៣០ ចំណុចនៃការអធិស្ឋានស្តីពីការបែកបាក់យ៉ុក

អេសាយ ៦១: ៧៖
២៧ នៅថ្ងៃនោះបន្ទុករបស់អ្នកនឹងត្រូវដកចេញពីស្មារបស់អ្នកហើយនឹមដែលដកចេញពីករបស់អ្នកហើយនឹមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយសារការចាក់ប្រេងតាំង។

នឹមគឺជាបន្ទុកដែលមិនចង់បានដែលដាក់លើជីវិតរបស់អ្នកដោយអារក្ស។ នឹមអាចជារូបកាយឬខាងវិញ្ញាណ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ដែលអានអត្ថបទនេះនឹមរបស់អារក្សដែលដាក់លើជីវិតអ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ នឹមដែលអារក្សបានដាក់នៅលើជីវិតរបស់អ្នកអាចត្រូវបានខូចហើយសព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងចូលរួមលើចំនុចអធិស្ឋានចំនួន ៣០ លើនឹមដែលបែក។ ដូចដែលយើងបានលើកចំណុចអធិស្ឋាននៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងត្រូវបានរួចផុតពីនឹមរបស់អារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកណាកូនមនុស្សបានដោះលែងឱ្យមានសេរីភាពពិតប្រាកដ ខ្ញុំចង់ឲ្យ អ្នកដឹងថាព្រះនឹងមិនដែលដាក់បន្ទុកកូនរបស់គាត់ដោយនឹមដែលមិនអាចទ្រាំទ្របាននោះទេគ្រីស្ទានជាច្រើនត្រូវបានគេនឹមជាមួយ ជំងឺ, ភាពក្រីក្រ, ការបរាជ័យ, ការថយក្រោយ, ឥតប្រយោជន៍, ការស្លាប់ទាន់ពេលវេលា ល។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនដាក់បន្ទុកបែបនេះលើកូន ៗ របស់វាទេអារក្សគឺជាអ្នកបង្កើតរាល់បន្ទុកដ៏អាក្រក់សម្រាប់អ្នកអោយរួចផុតពីនឹមរបស់សាតាំងទាំងនេះអ្នកត្រូវតែតស៊ូនឹងអារក្សហើយធ្វើវាដែលអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានដោយខ្ជាប់ខ្ជួន។ វាគឺតាមរយៈការអធិស្ឋានដែលយើងដាក់អារក្សនៅក្រោមជើងរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្ក្រាបអារក្សអ្នកត្រូវបើកមាត់ហើយអធិស្ឋានប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើជាព្រានរបស់អារក្សអ្នកអាចបិទមាត់ហើយមិនធ្វើអ្វី។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមចំនុចអធិស្ឋានទាំងនេះស្តីពីការបំបែកនឹមខ្ញុំឃើញព្រះជាម្ចាស់កំណត់អោយអ្នកមានសេរីភាពនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ព្រះយេស៊ូវបានយកបន្ទុកនិងនឹមរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយបានឆ្កាងពួកគេនៅលើឈើឆ្កាងនៅទីនោះបង្ខំសេរីភាពរបស់អ្នកនៅលើអាសនៈអធិស្ឋាន។ ខ្ញុំឃើញរាល់នឹមរបស់សាតាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រូវបានបំផ្លាញជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ សូមអធិស្ឋាននៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿទាំងនេះនៅថ្ងៃនេះដោយឥតគិតថ្លៃ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលគ្រប់ទាំងជង្គង់ត្រូវតែលុតជង្គង់។

អរគុណឪពុកដែលបានផ្តល់សំវិធានការសំរាប់ការរំដោះពីទាសភាពណាមួយ។

ខ្ញុំគ្របខ្លួនខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះបិតាអើយសូមអាណិតមេត្តាទូលបង្គំដោយមេត្តាករុណានិងព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូផង

ខ្ញុំឈរហើយតស៊ូនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនូវរាល់កំលាំងដែលអាចព្យាយាមរារាំងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។

៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមលាបប្រេងភ្នែកនិងត្រចៀកដើម្បីអោយគេឃើញនិង hear ពីការអស្ចារ្យពីលើមេឃ។

7. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញអាថ៌កំបាំងដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

8. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំបែករាល់នឹមនៃការថយក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមដកស្លាកដែលមិនចេះញញើតចេញពីគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្កើតទូលបង្គំជាមនុស្សបរិសុទ្ធដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់មកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ដោយអំណាចចេស្តារបស់ព្រះខ្ញុំមិនត្រូវបំរើសត្រូវរបស់ខ្ញុំឡើយ។ ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

13. ខ្ញុំទាញមូលដ្ឋានរឹងមាំទាំងអស់ដែលបានតំឡើងប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់បណ្តាសានៃព្រះនៅលើបុព្វបុរសរបស់ខ្ញុំដែលបណ្តាលមកពីអំពើបាបនៃការថ្វាយបង្គំព្រះបានធ្វើអោយអ្នកជាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

15. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីទាសភាពដែលទទួលបាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

អំណាចទាំងអស់ដែលកំពុងស្រូបយកសន្តិភាពនៃជោគវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមainសូរសំឡេងរអ៊ូរទាំទៅកាន់ជំរំសត្រូវនៃវាសនាខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាព្រះអម្ចាស់អើយសូមដៅចំណាំរបស់អ្នកនៅលើអព្ភូតហេតុទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

19. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការរៀបចំអាក្រក់ទាក់ទងនឹងព្រះវិហារនេះហើយខ្ញុំទទួលបានការរៀបចំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

កំលាំងអាក្រក់ទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងពួកជំនុំនេះចាប់ផ្តើមក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

21. ទេវតានៃព្រះរារាំងនិងបញ្ឈប់កិច្ចការទាំងអស់នៃភាពងងឹតនៅក្នុងព្រះវិហារនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

22. ខ្ញុំឈរប្រឆាំងនឹងគ្រប់ទម្រង់នៃសោកនាដកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

23. ខ្ញុំបានទម្លាក់ចោលរាល់គំនិតអាក្រក់ទាស់នឹងពួករដ្ឋមន្រ្តីក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

24. អំណាចណាមួយដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងចក្ខុវិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំរាប់វាសនារបស់ខ្ញុំដែលខ្ចាត់ខ្ចាយដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥. ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំក្រោកឡើងដោយភ្លើងហើយកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

26. គ្រប់ការរៀបចំទាំងអស់ដោយគ្រូអាបធ្មប់និងអាបធ្មប់នៅស្ថានសួគ៌ដែលបានយកលំនាំតាមជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

27. ខ្ញុំទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដ៏ទេវភាពសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំលើកឡើងពីខ្យល់កួចរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីបណ្តេញអ្នកដេញតាមដែលមានចិត្តរឹងរូសចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

29. រាល់ការចាក់ប្រេងអភិសេកអវិជ្ជមានដាក់ខ្ញុំធ្វើឱ្យស្ងួតនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

30 អ្នកមានស្មារតីច្របូកច្របល់សូមកាន់កាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអរគុណឪពុកដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

 


អត្ថបទមុន២០ ការបន់ស្រន់សំរាប់គ្រូគង្វាល
អត្ថបទបន្ទាប់២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់កម្លាំងខាងវិញ្ញាណ
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាលអាយឃិកគូវជិនឌុមខ្ញុំជាមនុស្សរបស់ព្រះដែលជាមនុស្សងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថាព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយនៃព្រះគុណដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់គួរតែត្រូវបានគាបសង្កត់ពីអារក្សទេយើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅនិងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាននិងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬការប្រឹក្សាអ្នកអាចទាក់ទងខ្ញុំតាម chinedumadmob@gmail.com ឬ Chat me up តាម WhatsApp និង Telegram តាមលេខ +2347032533703 ។ ខ្ញុំក៏ចង់អញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងក្រុមអធិស្ឋាន ២៤ ម៉ោងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់យើងនៅលើតេឡេក្រាម។ ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ ។ សូមព្រះប្រទានពរ។

6 COMMENTS

  1. អ្នកកំពុងធ្វើបានល្អខ្ញុំសូម PASTOR ថាការចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើអ្នកនឹងមិនស្ងួតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ។ អាម៉ែន។

    អ្នកក៏អាចធ្វើការលើប្រធានបទនេះឱព្រះជាម្ចាស់អើយបើកភ្នែកនិងត្រចៀកដែលខ្ញុំអាចស្តាប់និងមើលឃើញ។

  2. ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើមនុស្សរបស់ព្រះ។ ការពន្យល់បន្ថែមទៀតដើម្បីដំណើរការនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

  3. ខ្ញុំត្រូវបានរំជួលចិត្តដោយបុរសចាក់ប្រេងតាំងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ព្រះ! សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការដោះលែងគ្រូគង្វាលនៅទីនេះដើម្បីឱ្យរួចផុតពីឧបសគ្គនៃអំពើបាបហើយបានបើកឱ្យមានការប្រែចិត្តនិងវាសនាជាក់ស្តែងរបស់គាត់។

  4. ខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់បុរសនៃព្រះ។ បានផ្លាស់ប្តូរដោយការចាក់ប្រេងតាំងដ៏មានឥទ្ធិពលដោយពាក្យរបស់អ្នក។ សូមព្រះប្រទានពរអ្នកយ៉ាងបរិបូណ៌

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.