ការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងការឆាប់ស្លាប់

ទំនុកតម្កើង ៩០:១២៖
16 ខ្ញុំនឹងផ្គាប់ចិត្តគាត់អោយមានអាយុយឺនយូរហើយបង្ហាញសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំដល់គាត់។

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងដំបូង ស្លាប់។ ការដែលព្រះសព្វព្រះហឬទ័យនឹងកូនចៅរបស់ទ្រង់គឺថាយើងរស់នៅបានយូរអង្វែងនិងស្កប់ស្កល់។ ការស្លាប់ឬការស្លាប់មុនអាយុមិនមែនជាព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះសំរាប់យើងទេ។ ទំនុកតម្កើង ៩១:១៦ គាត់បាននិយាយថាយើងនឹងពេញចិត្តនឹងជីវិតដ៏វែង។ សេចក្តីស្លាប់គឺជាទិសដៅជាក់លាក់មួយរបស់សត្វមានជីវិតទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះចង់អោយយើងរស់នៅបានយូរនិងរីករាយនៅលើផែនដី។ ឪពុកនៃសេចក្ដីសញ្ញាជាច្រើនរបស់យើងដែលបានបម្រើព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានរស់នៅយ៉ាងយូរនិងបំពេញបាន។ អាប្រាហាំរស់នៅបាន ១៧៥ ឆ្នាំទឹកភ្នែកលោកុប្បត្ដិ ២៥: ៧ អ៊ីសាករស់បាន ១៨០ ឆ្នាំលោកុប្បត្ដិ ៣៥:២៨ យ៉ាកុបរស់នៅបាន ១៤៧ ឆ្នាំលោកុប្បត្ដិ ៤៧:២៨ ។ យើងបម្រើព្រះរបស់អ័ប្រាហាំអ៊ីសាកនិងយ៉ាកុបដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិរស់នៅបានយូរនិងរីករាយ។

នៅពេលដែលយើងចូលរួមការអធិស្ឋាននេះប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្លាប់ដំបូងយើងនឹងនិយាយពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថាននរកយើងនឹងស្តីបន្ទោសពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការប្រោសលោះរបស់យើងហើយគាត់បានបំផ្លាញអំណាចនៃសេចក្ដីស្លាប់និងស្ថាននរកហើយបានប្រមូលកូនសោនៅទីនោះ (អាជ្ញាធរ) លើយើងវិវរណៈ ១: ១៧-១៩ ។ ដូច្នេះក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះសេចក្ដីស្លាប់ដឹងថាមានឥទ្ធិពលលើយើងដោយសារយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ អធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយយល់ថាការស្លាប់គ្មានអំណាចលើអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេ។ យល់ថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្លាប់ទាន់ពេលវេលាឬឆាប់ពេកទេអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្លាប់ឆាប់ឬមុនពេលវេលារបស់អ្នកនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេ។ ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះជីវិតដ៏វែងគឺជាចំណែករបស់អ្នកហើយអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានជីវិតដែលបានបំពេញយ៉ាងល្អនៅលើផែនដី។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋានដោយសេចក្ដីជំនឿនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាអ្នកនឹងឃើញកូនចៅធំ ៗ របស់អ្នកដល់ជំនាន់ទីបួនដោយសុខភាពនិងភាពពេញលេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញនិងជីវិត។

ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីរាល់បណ្តាសានៃសេចក្តីស្លាប់ដែលមិនចំនាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣. ខ្ញុំបំបែករាល់សេចក្ដីសញ្ញាដែលមិនអាចទទួលយកបាននៃការស្លាប់ដែលមិនទាន់ពេលវេលានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំដកជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញពីស្រមោលនៃសេចក្តីស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

5. ខ្ញុំចងនិងធ្វើឱ្យបុរសខ្លាំងគ្រប់រូបនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋាននរកស្លាប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

6. ព្រះអម្ចាស់អើយពង្រឹងរាងកាយព្រលឹងនិងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ។

អាថ៌កំបាំងទាំងអស់អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

8. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការក្តាប់នៃស្មារតីខ្សោយក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំផឹកឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំទាំងមូល។

១០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមសង់របងជុំវិញខ្ញុំ។

វិញ្ញាណនៃជីវិតជំនួសវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២ វេទនានឹងភាជនៈរបស់សត្រូវដែលសត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យខ្ញុំរងរបួសខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមថ្វាយសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់រូបភាពនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ទេវតារបស់ទ្រង់បោះជំរំជុំវិញខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

15. ខ្ញុំលះបង់ចោលនិងបំបែករាល់សេចក្ដីស្លាប់ដែលខ្ញុំបានធ្វើឬនរណាម្នាក់បានធ្វើក្នុងនាមខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

16. ខ្ញុំដកការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញពីកណ្តាប់ដៃមនុស្សស្លាប់ណាម្នាក់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំឈរជាថ្មីម្តងទៀតរាល់សេចក្ដីសញ្ញានៃការស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ពរជ័យរបស់ខ្ញុំដែលបានកប់នៅក្នុងដីឬនៅក្រោមទឹកណាមួយត្រូវបានដោះលែងដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីបញ្ជីមរណៈភាពក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំឈរប្រឆាំងនឹងគ្រប់ទម្រង់នៃសោកនាដកម្មក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះវរបិតាដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

3 COMMENTS

  1. ជាការពិតណាស់គ្រូគង្វាល Chinedum គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់គួរតែក្រោកឈរឡើងអធិស្ឋានសំរាប់ពួកគេអោយមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ចូរយើងបំបាត់ភាពខ្ជិលច្រអូសក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយងាកទៅរកជីវិតនៃការអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពល។ ខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះសម្រាប់ជីវិតនិងអំណោយរបស់អ្នកចំពោះខ្ញុំនៃការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពនិងពិសេសជាច្រើនដែលអ្នកបានផ្ញើនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំជឿថាជីវិតរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជានឹងលេចចេញនូវរបកគំហើញថ្មីៗលើគ្រប់វិស័យ។ ព្រះប្រទានពរដល់អ្នក!

  2. បុរសនៃព្រះអរគុណចំពោះការអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះ។ ខ្ញុំបានជួបពួកគេនៅពេលខ្ញុំត្រូវការពួកគេ។
    ព្រះប្រទានពរដល់អ្នកនិងការងាររបស់អ្នក។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ