១៥ ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ការបំបែកឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញ

អេសាយ ៦១: ៧៖
១៩ គេនឹងកោតខ្លាចព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ពីទិសខាងលិចហើយសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គលេចចេញពីព្រះអាទិត្យ។ នៅពេលខ្មាំងចូលមកដូចទឹកជំនន់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងលើកតម្កើងគេ។

ឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញគឺជាកំរិតរបស់សាតាំងដែលដាក់លើបុគ្គលម្នាក់ពីពិភពវិញ្ញាណ។ ឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញនេះគឺជាមូលហេតុចំបងដែលនាំឱ្យវាសនាជាច្រើនត្រូវបានកាត់ឱ្យខ្លីជាប់គាំងនិងបំផ្លាញចោល។ ឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញត្រូវបានបង្កឡើងដោយ វិញ្ញាណរឹងរូស និង បុរសខ្លាំងមូលដ្ឋាន ដែលរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកំពុងធ្វើសង្គ្រាមលើពួកគេនិងធានាថាមិនមាននរណាម្នាក់ទទួលជោគជ័យក្នុងគ្រួសារនោះទេ។ ដើម្បីឱ្យយើងជំនះឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញនេះយើងត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ១៥ សំរាប់ការបំបែកឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញ។ រាល់ឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបែកបាក់នៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

នៅពេលដែលសត្រូវមកដូចជាទឹកជំនន់វិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងលើកស្ទួយបទដ្ឋានមួយប្រឆាំងនឹងគាត់កុំខ្លាចការប្រឆាំងរបស់អារក្សសាតាំងឈរនៅក្នុងការអធិស្ឋានហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំនឿល្អ។ អ្វីក៏ដោយដែលបិទផ្លូវរបស់អារក្សដែលបានដាក់នៅលើផ្លូវទៅកាន់ជោគវាសនារបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការបំបែកឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញនោះពួកគេនឹងត្រូវបានសំអាតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ អធិស្ឋានសេចក្ដីអធិស្ឋាននេះដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះជឿព្រះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសរុបរបស់អ្នកហើយរំពឹងថាទីបន្ទាល់របស់អ្នកនឹងហូរហៀរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

ខ្ញុំទទួលបានអំណាចដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

អ្នកជារបាំងដែលមើលមិនឃើញសូមដោះលែងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

អ្នកជារបាំងដែលមើលមិនឃើញសូមដោះលែងព្រះពររបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ពរជ័យរបស់ខ្ញុំដែលរារាំងដោយឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញទទួលភ្លើងហើយរកទីតាំងខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកប្រឆាំងនឹងអារក្សដែលបានចាត់ឱ្យធ្វើបាបខ្ញុំស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

6. រាល់បិសាចអារក្សនៃភាពក្រីក្របំបែកនិងដោះលែងប្រាក់របស់ខ្ញុំដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អ្វីៗទាំងអស់ដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំដោយកងកម្លាំងរបស់សាតាំងបំបែកជាចំណែក ៗ ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៨. ថ្មដានៃយុគសម័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរាល់ឧបសគ្គនៃការបរាជ័យដែលមើលមិនឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់បន្ទុកអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញមកដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

អ្វីទាំងអស់ដែលបានដាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសត្រូវស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកជាថ្មដ៏អាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចូរចេញមកដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ឧបសគ្គដែលមើលមិនឃើញនៃបញ្ហាក្នុងជីវិតខ្ញុំស្លាប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជំរះខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់សម្ភារៈអាក្រក់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺត្រូវស្លាប់ដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់អំណាចត្រួតពិនិត្យអាក្រក់ដែលបានប្រគល់អោយជីវិតខ្ញុំបំបែកដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវចំពោះការឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

2 COMMENTS

  1. ការអធិស្ឋាននោះជួយខ្ញុំបានច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ខ្ញុំស្រឡាញ់វាសូមអរគុណគ្រូគង្វាល។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ