ការអធិស្ឋានដើម្បីបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

សកម្មភាព 1៖ 8៖
8 អ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសណ្ឋិតលើអ្នករាល់គ្នា។ អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់អោយខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី។

នេះ វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ គឺជាប្រភពនៃអំណាចរបស់ព្រះ។ នេះ វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ គឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាត់អោយមកដើម្បីជួយយើងអោយរស់នៅដូចព្រះគ្រិស្ដ។ ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងបំរើព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានដែលត្រូវបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ មុនពេលយើងចូលទៅក្នុងការអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងដឹងបន្តិចបន្តួចអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងបេសកកម្មរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានអោយអ្នកថាបន្ទាប់ពីអ្នកបានអានអត្ថបទនេះហើយចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននោះភ្លើងរបស់ព្រះដែលមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមិនដែលបាត់ពីជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

តើអ្នកណាជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

យ៉ូហាន ១៤:១៦ ហើយខ្ញុំនឹងអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាព្រះដ៏ជួយការពារមួយអង្គទៀតអោយគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរហូត។


សៀវភៅថ្មីដោយគ្រូគង្វាល Ikechukwu ។ 
អាចរកបានឥឡូវនេះនៅលើ Amazon

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាមនុស្សម្នាក់គាត់មិនមែនជាខ្យល់ឬជាភ្លើងឬកម្លាំងទេគាត់គឺជាមនុស្សទីបីនៃក្រុមព្រះ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលគង់នៅក្នុងយើង។ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងចាកចេញពីពួកសិស្សរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនអ្នកលួងលោមផ្សេងទៀតពួកគេជាអ្នកកំសាន្តចិត្តមិនត្រឹមតែនៅជាមួយយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅក្នុងយើងផងដែរយ៉ូហាន ១៤:១៧ ។ អ្នកលួងលោមនេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ កូន ៗ ទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការជំនួយពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតគ្រិស្តសាសនា។ បើគ្មានសកម្មពលបរិសុទ្ធទេយើងមិនអាចបម្រើព្រះដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយ។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាជំនួយរបស់យើងយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវការជំនួយពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សូមក្រឡេកមើលបេសកកម្មនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

បេសកកម្មនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង

ខាងក្រោមនេះជាតួនាទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

1. ជំនួយ៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជួយយើង។ ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគឺជាអ្នកដែលជួយយើងឱ្យបម្រើព្រះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទ្រង់ក៏ជួយយើងក្នុងជីវិតការអធិស្ឋានរបស់យើងដែរ។ នៅពេលអ្នកមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតអ្នកមិនអាចខ្វះជំនួយពីព្រះបានឡើយ។
2. លួងលោម៖ អ្នកលួងលោមគឺជាអ្នកលើកទឹកចិត្តជាអ្នកលើកក្បាលជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាសេចក្តីរីករាយនៃការសំលាប់ទេគាត់មិនមែនជាវិញ្ញាណវិនិច្ឆ័យគាត់លួងលោមលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តនិងស្រលាញ់។ ខណៈពេលដែលអារក្សថ្កោលទោសមនសិការរបស់អ្នកវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលួងលោមអ្នកជានិច្ច។ ពេលអ្នកបានពេញដោយសកម្មពលបរិសុទ្ធអ្នកមិនអាចខ្វះការសម្រាលទុក្ខឡើយ។
3. តស៊ូមតិ៖ អ្នកតស៊ូមតិគឺជាអ្នកដែលគាំទ្រអ្នកជាសាធារណៈ។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនៅខាងអ្នកជានិច្ចទ្រង់នឹងមិនដែលចាកចេញពីអ្នកឬបោះបង់អ្នកចោលឡើយ។ គាត់នឹងនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកជានិច្ច។ នៅពេលអ្នកធ្វើអ្វីខុសដោយលុបចោលរត់ទៅរកវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់ដឹងពីរបៀបការពារអ្នកនិងការពារអ្នកពីគ្រោះថ្នាក់វានឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកកុំធ្វើកំហុសដដែល។
4. អ្នកសម្របសម្រួល៖ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកអង្វរយើងព្រះអង្គបានអង្វរជំនួសយើង។ អ្នកអង្វរគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើអន្តរាគមន៍ជំនួសអ្នកផ្សេងទៀតជាពិសេសក្នុងការអធិស្ឋាន។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធអធិស្ឋានសម្រាប់យើងយោងទៅតាមរ៉ូម ៨:២៦ ។ នៅពេលអ្នកបានពោរពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះជានិច្ចពីព្រោះទ្រង់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នឹងជួយអ្នកជានិច្ច។
5. ទីប្រឹក្សា៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាទីប្រឹក្សារបស់យើងព្រះអង្គជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គណែនាំយើងក្នុងកិច្ចការនៃជីវិត។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាព្រះវិញ្ញាណនឹងបង្រៀនយើងគ្រប់រឿងទាំងអស់យ៉ូហាន ១៤:២៦ ។ សកម្មពលបរិសុទ្ធបង្រៀននិងទូន្មានយើងដើម្បីយើងអាចបំពេញគោលបំណងរបស់យើងក្នុងជីវិត។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូបង្វឹកពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើង។
6. អ្នកពង្រឹង: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្តល់កម្លាំងដល់យើង។ គាត់ពង្រឹងយើងនៅគ្រប់ទិសទី។ ពេលអ្នកបានពេញដោយសកម្មពលបរិសុទ្ធអ្នកអាចខ្សោយ។ អ្នកនឹងដើរដោយកម្លាំងពីព្រះជានិច្ច។ ម្យ៉ាងទៀតសកម្មពលបរិសុទ្ធក៏ជួយពង្រឹងកម្លាំងយើងដែរតាមរយៈបណ្ដាំរបស់ព្រះដែលយើងស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
7. ប្រចាំ​ការ៖ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាជំហររបស់យើងហើយនោះគឺគាត់នៅជាមួយយើងជានិច្ច។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឬបោះបង់យើងចោលឡើយ។ គាត់នឹងនៅក្បែរអ្នក។ វិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបោះបង់ចោលយើងទេប៉ុន្តែជាអកុសលយើងជាច្រើនបានលះបង់គាត់។ ព្រីនធ័រមានវត្តមានជាមួយយើងដើម្បីជួយយើងធ្វើឱ្យយើងរឹងមាំពង្រឹងយើងអង្វរឱ្យយើងនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ មិនរាប់អានសកម្មពលបរិសុទ្ធគឺចំពោះយើងដែលជាមិត្ដម្នាក់។

របៀបបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

មានជំហានជាក់លាក់ណាដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខាងក្រោមនេះជាជំហាន៖

1. កើតជាថ្មី។ ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្ដីសង្គ្រោះនិងការកើតជាថ្មីសូមចុច នៅ​ទីនេះ

មានជំនឿ។ ជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ហេព្រើរ ១១: ៦

3. អធិស្ឋានអោយបានពេញដោយវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ការអធិស្ឋានដើម្បីបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖

ខាងក្រោមនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលសេចក្តីអធិស្ឋានមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ នៅពេលអ្នកចូលរួមការអធិស្ឋានទាំងនេះសូមអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកថ្មីនៃភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ការអធិស្ឋាន

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ព្រះវរបិតាអើយតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាងសំអាតអំពើបាបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយពង្រឹងខ្ញុំដោយវិញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញខ្ញុំជាថ្មី។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយគ្រប់ផ្នែកដែលមិនបែកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបែកបាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះបិតាអើយសូមដាក់ទោសទូលបង្គំដោយភ្លើងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ការជាប់ជំពាក់ប្រឆាំងនឹងអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំការបែកបាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

8. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយជនចម្លែកទាំងអស់រត់ចេញពីវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
9. ឱព្រះអម្ចាស់អើយទាញយកជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទៅកាន់កំពូលភ្នំ។

៩ ឱព្រះបិតាអើយសូមអោយផ្ទៃមេឃបើកចំហនិងសូមអោយសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់មកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យបានជាចំណែករបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២. រាល់សេចក្តីអំណររបស់អ្នកជិះជាន់មកលើជីវិតខ្ញុំប្រែទៅជាទុក្ខព្រួយក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

១៣. បុរសខ្លាំងពូកែទាំងអស់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំត្រូវពិការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកភ្នែកនិងត្រចៀកអោយទទួលអ្វីដ៏អស្ចារ្យពីព្រះអង្គ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយអោយខ្ញុំមានជ័យជំនះលើការល្បួងនិងឧបាយកលរបស់សាតាំង។

16. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ឆេះជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដើម្បីឱ្យខ្ញុំឈប់នេសាទនៅក្នុងដែនទឹកដែលមិនអាចទទួលបានផល។

17. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ចេញអណ្តាតភ្លើងរបស់អ្នកមកលើជីវិតខ្ញុំហើយបំបាត់ចោលនូវភាពស្មោកគ្រោកខាងវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំឃ្លាននិងស្រេកសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

19. ព្រះអម្ចាស់ជួយខ្ញុំឱ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការរបស់អ្នកដោយមិនរំពឹងថានឹងមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃ។
២០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានជ័យជំនះដល់ខ្ញុំដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពទន់ខ្សោយនិងអំពើបាបរបស់មនុស្សដទៃទៀតខណៈដែលមិនអើពើនឹងខ្លួនឯង។

21. ឱព្រះអម្ចាស់អើយព្យាបាលគ្រប់ផ្នែកនៃការដើរថយក្រោយនៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ។

២២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអោយមានឆន្ទៈបំរើអ្នកដទៃជាជាងចង់ប្រើសិទ្ធិអំណាច។

២២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអោយមានឆន្ទៈបំរើអ្នកដទៃជាជាងចង់ប្រើសិទ្ធិអំណាច។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងបទគម្ពីរ

២៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអោយរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយដឹងថាថ្ងៃណានឹងមកដល់នៅពេលដែលអ្នកនឹងវិនិច្ឆ័យជីវិតអាថ៌កំបាំងនិងគំនិតខាងក្នុងបំផុត។

៣៧- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យទូលបង្គំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាដីឥដ្ឋនៅក្នុងព្រះហប្ញទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញតាមការចង់បាន។

៣៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដាស់ទូលបង្គំអោយភ្ញាក់ពីការដេកលក់ខាងវិញ្ញាណណាមួយហើយជួយអោយខ្ញុំពាក់គ្រឿងសឹកនៃពន្លឺ។

៣៩- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យទូលបង្គំមានជ័យជំនះលើភាពខាងសាច់ឈាមទាំងអស់ហើយជួយទូលបង្គំនៅកណ្តាលព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ។

29. ខ្ញុំឈរប្រឆាំងនឹងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកដទៃជំពប់ដួលក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣០ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអោយបោះបង់ចោលអ្វីៗដែលជាកូនក្មេងហើយត្រូវយកភាពចាស់ទុំទៅ។

៤២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងអោយខ្ញុំឈរអោយរឹងមាំប្រឆាំងនឹងកលល្បិចនិងបច្ចេកទេសទាំងអស់របស់មារ។

32. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវចំណង់អាហារដ៏ធំមួយសម្រាប់ទឹកដោះគោសុទ្ធនិងអាហាររឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។

33. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងអោយខ្ញុំអោយឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ដែលអាចជំនួសកន្លែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំ។

34. ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះទីបន្ទាល់ដែលនឹងធ្វើតាម។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវបានត្រាស់ហៅមកពីព្រះ។ នៅក្នុងអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានអំណាចអាក្រក់ណាអាចបំផ្លាញខ្ញុំបានឡើយ។

36. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំនូវអំណាចដើម្បីស្មោះត្រង់ចំពោះការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំទទួលបានការចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីនៅខ្ជាប់ខ្ជួនប្តេជ្ញានិងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងជីវិតជាអ្នកបំរើរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

38. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានល្បួងចូលទៅក្នុងនយោបាយការប្រកួតប្រជែងព្រះវិហារឬការបះបោរនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៣៩. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានប្រាជ្ញាអោយខ្ញុំគោរពគ្រូនិងព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ខ្ញុំដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

40. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានបេះដូងដល់អ្នកបំរើម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំអាចទទួលបានពរជ័យរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំទទួលបានអំណាចដើម្បីក្រោកឡើងជាមួយនឹងស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាសត្រូវនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

43. ដោយអំណាចនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់អារក្សនឹងមិនលេបវាសនារដ្ឋមន្រ្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

44. អំណាចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការហៅរបស់ខ្ញុំមកលើខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភាពល្ងង់ខ្លៅខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

46. ខ្ញុំចងនិងបណ្តេញចេញនូវរាល់ស្មារតីដែលអាចចូលមកបានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

47. ខ្ញុំទទួលបានការចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចបំរើរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំមិនមែនជាសត្រូវនៃសេចក្តីស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

ខ្ញុំនឹងមិនលួចលុយរបស់ព្រះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

50. ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឱ្យការខ្ពង់ខ្ពស់នៃការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

ខ្ញុំនឹងដើរក្នុងភាពបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

52. ខ្ញុំភ្ជាប់ស្មារតីនៃអមតភាពផ្លូវភេទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

53. ខ្ញុំទទួលបានវប្បធម៌នៃភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងក្រសួងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

54. ខ្ញុំនឹងមិនក្លាយជាស្តេចចាស់ដែលធន់នឹងដំបូន្មានក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

55. ខ្ញុំនឹងមិនរស់នៅក្នុងជីវិតខ្ជះខ្ជាយនិងខ្ជិលច្រអូសទេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

56. ខ្ញុំនឹងមិនបម្រើព្រះអង្គសង្រ្គោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការរកលុយដ៏កខ្វក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

57. ខ្ញុំរារាំងរាល់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នានិងការប្រឆាំងពីភរិយា / ប្តីរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥៨. ភរិយា / ស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងមិនខ្ចាត់ខ្ចាយសមាជិកក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៥៩. យូដាសគ្រប់រូបនៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចខ្ញុំនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦០. កិច្ចបំរើរបស់ខ្ញុំនឹងមិនបំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

61. អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនឹងមិនបំផ្លាញកិច្ចបំរើរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

62. កូន ៗ របស់ខ្ញុំនឹងមិនក្លាយជាព្រួញដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកិច្ចបំរើរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

63. ខ្ញុំទាមទារការរីកចម្រើននិងឧត្តមភាពសម្រាប់កិច្ចបំរើរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៤. ក្រុមជំនុំខ្ញុំនឹងទទួលបានភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យកិច្ចបំរើផ្សាយរបស់ខ្ញុំទៅដល់ដល់មនុស្សដែលមិនអាចទៅដល់បានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៦. មនុស្សជាច្រើននឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ដោយសារកិច្ចបំរើរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៧. ខ្ញុំសម្លាប់រាល់ការវាយប្រហារលើក្រសួងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងឈ្នះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំនឹងមិនខាំម្រាមដៃដែលបានចុកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

ខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមក្នុងការបះបោរនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

អំណាចទាំងអស់នៃផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំដែលប្រឆាំងនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានឆ្លើយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

3 COMMENTS

  1. MOG ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការអធិស្ឋាននិងឧបករណ៍ខាងវិញ្ញាណទាំងនេះដែលអ្នកបានចេញផ្សាយនៅលើវែបសាយថ៍វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានប្រើចំនុចអធិស្ឋានជាច្រើនដែលខ្ញុំកំពុងតមអាហារ ៧ ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃ ខ្ញុំតមអាហារនិងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអង្វរព្រះអង្គសូមប្រទានប្រាជ្ញានិងព្រះគុណកាន់តែច្រើនឥតមាននឿយហត់នៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូ🙏។ សូមចងចាំខ្ញុំនៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់អ្នកក៏ដូចជាសូមអរគុណ។

  2. MCA
    សូមអរគុណចំពោះការបង្រៀនរបស់អ្នកខ្ញុំត្រូវការអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើខ្ញុំដូចកាលពីមុន។ ខ្ញុំត្រូវមានសមត្ថភាពដើម្បីមានអំណាចដើម្បីអធិស្ឋានសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ។ គាត់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ត្រូវការឱ្យបេះដូងគាត់ឆ្អែតដោយក្ដីស្រឡាញ់គាត់ត្រូវអត់ទោសឱ្យគាត់ដើម្បីឱ្យគាត់សប្បាយរីករាយនិងមានអារម្មណ៍សុខសាន្ដ។ គាត់មិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងអធិស្ឋានឱ្យគាត់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចសុំឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអភ័យទោសឱ្យគាត់ហើយឱ្យគាត់អនុញ្ញាតឱ្យគាត់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់។ ខ្ញុំត្រូវមានការជឿជាក់និងជឿទុកចិត្តអស់ពីចិត្ត។ មិនលើកលែងថាខ្ញុំពិតជាមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.