អំណាចនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ការអធិស្ឋាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។

កូរិនថូសទី ២ ៦: ១៤-១៦៖
៨ ខ្ញុំបានអង្វរព្រះអម្ចាស់ចំនួនបីដងសូមព្រះអង្គដកយកពីខ្ញុំនេះទៅ។ ៩ លោកមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំថា៖ «ព្រះគុណរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់សំរាប់លោកហើយដ្បិតកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខណៈដោយទន់ខ្សោយ។ ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្ដអួតខ្លួនអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងដើម្បីអោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រិស្ដមកសណ្ឋិតលើខ្ញុំ។ ១០ ដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរនឹងភាពទន់ខ្សោយការត្អូញត្អែរភាពខ្វះខាតពេលគេបៀតបៀននៅពេលខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកដោយសារព្រះគ្រិស្ដ។ នៅពេលខ្ញុំទន់ខ្សោយខ្ញុំក៏មានកម្លាំងដែរ។

រ៉ូម 7: 14-25៖
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាក្រឹត្យវិន័យមកពីព្រះវិញ្ញាណរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យលោកីយ៍លក់ខ្លួនដាច់ថ្លៃអោយបាប។ 14 ខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេកិច្ចការណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើទេ។ ១៦ ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើនូវអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងច្បាប់ដែលថាល្អ។ ១៧ ដូច្នេះមិនមែនខ្ញុំទេដែលប្រព្រឹត្ដកិច្ចការនោះគឺបាបនៅក្នុងខ្ញុំវិញ។ 15 ខ្ញុំដឹងថាអ្វីៗដែលល្អមិនស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំទេពោលគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំដែលមាននិស្ស័យលោកីយ៍ទេ។ ប៉ុន្ដែរបៀបដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានល្អដែលខ្ញុំរកមិនបាន។ ១៩ ខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្ដអំពើល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតែអំពើអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើគឺខ្ញុំប្រព្រឹត្ដ។ 16 ប្រសិនបើខ្ញុំប្រព្រឹត្ដអំពើណាដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបានសេចក្ដីថាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលប្រព្រឹត្ដដូច្នេះគឺបាបស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំ។ 17 ចំពោះខ្ញុំដែលចង់ធ្វើអំពើល្អខ្ញុំសង្កេតឃើញមានគោលការណ៍មួយថាខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្ដអំពើល្អ។ ២២ ព្រោះខ្ញុំពេញចិត្ដនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបន្ទាប់ពីមនុស្សខាងក្នុង។ ២៣ ប៉ុន្ដែខ្ញុំឃើញថាមានច្បាប់មួយទៀតនៅក្នុងអវយវៈរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៃគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំទៅជាខ្ញុំជាប់ក្នុងច្បាប់នៃភាពខុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងអវយវៈរបស់ខ្ញុំ។ 18 ឱបុរសកំសត់អើយខ្ញុំ! តើនរណានឹងដោះលែងខ្ញុំអោយរួចពីរូបកាយដែលរមែងតែងតែស្លាប់នេះបាន? 19 ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាអម្ចាស់នៃយើង។ ដូច្នេះដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ប៉ុន្តែដោយមានរូបកាយជាសាច់ឈាមនៃក្រឹត្យវិន័យនៃបាប។

ការអធិស្ឋានស្ងប់ស្ងាត់ គឺជាឈ្មោះដែលបានផ្តល់ឱ្យការអធិស្ឋានមួយដែលត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកវិទូជនជាតិអាមេរិក រីននីនបៀប (១៨៩២-១៩៧១) ។ ទម្រង់នៃការអធិស្ឋានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់បំផុតត្រូវបានគូសបញ្ជាក់ខាងក្រោម៖

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមផ្តល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ដល់ខ្ញុំ
ទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
ក្លាហានក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន
និងប្រាជ្ញាដើម្បីដឹងពីភាពខុសគ្នា។

ការអធិស្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺជាការអធិស្ឋានទាន់ពេលវេលាតាមពិតប្រសិនបើមានតែគ្រីស្ទបរិស័ទអាចយល់ពីអំណាចនៃការអធិស្ឋាននេះវានឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមិនគិតពីព្យុះនៃជីវិត។ ពាក្យថាភាពស្ងប់ស្ងាត់មានន័យថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬភាពស្ងប់ស្ងាត់វាក៏មានន័យផងដែរ សន្តិភាព នៃចិត្តឬបេះដូង។ ការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់ជួយយើងឱ្យយល់និងទទួលយកភាពស្មុគស្មាញនិងផលវិបាកនៃជីវិត។ នេះ ការអធិស្ឋាន ជួយឱ្យយើងយល់ថាមានអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងអាចផ្លាស់ប្តូរបានហើយមានរឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតដែលយើងទើបតែរស់នៅជាមួយ។ សមត្ថភាពក្នុងការដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរគឺជាគន្លឹះនៃសន្តិភាពនិងការទទួលយកផ្ទាល់ខ្លួនជារៀងរហូត។

ការអធិស្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បង្រៀនយើងឱ្យស្រឡាញ់និងទទួលយកដោយខ្លួនឯងទោះបីជាយើងមានភាពទន់ខ្សោយនិងខ្វះខាតក៏ដោយ។ បុរសមិនមែនជាសត្វដែលល្អឥតខ្ចោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះសូម្បីតែម្នាក់។ មិនថាចេតនាល្អរបស់អ្នកក្នុងជីវិតត្រូវតែមានទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃជីវិតរបស់អ្នកដែលត្រូវតែខ្វះ។ ការពិតគឺថាបុរសនឹងមិនដែលល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ទីបញ្ចប់។ ការអធិស្ឋានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជួយយើងឱ្យប្រកាន់យកទិដ្ឋភាពនៃជីវិតដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានហើយក៏ផ្តល់ឱ្យយើងនូវភាពក្លាហានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពនៃជីវិតដែលយើងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ វាជួយយើងអោយអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងជីវិតហើយរស់នៅឯព្រះដែលនៅសល់។ ព្រះជាម្ចាស់មិនរំពឹងថាយើងជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះទេគាត់គ្រាន់តែចង់អោយយើងផ្តល់ឱ្យយើងនូវអ្វីដែលល្អបំផុតព្រះជាម្ចាស់មិនអីទេជាមួយនឹងអ្វីដែលល្អបំផុតទោះបីជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ។ ឥឡូវយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍អំពីបទគម្ពីរអំពីអំណាចនៃការអធិស្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់៖

ករណីសិក្សាព្រះគម្ពីរ៖ ការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់៖

កូរិនថូសទី ២ ៦: ១៤-១៦៖
៧ ហើយក្រែងលោខ្ញុំត្រូវបានគេលើកតម្កើងខ្ពស់ជាងអព្ភូតហេតុនៃវិវរណៈដែលបានប្រទានមកខ្ញុំមានបន្លាមួយក្នុងសាច់ឈាមជាអ្នកនាំសាររបស់សាតាំងដើម្បីធ្វើឱ្យខ្ញុំក្រែងលោខ្ញុំត្រូវបានគេលើកតម្កើងខ្ពស់បំផុត។ ៨ ខ្ញុំបានអង្វរព្រះអម្ចាស់ចំនួនបីដងសូមព្រះអង្គដកយកពីខ្ញុំនេះទៅ។ ៩ លោកមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំថា៖ «ព្រះគុណរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់សំរាប់លោកហើយដ្បិតកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខណៈដោយទន់ខ្សោយ។ ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្ដអួតខ្លួនអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងដើម្បីអោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រិស្ដមកសណ្ឋិតលើខ្ញុំ។ ១០ ដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរនឹងភាពទន់ខ្សោយការត្អូញត្អែរភាពតប់ប្រមល់ពេលមានទុក្ខលំបាកនៅពេលមានទុក្ខលំបាកដោយសារព្រះគ្រិស្ដ។ នៅពេលខ្ញុំទន់ខ្សោយខ្ញុំក៏មានកម្លាំងដែរ។

ខព្រះគម្ពីខាងលើប្រាប់យើងអំពីភាពលំបាករបស់សាវកប៉ូលប៉ូលជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលវិវរណៈព្រះបានបង្ហាញនូវរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញនៅសម័យរបស់គាត់តាមពិត paul មានការបង្ហាញពីមនុស្សជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូច្រើនជាងសាវ័កទាំងអស់ដែលបានដាក់បញ្ចូលគ្នា។ គាត់បានសរសេរសក្ខីបទចាស់ពីរភាគបីហើយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្អែកលើការបង្រៀនគ្រឹះរបស់ប៉ុល។ ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ប៉ូលមិនល្អឥតខ្ចោះទេគាត់បានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ (សូមមើលរ៉ូម ៧: ១៤-២៥) ។ ក្នុងករណីសិក្សានេះយើងឃើញថាគាត់ពុះពារនឹងបញ្ហាមួយដែលគាត់ហៅថា a បន្លាមួយក្នុងសាច់ឈាម› គាត់បានប្រើតួលេខនិយាយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីវាពីព្រោះសូម្បីតែ paul ក៏ខ្មាស់អៀនក្នុងការនិយាយអំពីវា។ វាជាភាពទន់ខ្សោយមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ paul ហើយ paul បានស្រែកអង្វរព្រះអម្ចាស់ចំនួនបីលើកផ្សេងគ្នា។ គាត់ចង់ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ចង់ឱ្យបន្លានៅក្នុងសាច់គាត់ចេញទៅឆ្ងាយគាត់មានការខកចិត្តរហូតដល់ព្រះឆ្លើយតបនឹងសម្រែករបស់គាត់។

ឥឡូវ ខ្ញុំចង់ឲ្យ អ្នកឃើញអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់គាត់គាត់បាននិយាយថា៖ ព្រះគុណរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដ្បិតកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបានល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយ។ តើអ្វីទៅជាចម្លើយ !!! គេរំពឹងថាព្រះនឹងដកបញ្ហានេះចេញភ្លាមៗប៉ុន្តែព្រះកំពុងបង្រៀនសាវកប៉ាឡេស្ទីនហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាអំណាចនៃការអធិស្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់។ គាត់បាននិយាយប្រាប់ Paul ថាព្រះគុណរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំមិនបានជ្រើសរើសអ្នកទេព្រោះអ្នកជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះដូច្នេះឈប់ព្យាយាមធ្វើខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកដោយព្រះគុណហើយវាគឺជាព្រះគុណដែលនឹងជួយអ្នក។ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករៀនទទួលយកវាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំនឹងដឹកនាំអ្នកទាំងអស់តាមរយៈភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នក។ ឥឡូវនេះសូមមើលអ្វីដែល paul បាននិយាយបន្ទាប់ពីនោះ: ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្ដអួតខ្លួនអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងដើម្បីអោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រិស្ដមកសណ្ឋិតលើខ្ញុំ។ ១០ ដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរនឹងភាពទន់ខ្សោយការត្អូញត្អែរភាពតប់ប្រមល់ពេលមានទុក្ខលំបាកនៅពេលមានទុក្ខលំបាកដោយសារព្រះគ្រិស្ដ។ នៅពេលខ្ញុំទន់ខ្សោយខ្ញុំក៏មានកម្លាំងដែរ។

វ៉ោ​វ!!! តើវាមិនស្រស់ស្អាតទេ paul លែងធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតហើយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងលើកតម្កើងភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានរៀនទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងមិនវាយដំខ្លួនឯងទៀតទេខ្ញុំនឹងស្រលាញ់ខ្លួនឯងមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយ។ អ្វីៗនៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរបានខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្តែអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយ។ ខ្ញុំដឹងថាព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនមានពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះ។ នៅពេលខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំខ្លាំង។ នេះគឺជារបៀបដែលការអធិស្ឋានស្ងប់ស្ងាត់បានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់សាវកប៉ាឡូហើយវាអាចធ្វើដូចគ្នាចំពោះអ្នកនៅថ្ងៃនេះដែរ។ សូមក្រឡេកមើលយ៉ាងរហ័សនូវវិធី ៧ យ៉ាងដែលការអធិស្ឋានស្ងប់ស្ងាត់អាចជួយបង្កើនអាយុជីវិតអ្នក

វិធី ៧ យ៉ាងដែលការអធិស្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់អាចជួយ ធ្វើឲ្យ ជីវិតអ្នកប្រសើរឡើង

1) ។ ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសន្តិភាព: នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់អ្នកយល់ថាព្រះស្រឡាញ់អ្នកដោយមិនគិតពីភាពទន់ខ្សោយនិងការត្រលប់មកវិញខ្លីៗរបស់អ្នក។ ការអះអាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសន្តិភាព។ នៅពេលអ្នកដឹងថាកម្លាំងរបស់ព្រះត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញនៅចំនុចខ្សោយរបស់អ្នកភាពមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកនឹងមិនធ្វើអោយអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតឡើយ។

2) ។ ភាពក្លាហានដើម្បីបន្តទៅមុខទៀត៖ ការអធិស្ឋានភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពក្លាហានដើម្បីរស់នៅដោយជោគជ័យដោយមិនគិតពីភាពមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកដឹងថាអ្នកមិនល្អឥតខ្ចោះហើយប្រហែលជាមិនដែលធ្វើនោះទេប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់និងទទួលយកអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនឹងមានភាពក្លាហានដើម្បីឈានទៅមុខក្នុងជីវិត។ អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួបប្រទះខ្លីធ្វើឱ្យពួកគេចុះខ្សោយមិនអាចមានភាពក្លាហានក្នុងការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតបានទេ។ ការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពក្លាហានពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះនៅតែជ្រើសរើសមនុស្សទន់ខ្សោយដើម្បីខ្មាស់អៀនអ្នកខ្លាំង

3) ។ បន្ទាបខ្លួន៖ ការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់ជួយយើងឱ្យបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងជីវិត។ នៅពេលយើងទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងយើងដឹងថាមនុស្សជាតិមានភាពផុយស្រួយហើយនេះអាចធ្វើឱ្យយើងបន្ទាបខ្លួន។ នៅពេលកម្លាំងនិងព្រះគុណរបស់ព្រះក្លាយជាយុថ្ការបស់យើងក្នុងជីវិតអាត្ម័នខ្លួនឯងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងពីជីវិតរបស់យើង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល paul បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងអួតអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំទេនេះគឺដោយសារតែគាត់បានឃើញថាការរីកចម្រើនរបស់គាត់គឺដោយសារព្រះគុណនិងកម្លាំងរបស់ព្រះ។ គាត់បានបន្ទាបខ្លួន។

4) ។ ការអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្ស៖ ការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់ជួយយើងឱ្យមានភាពអត់ធ្មត់នៅពេលទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស។ ដោយសារតែឥឡូវនេះយើងទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងឥឡូវនេះយើងរៀនទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកដទៃ។ ការយល់ដឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់យើងថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេឥឡូវនេះជួយយើងក្នុងការបង្កើតបន្ទប់សម្រាប់ភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនៅជុំវិញយើង។

5) ។ សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់អ្នកដទៃ៖ ការអធិស្ឋានដោយស្ងប់ស្ងាត់ជួយយើងឱ្យស្រឡាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្លួនគេហើយមិនមែនដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេធ្វើឬមិនធ្វើ។ នៅពេលដែល paul បានអំពាវនាវដល់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីជួយគាត់ឱ្យផ្លាស់ប្តូរព្រះអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកឱ្យផ្លាស់ប្តូរមុនពេលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទេខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជានិច្ចទោះបីអ្នកផ្លាស់ប្តូរឬអត់។ ការយល់ពីសេចក្ដីស្រឡាញ់នេះជួយយើងឱ្យស្រឡាញ់គ្នាដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ យើងរៀនស្រឡាញ់មនុស្សថាតើពួកគេល្អឥតខ្ចោះឬអត់ (ពួកគេតែងតែមិនល្អឥតខ្ចោះ) ។

6) ។ ប្រាជ្ញា: ចំណេះដឹងដែលបានមកពីការបួងសួងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ផ្តល់អោយយើងនូវប្រាជ្ញា។ ប្រាជ្ញាធ្វើអោយយើងមានប្រាជ្ញានៅក្នុងផ្លូវដែលយើងដើរនិងជីវិត។ ចងចាំថាប្រាជ្ញាដើម្បីដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនិងអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានគឺជាប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យ។

7) ។ ភាពអាស្រ័យលើព្រះ: យើងបានសង្រ្គោះដោយសារព្រះគុណមិនមែនដោយសារការខិតខំរបស់យើងទេ។ មិនថាមនុស្សព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនអាចក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនៅចំពោះព្រះបានទេមនុស្សនឹងពឹងផ្អែកលើព្រះដែលអាចទទួលយកបានពីទ្រង់។ គ្រិស្ដយេស៊ូបានបង់ថ្លៃដើម្បីសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើងសេចក្ដីសុចរិតរបស់លោកបានក្លាយទៅជាសេចក្ដីសុចរិតរបស់យើង។ កូរិនថូសទី ២ ៥: ១៧-២១ ។ ការអធិស្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បើកភ្នែករបស់យើងចំពោះអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើសម្រាប់យើងក្នុងការលោះ។ នេះធ្វើឱ្យយើងពឹងផ្អែកលើព្រះពេលដែលយើងមានជីវិត។ យើងដឹងថាការអត់ទោសរបស់យើងគឺមកពីទ្រង់សេចក្តីសុចរិតរបស់យើងគឺមកពីទ្រង់ភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺមកពីទ្រង់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ខ្ញុំជឿជាក់ថាឥឡូវនេះយើងមើលឃើញអំណាចនៃការអធិស្ឋានស្ងប់ស្ងាត់។ ឥឡូវយើងដឹងពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែអធិស្ឋានជានិច្ច។ ការដឹងអំពីការរស់នៅរបស់ព្រះដោយឥតល័ក្ខណ៍តាមរយៈព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូគឺជាគន្លឹះនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់យូរអង្វែងក្នុងជីវិត។ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះថាជីវិតរបស់អ្នកជាគ្រីស្ទាននឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.