ការអធិស្ឋានបុណ្យ Easter បញ្ជាអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញ

រ៉ូម 8៖ 11៖
ប្រសិនបើព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រោសព្រះយេស៊ូអោយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដែលលើកព្រះគ្រិស្ដឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងមានព្រះជន្មរស់ក្នុងរូបកាយដែលរមែងតែងតែស្លាប់របស់អ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដែលសណ្ឋិតនៅក្នុងអ្នក។

ការប្រារព្ធបុណ្យអ៊ីស្ទើរគឺជាពេលវេលានៃឆ្នាំដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរការស្លាប់បញ្ចុះសពនិងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើង។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំម្តង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមិនយល់ពីមូលហេតុពិតនៃការសំរាកពួកគេមិនដឹងពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែអបអរការបញ្ចុះសពមរណភាពនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានបន្ធូរអារម្មណ៍និងបញ្ជាអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញ។

មូលហេតុដែលគ្រីស្ទសាសនាមានតម្លៃសំរាប់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញ។ ប៉ូលនិយាយនៅក្នុងកូរិនថូសទី ១ ១៥: ១៦-២១ គាត់ប្រាប់យើងដោយសង្ខេបថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើង។ ព្រះយេស៊ូវបានសុគតសំរាប់អំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញសំរាប់ការរាប់ជាសុចរិតនិងភាពរុងរឿងរបស់យើង។ គ្រីស្ទសាសនាគឺច្រើនជាងសាសនាសព្វថ្ងៃនេះពីព្រោះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ជារៀងរហូត។ មុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងការអធិស្ឋានបន្ធូរអារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះសូមឱ្យយើងក្រឡេកមើលពីសារៈសំខាន់នៃបុណ្យ Easter ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

សារៈសំខាន់នៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរ: ថាមពលរស់ឡើងវិញ។

សារៈសំខាន់នៃការ easter បានប្រាប់យើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Easter នេះ, ហេតុអ្វីបានជាយើងរីករាយក្នុងរដូវកាលនេះ។ នេះក៏នឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីអ្វីដែលអ្នកឈរដើម្បីទទួលបានជាអ្នកជឿកើតជាថ្មីដែលជាលទ្ធផលនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។

បុរសត្រូវបានដោះលែងពីអំពើបាបជារៀងរហូត:

ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងលោកនេះសំរាប់មនុស្សមានបាបទ្រង់បានបូជាព្រះជន្មរបស់ទ្រង់សំរាប់អំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីធ្វើបន្ទាល់ដ៏អស់កល្បសំរាប់ការរាប់ជាសុចរិតរបស់យើង។ ដំណើររស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានធានាថាមនុស្សគឺពិតជារួចផុតពីអំពើបាប។ អំពើបាបលែងមានអំណាចលើមនុស្សទៀតហើយ។ រាល់អំពើបាបដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្ដហើយអ្នកនឹងត្រូវបានអត់ទោស ឲ្យ គេនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ ២ កូរិនថូស ៥: ១៧-២១ ប្រាប់យើងថាព្រះកំពុងតែផ្សះផ្សាលោកីយ៍នេះតាមអង្គទ្រង់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទហើយទ្រង់លែងរាប់អំពើបាបរបស់គេទាស់នឹងគេទៀតហើយ។ ទោះយ៉ាងណានៅពេលអ្នកមករកព្រះគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអ្នកឱ្យមានជីវិតដ៏សុចរិត។

បុរសត្រូវបានរួចផុតពីជំងឺនិងជំងឺ៖

តាមរយៈស្នាមរបស់ព្រះយេស៊ូអ្នកបានជាសះស្បើយហើយ ជំងឺ។ ជំងឺគ្មានអំណាចលើខ្លួនអ្នកទៀតទេ។ ជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកជឿ។ អ្នកមិនអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃជំងឺនិងជំងឺទៀតទេ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកត់សំគាល់ពីជំងឺណាមួយនៅក្នុងខ្លួនអ្នកចូរចាប់ផ្តើមបដិសេធវានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

3. ការសង្គ្រោះមានសម្រាប់បុរសទាំងអស់៖

ការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទធ្វើឱ្យមនុស្សទាំងអស់អាចទទួលការសង្គ្រោះបាន។ ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដើម្បីជួយសង្រ្គោះមនុស្សទាំងអស់នេះមានន័យថាសំរាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដី ការសង្គ្រោះ គឺអាចរកបានសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ មានតែអ្នកដែលជឿប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការសង្គ្រោះឥតគិតថ្លៃនេះ។ ព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃជីវិតគឺការសង្គ្រោះ។ ព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃចុងក្រោយសំរាប់សេចក្ដីសង្រ្គោះរបស់យើងដែលជាសេចក្ដីស្លាប់។ ឥឡូវនេះអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះជារៀងរហូត។ យ៉ូហាន ៣:១៦

មនុស្សត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ៖

ព្រះគ្រីស្ទបានក្លាយជារបស់យើង សេចក្តីសុចរិត, កូរិនថូសទី ២ ៥:២១ ។ អ្វីដែលបុរសមិនអាចសម្រេចបានដោយកម្លាំងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់មិនអាចទទួលបាននៅក្រោមច្បាប់ព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើវាសម្រាប់មនុស្ស។ ថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបានកើតជាថ្មីអ្នកគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ មិនមែនសេចក្ដីសុចរិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ទេតែជារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងអ្នក។ ព្រះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឱ្យអ្នកល្អឥតខ្ចោះជារៀងរហូត។

បុរសត្រូវបានប្រកាសជាបុត្រានៃព្រះ៖

យើងបានក្លាយជាបុត្រានៃព្រះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់បាននាំយើងត្រលប់ទៅរកព្រះវិញហើយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់បានធ្វើឱ្យយើងបានសំអាតអស់កល្បជានិច្ចពីអំពើបាបទាំងអស់និងបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះ។ ឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូជាព្រះអម្ចាស់នៃយើង។ ចននិយាយនៅក្នុងយ៉ូហានទី ១ ៣: ១ គាត់មានប្រសាសន៍ថា“ សូមមើលសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះវរបិតាបានប្រទានដល់យើងដែលយើងត្រូវបានគេហៅថាជាបុត្រារបស់ទ្រង់” ដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើអោយរឿងនោះកើតឡើងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបានកើតជាថ្មីអ្នកជឿថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាព្រះរាជបុត្រា នៃ​ព្រះ។ ហាលេលូយ៉ា។

តើខ្ញុំបញ្ជាអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេច

ចម្លើយគឺសាមញ្ញតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ ខ្ញុំបានចងក្រងសេចក្តីអធិស្ឋានចំនួន ២០ ដែលអាចជួយអ្នកបញ្ជាអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ មរណភាពការបញ្ចុះនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់យើង។ ដូច្នេះយើងត្រូវតែទាមទារវានៅក្នុងការអធិស្ឋានហើយប្រកាសពីរបៀបដែលយើងចង់បានជីវិតរបស់យើង។ ព្រះគ្រីស្ទបានសោយទិវង្គតសំរាប់អ្នករួចហើយអ្នកមិនអាចបន្តរស់នៅក្រោមទម្រង់នៃការជិះជាន់ណាមួយឡើយ។ ទាញយកប្រយោជន៍ពីការអធិស្ឋានបន្ធូរអារម្មណ៍ទាំងនេះនៅថ្ងៃនេះនិងត្រួតត្រាអំណាចនៃភាពងងឹតលើជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ។

ការអធិស្ឋាន។

លោកឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានប្រោសព្រះយេស៊ូ ឲ្យ រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញអោយមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច

ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការលោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈអំណាចនៃការរុះរើឡើងវិញ

ព្រះបិតាខ្ញុំសូមប្រកាសថាតាមរយៈអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញនោះខ្ញុំបានរួចផុតពីអំពើបាបនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាដោយអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញខ្ញុំគ្មានជំងឺនិងជំងឺក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាតាមរយៈអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញគ្មានអាវុធណាដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនឹងចំរើនឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាដោយអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញខ្ញុំមានសេរីភាពពីការជិះជាន់របស់អារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ដោយអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញការស្លាប់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ

៨. ព្រះគ្រីស្ទបានរស់ឡើងវិញដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមអោយអ្នកលោតទៅរកជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

9. ដោយអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញការសង្រ្គោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរតាមគន្លងដែលព្រះសព្វព្រះហឫទ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរក្នុងសុខភាពដ៏ទេវភាពក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរក្នុងភាពរុងរឿងដ៏ទេវភាពក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរតាមប្រាជ្ញារបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថា“ ជីវិត” របស់ព្រះគឺធ្វើឱ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំបញ្ជាព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

ព្រះគុណនៃព្រះគ្រីស្ទគឺមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ព្រះចេស្ដារបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

18. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាការអស្ចារ្យដែលរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមានសិទ្ធិអំណាចលើអំណាចនៃភាពងងឹតទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 

 


មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.