អត្ថន័យនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ខដោយខ

ម៉ាថាយ 6: 9-13៖
៩ ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាត្រូវអធិដ្ឋានតាមរបៀបនេះ។ បិតារបស់យើងដែលនៅស្ថានសួគ៌សូម ឲ្យ នាមរបស់លោកបានបរិសុទ្ធ។ សូម ឲ្យ រាជាណាចក្ររបស់លោកបានមកដល់។ សូមអោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសំរេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ។ 9 សូមប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការនៅថ្ងៃនេះ។ 10 សូមអត់ទោសអោយយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសអោយអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្ដខុសនឹងយើងខ្ញុំ។ 11 សូមកុំបណ្ដោយអោយយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំអោយរួចពីមារកំណាចចាដ្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជ្យទ្រង់មានឫទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអស់កល្បជាអង្វែងតរៀងទៅ។ អាម៉ែន។

នៅក្នុងគម្ពីរលូកា ១១: ១-៤ នៅក្នុងខគម្ពីរមួយបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមើលទ្រង់អធិស្ឋានពួកគេបានមករកទ្រង់ហើយសុំឱ្យទ្រង់បង្រៀនពួកគេពីរបៀបអធិស្ឋាន។ ភ្លាមៗនោះព្រះយេស៊ូបានទៅបង្រៀនពួកគេពីរបៀបអធិស្ឋាន។ គំរូការអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ or ឪពុករបស់យើងអធិស្ឋាន។ វាសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការអធិស្ឋានរបស់ម្ចាស់គឺមិនត្រូវបានសូត្រធម៌ទេផ្ទុយទៅវិញវាគួរតែត្រូវបានប្រើជាមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការអធិស្ឋាន។ នោះគឺជាវាគួរតែត្រូវបានប្រើជាគំរូសម្រាប់ការអធិស្ឋានរបស់យើង។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងរំពឹងថានឹងធ្វើតាមគំរូនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់។

ដើម្បីអធិស្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវតែយល់ពីអត្ថន័យនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលត្រូវបានប្រទានអោយយើងដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ យើងត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមជំហរនៃខនៃការអធិស្ឋានដោយខមួយ។ ការយល់ដឹងល្អអំពីការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងជួយបង្កើតគ្រឹះរបស់យើងក្នុងការអធិស្ឋាន។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានដោយធ្វើតាមគំរូនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់អ្នកកំពុងអធិស្ឋានការអធិស្ឋានដែលត្រូវតែឆ្លើយតប។ ឥឡូវសូមក្រឡេកមើលអត្ថន័យនៃខនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ម្ដងមួយៗ។

អត្ថន័យនៃការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់

សម្រាប់គោលបំណងយោងបទគម្ពីរយើងនឹងប្រើម៉ាថាយ ៦: ៩-១៣ ជាបទគម្ពីរយុថ្ការបស់យើងសម្រាប់ការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់។ ឥឡូវចូរយើងយកខមួយទៅវគ្គមួយ។

1) ។ ខ។ 9: ឱព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូម ឲ្យ ព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធ ទំនុកដំកើង ១០០: ៤ ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែចូលតាមទ្វាររបស់ព្រះអង្គដោយអរព្រះគុណនិងតុលាការរបស់ទ្រង់ដោយសរសើរ។ រាល់ការអធិស្ឋានគួរតែចាប់ផ្តើមដោយការថ្លែងអំណរគុណនិងការសរសើរ។ លោកយេស៊ូបានបង្ហាញថានៅឯផ្នូររបស់ឡាសារលោកយ៉ូហាន ១១:៤១ ហើយនៅពេលលោកហៀបនឹងចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅវាលរហោស្ថានលូកា ៩:១៦ ។ ដើម្បីឱ្យការអធិស្ឋានរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពយើងគួរតែរៀនចូលព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដោយមានចិត្តដឹងគុណដោយមិនគិតពីអ្វីដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតយើងគួរតែរៀនដឹងគុណព្រះដែលគាត់ជានរណានិងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់ ពួកយើង។ នេះនឹងធ្វើឱ្យសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់យើងចូលទៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ព្រះយ៉ាងលឿន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំប្រើវិធីនេះដើម្បីទទួលបានទៅព្រះយើងត្រូវដឹងថាយើងមិនអាចបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់បានទេយើងត្រូវតែអរគុណព្រះអង្គព្រោះយើងស្រឡាញ់ទ្រង់និងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណរបស់យើងចំពោះយើងមិនគ្រាន់តែដោយសារយើងចង់អោយទ្រង់ ឆ្លើយការអធិស្ឋានរបស់យើង។ ការពិតគឺថាព្រះនឹងឆ្លើយតបមកយើងទោះបីយើងអរព្រះគុណព្រះអង្គឬអត់ប៉ុន្តែវាជាការល្អដែលយើងកោតសរសើរចំពោះភាពល្អរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតដែលលុយមិនអាចទិញបាន។

2) ។ ខ 10 ។ សូម ឲ្យ រាជាណាចក្ររបស់លោកបានមកដល់។ សូមអោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសំរេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ ៖ ទីពីរក្នុងនាមជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងត្រូវរៀនអធិស្ឋានសំរាប់នគរព្រះ។ ការបួងសួងដើម្បីការជឿនលឿននៃនគរគួរតែមានសារសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើង។ ការអធិស្ឋានសម្រាប់នគររួមបញ្ចូលទាំងការអធិស្ឋានសម្រាប់ការសង្គ្រោះព្រលឹងការអធិស្ឋានសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទឆ្លងកាត់ឧបសគ្គការអធិស្ឋានសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីយកពិភពលោកការអធិស្ឋានសម្រាប់ការការពារនិងអភិរក្សគ្រីស្ទសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកនេះនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតគឺ នគរបានផ្តោតការអធិស្ឋាន។

3) ។ ខ 11 ។ សូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃដល់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះៈបន្ទាប់ពីអ្នកបានអរគុណព្រះហើយបានអធិស្ឋានសំរាប់នគរឥឡូវនេះអ្នកអាចស្នើសុំនូវសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកព្រះជាម្ចាស់ប្តេជ្ញាផ្គត់ផ្គង់កូន ៗ របស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីគោលបំណងនៃការអធិស្ឋានរបស់អ្នកចំពោះព្រះអម្ចាស់ការអង្វរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចំពោះទ្រង់។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថារាល់សំណូមពរអធិស្ឋានរបស់អ្នកចំពោះព្រះត្រូវតែគាំទ្រដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់របស់យើងក្នុងការអធិស្ឋាន។ នៅពេលយើងរំHimកទ្រង់ពីអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់យើងនោះទ្រង់បានលើកហើយលើកកិត្តិយសដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

4) ។ ខ 12 ។ សូមអត់ទោសអោយយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសអោយកូនបំណុលរបស់យើងខ្ញុំដែរ។ យើងត្រូវតែរៀនទទួលស្គាល់និងទទួលសេចក្ដីមេត្ដាករុណាពីព្រះបរិទេវ ៣:២២ ប្រាប់យើងថាវាជាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលធ្វើអោយយើងមានជីវិត។ យើងត្រូវតែរៀនទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនៅលើអាសនៈអធិស្ឋាន។ អ្នកជឿជាច្រើនជឿច្រឡំខគម្ពីរនេះច្រើនពួកគេបកស្រាយវាខុសធ្វើឱ្យវាមើលទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែផ្តល់លក្ខខណ្ឌដល់យើងនៅទីនេះ។ ពួកគេជឿថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលថានៅពេលដែលអ្នកមិនអត់ទោសអោយអ្នកដទៃព្រះនឹងមិនអត់ទោសអោយអ្នកទេ។ ការពិតគឺសាមញ្ញព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រិត្យវិន័យហើយទ្រង់បានប្រើស្តង់ដារនៃច្បាប់ដើម្បីបង្រៀនពួកគេ។ ឥឡូវនេះក្រឹត្យវិន័យត្រូវបានបំពេញស្របតាមព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។ យើងមិនអភ័យទោសដើម្បីទទួលការអភ័យទោសផ្ទុយទៅវិញយើងអភ័យទោសពីព្រោះព្រះអម្ចាស់បានអភ័យទោសឱ្យយើងរួចហើយ។ កូល៉ុស ៣:១៣ ។ នៅពេលដែលយើងនៅតែជាមនុស្សមានបាបព្រះបានបង្ហាញយើងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខណហើយបានអត់ទោសបាបរបស់យើងទាំងអស់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងអភ័យទោសឱ្យអ្នកដទៃនៅថ្ងៃនេះ។ យើងរកឃើញកម្លាំងដើម្បីអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឱ្យយើង។ នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៃព្រះគុណយើងមិនសុំសេចក្ដីមេត្ដាករុណាយើងទទួលសេចក្ដីមេត្ដាករុណានិងព្រះគុណនៅលើបល្ល័ង្កនៃការអធិស្ឋានហេព្រើរ ៤:១៦ ។ ដូច្នេះនៅពេលយើងខ្វះខាតយើងចូលទៅកាន់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គយ៉ាងក្លាហានដើម្បីទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដើម្បីជួយយើងអោយយកឈ្នះបាន។ ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះ !!!

5) ។ ខ 13 ។ សូមកុំបណ្ដោយអោយយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំអោយរួចពីមារកំណាចចា: ។ ផ្នែកនេះយើងអធិស្ឋានសុំការការពារពីព្រះព្រះយេស៊ូបានដាស់តឿនយើងអោយអធិស្ឋានដើម្បីកុំអោយយើងធ្លាក់ក្នុងការល្បួង។ ម៉ាថាយ ២៦:៤១ យើងត្រូវតែគ្របខ្លួនយើងដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ការអធិស្ឋានគឺជាគន្លឹះនៃការការពារខាងវិញ្ញាណនិងខាងរូបកាយ។ យើងត្រូវតែសុំឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំយើងជានិច្ចក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃនិងជួយសង្រ្គោះយើងពីអន្ទាក់និងការល្បួងរបស់អារក្ស។

6) ។ ខ ១៣ ការសន្និដ្ឋាន។ ដ្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជ្យទ្រង់មានឫទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអស់កល្បជាអង្វែង។ អាម៉ែន៖ ប្រមូលការអធិស្ឋានរបស់អ្នកដោយការអរព្រះគុណម្តងទៀតចាប់ផ្តើមថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រង់ដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់អ្នកផ្តល់ការសរសើរដល់ទ្រង់ហើយជឿថាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានស្នើសុំទ្រង់បានឆ្លើយតបហើយ។ បន្ទាប់មកទីបញ្ចប់ការអធិស្ឋានរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាត្រាដែលធ្វើឱ្យការអធិស្ឋានរបស់អ្នកឆ្លើយតប។ ខ្ញុំជឿថាការណែនាំនេះនឹងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃជីវិតការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ សូមចងចាំថារឿងនេះមិនគួរត្រូវបានគេយកមកធ្វើជារូបមន្តទេប៉ុន្តែជាការណែនាំដើម្បីអធិស្ឋានដល់ព្រះដែលស្រឡាញ់អ្នកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។ ពេលអ្នកធ្វើតាមការណែនាំនេះពីការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំឃើញថាជីវិតការអធិស្ឋានរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ អាម៉ែន។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

2 COMMENTS

  1. ខ្ញុំកំពុងអានរឿងនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំអាចយល់និងអធិស្ឋានតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងដោយដួងចិត្តពិតរបស់ខ្ញុំ។ បើគ្មាននរណាម្នាក់ដែលជាផ្នែកនៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់ទិសដៅអធិស្ឋានសូមអរគុណព្រះប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នា។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ