២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានដោយប្រើខគម្ពីរ

យេរេមា ២៩:១១៖
3 សូមហៅខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនឹងអ្នកហើយបង្ហាញអ្នកអំពីការអស្ចារ្យនិងឫទ្ធានុភាពនានាដែលអ្នកមិនទាន់ស្គាល់។

ការអធិស្ឋានគឺជាគន្លឹះក្នុងការដោះសោរជំនឿអរូបីនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានយើងនាំមកនូវវត្តមានរបស់ព្រះដើម្បីថែរក្សាកិច្ចការរបស់មនុស្សជាតិ។ ព្រះយេស៊ូបានដាស់តឿនយើងនៅក្នុងលូកា ១៨: ១ ថាយើងមិនគួរនឿយហត់ក្នុងការអធិស្ឋានទេពីព្រោះដរាបណាយើងឈប់អធិស្ឋានយើងមិនឈប់ឈ្នះទេ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការអធិស្ឋាន ២០ ចំនុចជាមួយខព្រះគម្ពីរ ចំណុចអធិស្ឋាន នឹងផ្តោតលើការដឹងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកនិងអ្នករាល់គ្នា ចំណុចអធិស្ឋាន មាន​មួយ ខគម្ពីរ ភ្ជាប់ជាមួយវា។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានស្របតាមព្រះហឬទ័យទ្រង់ទ្រង់ he យើងហើយឆន្ទៈរបស់ទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។

នៅពេលការអធិស្ឋានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានគាំទ្រដោយបទគម្ពីរវាគ្រាន់តែជាការសារភាពឬការសោកសៅប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអារក្សនិងបិសាចរបស់វាឆ្លើយតបនឹងពាក្យនេះមិនគ្រាន់តែជាការនិយាយរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ។ អ្វីដែលបានសរសេរនឹងជំនួសអ្វីដែលត្រូវនិយាយ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាចំណតចុងក្រោយបង្អស់នៃឧបសគ្គទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងគាំទ្រចំណុចអធិស្ឋានទាំងអស់នេះជាមួយខព្រះគម្ពីរ។ យើងកំពុងរំGodកព្រះអំពីអ្វីដែលបានសរសេរយើងកំពុងផ្តោតលើចំណុចអធិស្ឋានរបស់យើងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលត្រូវបានដោះស្រាយជារៀងរហូត។ ការអធិដ្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញនូវខគម្ពីរប៊ីបដែលនឹងបង្កើតអ្នកតាមព្រះហឬទ័យព្រះពេញមួយថ្ងៃនៃជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយសេចក្តីជំនឿហើយក៏រកពេលវេលាដើម្បីសិក្សាខព្រះគម្ពីរខ្ញុំឃើញព្រះកំពុងនាំអ្នកទៅកាន់ទិសដៅរបស់អ្នកក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ម៉ាកុស ៣:៣៥; ម៉ាថាយ ១២:៥០ ។ ខ្ញុំទទួលបានអំណាចនិងព្រះគុណដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះហឬទ័យព្រះក្នុងជីវិតខ្ញុំជានិច្ចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។


2. លូ ១២:៤៧ ។ ខ្ញុំបដិសេធស្មារតីខ្ជិលច្រអូសនិងរឹងចចេសខ្ញុំបដិសេធមិនធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ព្រះទេ។ អ្វីៗនៅក្នុងខ្ញុំដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំដើរខុសទិសដៅត្រូវបានដុតដោយភ្លើងរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣. យ៉ូហាន ៧:១៧ ខ្ញុំបដិសេធមិនសង្ស័យនឹងសំលេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

យ៉ូហាន ៩:៣១ ខ្ញុំនឹងមិនដាក់ដៃលើអ្វីដែលមិនធ្វើឱ្យព្រះឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំម្តងទៀតដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

អេភេសូរ ៦: ៦ ។ ខ្ញុំទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឬទ័យរបស់ទ្រង់ជានិច្ចតាំងពីបាតនៃដួងចិត្តខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

6. ហេព្រើរ ១០:១៣ ខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់ដែលជាអំណោយទាននៃសេចក្តីជំនឿនិងការអត់ធ្មត់ដែលនឹងជួយឱ្យខ្ញុំទទួលបានការសន្យារបស់ព្រះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

យ៉ូហានទី ១ ២:១៧ ខ្ញុំដឹងដោយជំនឿអំណាចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលខ្ញុំនឹងយកឈ្នះលើជីវិតខ្ញុំនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨ យ៉ូហានទី ១ ៥: ១៤-១៥ ខ្ញុំបដិសេធហើយដេញខ្ញុំចេញពីគ្រប់ទាំងព្រលឹងដែលសុំទោស។ ខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងនិងអំណាចដើម្បីស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះមុនពេលបើកបបូរមាត់ខ្ញុំក្នុងការអធិស្ឋានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

9. រ៉ូម ៨:២៧ ។ ដោយសារតែព្រះអម្ចាស់កំពុងអធិស្ឋានអោយខ្ញុំខ្ញុំនឹងទទួលបានជីវិតដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

១០ យ៉ូហាន ១១: ២២ ខ្ញុំសំរេចថាដោយសារខ្ញុំបានរួចផុតពីអំពើបាបដូចព្រះយេស៊ូបានរស់ពីសុគតឡើងវិញពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកទទួលមរតករួមជាមួយព្រះរាជ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូហើយព្រោះខ្ញុំបានអង្គុយជាមួយព្រះគ្រិស្ដនៅស្ថានបរមសុខ។ ដោយសារជំនឿការអនុគ្រោះដ៏ទេវភាពដែលមានលើព្រះយេស៊ូដែលធ្វើឱ្យគាត់ទទួលបានចម្លើយយ៉ាងរហ័សចំពោះសំណូមពរទាំងអស់របស់គាត់កាលដែលនៅលើផែនដីក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

១១. ម៉ាថាយ ២៦:៣៩ ហេតុដូច្នេះសូមអោយចិត្តខ្ញុំត្រូវបានបាត់បង់តាមព្រះហឬទ័យព្រះ។ សូមឱ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះតែងតែជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំទទួលបានដោយជំនឿព្រះគុណភាពក្លាហាននិងកម្លាំងដើម្បីស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំ។ ខ្ញុំទទួលបានភាពក្លាហាននិងភាពជឿជាក់ដើម្បីទទួលការខ្មាស់អៀនក្នុងការធ្វើតាមព្រះហប្ញទ័យព្រះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

១២. ម៉ាថាយ ៦:១០ ដូច្នេះសូមអោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជ័យជំនះលើគ្រប់ទាំងឆន្ទៈក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

លូកា ៩:២៣ ខ្ញុំទទួលបានព្រះគុណនិងកម្លាំងពីព្រះដើម្បីទទួលឈើឆ្កាងរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។ សូមឱ្យភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្តូរទៅជាកម្លាំង។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមក្រោកឡើងអ្នកអង្វរដែលនឹងឈរនៅក្នុងចន្លោះសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលត្រូវការនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

រ៉ូម៉ាំង។ ១២: ២ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំរឹងរូសអនុលោមតាមពិភពលោកអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវរលាយដោយភ្លើងរបស់ព្រះ។ សូមឱ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលាងសំអាតនិងធ្វើឱ្យចិត្តខ្ញុំថ្មីជានិច្ច។ ដោយសារជំនឿខ្ញុំមានថាមពលដ៏ទេវភាពដើម្បីធ្វើអ្វីៗដែលល្អហើយគោរពតាមព្រះហឬទ័យដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

កូរិនថូសទី ២ ៨: ៥ ខ្ញុំទទួលបានស្មារតីត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ព្រះជានិច្ច។ ខ្ញុំទទួលបានការខ្នះខ្នែងពីព្រះដែលតែងតែថ្វាយខ្លួនចំពោះអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

16. ភីលីព។ ២:១៣ ព្រះហស្ដរបស់ព្រះដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្ញុំដើម្បីធ្វើឱ្យខ្ញុំធ្វើតាមព្រះហឬទ័យល្អរបស់ទ្រង់នឹងមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

17. កូល៉ុស ៤:១២ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមលើកខ្ញុំសម្រាប់អេប៉ាប្រាសដែលបានខិតខំធ្វើការអធិស្ឋាន ឲ្យ ខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ថែស្សាឡូនីចទី ១ ៤: ៣ សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃភ្នែកសាច់និងដួងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាងសំអាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ រាល់ការប៉ុនប៉ងរបស់អារក្សដើម្បីធ្វើឱ្យស្មោកគ្រោកនិងបំពុលព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្នុងខ្ញុំត្រូវបានខកចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៩ ថែស្សាឡូនីចទី ១ ៥: ១៦-១៨ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានទីបន្ទាល់ដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំរីករាយនៅក្នុងទ្រង់ជានិច្ច។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានដល់ទូលបង្គំនូវចិត្តដែលនឹងពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់នូវរាល់កិច្ចការតូចៗដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ទូលបង្គំ។ តាមរយៈជំនឿខ្ញុំទទួលបានកម្លាំងនៃការអធិស្ឋានដែលកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២០ ពេត្រុសទី ២ ៣: ៩ ខ្ញុំសូមប្រកាសថារាល់អំពើបាបដែលច្របូកច្របល់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលកំពុងតែ ធ្វើឲ្យ សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះធ្លាក់ចុះក្នុងជីវិតខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានឈ្នះអ្នកដោយព្រះលោហិតរបស់កូនចៀម។ អំណាចណាមួយដែលរារាំងការបង្ហាញការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់ហើយវិនាសនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុន២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់សង្គ្រាម
អត្ថបទបន្ទាប់៤០ ការបន់ស្រន់បន់ស្រន់ចំណុច ១
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

15 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.