២០ ចំណុចបន្ធូរបន្ថយការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងអាសនៈគ្រួសារ

និក្ខមនំ ១២: ១៣-១៨៖
១៣ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបំផ្លាញអាសនៈរបស់ពួកគេបំបាក់អាសនៈរបស់ពួកគេនិងរំលំអាសនៈរបស់ពួកគេ។ ១៤ អ្នកមិនត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះណាទៀតឡើយ។

ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការបន់ស្រន់ ២០ ចំណុចសំរាប់ការបន្ធូរបន្ថយអាសនៈគ្រួសារ។ អ្វីជាក ក្រុមគ្រួសារ អាសនៈ? ។ មុនពេលយើងកំណត់វាដំបូងយើងត្រូវកំណត់ថាអាសនៈមួយគឺជាអ្វី។ អាសនៈជាកន្លែងសក្ការៈបូជានៅក្នុងសក្ខីបទចាស់យើងឃើញថាកូន ៗ របស់ព្រះតែងតែកសាងអាសនៈសម្រាប់លោកម្ចាស់ដើម្បីគោរពបូជាលោកពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ (សូមមើលលោកុប្បត្តិ ៨:២០, លោកុប្បត្តិ ២២: ៩, និក្ខមនំ ១៧:១៥, លេវីវិន័យ ៧: ៥) ។ អាសនៈជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅសព្វថ្ងៃនេះរូបកាយរបស់យើងបានក្លាយជាអាសនៈរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់នឹងយើងដែលជាអ្នកជឿតាមរយៈវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ តើអាសនៈគ្រួសារជាអ្វី? អាសនៈគ្រួសារគឺជាកន្លែងដែលក្រុមគ្រួសារគោរពបូជានៅទីនោះព្រះឬព្រះ។ ចំណុចអធិស្ឋាននៃការរំដោះនេះគឺផ្តោតលើអាសនៈអាក្រក់។ អាសនៈអាក្រក់គឺជាអាសនៈដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់រូបព្រះឬការគោរពបូជារូបព្រះ។ អាសនៈនេះត្រូវបានឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងនាមព្រះ។ វិញ្ញាណអាក្រក់នេះនៅតែមាននៅក្នុងគ្រួសារនេះសូម្បីតែយូរបន្ទាប់ពីរូបព្រះត្រូវបានបំផ្លាញដោយអរិយធម៌។

ទ្វីបអាហ្រ្វិកជាទ្វីបមួយត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យការថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាយូរមកហើយមុនពេលគ្រីស្ទសាសនាមកដល់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលគោរពបូជាព្រះផ្សេងៗមុនអារ្យធម៌។ នេះ វិញ្ញាណបិសាច សព្វថ្ងៃនេះនៅតែធ្វើទារុណកម្មលើចៅ ៗ ជាច្រើនទៀត។ គ្រួសារជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមការជាប់ឃុំឃាំងនៃអាសនៈក្រុមគ្រួសារអាសនៈរបស់សាតាំងនៅតែបន្តនិយាយអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់សមាជិកគ្រួសារ។ គ្រួសារជាច្រើនកំពុងទទួលរងនូវបញ្ហាដូចជាការស្លាប់មិនទាន់ពេលវេលាភាពគ្មានកូនភាពក្រីក្រជំងឺនិងជំងឺទាំងនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលកើតចេញពីអាសនៈអាក្រក់។ កូនរបស់ព្រះអ្នកត្រូវតែញែកខ្លួនអ្នកចេញពីសេចក្ដីសញ្ញារបស់សាតាំង។ អ្នកគឺជាការបង្កើតថ្មីវត្ថុចាស់ៗបានកន្លងផុតទៅហើយ។ ចំណុចអធិស្ឋាននៃការរំដោះនេះប្រឆាំងនឹងអាសនៈគ្រួសារនឹងបំផ្លាញអាសនៈទាំងអស់ដែលកំពុងតែនិយាយទាស់នឹងអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ នៅពេលអ្នកក្រោកឡើងអធិស្ឋានក្នុងទីសក្ការៈរបស់អារក្សទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារអ្នកនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ចូលរួមការអធិស្ឋាននេះដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះហើយអ្នកនឹងឃើញជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ មិនថាអារក្សកំពុងធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិនថាការកាន់កាប់របស់អារក្សលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក៏ដោយអ្នកនឹងត្រូវបានប្រគល់ដល់អ្នកនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ។ អ្នកណាដែលព្រះយេស៊ូវបានដោះលែងដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរហូតអ្នកមានសេរីភាពជារៀងរហូតព្រះប្រទានពរអ្នក។

ចំណុចអធិស្ឋាន

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានរំដោះខ្ញុំចេញពីអាសនាអាក្រក់ទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំដាក់បណ្តាសាអ្នកនូវវិញ្ញាណដែលបង្ខំអោយគោរពបូជាអាសនៈអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអោយអ្នកដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានផ្ទេរចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយការដាក់ដៃរបស់អារក្សសូមស្រាយវាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយរាល់ថ្នាំពុលសត្វពស់ដែលបានឆ្លងចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញមកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំហូរអ្នកចេញដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្លើងធ្លាក់ចុះមកលើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋាននរកដែលបានប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

៦. ខ្ញុំកាច់ក្បាលនិងកាច់កន្ទុយនៃវិញ្ញាណពស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យអាសនៈរបស់សាតាំងគ្រប់រូបដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគ្រួសារខ្ញុំទទួលបានភ្លើងរបស់ព្រះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យដាវនៃភ្លើងចាប់ផ្តើមកាត់ផ្តាច់រាល់សេចក្តីអាក្រក់របស់ឪពុកម្តាយនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩. ឱព្រះវរបិតាព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញដល់ខ្ញុំនូវសេចក្តីសញ្ញាដែលលាក់កំបាំងដែលអារក្សបានរៀបចំឡើងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ដើមឈើទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមិនបានដាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដកយកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវរបិតាខ្ញុំអើយខ្ញុំធ្វើចរន្តអគ្គិសនីនៃកន្លែងនេះ។ សូម ឲ្យ អាសនាអាក្រក់ទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមបែកចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយរាល់ការបែកបាក់នៃសេចក្តីអាក្រក់ដែលបានលាក់នៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

13. ខ្ញុំបដិសេធមិនផឹកពីប្រភពទឹកនៃសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំទទួលសិទ្ធិអំណាចលើបណ្តាសាទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីអាសនៈអាក្រក់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវរបិតាដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាងសំអាតរាល់បណ្តាសាដែលដាក់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយអាសនៈអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបញ្ជាបិសាចណាដែលជាប់នឹងបណ្តាសាណាមួយអោយចាកចេញពីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះយេស៊ូជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង។

17. សូមឱ្យបណ្តាសាទាំងអស់ដែលបានចេញប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានប្តូរទៅជាព្រះពរនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់បណ្តាសានៃជម្ងឺខាងផ្លូវចិត្តនិងរូបកាយត្រូវបាក់បែកត្រូវបាក់បែកគ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ” ។

19. នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងលែងមានភាពក្រីក្រជម្ងឺផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

20. ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

3 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ