អំណាចនៃការអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។

របាក្សត្រទី ២ ៧:១៤:
14 ប្រសិនបើប្រជារាស្ត្ររបស់យើងដែលមានឈ្មោះយើងនឹងដាក់ខ្លួនហើយអធិស្ឋានហើយរកមុខយើងហើយងាកចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ពួកគេ។ ពេលនោះខ្ញុំនឹង hear ពីស្ថានបរមសុខហើយអត់ទោសអោយពួកគេនូវអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយយើងនឹងព្យាបាលស្រុករបស់ពួកគេ។

សេចក្ដី​អធិស្ឋាន គឺជាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយព្រះ។ ការអធិស្ឋានឬការអធិស្ឋានគឺជាដំណើរការដែលយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ទេវភាពជាមួយអ្នកបង្កើតរបស់យើង។ គ្រប់សាសនាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអធិស្ឋានសូម្បីតែអ្នកមិនជឿនិងអ្នកគោរពបូជារូបព្រះក៏អធិស្ឋានដែរ។ ការអធិស្ឋានគឺជាវិធីជាសកលដែលបុរសព្យាយាមភ្ជាប់ទៅនឹងឫសខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលសារៈសំខាន់នៃការអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ យើងក៏នឹងត្រូវមើលផងដែរ ការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់, និង ប្រភេទនៃការអធិស្ឋានសម្រាប់គោលបំណងនៃអត្ថបទនេះយើងនឹងផ្តោតលើការអធិស្ឋានក្នុងនាមជាគ្រីស្ទសាសនា។

នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងនិយាយជាមួយព្រះអំពីបញ្ហានៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងក៏រំពឹងថាអន្តរាគមន៍របស់ទ្រង់ជាទម្រង់នៃចម្លើយចំពោះសំណូមពរអធិស្ឋានរបស់យើងដែរ។ ការអធិស្ឋានមិនមែនជាមនោគមវិជ្ជាទេវាមិនមែនជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងម្ខាងទេវាជាការសន្ទនាគ្នាការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងព្រះនិងមនុស្ស។ ពេលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅស្ថានសួគ៌យើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងតបឆ្លើយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើដើម្បីលោក។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ការអធិស្ឋានគឺជាទង្វើនៃជំនឿ។ នេះគឺដោយសារតែយើងអធិស្ឋានដល់ព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញយើងអំពាវនាវដល់អាទិទេពដែលយើងមិនយល់។ យើងបង្ហាញជំនឿរបស់យើងលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញនៅពេលយើងអធិស្ឋានពីព្រោះយើងរំពឹងថាព្រះនឹង hear ហើយឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់យើងរាល់ពេលដែលយើងអធិស្ឋានដល់ទ្រង់។ ការអធិស្ឋានក៏អាចត្រូវបានបង្ហាញជាទម្រង់នៃ អរព្រះគុណ ហើយសរសើរដល់ព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឈ្មោះអោយយើងនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការអធិស្ឋាន។ យ៉ូហាន ១៤:១៣ យ៉ូហាន ១៥: ៧ ប្រាប់យើងថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានចម្លើយភ្លាមៗដល់យើង។ ឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពាក្យសម្ងាត់របស់យើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋាន។ នៅពេលយើងអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះព្រះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការចូលទៅកាន់អ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឱ្យយើងអាចទទួលបានការលោះ។ គ្មានអ្នកជឿណាម្នាក់អាចមានជីវិតជោគជ័យដោយគ្មានការអធិស្ឋានទេការអធិស្ឋានជីវិតតិចជាងគឺជាជីវិតដែលផ្តាច់ចេញពីព្រះហើយនៅពេលយើងផ្តាច់ចេញពីព្រះយើងត្រូវប្រឈមនឹងការល្បួងផ្សេងៗពីមារកំណាច។

ការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ (គំរូនៃការអធិស្ឋានរបស់យើង)

ដើម្បីអធិស្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់នៃការអធិស្ឋាន។ ការអធិដ្ឋានទៅបិតានៅស្ថានសួគ៌មាននីតិវិធី។ ព្រះយេស៊ូបានគិតពីរបៀបអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងហៅថាការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ឬការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់។ នៅក្នុងគំរូនៃការអធិស្ឋាននេះយើងឃើញគ្រឹះនៃការអធិស្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ រាល់ការអធិស្ឋានដែលត្រូវតែឆ្លើយតបត្រូវតែធ្វើតាមគំរូនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់។ យើងនឹងឆ្លងកាត់ការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីមើលផ្លូវត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរតែបង្ហាញការស្នើសុំរបស់យើងទៅព្រះវរបិតា។

ម៉ាថាយ 6: 9-13៖
៩ ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាត្រូវអធិដ្ឋានតាមរបៀបនេះ។ បិតារបស់យើងដែលនៅស្ថានសួគ៌សូម ឲ្យ នាមរបស់លោកបានបរិសុទ្ធ។ សូម ឲ្យ រាជាណាចក្ររបស់លោកបានមកដល់។ សូមអោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសំរេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ។ 9 សូមប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ។ 10 សូមអត់ទោសអោយយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសអោយអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្ដខុសនឹងយើងខ្ញុំ។ 11 សូមកុំបណ្ដោយអោយយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំអោយរួចពីមារកំណាចចាដ្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជ្យទ្រង់មានឫទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអស់កល្បជាអង្វែងតរៀងទៅ។ អាម៉ែន។

1) ។ ឈ្មោះរបស់ព្រះ៖ វគ្គព្រះគម្ពីរខាងលើចាប់ផ្តើមដោយការអធិស្ឋាន ឪពុករបស់យើងដែលនៅស្ថានសួគ៌។  រាល់ការអធិស្ឋានត្រូវតែទូលថ្វាយព្រះវរបិតាដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ យើងត្រូវតែយល់ថាយើងមិនអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេ !!! យើងអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាសួគ៌នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាឈ្មោះខាងលើឈ្មោះភីលីព ២: ៩ ។ នេះជាឈ្មោះតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ ឲ្យ យើងនូវបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតា។ ដូច្នេះការអធិស្ឋានរបស់អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមដោយពាក្យដូចជា ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ...... ។ បន្ទាប់មកអ្នកបន្តទៅជំហានបន្ទាប់។

2) អរព្រះគុណៈបន្ទាប់ពីស្គាល់ឈ្មោះរបស់ព្រះអ្នកត្រូវតែអរគុណនិងសរសើរទ្រង់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅក្នុងការអធិស្ឋាននូវភាពឧត្តុង្គឧត្ដមរបស់ព្រះនិងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ យើងត្រូវតែកោតសរសើរចំពោះទ្រង់ចំពោះភាពអស្ចារ្យនៃការបង្កើតនិងប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដែលគ្រប់គ្រងសកលលោក។ នៅពេលយើងអរគុណព្រះក្នុងការអធិស្ឋានយើងប្រើពាក្យដូចជា… យើងសូមអរគុណចំពោះភាពល្អនិងស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកអ្នកខ្ពស់ជាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកធំជាងគេហើយអស្ចារ្យជាងអ្នកពូកែអ្នកគឺជាស្តេចនៃស្តេចនិងជាម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះវរបិតា។ គ្រប់គ្រងសកលលោកសូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូអាម៉ែន ... បន្ទាប់មកអ្នកបន្តទៅជំហានបន្ទាប់។

3) ។ ទទួលស្គាល់មេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ៈយើងត្រូវតែយល់ថាឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការអធិស្ឋាននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមិននៅទីនេះការអធិស្ឋានរបស់មនុស្សមានបាបទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះចុច នៅទីនេះ, សូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានសង្គ្រោះដោយព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូមិនមែនដោយស្នាដៃរបស់យើងទេ។ យើងគួរអរគុណដល់ព្រះចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ បរិទេវ ៣: ២២-២៣ ចូរយើងដឹងថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលយើងមិនត្រូវបានលេបត្របាក់យើងត្រូវតែដឹងគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលយើងរីករាយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ អ្នកជឿខ្លះប្រើផ្នែកនេះដើម្បីសុំការអភ័យទោសពីអំពើបាបក៏មិនអីទេក្នុងការធ្វើដូច្នោះ។ អ្នកអាចប្រើពាក្យដូចជា ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសេចក្ដីមេត្តាករុណាដោយគ្មានលក្ខណរបស់អ្នកដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឬឪពុកខ្ញុំសូមអោយនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណរបស់អ្នកអ្នកអភ័យទោសឱ្យខ្ញុំនូវរាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

4) ។ បង្ហាញសំណើរបស់អ្នកទៅព្រះអម្ចាស់៖ នៅផ្នែកនេះឥឡូវនេះអ្នកអាចបង្ហាញសំណើអធិស្ឋានរបស់អ្នកទៅព្រះអម្ចាស់ទោះអ្នកកំពុងអធិស្ឋានសំរាប់ខ្លួនអ្នកអង្វរសំរាប់នរណាម្នាក់អធិស្ឋានសំរាប់ការព្យាបាល។ នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអោយព្រះដឹងពីការចង់អធិស្ឋានរបស់អ្នក។ វាជាការសំខាន់អ្នកត្រូវដឹងផងដែរថាសំណូមពរណាមួយរបស់អ្នកត្រូវតែគាំទ្រដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ យើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវបទគម្ពីរទាក់ទងនឹងតំបន់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចបង្ហាញវានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអម្ចាស់តាមរយៈការអធិស្ឋាន។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកកំពុងអធិស្ឋានសុំការព្យាបាលអ្នកអាចរំGodកព្រះពីបទគម្ពីរទាំងនេះ: ទំនុកតម្កើង ១០៧: ២០, អេសាយ ៥៣: ៥, បទគម្ពីរព្យាបាលទាំងនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នកហើយព្រះនឹងគោរពពាក្យរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

5) ។ បញ្ចប់ការអធិស្ឋានរបស់អ្នកដោយអរព្រះគុណៈបន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការដាក់ញត្តិរបស់អ្នកនៅចំពោះព្រះអ្នកគួរតែបញ្ចប់ការអធិស្ឋានដោយការថ្លែងអំណរគុណ។ សូមកោតសរសើរព្រះចំពោះការឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ នៅពេលយើងថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់យើងបង្ហាញថាយើងពិតជាជឿលើសមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ក្នុងការឆ្លើយតបយើងយ៉ាងរហ័ស។ ឥឡូវនេះសូមឱ្យយើងពិនិត្យមើលសារៈសំខាន់នៃការអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

២១ សារៈសំខាន់នៃការអធិស្ឋាន

1) ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ៖ លំហាត់អធិស្ឋានគឺជាក ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ ធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ នៅពេលយើងរស់នៅក្នុងការអធិស្ឋានវិញ្ញាណរបស់យើងចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿន។ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សគួរតែអធិស្ឋានជានិច្ចហើយកុំរសាយចិត្ដឡើយលូកា ១៨: ១ នៅពេលអ្នកដួលសន្លប់វាមានន័យថាកម្លាំងរបស់អ្នកតូចសុភាសិត ២៤:១០ ហើយការខ្វះខាតកម្លាំងគឺជាសញ្ញាមួយនៃការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍមិនល្អ។ ដូច្នេះវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីរីកលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណគឺចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានជានិច្ច។

2) ។ ការចូលទៅកាន់ព្រះដោយផ្ទាល់៖ ការអធិស្ឋានផ្តល់ឱ្យយើងនូវការចូលទៅកាន់ព្រះដោយផ្ទាល់នៅពេលយើងអធិស្ឋានជានិច្ចយើងនិយាយជាមួយព្រះជានិច្ចនៅពេលយើងនិយាយជាមួយព្រះជានិច្ចភាពជិតស្និទ្ធរបស់យើងនឹងទ្រង់កាន់តែខ្លាំង។ ការអធិស្ឋានគឺជាផ្លូវដែលតភ្ជាប់រាងកាយនិងខាងវិញ្ញាណអ្នកគ្រីស្ទានដែលអធិស្ឋានទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ព្រះដោយផ្ទាល់។ នៅពេលណាដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់លាតត្រដាងផែនការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែចំពោះអស់អ្នកដែលតែងតែអធិស្ឋានទូលព្រះអង្គជានិច្ច។

3) ។ បទពិសោធន៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ: នៅពេលយើងអធិស្ឋានចេញពីដួងចិត្តយើងត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណរបស់ព្រះនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដែលនិយាយជាមួយទ្រង់នៅក្នុងការអធិស្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ តោះដឹងពីរឿងនេះព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់កូនចៅរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ថែមទាំងស្រឡាញ់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរយ៉ូហាន ៣:១៦ ប៉ុន្តែគាត់មិនចូលចិត្តកូន ៗ ទាំងអស់ទេគាត់ចូលចិត្តតែអ្នកដែលគាត់ស្គាល់និងអ្នកដែលនិយាយជាមួយគាត់គ្រប់ពេលក្នុងការអធិស្ឋាន។

4) ។ ទទួលបានចម្លើយ៖ សារៈសំខាន់មួយទៀតនៃការអធិស្ឋានគឺថាយើងទទួលបានចម្លើយ។ ពេលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវរំពឹងថាព្រះនឹងឆ្លើយតប។ ព្រះសព្វព្រះទ័យ ឲ្យ អំណររបស់យើងបានពេញលេញ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលយើងអធិស្ឋាន។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាកុស ១១: ២៣-២៤ ថាយើងត្រូវតែមានអ្វីដែលយើងនិយាយជានិច្ចបើយើងជឿវាហើយរំពឹង។

5) ។ យកឈ្នះកម្លាំងងងឹត៖ ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើង ឲ្យ តស៊ូនឹងអារក្ស។ យ៉ាកុប ៤: ៧ ។ វិធីសំខាន់មួយដើម្បីតស៊ូនឹងអារក្សគឺតាមរយៈការអធិស្ឋាននៅពេលអ្នកចងអារក្សវានៅតែជាប់។ ព្រះបានប្រទានដល់យើងនូវអំណាចដើម្បីបញ្ជូនលើសត្វពស់និងខ្យាដំរីហើយបំផ្លាញកិច្ចការទាំងអស់របស់អារក្ស។ ម៉ាថាយ ១៧:២០ ។ វានៅលើអាសនៈនៃការអធិស្ឋានដែលអ្នកអាចយកឈ្នះព្រះគម្ពីរបាន អំណាចនៃភាពងងឹត នៅជុំវិញអ្នកនិងផ្ទះរបស់អ្នក។

6) ។ ទិសដៅដ៏ទេវភាព៖ កូន ៗ របស់ព្រះមានសិទ្ធិទទួល ទិសដៅដ៏ទេវភាព។ មូលហេតុដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនមកគឺដើម្បីដឹកនាំយើងក្នុងផ្លូវជីវិត។ តើព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដឹកនាំយើងដោយរបៀបណា? តាមរយៈការអធិស្ឋាន។ យើងអធិស្ឋានដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ យើងអាចទូលសួរព្រះអម្ចាស់អំពីផ្លូវដែលត្រូវទៅ ដើម្បីកុំឲ្យ យើងខកខានក្នុងជីវិត។

7) ។ ជំនះការល្បួង៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធ ការល្បួងអ្នកត្រូវអធិស្ឋាន។ ការអធិស្ឋានគឺជាកូនសោដ៏សំខាន់សម្រាប់បញ្ហាពិភពលោកទាំងអស់។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអធិស្ឋាន ដើម្បីកុំឲ្យ អ្នកធ្លាក់ក្នុងការល្បួងម៉ាថាយ ២៦:៤១ ។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានជាទៀងទាត់ដោយមិនឈប់ឈរយើងទទួលបានកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីនិយាយថាទេចំពោះអារក្សយើងទទួលបានអំណាចខាងវិញ្ញាណដើម្បីរស់នៅពីលើអំពើបាបនិងទុក្ខព្រួយ។

8) ។ ដើម្បីដឹងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះ៖ ព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានសុំព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតនៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់លូកា ២២:៤២, ម៉ាថាយ ២៦:៣៩ ។ ការដឹងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជោគជ័យ។ វិធីដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពមួយដើម្បីដឹងពីបំណងប្រាថ្នានិងគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ នៅពេលយើងទូលសូមព្រះអម្ចាស់អំពីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់យើងទ្រង់នឹងព្រះសណ្ដាប់យើងហើយណែនាំយើងតាមរបៀបដែលយើងត្រូវទៅ។ អេសាយ ៣០: ២១-២៣ ។

9) ។ ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖ គ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរបៀបអធិស្ឋានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សកម្មពលបរិសុទ្ធក៏ជួយយើងក្នុងសេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់យើងដែររ៉ូម ៨:២៦ ។ ការអធិស្ឋានជាពិសេសអធិស្ឋានជាភាសាផ្សេងៗនាំយើងចូលទៅជិតវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ រាល់ពេលដែលយើងអធិស្ឋានយើងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយព្រះគម្ពីរមរមន វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធហើយពេលដែលយើងប្រាស្រ័យទាក់ទងកាន់តែច្រើនជាមួយវិញ្ញាណយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងទ្រង់។

10) ។ ការញែកចេញជាបរិសុទ្ធមានន័យថាត្រូវបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ព្រះយេស៊ូ។ ជារឿយៗព្រះអង្គញែកអង្គទ្រង់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ។ ការអធិស្ឋានញែកយើងដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាគ្រីស្ទានដែលបានអធិស្ឋានមិនលាយជាមួយមនុស្សមានបាបទេទោះបីគាត់ស្រឡាញ់គេហើយអធិស្ឋានអោយគេតែគាត់មិនចូលរួមជាមួយគេក្នុងការប្រព្រឹត្ដពុករលួយហេតុអ្វី? ពីព្រោះគាត់ត្រូវបានញែកចេញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ព្រះវរបិតា។ ការអធិស្ឋានធ្វើឱ្យយើងបរិសុទ្ធដើម្បីលើកតម្កើងយើងមុនអ្នកដទៃ។

10 ប្រភេទនៃការអធិស្ឋាន

ឥឡូវនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលប្រភេទនៃការអធិស្ឋានមានការអធិស្ឋានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាសំរាប់ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។

1)។ ការអង្វរ៖ ការអធិស្ឋាននៃការអង្វរឬការអធិស្ឋានអង្វរគឺជាការអធិស្ឋានដែលយើងអធិស្ឋានសម្រាប់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។ នេះគឺជាការអធិស្ឋានដែលមិនគិតពីខ្លួនឯង។ នៅពេលយើងអង្វររកអ្នកដទៃយើងអំពាវនាវឱ្យព្រះធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងជីវិតនិងគ្រួសារ។ រាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកអង្វរអ្នកដែលនឹងឈរនៅក្នុងគំលាតហើយអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកដទៃ។ អ្នកទាំងឡាយណាដែលនឹងឈរនៅក្នុងគម្លាតហើយអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះវិហារប្រទេសអ្នកមានបាបអ្នកឈឺអ្នកដឹកនាំរបស់យើងជាដើមនៅពេលយើងអធិស្ឋានសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកដទៃព្រះថែរក្សាសុខុមាលភាពរបស់យើងសុភាសិត ១១:២៥ ។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការអធិស្ឋាននៃការសុំអង្វរ៖

ការអធិស្ឋានសុំអង្វរសុំប្រជាជាតិមួយ (គំរូ).

ក) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលខ្ញុំដឹងថាអ្នកតែងតែឆ្លើយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំហៅនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
ខ) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះការអាណិតអាសូររបស់អ្នកដែលឈ្នះលើការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។
គ) ។ សូមគោរពព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំលើកតម្កើងប្រជាជាតិនេះ (ដាក់ឈ្មោះវាទាំងអាមេរិចអង់គ្លេសឬនីហ្សេរីយ៉ា) ទៅក្នុងការថែទាំរបស់អ្នក។ ក្រោកឡើងហើយការពារប្រជាជាតិនេះពីការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
ឃ) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយក្រោកឡើងហើយបង្អាក់ឧបាយកលរបស់មនុស្សអាក្រក់ដែលនៅពីក្រោយការសំលាប់មនុស្សស្លូតត្រង់នៅក្នុងប្រជាជាតិនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
អ៊ី) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមឡោមព័ទ្ធពលរដ្ឋនិងជនបរទេសនៅក្នុងប្រជាជាតិនេះដោយការការពារពពករបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
សូមអរគុណឪពុកដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

2) ។ ការអង្វរ។: នេះ​គឺជា ការអធិស្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរវាងអ្នកនិងព្រះការអង្វរផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាពេលដែលអ្នកទៅរកព្រះដោយអធិស្ឋានទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃជីវិតរបស់អ្នក។ នេះគឺជាការអធិស្ឋានដែលអនុវត្តច្រើនបំផុតនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ដើម្បីអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានដោយជំនឿដោយជឿថាសំណូមពរអធិស្ឋានរបស់អ្នកត្រូវបានឆ្លើយតបហើយ។ ម៉ាកុស ១១: ២៣-២៤ ។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការអង្វរផ្ទាល់ខ្លួន។

ការអធិស្ឋាននៃការអង្វរ (គំរូ) ។

ក) ។ ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឯកសិទ្ធិដែលបាននៅក្នុងវត្តមានរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះរាជបុត្រាព្រះយេស៊ូវសូមលាងសំអាតទូលបង្គំរាល់អំពើបាបទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
គ) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូម ឲ្យ អ្នកផ្តល់នូវប្រាជ្ញានិងការយោគយល់ដល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីសិក្សានៅក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ឃ) ។ បើកគំនិតរបស់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ឱ្យយល់គ្រប់មុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដោយគ្រូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
អ៊ី) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានអំណាចដល់ទូលបង្គំដោយព្រះគុណដើម្បីធ្វើជាសិស្សដែលព្យាយាមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

3) ។ ការអធិស្ឋានសង្គ្រាម: ដូចគ្នានឹងឈ្មោះបានបង្ហាញពីការអធិស្ឋាននៃសង្គ្រាម។ វាត្រូវតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាអាវុធនៃសង្គ្រាមរបស់យើងមិនមែនជាអាវុធរាងកាយទេពួកគេគឺជាអាវុធខាងវិញ្ញាណដែលបង្ហាញនៅលើអាសនៈអធិស្ឋាន។ ការអធិស្ឋានប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងកិច្ចការរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកចូលរួម ការអធិស្ឋានសង្គ្រាម ពេលអ្នកស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់អារក្សពេលអ្នកកំពុងប្រឈមមុខ បញ្ហាចចេស នៅពេលរបស់អ្នក។ សត្រូវ កំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទាញអ្នកចុះ។ ការអធិស្ឋានសង្គ្រាមជារឿយៗត្រូវបានគេអធិស្ឋាន loud ៗ ហើយដោយប្រើកម្លាំងឃោរឃៅនេះដោយសារតែយើងកំពុងឱ្យអារក្សដឹងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការអធិស្ឋានសង្គ្រាម។

ការអធិស្ឋានសង្គ្រាម (គំរូ) ។

ក) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមក្រោកឡើងទាស់នឹងអស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ) ខ្ញុំដោះលែងពួកទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីវាយប្រហារអស់អ្នកដែលកំពុងឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
គ) ។ ដោយព្រះចេស្ដារបស់ព្រះនៅក្នុងខ្ញុំខ្ញុំបង្ក្រាបរាល់កម្លាំងរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
ឃ) ។ តាមរយៈក្រាំងនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានការពារខ្លួនខ្ញុំពីព្រួញរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
អ៊ី) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំពីកណ្តាប់ដៃរបស់មនុស្សអាក្រក់និងមិនសមហេតុផលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
សូមអរគុណឪពុកដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

4) ។ ការអធិស្ឋានដើម្បីសន្តិភាព៖ ប៉ុលដាស់តឿនយើងអោយអធិស្ឋានសំរាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើង។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានដើម្បីសន្តិភាពនៃប្រទេសរបស់យើង។ នេះគឺជាការអធិស្ឋានទាន់ពេលវេលាសំរាប់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់។ យើងត្រូវតែបន្ដអធិស្ឋានដើម្បីសន្តិភាពនៃប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះយើងអាចលូតលាស់បានតែនៅក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាព។ មើលអ្វីដែលព្រះគម្ពីរមាននិយាយអំពីការអធិស្ឋាននៃសន្តិភាព:ទំនុកដំកើង ១២២: ៦-៩: ៦ សូមអធិស្ឋានសុំសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្រុងយេរូសាឡិមៈពួកគេនឹងរីកចំរើនអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នក។ 122 សូមអោយមានសន្តិភាពនៅក្នុងកំពែងរបស់អ្នកហើយភាពរុងរឿងនៅក្នុងវិមានរបស់អ្នក។ 6 សំរាប់ជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាសូមអោយមានសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនអ្នក។ ៩ ព្រោះតែដំណាក់របស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងរកការល្អពីអ្នក។
ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការអធិស្ឋានសុំសន្តិភាព៖

ការអធិស្ឋានសុំសន្តិភាព

ក) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ សេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នកដែលប្រសើរលើសការយល់ដឹងទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅលើប្រជាជាតិនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
ខ) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមដកដួងចិត្តចេញពីពួកមេដឹកនាំរបស់យើងហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវដួងចិត្តខាងសាច់ឈាមដោយហេតុនេះធ្វើឱ្យពួកគេមានសន្តិភាពនៅក្នុងចំណោមពួកយើងនៅក្នុងប្រជាជាតិនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
គ) ។ យើងសូមបញ្ចោញស្មារតីនៃអំពើហឹង្សាពីប្រជាជាតិនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
អរគុណឪពុកដែលបានសោយរាជ្យសន្តិភាពនៅក្នុងប្រជាជាតិយើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ការអធិស្ឋានដើម្បីសន្តិភាពមិនត្រឹមតែចំពោះរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេវាអាចត្រូវបានអធិស្ឋានសម្រាប់ គ្រួសារ និងផ្សេងទៀត។

5) ។ ការអធិស្ឋានអរព្រះគុណ នេះគឺជាការអធិស្ឋានមួយដែលត្រូវបានបំពេញដោយការអរគុណការសរសើរចំពោះអ្វីដែលព្រះបានធ្វើហើយនឹងនៅតែធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ យើងចូលរួមការអធិស្ឋាននេះដោយមូលហេតុពីរយ៉ាងទី ១ ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទីពីរអរគុណព្រះចំពោះអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ថែស្សាឡូនីចទី ១ ៥:១៨ ប្រាប់យើង ឲ្យ ថ្លែងអំណរគុណគ្រប់ស្ថានការណ៍។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការអធិស្ឋានអរគុណ៖

ការអធិស្ឋានអរព្រះគុណ (គំរូ) ។

ក) ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលអ្នកជានរណានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។
ខ) ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភាពល្អនិងមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
គ) ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលតែងតែផ្តល់ជូនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
ឃ) ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលខ្ញុំដឹងថាថូម៉ាសរបស់ខ្ញុំត្រូវតែធំជាងថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
អ៊ី) សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

6) ។ ការអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណ: កូរិនថូសទី ១ ១៤:១៤ ប្រាប់យើងអំពីការអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណ។ ការអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណឬអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមរមន ខ្មោចបរិសុទ្ធ ឬអធិស្ឋានជាភាសាដទៃគឺជាទម្រង់នៃការអធិស្ឋានដែលយើងអនុញ្ញាតឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអធិស្ឋានតាមរយៈយើងដោយប្រើសំលេងដែលមិនសមនឹងគំនិតរបស់មនុស្ស។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានជាភាសាដទៃវិញ្ញាណរបស់ព្រះកំពុងអធិស្ឋានតាមរយៈវិញ្ញាណនិងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងដែលមិនអាចប៉ះពាល់ដោយការយល់ដឹងរបស់យើង។ ការអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណមិនមែនជាអំណោយទេវាគឺជាការបញ្ចប់នៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ពេលយើងអធិស្ឋានដោយប្រើវិញ្ញាណយើងនឹងកសាងខ្លួនអ្នកដោយជំនឿដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់យើងយូដាស ១:២០ ។ ប៉ូលបានដាស់តឿនយើងឱ្យអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណជានិច្ចអេភេសូរ ៦:១៨ ។ ការអធិស្ឋានដោយវិញ្ញាណគឺជាទម្រង់នៃការអធិស្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ វាជាវិធីលឿនបំផុតដើម្បីកសាងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។

7) ។ សេចក្តីប្រកាសព្យាករណ៍៖ នេះគឺជាការអធិស្ឋានប្រភេទដែលមានការអនុញ្ញាតដែលអ្នកប្រកាសពីអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ម៉ាកុស ១១: ២៣-២៤ និងម៉ាថាយ ១៧:២០ ប្រាប់យើងអំពីការប្រកាសដែលយើងចង់ឃើញ។ នៅពេលដែលយើងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះយើងនិយាយដោយក្លាហាននូវអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងក៏បានបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវអ្វីដែលយើងមិនចង់ឃើញចេញពីជីវិតរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍នៃការប្រកាសទំនាយគឺនៅខាងក្រោម៖

សេចក្តីប្រកាសព្យាករណ៍៖ (គំរូ) ។

ក) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសនិងចេញប្រកាសថាខ្ញុំនឹងទទួលជោគជ័យជាពូជរបស់លោកអប្រាហាំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
ខ) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសនិងចេញប្រកាសថាគ្មានអាវុធណាដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ
គ) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសនិងក្រឹត្យដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដើម្បីជ័យជំនះដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
ឃ) ។ ខ្ញុំប្រកាសនិងក្រឹត្យថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសុខភាពដ៏ទេវភាពនិងជំងឺគឺនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

8) ។ ការអធិស្ឋានសំរាប់ការព្យាបាល៖ នេះគឺជាការអធិស្ឋានដែលអ្នកអធិស្ឋានលើមនុស្សឈឺ។ នេះ ការអធិស្ឋាននៃការព្យាបាល គឺជាការអធិស្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿដែលនឹងជាសះស្បើយអ្នកជំងឺ។ ម៉ាកុស ១៦: ១៨-២០ ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកដែលជឿលើព្រះនាមទ្រង់នឹងដាក់ដៃលើអ្នកជម្ងឺហើយពួកគេនឹងបានជា។ ខាងក្រោមនេះជាគំរូនៃការអធិស្ឋានដើម្បីព្យាបាល។

ការអធិស្ឋានសំរាប់ការព្យាបាល

ក) ។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យមានជំងឺនេះ (និយាយឈ្មោះ) អោយចេញពីខ្លួនប្រាណនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
ខ) ។ អ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់នៃភាពពិការចេញពីរាងកាយនេះឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
គ) ។ ខ្ញុំនិយាយពីការព្យាបាលដល់ជីវិតរបស់អ្នកឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ឃ) ។ បានជាសះស្បើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកបានជាសះស្បើយនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងឆ្អឹងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
សូមអរគុណលោកយេស៊ូ។

9) ។ ការអធិស្ឋាននៃអាហារូបករណ៍: នេះគឺគ្រាន់តែមានពេលវេលាល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការប្រកប។ ការសេពគប់ជាមួយព្រះគឺគ្រាន់តែចំណាយពេលនៅក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់គោរពបូជាច្រៀងសរសើរព្រះអង្គហើយអ្នកក៏អាចថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងការយល់ដឹងរបស់អ្នកផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ល្អគឺនៅពេលអ្នកដឹកនាំក្រុមថ្វាយបង្គំឬអ្នកកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះផ្ទាល់។

10) ។ ការអធិស្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿ៖ ការអធិស្ឋានប្រភេទនេះអាចផ្លាស់ទីលើភ្នំ។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រសិនបើអ្នកអាចជឿថាអាចធ្វើបានទាំងអស់នោះម៉ាកុស ៩:២៣ ។ នៅក្នុងការអធិស្ឋាននេះអ្នកអនុវត្តសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃរឿងនេះគឺការអធិស្ឋានរបស់អេលីយ៉ាយ៉ាកុប ៥:១៧ ។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះអ្នកដឹងថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេជាមួយអ្នក។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន:

ខ្ញុំជឿជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញអំណាចនៃការអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ ក្នុងនាមជាអ្នកជឿយើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងការអធិស្ឋានយើងត្រូវតែដេញតាមព្រះយើងមិនត្រូវបោះជំហានសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមិនពិគ្រោះជាមួយព្រះអម្ចាស់ក្នុងការអធិស្ឋានឡើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាព្រះគុណដើម្បីអធិស្ឋានតែងតែនឹងបន្តពឹងផ្អែកលើអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 


3 COMMENTS

  1. សូមអរគុណចំពោះការប្រព្រឹត្ដល្អនៃគំរូការអធិស្ឋានទូទៅ។
    តាមពិតវាសមនឹងទទួលបានការធ្វើផ្កាយមួយក្នុងការអធិស្ឋាន។
    សូមអរគុណ។
    គ្រូគង្វាល Mike

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.