២០ ការបន់ស្រន់បួងសួងដើម្បីដកបណ្តាសាគ្រួសារ

ជនគណនា ២៣:២៣៖
២៣ ប្រាកដជាគ្មានការប្រព្រឹត្ដប្រឆាំងនឹងយ៉ាកុបទេហើយក៏គ្មានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរ។ ឥឡូវនេះនឹងមានគេនិយាយអំពីលោកយ៉ាកុបនិងអ៊ីស្រាអែលថាព្រះជាម្ចាស់បានសំរេចអ្វីខ្លះ។

A បណ្តាសាគ្រួសារ អាចត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការកាន់កាប់របស់សាតាំងឬការដាក់នៅលើគ្រួសារ។ ការកាន់កាប់របស់សាតាំងនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយជំនាន់រហូតទាល់តែការកាន់កាប់ត្រូវបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសមាជិករបស់នាងនឹងស្ថិតក្នុងភាពជាប់ជារៀងរហូត។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះចំនួន ២០ ដើម្បីលុបបណ្តាសាគ្រួសារ។ នេះ ការអធិស្ឋានរំដោះ គឺជាសំបុត្ររបស់អ្នកដើម្បីឱ្យមានសេរីភាពពីគ្រប់ទម្រង់នៃទាសភាពគ្រួសារ។ មនុស្សជាច្រើនទទួលរងនូវការថយចុះជាច្រើននិងគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែការដាក់បណ្តាសាដល់គ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ជាឧទាហរណ៍ជំនាន់ហ្គេជីបានរងទុក្ខពីរោគឃ្លង់ដែលជាលទ្ធផលនៃបណ្តាសានៅក្នុងគ្រួសារពង្សាវតារក្សត្រទី ២ ៥:២៧ ។ អ្នកអាចនឹងទទួលរងនូវបណ្តាសានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែលអ្នកមិនដឹងអ្វីទាំងអស់វាអាចជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់ដូនតាអ្នកដែលគ្រួសារអ្នកស្ថិតក្នុងភាពជាទាសករប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅពេលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះនេះដើម្បីដកចេញ បណ្តាសាគ្រួសារខ្ញុំឃើញបណ្តាសាទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបែកជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ទម្រង់នៃការរំដោះដ៏អស្ចារ្យបំផុត ការរំដោះខ្លួននេះគឺជាការរំដោះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ មុនពេលយើងចូលទៅកាន់ការអធិស្ឋានរំដោះខ្ញុំចង់អោយអ្នកដឹងពីរឿងខ្លះអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងអំពីបណ្តាសាផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុការណ៍ព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ពីការពិតដែលថាអ្នកមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមបណ្តាសា។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

១០ ខគម្ពីរដែលអាចជួយអ្នក ឲ្យ រួចពីបណ្ដាសាគ្រួសារ

១) ។ អ្នកមិនអាចត្រូវបណ្តាសាឡើយ។ កាឡាទី ៣:១៣


២) ។ អ្នកមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមអក្ខរាវិរុទ្ធទេ។ ជនគណនា ២៣:២៣

៣) ។ អ្នកមានអំណាចលើអារក្ស។ លូកា ១០:១៩

៤) ។ អ្នកកំពុងអង្គុយជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងខ្ពស់។ អេភេសូរ ២: ៦

៥) ។ យើងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអំណាចនិងអំណាច។ អេភេសូរ ១:២១

៦) ។ យើងត្រូវបានផ្ទេរពីភាពងងឹតទៅជាពន្លឺ។ កូល៉ុស ១:១៣ ។

៧) ។ យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើង។ កិច្ចការ ១: ៨

៨) ។ អ្នកដែលធំជាងរស់នៅក្នុងខ្លួនយើង។ យ៉ូហានទី ១ ៤: ៤

៩) ។ យើងអាចធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច។ ម៉ាកុស ៩:២៣

១០) ។ យើងកើតមកពីព្រះ។ យ៉ូហាន ១:១៣

ខគម្ពីរនិងចំណេះដឹងខាងលើគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីឱ្យរួចផុតពីបណ្តាសាគ្រួសារ។ ពេលអ្នកអធិដ្ឋានដោយការយោគយល់អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។ ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានរំដោះនេះដើម្បីដកបណ្តាសាគ្រួសារប្រដាប់ដោយការយល់ដឹងទាំងនេះអ្នកនឹងមិនឈប់ឈរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានរំដោះនេះដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះបណ្តាសារបស់អារក្សដែលដាក់គ្រួសារអ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានជួយគ្រួសារខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រារបស់អ្នក។

ឪពុកដោយសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនិងតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមលាងសំអាតអំពើបាបទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នករាល់គ្នាលើសេចក្តីជំនុំជំរះរបស់អារក្សប្រឆាំងនឹងគ្រួសារខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំបដិសេធរាល់បណ្តាសានៃនរកប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំចេញក្រឹត្យចាត់ទុកជាមោឃៈនិងដកមោឃៈរាល់សេចក្តីប្រកាសអាក្រក់មកលើគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៦. ខ្ញុំចេញក្រឹត្យអោយបញ្ចប់នូវមន្តអាគមដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

7. ខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនខ្ញុំចេញពីទំរង់នៃបណ្តាសាជំនាន់និងទាសភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

8. ខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនខ្ញុំពីផលវិបាកទាំងអស់នៃអំពើបាបរបស់ឪពុកខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

៩. មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារអំពើអាក្រក់របស់គាត់ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងមិនរងទុក្ខដោយសារអំពើអាក្រក់របស់បុព្វបុរសយើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
គ្រប់ភាសាទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងការជំនុំជំរះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមថ្កោលទោសវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

11. ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រោកឡើងខ្ពស់ជាងបណ្តាសានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះគ្រួសារទាំងអស់ចេញពីស្មារតីនៃភាពក្រីក្រក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

13. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការដោះលែងក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃភាពគ្មានកូននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការជាប់គាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

15. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃជោគជ័យដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារពីស្មារតីស្លាប់មុនអាយុក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការឡើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារទាំងស្រុងពីស្មារតីឈឺនិងជំងឺក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

19. ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការរំដោះក្រុមគ្រួសារពីការដាក់បណ្តាសាគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

20. Fatherពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

3 COMMENTS

  1. គ្រួសារខ្ញុំកំពុងជួបរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រឡងទំនាក់ទំនងការខឹងសម្បារអ្វីគ្រប់យ៉ាងអវិជ្ជមានកំពុងកើតឡើង។ កូនប្រុសខ្ញុំអាយុ ៩ ឆ្នាំនៅសាលាវេជ្ជសាស្រ្តសូមបួងសួងអោយគាត់ប្រឡងជាប់របស់គាត់អោយតែគាត់ខំប្រឹងណាស់ដែលគាត់ប្រលងជាប់ប៉ុន្តែការថប់បារម្ភនៅតែមានក្នុងពេលប្រលង។ ការប្រឡងគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ឆមាសនេះដើម្បីឆ្លងកាត់សាលាមធ្យមសិក្សា។
    ប្រពន្ធមានកំហឹងគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារ។ យ៉ាងហោចណាស់យើងមានការសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិស្ឋានពេលល្ងាចជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺមិនល្អនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង។ ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំង។ សូមអធិស្ឋាន ... សូមអរគុណ។ ឌីសាញ

  2. គ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាប់ក្នុងជីវិតគ្រឿងញៀនដែលនាំអោយខ្លួនគេនិងគ្នាមានបាប។ ខ្ញុំបានអធិស្ឋានដោយការស្ទាក់ស្ទើរសុំជំនួយពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏កំពុងតែតយុទ្ធនឹងការល្បួងដែលធ្វើបាបកូនប្រុសខ្ញុំដែលជាកូនស្រីច្បាប់។ ភរិយាខ្ញុំបានជួយឱ្យរឿងនេះដំណើរការទៅមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំបានឈរដោយការចូលរួមខណៈពេលចុងក្រោយនាងបានបង្វែរខ្ញុំជាមួយបុរសផ្សេង។ ខ្ញុំលុតជង្គង់ដោយដឹងថាខ្ញុំមានអ្វីៗជាច្រើនត្រូវអធិស្ឋាន។ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការអភ័យទោសសម្រាប់ផ្នែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ។ ជួយប្រពន្ធខ្ញុំឱ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើង។ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើអំពើអាក្រក់នេះដែរហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងការអធិស្ឋានខ្ញុំបានបង្កើតការឈឺចាប់និងការធ្លាក់ទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន។ គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានបណ្តេញខ្ញុំចេញបន្ទាប់ពីព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងយើងមានចៅប្រុសអាយុ ៤ ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេនាំអោយមានរបៀបរស់នៅបែបនេះហើយបានរំលោភបំពាននិងផ្លាស់ប្តូរការលូតលាស់កូនរបស់គាត់។ ខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យធ្វើបាបខ្ញុំហើយទីបំផុតខ្ញុំបានវាយតបវិញ។ ការយកខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំបានព្យាយាមជួយនិងនៅឆ្ងាយពីចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាខ្ញុំជាជម្រកតែមួយគត់របស់គាត់។ ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេបន្ទាបខ្លួននិងចោទប្រកាន់ថាជាអ្នករំលោភបំពាន។ លំពែងគ្រួសារខ្ញុំដឹកនាំដោយភរិយាខ្ញុំបានសំរេចចិត្តកម្ចាត់ខ្ញុំជាមធ្យោបាយការពារសារធាតុពុលនៅទីនោះ។ ប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកពូកែឈ្លោះប្រកែកហើយមិនស្គាល់ព្រំដែនហើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរ។ នេះធ្វើឱ្យខ្ញុំគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងភ័យខ្លាចនៅឡើយខ្ញុំនៅតែបន្តអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេហើយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ពួកគេខ្លាំងណាស់។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវិញ្ញាណអារក្សបានរីកចម្រើននៅក្នុងផ្ទះនោះហើយចាក់ឫសនៅទីនោះ។

  3. Isinumpa ako ng aking magulang lalo ng aking ina,ngayon ko lng nlaman ngunit sila ay patay na,sa kadahilanan ng mga away2 ng pamilya,pinaalis ko sila sa bahay.noong umalis sila sinumpa ako ng nanay karanay akong nanay kongason ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន។ sa ask mga anak, lumala an sila skin at maraming mga bagay2 na d ko maintindihan.pls pray for me and my family.amen.

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.