៣០ ការអធិដ្ឋានដើម្បីដកចំណងមិត្ដភាពដែលមិនគោរពព្រះចេញ

កូរិនថូសទី ២ ៦: ១៤-១៦៖
១៤ កុំសេពគប់ជាមួយមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ឡើយ។ តើសេចក្ដីសុចរិតនិងសេចក្ដីទុច្ចរិតចូលរួមជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច? តើពន្លឺនិងភាពងងឹតចូលរួមជាមួយគ្នាកើតឬទេ? ១៥ ហើយតើគ្រិស្ដមានអ្វីនឹងគ្នា? តើអ្នកណាអាចជឿបាន? តើព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះក្លែងក្លាយចូលគ្នាចុះឬទេ? អ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់។ ដូចព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាៈយើងនឹងស្ថិតនៅជាមួយពួកគេហើយរស់នៅជាមួយពួកគេដែរ។ យើងនឹងធ្វើជាព្រះរបស់គេហើយគេនឹងធ្វើជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើង។

ចំណងព្រលឹងអាក្រក់អាចត្រូវបានគេកំណត់ថាជាឯកសារភ្ជាប់ដែលមិនគោរពព្រះចំពោះមនុស្សក្រុមមនុស្សឬអង្គការ។ ទំនាក់ទំនងព្រលឹងកើតឡើងពីការទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយមនុស្សដែលនៅជិតអ្នកនៅពេលជាក់លាក់មួយនៃជីវិតរបស់អ្នកមិនថាជាបុគ្គលឬក្រុមមួយនៅពេលដែលការចងខ្សែព្រលឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអ្នកនិងពួកគេវាជាការលំបាកក្នុងការបំបែក។ សព្វថ្ងៃនេះមានអ្នកជឿជាច្រើនដែលនៅតែជាប់ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងដែលមិនគោរពព្រះពិតប្រាកដនៅពេលដែលមានវាសនានិងសេចក្តីសង្រ្គោះ។ អ្នកដឹងថាការសេពគប់នេះមិនមានសុខភាពល្អសម្រាប់ជីវិតនិងវាសនារបស់អ្នកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ហេតុផលអារក្សខ្លះអ្នកមិនអាចញែកខ្លួនអ្នកចេញពីពួកគេបានទេ។ ការជាប់ទាក់ទងបែបនេះអាចត្រូវបានបែកបាក់ដោយអំណាចនៃការអធិស្ឋាន។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមការអធិស្ឋានចំនួន ៣០ ដើម្បីដកចេញនូវចំណងព្រលឹងដែលមិនគោរពព្រះ។ នេះ ចំណុចអធិស្ឋាន អ្នកប្រាកដជានឹងរំដោះអ្នកចេញពីទំនាក់ទំនងដែលមិនគោរពព្រះនៅពេលដែលអ្នកអធិស្ឋានពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងដោយជំនឿ។

ទំនាក់ទំនងព្រលឹងគឺអាចបែកបាក់បានប៉ុន្តែវានឹងយកព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើវាហើយតាមរយៈអាសនៈអធិស្ឋាន។ ចំណងនៃព្រលឹងអាក្រក់នឹងទាញអ្នកត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលអ្នកនៅតែភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សទុច្ចរិតអារក្សអាចបំផ្លាញអនាគតរបស់អ្នកព្រះជាម្ចាស់ហាមឃាត់ !!! មូលហេតុដែលក្មេងៗនៅអេហ្ស៊ីបជាច្រើនមិនដែលធ្វើវានៅលើទឹកដីសន្យាគឺដោយសារតែព្រះអម្ចាស់មានទំនាក់ទំនងព្រលឹងជាមួយអេហ្ស៊ីប។ ពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបប៉ុន្តែប្រទេសអេហ្ស៊ីបមិនបានចាកចេញពីពួកគេទេដួងចិត្តនិងគំនិតនៅតែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទឹកដីនៃម្ចាស់កិច្ចការរបស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុដែលពួកគេខកខានក្នុងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីឱ្យអ្នកឈានទៅមុខជាមួយព្រះអ្នកត្រូវតែផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ សមាគមណាមួយដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីបន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទរបស់អ្នកត្រូវតែបែកបាក់។ ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកគឺនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានទាំងនេះដើម្បីដកចេញនូវទំនាក់ទំនងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមិនគោរពព្រះខ្ញុំឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលមិនគោរពព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកចំពោះអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ទ្រង់ដែលរាល់ជង្គង់ត្រូវតែលុតជង្គង់។

2. រាល់សេចក្តីសញ្ញាដូនតាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតខ្ញុំបំបែកនិងធ្វើអោយអ្នកជាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់សេចក្តីសញ្ញាគ្រួសារដែលទទួលមរតកដែលជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតខ្ញុំបែកបាក់និងបាត់បង់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានទទួលមរតកដែលជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបំបែកនិងដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥. សេចក្តីសញ្ញាអាក្រក់ណាមួយដែលរីកចំរើនក្នុងគ្រួសារខ្ញុំបំបែកដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ចំណងព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណដូនតាបំបែកហើយដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ការចងខ្សែនិងសេចក្តីសញ្ញាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្លាប់សូមបំបែកឥឡូវនេះហើយដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

8. រាល់ចំណងព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញាជាមួយព្រះក្រុមគ្រួសារទីសក្ការៈបូជានិងវិញ្ញាណសូមបែកចេញហើយដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ការចងខ្សែនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងឪពុកម្តាយបំបែកនិងដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០. រាល់ព្រលឹងដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំនិងជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំសូមបែកហើយដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ចំណងព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងអតីតសង្សារឬមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំបំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ព្រលឹងនៃសេចក្តីសញ្ញាចងភ្ជាប់គ្នារវាងខ្ញុំនិងប្តីប្រពន្ធឬវិញ្ញាណណាមួយដែលបែកបាក់ហើយកាន់ដៃអ្នកជាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

13. គ្រប់ព្រលឹងនៃសេចក្តីសញ្ញាចងភ្ជាប់គ្នារវាងខ្ញុំនិងអ្នកបំរើបិសាចណាមួយបំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ការចងខ្សែនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងអតីតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្រៅពីទឹកកកឬសាលារៀនសូមសម្រាកនិងទុកកន្លែងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ការចងខ្សែនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណទឹកចូរស្រាយអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ចំណងព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណពស់នឹងធ្វើអោយអ្នកកាន់ជាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបំបែកសេចក្តីសញ្ញាណាមួយដែលផ្តល់អំណាចដល់សត្រូវក្នុងគ្រួសារខ្ញុំ: ធ្វើអោយអ្នកជាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៨. រាល់ចំណងព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងទំនាក់ទំនងអាបធ្មប់ណាមួយបំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ព្រលឹងនៃសេចក្តីសញ្ញាចងភ្ជាប់គ្នារវាងខ្ញុំនិងទំនាក់ទំនងដែលបានស្លាប់បំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២០. កតិកាសញ្ញាអាក្រក់ណាមួយដែលពង្រឹងគ្រឹះនៃការជាប់ឃុំឃាំងណាមួយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21. គ្រប់ព្រលឹងនៃសេចក្តីសញ្ញាចងភ្ជាប់គ្នារវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណដែលធ្លាប់ស្គាល់ចូរផ្តាច់ចំណងដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២. រាល់ព្រលឹងដែលចងភ្ជាប់សេចក្ដីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងអ្នកថែរក្សារាត្រីខាងវិញ្ញាណសូមសម្រាកហើយស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

23. រាល់ព្រលឹងដែលចងភ្ជាប់សេចក្ដីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងស្មារតីទឹកដីណាមួយបំបែកនិងស្រាយនូវកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នករវាងខ្ញុំនិងក្រុមជំនុំបិសាចណាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមបំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥. រាល់ព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញាដែលចងភ្ជាប់រវាងខ្ញុំនិងអ្នកជំនាញខាងឱសថបុរាណសូមសម្រាកនិងទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

26. គ្រប់ព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងអាណាចក្រសមុទ្របំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

27. រាល់ចំណងព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណអាបធ្មប់បំបែកនិងស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

28. រាល់ព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញាដែលចងភ្ជាប់រវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណដែលគ្មានភាពរង្គោះរង្គើចូរស្រាយចំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៩. រាល់ចំណងនិងសេចក្តីសញ្ញារវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណនៃភាពក្រីក្រការសម្រាកនិងភាពធូររលុងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

30. រាល់ព្រលឹងនិងសេចក្តីសញ្ញាដែលចងភ្ជាប់រវាងខ្ញុំនិងវិញ្ញាណនៃភាពទន់ខ្សោយនិងជំងឺសូមសម្រាកហើយស្រាយទំនាស់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអរគុណឪពុកដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

 


5 COMMENTS

  1. ខ្ញុំជំពប់ដួលនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកហើយខ្ញុំកោតសរសើរចំពោះការងារដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានប្រើឱ្យអ្នកធ្វើ។ អ្នកគឺជាព្រះពរដល់រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ រក្សាវាឡើង។
    Shalom

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.