ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣១ សម្រាប់ការលូតលាស់របស់សាសនាចក្រ

អេសាយ ២: ២-៣៖

២ នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះភ្នំនៃដំណាក់របស់ព្រះអម្ចាស់នឹងស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំហើយលើកតម្កើងនៅលើកំពូលភ្នំ។ ប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងហូរមកលើវា។ ៣ ហើយមានមនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយថាចូរមកហើយឡើងលើភ្នំរបស់ព្រះអម្ចាស់ដល់ដំណាក់របស់ព្រះនៃយ៉ាកុប។ ព្រះអង្គនឹងបង្រៀនយើងអំពីមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដ្បិតក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ក៏ចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនដែរ។

ការលូតលាស់ព្រះវិហារគឺ សង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណម៉ាថាយ ១៦:១៨ ការអធិស្ឋានគឺជាអាវុធសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់យើងប្រឆាំងនឹងអំណាចប្រឆាំងនឹងឋាននរកទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃព្រះវិហារ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣១ សំរាប់ការរីកចំរើនរបស់ក្រុមជំនុំដោយមានចំនុចអធិស្ឋាននេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនៃសេចក្តីជំនឿដើម្បីដកអាវុធចេញពីសត្រូវនៃព្រះវិហារនិងដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញការរីកចម្រើនខាងជំនឿអរូបីនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែរៀនភ្ជាប់ព្រះទៅនឹងបេះដូង។ ដើម្បីទទួលបានការអន្តរាគមន៍ពីព្រះពីលើមេឃការអធិស្ឋានរបស់អ្នកត្រូវតែចេញពីបេះដូងដូចជាហាណាបានអធិស្ឋានសាំយូអែលទី ១ ១: ១៣-១៩ ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ហេតុអ្វីយើងគួរអធិស្ឋានសំរាប់ការលូតលាស់ក្រុមជំនុំ? វាត្រូវការការអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿដើម្បីរើព្រះហស្តរបស់ព្រះយើងត្រូវអធិស្ឋានសុំព្រះដើម្បីបន្ដទាញព្រលឹងដែលមានបាបមកឯទ្រង់។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានសំរាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលចាក់ឬសនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សមានបាប។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានសុំព្រះបន្ថែមទៅព្រះវិហារជាលេខខាងរាងកាយនិងខាងវិញ្ញាណ។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីនិងកម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាដំបូងរបស់យើងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្នកនៅតែបន្ដអធិស្ឋានអោយពួកគេអោយជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះហើយនិងមានតម្រូវការ។ ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣១ ដើម្បីការរីកចម្រើនរបស់សាសនាចក្រនឹងបិទមាត់របស់អារក្សជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំឃើញក្រុមជំនុំរបស់អ្នកជាទីក្រុងដែលគ្មានជញ្ជាំងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

១៖ ឪពុកអរគុណអ្នកដែលមានសមាជិកជាច្រើននៅឯព្រះវិហាររបស់យើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុន - យ៉ូហាន ៦:៤៤

២ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការជួបប្រទះពាក្យផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងជីវិតសមាជិក - ទំនុកដំកើង។ ១១៥: ១ ។

៣៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការអះអាងពាក្យទំនាយក្នុងជីវិតសមាជិកគ្រប់រូបក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ - អេសាយ។ ៤៤:២៦

៤៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះហស្ដដ៏ខ្លាំងរបស់ទ្រង់ដែលនៅពីក្រោយការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃព្រះវិហារនេះរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ - យ៉ូហាន ៦:៤៤

៥៖ ឪពុកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចិញ្ចឹមហ្វូងចៀមរបស់អ្នកដោយប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងតាមរយៈសាវកលើព្រះវិហារនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្តើម - យេរេមា។ ៣: ១៥-១៦

៦៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមអរគុណលោកសម្រាប់ចម្លើយភ្លាមៗចំពោះសេចក្ដីអធិដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលអធិដ្ឋានរបស់យើង - ទំនុកតម្កើង ៦៥: ២

៧៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសង្គ្រោះដ៏ធំធេងនៃព្រលឹងក្នុងការបម្រើក្នុងលោកយេស៊ូ - កូរិនថូសទី ១ ។ ១២: ៣

៨៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះវត្តមានដែលបានលេចមកនៅកណ្តាលយើងទាំងជាព្រះវិហារនិងជាបុគ្គលតាំងពីឆ្នាំចាប់ផ្តើម - សេផានា។ ៣:១៧

៩៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការបង្កើតអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីនិងសមាជិកថ្មីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ ដែលជាលទ្ធផលធ្វើអោយក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោករីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។ — ១ កូ។ ៣: ៦

១០៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្តើម - ការងារ ៣៤:២៩

១១៖ ឪពុកសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្តល់សក្ខីកម្មបញ្ច្រាសការព្យាបាលនិងការផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ព្រះវិហាររបស់យើង - អូបាឌា។ ១:១៧

១២៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការបង្កើតព្រះវិហារនេះទៅជាវិស័យដែលមានឥទ្ធិពលជាសកលតាមរយៈការជួបគ្នាផ្សេងៗគ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ - លោកុប្បត្ដិ។ ២២: ១៦-១៨

១៣ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះខ្យល់ដែលបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានបន្តប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះមក - កិច្ចការ ២: ៤

១៤៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការបំបិទសត្រូវទាំងអស់របស់យើងដោយហេតុនេះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការជិះសេះដោយជោគជ័យពេញមួយឆ្នាំ - ២ កូរិនថូស។ ២:១៤

១៥: ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះទឹកភ្លៀងជាបន្ដបន្ទាប់នៃពាក្យរបស់អ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម - កិច្ចការ ១៩:២០

១៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណដែលបានបំពេញក្រុមជំនុំទាំងមូលនេះជាមួយនឹងសិរីល្អរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ - របាក្សត្រទី ២ ៥: ១៣-១៤

១៧៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះរដូវកាលនៃការជឿនលឿនដែលមិនឈប់ឈរនិងរីកធំធាត់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងដែលនាំទៅរកការរីកចម្រើនខាងជំនឿអរូបីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ - អេសាយ។ ៥៤: ២-៣

១៨៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការបំផ្លាញរាល់ការជ្រៀតជ្រែករបស់អារក្សប្រឆាំងនឹងការរីកលូតលាស់ឥតឈប់ឈរនៃព្រះវិហារនេះ - វិវរណៈ ១២:១១

១៩ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណដែលបានប្រទានការអនុគ្រោះថ្មីដល់យើងដោយហេតុនេះបើកទ្វារដែលមិនអាចទៅរួចសំរាប់យើងនៅឆ្នាំនេះ - អេសធើរ ៥: ១-៤

២០៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណដែលបានថែរក្សាព្រះពររបស់លោកអ្នកលើព្រះវិហារនេះចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ - ទំនុកដំកើង ១៤៣: ១៣-១៥

២១ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះការធ្វើអោយព្រះវិហារនេះក្លាយជាភ្នំនៃសម្លេងជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សមាជិកទាំងអស់ ។- អេសេគាល ២: ២

២២ ៈព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់សន្តិភាពដល់ពួកយើងនៅទូទាំងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា (ឬនិយាយពីប្រទេសរបស់អ្នក) ដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ដំណឹងល្អក្នុងការចូលទៅក្នុងភូមិនានាដែលមានឈ្មោះថាយេស៊ូវ - យ៉ូប ៣៤:២៩

២៤ ៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ New Dawn លំដាប់នៃការបញ្ជាក់ពាក្យនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះដែលជាលទ្ធផលមានសញ្ញានិងភាពអស្ចារ្យក្នុងចំណោមយើង - ធ្វើ។ ១៦:២០

២៥ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការរីកចំរើននៃជំនឿអរូបីយដែលពួកជំនុំរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកបានឆ្លងកាត់។ — ១ កូ។ ៣: ៦

២៦ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើការនៅក្នុងអ្នកបំរើរបស់ទ្រង់ដែលជាសាវកលើព្រះវិហារនេះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម - ម៉ាថាយ។ ១៣:៥៤

២៧ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណដែលបានផ្តល់កំលាំងដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គពេញមួយឆ្នាំនេះគឺអេភេសូរ។ ៣:១៦

២៨ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយពួកទេវតារបស់អ្នកបះបោរឡើងពាសពេញវាលប្រមូលផលរបស់យើងថ្ងៃនេះដោយបំផ្លាញបន្ទាយដ៏រឹងមាំរបស់សាតាំងដែលព្យាយាមប្រឆាំងនឹងហ្វូងមនុស្សពីការពង្រាយចូលក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យ។ ១២: ៧-៨ ។
២៩ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានប្រឆាំងនឹងរាល់ការជ្រៀតជ្រែកនៃអាកាសធាតុមុនពេលកំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីការបំរើរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្តាលអោយមានលំហូរដ៏ច្រើនរបស់មនុស្សបំបែកឯតទគ្គកម្ម - ការងារ ៣៧:២២

៣០៖ ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានធ្វើចលនាដោយសេរីសំរាប់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ - ទំនុកដំកើង។ ១០៥: ១៣-១៥

៣១៖ ឱព្រះវរបិតាអើយដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលអ្នកប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនដែលបានបំបែកឯកត្តកម្មចូលក្នុងការបម្រើរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យសូមអោយអ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់ជួបប្រទះនឹងពាក្យរបស់អ្នកនិងអាថ៌កំបាំងនៃការរួបរួមគ្នាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេចង់បាន - ២ កូរិនថូស។ ៣:១៨

9 COMMENTS

  1. សូមអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ចំនេះដឹងជ្រៅជ្រះរបស់អ្នកនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចំណុចអធិស្ឋាន។ ខ្ញុំបានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់
    សូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នក

  2. សូមអរគុណសម្រាប់ពរដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកមានដល់រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ តើខ្ញុំអាចទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រការអធិស្ឋានប្រចាំខែរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? គឺជាមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់

  3. ព្រះប្រទានពរដល់អ្នកប៉ាប៉ា។ វិមាត្ររដ្ឋមន្រ្តីបន្ថែមទៀតខ្ញុំអធិស្ឋានអោយអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូអាម៉ែន

  4. អធិប្បាយ៖ សូម​លោក​ម្ចាស់​ទូលបង្គំ​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ទូលបង្គំ ដោយ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.