២០ ការបន់ស្រន់បួងសួងដើម្បីដកបណ្តាសាគ្រួសារ

ជនគណនា ២៣:២៣៖
២៣ ប្រាកដជាគ្មានការប្រព្រឹត្ដប្រឆាំងនឹងយ៉ាកុបទេហើយក៏គ្មានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរ។ ឥឡូវនេះនឹងមានគេនិយាយអំពីលោកយ៉ាកុបនិងអ៊ីស្រាអែលថាព្រះជាម្ចាស់បានសំរេចអ្វីខ្លះ។

A បណ្តាសាគ្រួសារ អាចត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការកាន់កាប់របស់សាតាំងឬការដាក់នៅលើគ្រួសារ។ ការកាន់កាប់របស់សាតាំងនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយជំនាន់រហូតទាល់តែការកាន់កាប់ត្រូវបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសមាជិករបស់នាងនឹងស្ថិតក្នុងភាពជាប់ជារៀងរហូត។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះចំនួន ២០ ដើម្បីលុបបណ្តាសាគ្រួសារ។ នេះ ការអធិស្ឋានរំដោះ គឺជាសំបុត្ររបស់អ្នកដើម្បីឱ្យមានសេរីភាពពីគ្រប់ទម្រង់នៃទាសភាពគ្រួសារ។ មនុស្សជាច្រើនទទួលរងនូវការថយចុះជាច្រើននិងគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែការដាក់បណ្តាសាដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ជាឧទាហរណ៍ជំនាន់ហ្គេជីបានរងទុក្ខពីរោគឃ្លង់ដែលជាលទ្ធផលនៃបណ្តាសានៅក្នុងគ្រួសារពង្សាវតារក្សត្រទី ២ ៥:២៧ ។ អ្នកអាចនឹងទទួលរងនូវបណ្តាសានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែលអ្នកមិនដឹងអ្វីទាំងអស់វាអាចជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់ដូនតាអ្នកដែលគ្រួសារអ្នកស្ថិតក្នុងភាពជាទាសករប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅពេលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះនេះដើម្បីដកចេញ បណ្តាសាគ្រួសារខ្ញុំឃើញបណ្តាសាទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបែកជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ទម្រង់នៃការរំដោះដ៏អស្ចារ្យបំផុត ការរំដោះខ្លួននេះគឺជាការរំដោះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ មុនពេលយើងចូលទៅកាន់ការអធិស្ឋានរំដោះខ្ញុំចង់អោយអ្នកដឹងពីរឿងខ្លះអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងអំពីបណ្តាសាផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុការណ៍ព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាអ្នកមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមបណ្តាសា។

១០ ខគម្ពីរដែលអាចជួយអ្នក ឲ្យ រួចពីបណ្ដាសាគ្រួសារ

១) ។ អ្នកមិនអាចត្រូវបណ្តាសាឡើយ។ កាឡាទី ៣:១៣

២) ។ អ្នកមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមអក្ខរាវិរុទ្ធទេ។ ជនគណនា ២៣:២៣

៣) ។ អ្នកមានអំណាចលើអារក្ស។ លូកា ១០:១៩

៤) ។ អ្នកកំពុងអង្គុយជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងខ្ពស់។ អេភេសូរ ២: ៦

៥) ។ យើងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអំណាចនិងអំណាច។ អេភេសូរ ១:២១

៦) ។ យើងត្រូវបានផ្ទេរពីភាពងងឹតទៅជាពន្លឺ។ កូល៉ុស ១:១៣ ។

៧) ។ យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើង។ កិច្ចការ ១: ៨

៨) ។ អ្នកដែលធំជាងរស់នៅក្នុងខ្លួនយើង។ យ៉ូហានទី ១ ៤: ៤

៩) ។ យើងអាចធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច។ ម៉ាកុស ៩:២៣

១០) ។ យើងកើតមកពីព្រះ។ យ៉ូហាន ១:១៣

ខគម្ពីរនិងចំណេះដឹងខាងលើគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីឱ្យរួចផុតពីបណ្តាសាគ្រួសារ។ ពេលអ្នកអធិដ្ឋានដោយការយោគយល់អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។ ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះនេះដើម្បីដកបណ្តាសាគ្រួសារប្រដាប់ដោយការយល់ដឹងទាំងនេះអ្នកនឹងមិនឈប់ឈរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានរំដោះនេះដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះបណ្តាសារបស់អារក្សដែលដាក់គ្រួសារអ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានជួយគ្រួសារខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់អ្នក។

ឪពុកដោយសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនិងតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមលាងសំអាតអំពើបាបទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នករាល់គ្នាលើសេចក្តីជំនុំជំរះរបស់អារក្សប្រឆាំងនឹងគ្រួសារខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំបដិសេធរាល់បណ្តាសានៃនរកប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំចេញក្រឹត្យចាត់ទុកជាមោឃៈនិងដកមោឃៈរាល់សេចក្តីប្រកាសអាក្រក់មកលើគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៦. ខ្ញុំចេញក្រឹត្យអោយបញ្ចប់នូវមន្តអាគមដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

7. ខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនខ្ញុំចេញពីទំរង់នៃបណ្តាសាជំនាន់និងទាសភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

8. ខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនខ្ញុំពីផលវិបាកទាំងអស់នៃអំពើបាបរបស់ឪពុកខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

៩. មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារអំពើអាក្រក់របស់គាត់ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងមិនរងទុក្ខដោយសារអំពើអាក្រក់របស់បុព្វបុរសយើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
គ្រប់ភាសាទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងការជំនុំជំរះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្កោលទោសវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

11. ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រោកឡើងខ្ពស់ជាងបណ្តាសានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះគ្រួសារទាំងអស់ចេញពីស្មារតីនៃភាពក្រីក្រក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

13. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការដោះលែងក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃភាពគ្មានកូននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការជាប់គាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

15. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃជោគជ័យដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារពីស្មារតីស្លាប់មុនអាយុក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការឡើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីឈឺនិងជំងឺក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

19. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារពីការដាក់បណ្តាសាគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

20 ព្រះបិតាខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការដោះលែងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

  1. គ្រួសារខ្ញុំកំពុងជួបរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រឡងទំនាក់ទំនងការខឹងសម្បារអ្វីគ្រប់យ៉ាងអវិជ្ជមានកំពុងកើតឡើង។ កូនប្រុសខ្ញុំអាយុ ៩ ឆ្នាំនៅសាលាវេជ្ជសាស្រ្តសូមបួងសួងអោយគាត់ប្រឡងជាប់របស់គាត់អោយតែគាត់ខំប្រឹងណាស់ដែលគាត់ប្រលងជាប់ប៉ុន្តែការថប់បារម្ភនៅតែមានក្នុងពេលប្រលង។ ការប្រឡងគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ឆមាសនេះដើម្បីឆ្លងកាត់សាលាមធ្យមសិក្សា។
    ប្រពន្ធមានកំហឹងគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារ។ យ៉ាងហោចណាស់យើងមានការសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិស្ឋានពេលល្ងាចជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺមិនល្អនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង។ ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំង។ សូមអធិស្ឋាន ... សូមអរគុណ។ ឌីសាញ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ