21 ថ្ងៃការអធិស្ឋាននិងចំណុចអធិស្ឋានលឿនសំរាប់ព្រះវិហារ ២០២

ម៉ាថាយ 16: 18៖

១៨ ខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះ។ ហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះឡើយ។

ការរីកចម្រើនសាសនាចក្រគឺជាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជឿយើងត្រូវតែយល់ថាការអធិស្ឋាននិងការតមសំរាប់ការលូតលាស់និងការបង្កើតព្រះវិហារគឺដូចគ្នានឹងការអធិស្ឋានសំរាប់ខ្លួនយើងដែរ។ ព្រះវិហារមិនមែនជាអាគារឬសាលធំទេព្រះវិហារមិនមែនជាលំហទេព្រះវិហារគឺជាអ្នកហើយខ្ញុំជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងជាព្រះវិហារព្រះវិហារជារូបកាយរស់ដែលជាមនុស្សដែលព្រះគ្រីស្ទមាន បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់។ ដូច្នេះនៅពេលអ្នកអធិស្ឋាននិងតមសំរាប់ក្រុមជំនុំអ្នកកំពុងអធិស្ឋានហើយតមសំរាប់ប្រជាជន។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអធិដ្ឋានចំនួន ២១ ថ្ងៃនិងការតមការអធិស្ឋានសំរាប់ព្រះវិហារ ២០២០។ ដើម្បីអោយព្រះវិហារទទួលបាននូវការត្រួតត្រានៅឆ្នាំនេះព្រះវិហារត្រូវតែក្រោកឈរហើយអធិស្ឋាន។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

គ្មានអ្វីអាចជំនួសការអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានទេ ការអធិស្ឋាននិងតមអាហារ គឺជាអាវុធឧត្តមនៃចម្បាំងខាងវិញ្ញាណដែលយកឈ្នះលើទ្វារឋាននរក។ ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានរយៈពេល ២១ ថ្ងៃនេះនិងចំនុចអធិស្ឋានសំរាប់ព្រះវិហារ។ នៅពេលដែលអ្នកអធិស្ឋានហើយតមដោយជំនឿខ្ញុំបានឃើញឧបសគ្គទាំងអស់ដែលឈរនៅលើផ្លូវរបស់អ្នកត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះវិហារអធិស្ឋានគឺជាព្រះវិហារដែលឈ្នះព្រះវិហារកំពុងអធិស្ឋានគឺជាព្រះវិហារដែលកំពុងរីកចម្រើនដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជឿទាំងអស់ជាពិសេសគ្រូគង្វាលអោយក្រោកឡើងហើយអធិស្ឋានសំរាប់ការរីកចំរើននៃព្រះវិហាររបស់គេអធិស្ឋានសំរាប់ការបង្កើតសមាជិកអធិស្ឋានសំរាប់សមាជិករបស់អ្នករួមទាំងអ្នកថ្មី អ្នកប្រែចិត្តជឿនិងកម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាដំបូងគួរតែមានការជួបគ្នាដ៏ទេវភាពដែលនឹងនាំឱ្យមានការបង្កើតខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ។


សូមអធិស្ឋានថាព្រះនឹងផ្តល់ចម្លើយដល់ពួកគេភ្លាមៗចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋាននិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះ។ បិសាចអារក្សសាជាថ្មីហើយអធិស្ឋានថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងឈ្នះអំពើបាបនិងសាតាំងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អ្នក។ គ្រប់វិហារទាំងអស់ដែលកំពុងអធិស្ឋានមិនដែលខកខានឡើយនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋាន ២១ ថ្ងៃហើយនិងចំនុចអធិស្ឋានសំរាប់ព្រះវិហារនោះព្រះវិហាររបស់អ្នកនឹងមិនដែលបាត់ទៅដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។ សូមអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿនៅថ្ងៃនេះហើយរីករាយនឹងការរីកចម្រើននិងទីបន្ទាល់របស់ក្រុមជំនុំដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋាន។

សប្ដាហ៍ 1

ថ្ងៃ 1:

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់របៀបវារៈព្យាករណ៍របស់អ្នកនៅឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក - ពង្សាវតារក្សត្រទី ១ ៨:១៥

២៖ ឱព្រះវរបិតាដោយការបើកសំដែងព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកបានសំរេចជាពាក្យទំនាយឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ - យេរេមា ១: ១២

៣ ៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមបញ្ចេញវិមាត្រថ្មីនៃវិវរណៈពីអាសនៈរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះដែលបណ្តាលអោយមានមនុស្សជាច្រើនហូរចូលព្រះវិហាររបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាលទ្ធផលយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងជា Dominion ដែលជាព្រះវិហារមួយ។ អេភេសូរ ៣: ១-៥ / គឺ។ ២: ១-៣

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ព្រះវិហារនេះមានបទពិសោធន៍នៃការរីកចម្រើននៃទឹកដី - នៅឆ្នាំនេះដោយរក្សាឱ្យនាងក្លាយជាទីក្រុងដែលមិនចេះរីងស្ងួត - សាការី។ ២: ៤-៥

៥៖ ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់ប្រទានដល់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះគុណនៃព្រះវិហារនេះសម្រាប់ការគោរពប្រតិបត្តិដែលមិនចេះរីងស្ងួតដែលជាលទ្ធផលនៃការបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញនៃសាលក្រមនៃឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតរបស់សមាជិកគ្រប់រូបនៃព្រះវិហារនេះ - ចោទិយកថា។ ២៨: ១

៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ រាល់ការទាស់ទែងគ្នានៃនរកប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញដែលកំពុងតែបន្តនៅក្នុងព្រះវិហារនេះត្រូវបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងការសងសឹកដ៏ទេវភាពដែលបណ្តាលឱ្យមានការហូរចូលឥតឈប់ឈរនៃចំនួនមនុស្សបំបែកឯកត្តកម្មចូលព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ - អេសាយ ៤៩: ២៥-២៦

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយយើងចេញប្រកាសថាប្រេងលើអ្នកបំរើរបស់អ្នកដែលជាសាវកលើព្រះវិហារនេះនៅតែស្រស់ជានិច្ចហើយអនុញ្ញាតឱ្យគាត់បន្តទទួលការចាក់ប្រេងដែលមិនចេះរីងស្ងួត - អេសក។ ៤៧: ១-៥

ថ្ងៃ 2:

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងនៅក្នុងសាសនាចក្រនិងជាបុគ្គល - ទំនុកដំកើង ១១៨: ២៣

២ ៈព្រះវរបិតាអើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមបើកភ្នែកមើលសមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះចំពោះភាពជាក់ស្តែងនៃបទទំនាយដែលមានសំរាប់ពួកយើងនៅឆ្នាំនេះ - អេភេសូរ។ ១:១៨

៣ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយមានសក្ខីភាពដ៏រំជួលចិត្តនៅគ្រប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់របស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំទឹកដី - គ្របដណ្តប់និងរស់នៅយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំនេះ។ ៥: ១២-១៥

៤៖ ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបើកត្រានៃព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកទៅកាន់គ្រូគង្វាលរបស់យើងដោយឈានដល់ការបើកសម្តែងដែលមិនធម្មតាដែលនឹងនាំឱ្យមានការឈ្លានពាននៃហ្វូងមនុស្សចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះ - វិវរណៈ។ ៥: ៤-៥

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចូនទឹកភ្លៀងនៃព្រះបន្ទូលដ៏ល្អរបស់ទ្រង់មកដែលនឹងបង្កើតសណ្តាប់ធ្នាប់នៃទីបន្ទាល់ក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់អ្នកនៅឆ្នាំនេះ - ហេ។ ៦: ៥

៦៖ ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមអង្វររកបុព្វហេតុនៃព្រះវិហារនេះហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកគេដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់នាងដែលជាលទ្ធផលនាំឱ្យមានការហូរចូលនៃចំនួនបំបែកឯតទគ្គកម្មនិងការរស់នៅឥតឈប់ឈរនៅឆ្នាំនេះ។ ទំនុកតម្កើង ៣៥: ១

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ព្រះវិហារនេះមានបទពិសោធន៍នៃការរីកចម្រើននៃទឹកដី - នៅឆ្នាំនេះដោយរក្សាឱ្យនាងក្លាយជាទីក្រុងដែលមិនចេះរីងស្ងួត - សេច។ ២: ៤-៥

ថ្ងៃ 3:

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងនៅក្នុងសាសនាចក្រនិងជាបុគ្គល - ទំនុកដំកើង ១១៨: ២៣

២ ៈព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកដល់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះដោយវិញ្ញាណនៃការគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីរក្សាការទាមទាររបស់ព្យាការីដោយហេតុនេះបានជួបប្រទះនូវភាពពិតនៃយុគសម័យ Dominion - អេសេគាល ៣៦:២៧

៣ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិហារនេះបន្តទទួលនូវការរីកចម្រើនខាងជំនឿអរូបីបន្ទាប់ពីបទបញ្ជារបស់ពួកសាវកដោយរក្សាព្រះវិហារនេះជាទីក្រុងដែលគ្មានជញ្ជាំងពេញមួយឆ្នាំនិងលើសនេះទៀត - កិច្ចការ ១៣:៤៤

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមពង្រឹងអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គដែលជាសាវកលើព្រះវិហារនេះដើម្បីបន្តរបៀបវារៈព្យាករណ៍ដូមីនីដោយឥតលទ្ធផលជាមួយនឹងលទ្ធផលលេចធ្លោ - ទំនុកតម្កើង ៨៩: ២០-២១

៥ ៈឱព្រះបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូសូមបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គពាសពេញក្នុងចិត្តទូលបង្គំទាំងចំពោះព្រះអង្គនិងផលប្រយោជន៍នៃនគររបស់ព្រះអង្គដើម្បីអោយជីវិតរបស់ទូលបង្គំអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សលោកនៅឆ្នាំនេះ - កូរិនថូសទី ១ ។ ២: ៩

៦៖ ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូយើងមានក្រឹត្យកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងព្រះនៃដែនដីនិងឧបាយកលរបស់សាតាំងដែលមានគោលដៅរារាំងការរីកចម្រើននៃព្រះវិហារនេះដែលជាលទ្ធផលនៃការឈ្លានពានរបស់មនុស្សជាច្រើននៅឆ្នាំនេះ - និក្ខមនំ ១២:១២ ។

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឱ្យមានចំនួនគុណបំណាច់នៃព្រះវិហារនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតកិត្តិនាមនៃព្រះវិហារនេះពាសពេញពិភពលោក - យេរេមា។ ៣០:១៩

ថ្ងៃ 4: 

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងនៅក្នុងសាសនាចក្រនិងជាបុគ្គល - ទំនុកតម្កើង។ ១១៨: ២៣

២៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមបន្ដលាតត្រដាងនូវអាថ៌កំបាំងដ៏ទេវភាពដល់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះដោយហេតុនេះធ្វើអោយយើងរាល់គ្នាបានធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងរុងរឿងពេញមួយឆ្នាំនេះ - លោកុប្បត្ដិ។ ៤១: ៣៨-៤១

៣៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវយើងសូមធ្វើការសងសឹកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅលើរាល់ការតស៊ូរបស់អារក្សប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសង្រ្គោះនៃព្រលឹងដែលបាត់បង់នៅលើវាលច្រូតកាត់របស់យើងដែលជាហេតុធ្វើអោយការលុកលុយនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើនពេញមួយឆ្នាំនេះ។ ៩៤: ១ ។

Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father 4 Father 125 Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father Father ឱព្រះបិតាអើយ! ១២៥: ៣-៥ ។
៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាចសាចនៅលើច្រូតកាត់របស់យើងដោយរលកនៃការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុនេះអាចនាំមនុស្សបំបែកឯកត្តកម្មចូលក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ - ចន។ ១៦: ៧-៨ ។

៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូនិងដោយអាថ៌កំបាំងនៃបុណ្យរំលងសូមអោយអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបានគេចាប់បានដើម្បីទទួលជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានដោះលែងនិងបង្កើតនៅក្នុងព្រះវិហារនេះ - កិច្ចការ ១៣:៤៨

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលត្រេកត្រអាលនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលមកក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះដោយធ្វើឱ្យពួកគេគោរពនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសម្រាប់ជីវិត - ទំនុកតម្កើង។ ២៣: ៦

ទិវា 5 

១៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លើយសំនួររបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីការអធិស្ឋាននិងការតមអាហាររយៈពេល ២១ ថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្តើម - Jn ។ ១១:៤១

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះដោយហេតុនេះបានទាក់ទាញអ្នកដទៃអោយមកឯព្រះគ្រីស្ទ - ហ្សច។ ៨:២៣

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ព្រះវិហារនេះគុណនឹងចំនួនតិចបំផុតទ្វេដងនៅឆ្នាំនេះដើម្បីសិរីល្អរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ - និក្ខមនំ។ ១: ៧

៤៖ ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបើកវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីរាល់ឆ្នាំដោយនាំមនុស្សជាច្រើនទៀតមកកាន់ព្រះវិហារនេះ - សាការី។ ៨:២៣

៥ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមដោះលែងពួកទេវតាដែលបានប្រែក្លាយរបស់អ្នកអោយកាន់កាប់យកដីស្រែរបស់យើងដោយលេចចេញនូវអ្វីដែលមិនទាន់បានមើលឃើញនៅក្នុងចក្ខុវិស័យនិងការបើកសម្តែងដោយពង្រាយពួកគេចូលក្នុងសាសនាចក្រនេះពេញមួយឆ្នាំនេះ - កិច្ចការ ១០: ៣-៤-៤- ៣៥

៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ជូនសមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះដែលអាចត្រូវបានគេជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពីអារក្សហើយបង្កើតសេរីភាពរបស់គេដែលមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិ

៧៖ ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូនិងដោយព្រះលោហិតរបស់កូនចៀមយើងបានដេញសត្វអាក្រក់ទាំងឡាយដែលព្យាយាមរៀបចំខ្លួនអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿនិងសមាជិកថ្មីពីការបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំនេះ - អេស។ ៣៤:២៥

ថ្ងៃ 6:

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបង្វែរការផ្លាស់ប្រែថ្មីទាំងអស់របស់យើងអោយទៅជាទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយបង្កើតពួកគេនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសម្រាប់ជីវិត - និក្ខមនំ។ ៤:១៧

២៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមដាក់ចិត្តខ្នះខ្នែងដល់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងបេះដូងនៃសមាជិកទាំងអស់ពេញមួយឆ្នាំនេះ - ទំនុកតម្កើង។ ៦៩: ៩

៣៖ ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្វែរជំហាននៃសមាជិកទាំងឡាយដែលបានភ្ជាប់ទៅព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេម្នាក់ៗនូវកញ្ចប់ស្វាគមន៍មួយ - អេសាយ។ ៥១:១១

៤៖ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមធ្វើកូដកម្មលើមនុស្សអាក្រក់ហើយរំដោះសមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះជាអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿនិងសមាជិកថ្មីពីអំពើអាក្រក់របស់គេដោយបង្កើតពួកគេនៅក្នុងព្រះវិហារនេះ - ទំនុកតម្កើង ៧: ៩

៥៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ មានការបង្ហាញតាមលំដាប់នៃការក្បត់ជំនឿនៃទីសំគាល់ការអស្ចារ្យនិងការអស្ចារ្យនៅក្នុងការបំរើរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដែលនាំឱ្យមានព្រលឹងជាច្រើនចូលមកក្នុងសាសនាចក្រនេះ - កិច្ចការ ៥: ១២-១៤

៦៖ ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមស្ងាត់ស្ងៀមដល់អ្នកប្រឹក្សាអាក្រក់ទាំងអស់ឧបាយកលអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីរបស់យើងពីការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសាសនាចក្រនេះហើយអោយគេមើលឃើញពីលទ្ធផលពេញមួយឆ្នាំ - និក្ខមនំ។ ១១: ១

៧៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមជួយអ្នកដែលប្រែចិត្ដនិងសមាជិកថ្មីទាំងអស់ដោយចិត្ដខ្នះខ្នែងរបស់លោកម្ចាស់ដូច្នេះពួកគេអាចចែករំលែកដំណឹងល្អដល់អ្នកឯទៀតដោយទទួលពរជាថ្នូរ - យ៉ូហាន ៤:៣៦

ថ្ងៃ 7: 

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមប្រទានទីបន្ទាល់ដល់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីនិងសមាជិកថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះថា៖ «កាលណាខ្ញុំខ្វាក់ឥឡូវខ្ញុំអាចមើលឃើញ 'ដូច្នេះពួកគេអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជំនឿនិងនៅក្នុងសាសនាចក្រនេះ - ចន។ ៩:២៥

២៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបណ្តាលឱ្យសមាជិកទាំងអស់ទទួលបានការពេញចិត្តខាងជំនឿអរូបីនៅឆ្នាំនេះដែលជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ - ទំនុកដំកើង។ ៧៥: ៦

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានផ្លូវទំនេរហើយត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីនិងសមាជិកថ្មីរបស់យើងដោយហេតុនេះអាចទាញមនុស្សជាច្រើនមកព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ - ធីសថេស្សាឡូនី។ ៣: ១

៤៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបំផ្លាញផែនការនិងគោលបំណងទាំងអស់នៃស្ថាននរកប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈនៃការលូតលាស់របស់សាសនាចក្រសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយទុកឱ្យផលប៉ះពាល់ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់របស់យើងពេញមួយឆ្នាំ - អេសាយ។ ១៤:២៤

៥ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្ដ Wh ហួច across កាត់វាលស្រែរបស់យើងដោយ បង្ខំឲ្យ ប្រមូលមនុស្សជាច្រើនចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនេះនាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ - អេសាយ។ ៥:២៦

៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនិងដោយអាថ៌កំបាំងនៃបុណ្យរំលងសូមអោយអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបានគេចាប់បានដើម្បីទទួលជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅទូទាំងវាលប្រមូលផលរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានដោះលែងរក្សាទុកនិងបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះ - កិច្ចការ ១៣:៤៨

៤៖ ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបើកវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីរាល់ឆ្នាំដោយនាំមនុស្សជាច្រើនទៀតមកកាន់ព្រះវិហារនេះ - សាការី។ ៨:២៣

WEEK 2 ។

ថ្ងៃ 8:

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនអោយចូលរួមក្នុងកិច្ចបំរើរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញនិងដែលបានផ្តល់ការជួបប្រទះដល់អ្នកថ្វាយបង្គំគ្រប់រូបតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ - អេសាយ។ ៩: ៨

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចូនទឹកភ្លៀងនៃព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកពេញមួយឆ្នាំនេះដែលនឹងផ្តល់សិទ្ធិដល់មរតករបស់សមាជិកគ្រប់រូប - កិច្ចការ ២០:៣២

៣៖ ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបំផ្លាញរាល់ការជ្រៀតជ្រែករបស់មារប្រឆាំងនឹងការរីកលូតលាស់ឥតឈប់ឈរនៃក្រុមជំនុំនេះពេញមួយឆ្នាំនេះនិងលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ - វិវរណៈ។ ១២:១១

៤៖ ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបើកត្រានៃព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកទៅកាន់គ្រូគង្វាលរបស់យើងដោយឈានដល់ការបើកសម្តែងដែលមិនធម្មតាដែលនឹងនាំឱ្យមានសិស្សច្រើននៅគ្រប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់របស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក - កិច្ចការ។ ៦: ៧

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមភ្លៀងមកលើភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់អារក្សដែលបានរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងពួកជំនុំនេះនិងសមាជិករបស់យើងអន្ទាក់ភ្លើងនិងស្ពាន់ធ័រដោយហេតុនេះពួកគេនឹងបំបិទមាត់ពួកគេជារៀងរហូត - ទំនុកដំកើង ១១: ៦

៦ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយទេវតារបស់អ្នកជួយទេវតារបស់អ្នកបោះកណ្ដៀវមុតរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងច្រូតកាត់របស់យើងដើម្បីប្រមូលរាល់ព្រលឹងដែលបានតែងតាំងសំរាប់ការសង្គ្រោះពេញមួយឆ្នាំនេះ - វិវរណៈ។ ១៤: ១៤/១៦

៧ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះដោយមានប្រាជ្ញាពីស្ថានលើដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការលះបង់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើអោយការរីកចម្រើននៃសាសនាចក្រនេះកាន់តែរីកដុះដាលឡើង - អេសាយ។ ៣៣: ៦

ថ្ងៃ 9: 

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងនៅក្នុងសាសនាចក្រនិងជាបុគ្គល - ទំនុកដំកើង ១១៨: ២៣

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបានចាក់ប្រេងតាំងដល់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យនៃការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំនេះដែលនឹងធ្វើអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការងឿងឆ្ងល់។

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចូនភ្លើងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកដុតកំទេចរាល់ដងនៃជីវិតរបស់សមាជិករាល់ឆ្នាំនេះ - យេរេមា ២៣:២៩

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយរបងការពាររបស់អ្នករឹងមាំជុំវិញអ្នកបំរើរបស់អ្នកដែលជាសាវកលើព្រះវិហារនេះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយសូមអោយព្រួញគ្រប់រូបតម្រង់មកពួកគេដើម្បីត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើវិញ - ទំនុកតម្កើង ៨៩: ២០-២២ ។

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានចេញសេចក្តីសំរេចលើសត្វអាក្រក់ទាំងអស់នៅលើទឹកដីដែលកំពុងតែស្វែងរកខ្ចាត់ខ្ចាយហ្វូងចៀមរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ - អេសេគាល ៣៤:២៥

៦៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវធ្វើឱ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះត្រូវបានគេ abroad នៅបរទេសដូចជានៅថ្ងៃបុណ្យទី ៥០ ដែរដោយហេតុនេះពង្រាងមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយរដូវកាលទំនាយនេះ - កិច្ចការ ២: ៦/៤១

៧ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយអស់អ្នកដែលមកបំរើយើងខ្ញុំពេញមួយឆ្នាំនេះបានជួបប្រទះនូវព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់ដោយហេតុនេះធ្វើអោយពួកគេបានរស់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះអស់មួយជីវិតៈចន។ ៦:៦៨

ថ្ងៃ 10: 

១ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះចម្លើយចំពោះរាល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញទាំងគណៈកម្មាការនិងជាបុគ្គលម្នាក់ៗ - អេសាយ ៥៨: ៩

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមផ្តល់អំណាចដល់សមាជិកទាំងអស់អោយដើរតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកដោយហេតុនេះបានបញ្ជ្រាបនូវភាពសំបូរបែបខាងជំនឿអរូបីនៅឆ្នាំនេះ - ២ កូ។ ៩: ៧-៨

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានចេញសេចក្តីដោះលែងនូវព្រះបន្ទូលថ្មីនិងផ្លាស់ប្តូរជីវិតនៅក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់របស់យើងដែលនឹងប្រមូលផ្តុំនិងរក្សាបានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំនេះ - ទំនុក។ ២៣: ២

៤ ៈព្រះអង្គអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះគុណដែលព្យាការីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើក្រុមជំនុំនេះពេញមួយឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជាក់គ្រប់ពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងមាត់របស់គាត់ - អេសាយ។ ៤៤:២៦

៥៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវយើងបានសំរេចនូវការបំផ្លាញរាល់អក្ខរាវិរុទ្ធការដាក់បណ្ដាសានិងភាពវាងវៃប្រឆាំងនឹងវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់សមាជិកគ្រប់រូបនៃព្រះវិហារនេះរួមទាំងអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីរបស់យើងទាំងអស់នៅឆ្នាំនេះផងដែរ។

៦៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូការពារបិតាទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយកុំ ឲ្យ មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងនៅពេញមួយឆ្នាំ - សាការី។ ២: ៨

៧ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយមានការរីកលូតលាស់ខាងជំនឿអរូបីនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការចូលរួមរបស់កោសិកានៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះដោយហេតុនេះគ្របដណ្តប់លើទឹកដីនៅចំពោះមុខយើង - និក្ខមនំ។ ១: ៧

ថ្ងៃ 11: 

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងជាឆឺរនិងបុគ្គលម្នាក់ៗ - យេរេមា ៣៣: ៣

២៖ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយរាល់សមាជិកទាំងអស់មានបទពិសោធន៍នៃការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណនៅឆ្នាំនេះដែលនាំអោយមានការវិវត្តន៍ខាងជំនឿអរូបីលើគ្រប់វិស័យនៃជីវិត - កាឡាទី ៤: ១

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ព្រះបន្ទូលមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីអាសនៈរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំដែលនាំទៅរកការរីកចម្រើនខាងជំនឿអរូបីនិងគុណនៃព្រះវិហារនេះ - កិច្ចការ ៦: ៧
៤ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបន្តបង្ហាញគំរូសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ការរស់ឡើងវិញដែលកំពុងតែបន្តនេះដល់អ្នកបំរើរបស់អ្នកគឺសាវកលើព្រះវិហារនេះនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំហ្វូងចៀមនៅឆ្នាំនេះ - ហេព្រើរ។ ៨: ៥

៥ ៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមប្រទានប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យដល់គ្រូគង្វាលនិងអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលជាហេតុធ្វើអោយមានការរីកចម្រើននិងការបង្កើតព្រះវិហារនេះជាបន្តបន្ទាប់ - សុភាសិត ២៤: ៣-៥

៦៖ ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូនិងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្ងាត់ស្ងៀមរាល់សំលេងដែលព្យាយាមទាក់ទាញមនុស្សពីការមករកព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះវិហារនេះដោយហេតុនេះហើយបានជាលទ្ធផលនៃជំនឿអរូបីដងនៃព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ - ទីតុស ១: ១០-១១

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ព្រះវិហារនេះមានបទពិសោធន៍នៃការរីកចម្រើននៃទឹកដី - នៅឆ្នាំនេះដោយរក្សាឱ្យនាងក្លាយជាទីក្រុងដែលមិនចេះរីងស្ងួត - សាការី។ ២: ៤-៥

ថ្ងៃ 12:

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះរាល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមឡើង - អេសាយ។ ៥៨: ៩

២៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមបង្វែរកោសិកានេះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដំណោះស្រាយដែលរាល់តម្រូវការរបស់សមាជិកត្រូវបានបំពេញដោយជំនឿអរូបី - សេផានា។ ៣:១៧

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ការព្យាយាមឈ្នះព្រលឹងនៅក្នុងកោសិការបស់យើងមានឥទ្ធិពលនៅឆ្នាំនេះដែលនាំទៅរកការលូតលាស់និងការចម្លងកោសិកាបន្តទៀត - យ៉ូហាន ៦:៤៤ ។

៤៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្តងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះរបស់យើងជាមួយនឹងការហូរចូលដ៏ច្រើននៃព្រលឹងជាប្រភេទដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកដោយហេតុនេះរក្សាព្រះវិហារនេះជាទីក្រុងដែលមិនចេះរីងស្ងួត - សាការី។ ២: ៤

៥៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូយើងដាក់លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុល្អឥតខ្ចោះមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលសេវាកម្មរបស់យើងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យជាលទ្ធផលការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក - យ៉ូប ២២:២៨

៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវយើងបានធ្វើចលនាដោយសេរីសំរាប់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់នៅក្នុងនិងខាងក្រៅព្រះវិហារថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យ - ទំនុកតម្កើង។ ១០៥: ១៣-១៥

៥៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូយើងដាក់លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុល្អឥតខ្ចោះមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលសេវាកម្មរបស់យើងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យជាលទ្ធផលការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក - យ៉ូប ២២:២៨

៨៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមដោះលែងពួកទេវតាដែលជាអ្នកបង្កើតរបស់អ្នក ឲ្យ រង់ចាំអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីរបស់យើងនិងសមាជិកដែលមានការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ប្រមូលផ្តុំពួកគេ ឲ្យ បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនិងរបកគំហើញរបស់ពួកគេ - ម៉ាថាយ។ ២៦:៥៣

ថ្ងៃ 13:

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនដែលបានបំរើព្រះអង្គកាលពីម្សិលមិញនិងសំរាប់ធ្វើទីបន្ទាល់របស់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់តាមរយៈពាក្យទំនាយ - ទំនុកដំកើង។ ១១៨: ២៣

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានសំរេចអោយមានការកាត់សេចក្តីលើសត្វអាក្រក់ទាំងអស់នៅលើទឹកដីដែលកំពុងតែស្វែងរកខ្ចាត់ខ្ចាយហ្វូងចៀមរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ។ ៣៤:២៥

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយមេឃលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវបំរើនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះបើកឡើងសម្រាប់ការបើកសម្តែងដែលមិនធម្មតាដោយហេតុនេះបានចែកចាយព្រះគុណដល់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ កិច្ចការ ១៩:២០

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវប្រទានអំណាចដល់ខ្ញុំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការបើកសម្តែងនៃព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកនៅសុភាសិត ៤: ១៨

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមផ្ញើពាក្យនៃជីវិតរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពួកយើងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះដែលបើកទំព័រថ្មីដល់ជីវិតរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។ ២ កូរិនថូស ៣:១៨

៦៖ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមរំដោះសមាជិកទាំងអស់នៃសាសនាចក្រនេះពីការជិះជាន់របស់អារក្សទាំងអស់ហើយបង្កើតសេរីភាពរបស់គេឥឡូវនេះ - កិច្ចការ ១០:៣៨

៧៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបានដុតបញ្ឆេះពួកយើងដោយអណ្តាតភ្លើងនៅលើអាសនៈអធិស្ឋានរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះដោយហេតុនេះអាចផ្តល់អំណាចដល់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏មហិមាជាងនេះនៅឆ្នាំនេះ - Levetivus ៦: ១២-១៣

WEEK 3 ។

ថ្ងៃ 15:

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនអោយចូលរួមក្នុងកិច្ចបំរើរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញនិងដែលបានផ្តល់នូវរាល់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ - អេសា។

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវហើយដោយអំណាចនៃពាក្យរបស់អ្នកប្រោសសមាជិកទាំងអស់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃស្ថានភាពដែលអាចបង្កឱ្យមានគភ៌ហើយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបង្កើតកូនអព្ភូតហេតុរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះ - លោកុប្បត្តិ។ ២១: ១-៣

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបង្ហាញពាក្យត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាជនរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ពេញមួយឆ្នាំនេះដែលនាំឱ្យមានទីបន្ទាល់ផ្លាស់ប្តូររាល់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់ - យ៉ូប ៦:២៥

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ពួកទេវតារបស់ទ្រង់លេចមកឯមនុស្សដែលមិនទាន់បានសង្រ្គោះនៅឯចំការច្រូតកាត់របស់យើងដោយចក្ខុវិស័យនិងសុបិន្តនាពេលយប់ចង្អុលទៅព្រះវិហារនេះដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់គេ - កិច្ចការ ១០: ៣, ៣៤-៣៥

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ អ្វីៗទាំងអស់មើលងាយដល់ជោគវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យ - ២ ខ ២: ២៣-២៤

៦៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយការថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏ទេវភាពត្រូវបានផ្តល់ដល់គ្រូគង្វាលរបស់យើងដែលនាំទៅដល់ការរីកចម្រើនខាងជំនឿសាសនារបស់ក្រុមជំនុំពេញមួយឆ្នាំនេះ - កិច្ចការ ៦: ៧

៧ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយមានការរីកលូតលាស់ខាងជំនឿអរូបីនិងការចម្លងកោសិកានៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះដោយហេតុនេះគ្របដណ្តប់លើទឹកដីនៅចំពោះមុខយើង - និក្ខមនំ។ ១: ៧

ថ្ងៃ 16: 

១៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លើយសំនួរការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងជាគណៈកម្មការនិងជាបុគ្គល - ទំនុក។ ១១៨: ២៣

២៖ ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមបំបែករាល់អបាយភូមិនៃគ្រួសារដែលគ្មានទីពឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាជនអ្នកដែលនាំឱ្យមានការស្ដារឡើងវិញនិងភាពសុខដុមនៃភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗ - ជន .២៣: ២៣

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនិងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានដោយសេរីហើយសូមសំដែងសិរីរុងរឿងក្នុងចំនោមពួកយើងដោយមានទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យនៅពេញមួយឆ្នាំនេះ។ — ២ ថែស្សាឡូនិច ៣: ១

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមដោះលែង ឲ្យ មានភាពថ្មីឡើងវិញលើការដឹកនាំនៃសាសនាចក្រនេះជាវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងការបើកសម្តែងដើម្បី ឲ្យ ត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការឆ្នាំអេភេសូរ ១: ១៧-១៨

៥ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Wh ផ្លុំកញ្ចែ across កាត់វាលស្រែរបស់យើងដោយបង្ខំអោយមានការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំនេះ - អេសាយ។ ៥:២៦

៦៖ ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូយើងមានព្រះរាជបញ្ជាការបំផ្លាញភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់អារក្សនិងអ្នករួមជំនឿរបស់គេប្រឆាំងនឹងការប្រគល់របៀបវារៈនៃការរីកចម្រើនរបស់សាសនាចក្រពេញមួយឆ្នាំដែលនាំឱ្យមានការលុកលុយនៃមនុស្សដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់របស់យើងក្នុងឆ្នាំនេះ។ - ការងារ។ ២២:២៧

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយអស់អ្នកដែលមកបំរើយើងពេញមួយឆ្នាំនេះបានជួបប្រទះនូវព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់ដែលជាហេតុធ្វើអោយពួកគេត្រូវនៅក្នុងព្រះវិហារនេះអស់មួយជីវិត - ចន។ ៦:៦៨

ថ្ងៃ 17:

១៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទាំងនៅក្នុងសាសនាចក្រនិងជាបុគ្គល - ទំនុកដំកើង ១១៨: ២៣

២៖ លោកឪពុកអ្នកម្តាយគ្រប់រូបដែលមានបំណងចង់រៀបការក្នុងចំណោមពួកយើងនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកឈ្នះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំនឿអរូបីយចំពោះជោគវាសនាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះ - លោកុប្បត្តិ។ ២៤: ១៣-២១

៣៖ ព្រះវរបិតាផ្តល់អំណាចដល់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿនិងសមាជិកថ្មីទាំងអស់របស់យើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះពួកគេអាចរស់នៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានដែលមានជោគជ័យគឺសាការី។ ៤: ៦

៤ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការនេះដោយមានប្រាជ្ញាពីស្ថានលើដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការលះបង់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើអោយការរីកចំរើនឡើងនៃក្រុមជំនុំនេះ - អេសាយ។ ៣៣: ៦

៥ ៈឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានចេញក្រិត្យនូវរបកគំហើញជំនួញនិងអាជីពជាបន្តបន្ទាប់សំរាប់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំនេះ - អេសាយ ៦០: ១-៣

៦ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលេបត្របាក់ភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់អារក្សដែលព្យាយាមបង្អាក់ការចែកចាយពេញទំហឹងនៃរបៀបវារៈនៃការរីកចម្រើនរបស់សាសនាចក្រសម្រាប់ឆ្នាំនេះហេព្រើរ ១២:២៩

៧៖ ព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឱ្យវិញ្ញាណនៃអ្នកបំរើរបស់អ្នកមានភាពរស់រវើកឡើងសាវ័កលើព្រះវិហារនេះដើម្បីបង្កើនភាពរសើបដល់ការណែនាំទាំងអស់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ - គឺ។ ៥០: ៤

ថ្ងៃ 18: 

១៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះរាល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការអធិស្ឋាននិងតមអាហារ ២១ ថ្ងៃដែលកំពុងបន្ត - អេសាយ។ ៥៨: ៩

២៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការស្តារសុខភាពសរុបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះវិហារឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះ - អេសាយ ៥៨: ៨

៣៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការបើកជោគវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះទោះបីជាការបួងសួងនិងតមអាហារ ២១ ថ្ងៃកំពុងបន្តក៏ដោយ - អេសា។ ៥៨: ៦/៨

៤៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់អ្នកបម្រើរបស់អ្នកដែលជាសាវកលើព្រះវិហារនេះការនិយាយអរូបីពេញមួយឆ្នាំនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានរបស់យើងនៅពេលគាត់បន្តបង្ហាញអាថ៌កំបាំងនៃនគរ - អេភ។ ៦:១៩

៥៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្សេងៗគ្នាដែលបានធ្វើឱ្យយើងដឹងថាជាព្រះវិហារនិងបុគ្គលម្នាក់ៗតាមរយៈការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារដែលកំពុងបន្តនេះ - លោកុប្បត្ដិ។ ២១: ១

៦៖ លោកឪពុកសូមអរគុណដែលបានផ្តល់អំណាចដល់យើងឱ្យបន្តពីកម្លាំងមួយទៅកម្លាំងចាប់តាំងពី ២១ ថ្ងៃនៃការអធិស្ឋាននិងតមអាហារបានចាប់ផ្តើម - ទំនុកតម្កើង។ ៨៤: ៧

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឱ្យមានចំនួនគុណបំណាច់នៃព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតកិត្តិនាមនៃព្រះវិហារនេះពាសពេញពិភពលោក - យេរេមា។ ៣០:១៩

ថ្ងៃ 19:
១៖ ឪពុកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមអរគុណចំពោះចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំនេះការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារ ២១ ថ្ងៃបានចាប់ផ្តើម - អេសា។ ៥៨: ៩

២៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការធ្វើឱ្យសមាជិករាល់គ្នានៃការសេពគប់កោសិកានេះមានការងឿងឆ្ងល់ក្នុងការរស់នៅដោយការពង្រាងមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងដល់កោសិកានេះគឺសាការី។ ៨:២៣

៣៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការផ្លាស់ប្តូរជីវិតដែលបានផ្តល់ឱ្យសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងដំណើរនៃការអធិស្ឋាននិងការតមអាហាររយៈពេល ២១ ថ្ងៃដោយហេតុនេះបង្កើតការចែកចាយយ៉ាងរហ័សនៃកញ្ចប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើង - អេសាយ។ ៤៣: ១៨-១៩

៤៖ ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបើកជំពូកថ្មីដល់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះនៅគ្រប់វិស័យនៃជីវិតក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ - ២ កូរិនថូស។ ៣:១៨

៥៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូម ឲ្យ លោកម្ចាស់ផ្ដល់កម្លាំងរបស់លោកដល់អ្នកបម្រើលោករហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៩ - អេភេសូរ។ ៣:១៦

៦៖ ឪពុករហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៩ បើកដំណើរការព្រះវិហារនេះចូលទៅក្នុងអាណាចក្រនៃឥទ្ធិពលពិភពលោកខ្ពស់ជាង - លោកុប្បត្តិ។ ២២: ១៦-១៨

៧៖ ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូនិងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្តល់អំណាចដល់អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីនិងសមាជិកថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ការគោរពប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីណែនាំព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងដោយហេតុនេះនាំឱ្យមានបទបញ្ជាថ្មីនៃការបំបែកខ្លួននៅឆ្នាំនេះ - ចោទិយកថា។ ២៨: ១-៣

ថ្ងៃ 20:

១ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានសំរេចនូវការបំផ្លាញរាល់អក្ខរាវិរុទ្ធការដាក់បណ្ដាសានិងភាពវាងវៃប្រឆាំងនឹងវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់សមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះកូល៉ុស ២: ១៤-១៥

២៖ ឱព្រះវរបិតាអើយចូរបង្ហាញខ្លួនអ្នកអោយរឹងមាំហើយពូកែក្នុងជីវិតអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នៅគ្រប់ព្រះវិហារទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោក។ - សេហ្វ។ ៣:១៧

៣៖ ព្រះវរបិតាបណ្តាលឱ្យកងទ័ពនៃអ្នកផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកលេចចេញពីសាសនាចក្រនេះតាមរយៈការជួបគ្នាផ្សេងៗគ្នានៅឆ្នាំ ២០១៩ - អូបាឌា ១:២១

៤៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយអ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់ជួបប្រទះនឹងអំណាចរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍នេះនៅយប់នេះដែលនាំឱ្យមានទីបន្ទាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរជំនឿអរូបីដោយហេតុនេះរៀបចំសេចក្តីផ្សេងទៀតជាច្រើនដល់ព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះវិហារនេះ - សាការី។ ៨:២៣

៥៖ ឪពុកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូយើងចេញច្បាប់សេរីភាពដល់អ្នកផ្លាស់ប្រែថ្មីទាំងអស់ពីអក្ខរាវិរុទ្ធភាពវាងវៃនិងបណ្តាសាជំនាន់ដូច្នេះពួកគេអាចគោរពនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសម្រាប់ជីវិត - លេខ។ ២៣:២៣

៦៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបណ្តាល ឲ្យ សកម្មភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះត្រូវបានគេ abroad នៅបរទេសដូចជានៅថ្ងៃបុណ្យទី ៥០ ដែរដូច្នេះការពង្រាងមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំនេះ - កិច្ចការ ២: ៦-៤១

៧៖ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានព្រះគុណថ្មីដល់សមាជិកគ្រប់រូបដែលនឹងផ្តល់អំណាចដល់យើងឱ្យដើរលើអំណាចតាមរយៈការជួបប្រទះផ្សេងៗគ្នាជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកនៅឆ្នាំ ២០១៩ - អេសេគាល។ ២: ២

ទិវា 21

១៖ ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្វែរជំហាននៃសមាជិកទាំងអស់ដែលបានបះបោរត្រឡប់ទៅព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវកញ្ចប់នៃការថ្លែងទីបន្ទាល់ដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត - អេសាយ ៥១:១១

២ ៈព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមដោះលែងពួកទេវតាដែលបានជ្រើសរើសរបស់អ្នកអោយមកកាន់កាប់ចំការច្រូតកាត់របស់យើងដោយលេចចេញនូវអ្វីដែលមិនទាន់បាននិមិត្តនៅក្នុងការនិមិត្តនិងការបើកសម្តែងដោយការពង្រាងពួកគេចូលក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យ - កិច្ចការ ១០: ៣, ៣៤-៣៥

៣៖ ឱព្រះវរបិតាអើយយើងចេញប្រកាសនូវលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះមុនពេលកំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីសេវាកម្មរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំនូវការបំបែកកំណត់ត្រាមនុស្សជាច្រើន - ភីលីព។ ២:១១

៤៖ ឱព្រះវរបិតាអើយយើងបានចេញក្រេវក្រោធនូវចលនាឥតន័យសំរាប់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យ - ទំនុកតម្កើង ១០៥: ១៣-១៥

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយគោរពប្រតិបត្តិរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យហើយអោយអ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់ជួបប្រទះនឹងជីវិតពេញមួយជីវិតដោយពាក្យរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេចង់បាន - អេសាយ ៩: ៨

៦៖ ឪពុកសូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយផ្តល់ឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានមរតកដែលបានរង់ចាំជាយូរមកហើយ - យ៉ូស្វេ។ ១៨: ៣

៧៖ ឱព្រះបិតាអើយសូមអោយគ្រប់ផ្នូរនៃផ្នូរដែលផ្ទុកប្រជាជនរបស់អ្នកត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឆ្នាំ ២០១៩ - អេសេគាល ៣៧:១២

 

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.