសារ៉ែតដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងប្រកបដោយឫទ្ធានុភាព។ ព្រះអង្គបានប្រោសមនុស្សអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអោយបានជា។ ដ្បិតព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយគាត់។

សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ២៥ សំរាប់ការព្យាបាលគ្រប់លក្ខណៈនៃជំងឺនិងជំងឺ។ យើងបម្រើព្រះដែលអាចព្យាបាលបានគាត់ត្រូវបានគេហៅថាជាព្រះយេហូវ៉ាដែលមិនថាអ្នក ជំងឺ ពេលណាអ្នកអំពាវនាវរកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រោសអ្នកអោយជា។ ជំងឺនិងជំងឺគឺជាការគៀបសង្កត់របស់អារក្សវាមិនមែនជាព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះដែលអោយកូន ៗ របស់គាត់ឈឺនោះទេ។ គ្មានឪពុកល្អណានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកូន ៗ របស់គាត់ដោយមានជំងឺនិងជំងឺទេព្រះនៃយើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះដ៏ល្អព្រះអង្គនឹងមិនដែលធ្វើទុក្ខទោសឬធ្វើបាបយើងដោយ ជំងឺនិងជំងឺ។ ដូច្នេះកុំគិតថាព្រះកំពុងដាក់ទោសអ្នកដោយជំងឺដោយសារបាបរបស់អ្នកឬថាព្រះកំពុងធ្វើបាបអ្នកដោយជំងឺដោយសារតែជីវិតដែលវង្វេងស្មារតីដែលអ្នកបានដឹកនាំកាលពីមុននោះទេព្រះជាព្រះដែលមានព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណាហើយនៅពេលដែលគាត់អភ័យទោស។ គាត់ភ្លេចអ្វីដែលអ្នកកំពុងរងទុក្ខគឺជាលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តខុសរបស់អ្នកហើយសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់ព្រះអាចព្យាបាលអ្នកពីផលវិបាកទាំងអស់នៃការសម្រេចចិត្តខុសរបស់អ្នក។

តើអ្នកកំពុងឈឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកថ្ងៃនេះព្រះនឹងព្យាបាលអ្នកមិនថាអ្នកឈឺឬឈ្មោះអ្វីដែលឈឺនោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងព្យាបាលអ្នកហើយរំដោះអ្នកពីការលំបាកទាំងអស់។ ចូលរួមនេះ ចំណុចអធិស្ឋាន សម្រាប់ការព្យាបាលគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺនិងជំងឺដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាការព្យាបាលរបស់អ្នកនឹងកើតឡើងភ្លាមៗ។ ខ្ញុំឃើញថាព្រះជាអ្នកគ្រប់លក្ខណ៍ទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដែលអាចជាសះស្បើយពីជំងឺទាំងអស់។

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលបានព្យាបាលខ្ញុំ។

សូមឱ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃជំងឺនៅក្នុងសរីរាង្គឈាមរបស់ខ្ញុំនិងបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យឈាមរបស់ខ្ញុំបដិសេធរាល់ទម្រង់នៃជំងឺនិងជំងឺនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយការរំដោះនិងការព្យាបាលចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូនិយាយពីការជាសះស្បើយពីភាពទន់ខ្សោយគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំកាន់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រឆាំងនឹងស្មារតីរបស់អ្នក (និយាយពីអ្វីដែលធ្វើអោយអ្នកទើសទាល់) ។ បាត់ពីខ្លួនប្រាណខ្ញុំឥឡូវនេះ !!! នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

9. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យដៃព្យាបាលរបស់អ្នកបានលាតសន្ធឹងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យដៃអព្ភូតហេតុរបស់អ្នកបានលាតសន្ធឹងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៦- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានព្រះហប្ញទ័យសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គមកលើជីវិតខ្ញុំឥឡូវនេះ។

12. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការចូលរួមជាមួយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមបន្ទោសរាល់ជំរកនៃជម្ងឺក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

14. ខ្ញុំបំផ្លាញការក្តាប់និងប្រតិបត្ដិការនៃជំងឺលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ជង្គង់នៃភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្នូនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យរាល់ភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាកម្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៧២. ខ្ញុំបញ្ជាសេចក្តីស្លាប់លើជម្ងឺណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

18. ខ្ញុំនឹងមិនឃើញជំងឺនេះទៀតទេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧៤- ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ខ្យល់ព្យុះនៃព្រះខ្ចាត់ខ្ចាយរាល់ជំងឺពិការដែលបានធ្វើទាស់នឹងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ស្មារតីរារាំងការព្យាបាលដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧៦. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយអ្នកចុះកិច្ចសន្យាស្លាប់ទាំងអស់ចាប់ផ្តើមសំលាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៧. ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ រាល់ជម្ងឺដែលមានជម្ងឺក្នុងខ្លួនទូលបង្គំបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៨. ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ រាល់ភ្នាក់ងារដែលមានជម្ងឺធ្វើការប្រឆាំងនឹងសុខភាពរបស់ខ្ញុំបានបាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

24. ប្រភពនៃការមិនស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ, ឥឡូវនេះស្ងួតនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់សរីរាង្គដែលស្លាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំទទួលបានជីវិតឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ

 


មតិយោបល់ 1

  1. សូមអរគុណគ្រូគង្វាលដែលបានបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបអធិស្ឋានខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែនសូមអធិស្ឋានសំរាប់ឆ្អឹងខ្នងរបស់ខ្ញុំនិងសុខភាពនិងបំពង់កទាំងមូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណច្រើន។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.