ការអធិស្ឋានរំដោះដ៏មានឥទ្ធិពល

ការអធិស្ឋានរំដោះដ៏មានឥទ្ធិពល

អូបាឌា ១:១៧៖
រីឯភ្នំស៊ីយ៉ូនវិញគេនឹងរំដោះក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយព្រះដ៏វិសុទ្ធនឹងរំដោះក្រុងស៊ីយ៉ូន។ ពូជពង្សយ៉ាកុបនឹងទទួលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ។

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគាត់ឬនាងគឺជាការបង្កើតថ្មីអ្វីដែលចាស់បានកន្លងផុតទៅហើយមើលអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតថ្មី, កូរិនថូសទី ២ ៥:១៧ ។ អារក្សនឹងឈ្លោះជាមួយអ្នកជានិច្ច ការសង្គ្រោះ ជាកូនរបស់ព្រះ។ ទោះបីជាគាត់ដឹងអំពីមរតករបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏ដោយក៏គាត់នៅតែប្រកែកជាមួយអ្នកនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់អ្នក។ កូន ៗ ទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីដាក់សេចក្តីអធិស្ឋានដើម្បីបន្តតស៊ូនឹងអារក្ស។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលការអធិស្ឋាននៃការរំដោះដ៏មានអានុភាពដែលអាចធ្វើឱ្យជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកឆេះ។ ការអធិស្ឋានរំដោះដ៏មានអានុភាពទាំងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់អនាម័យខាងវិញ្ញាណដើម្បីរក្សាបរិយាកាសខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកឱ្យរួចផុតពីការចម្លងរោគរបស់អារក្ស។

ហេតុអ្វី ការអធិស្ឋានរំដោះ? នេះក៏ព្រោះតែអារក្សជាមារកំណាចរឹងចចេសហើយវានឹងបន្តព្រួញខាងវិញ្ញាណផ្សេងៗគ្នាមកលើយើងដើម្បីធ្វើអោយសេចក្តីខ្នះខ្នែងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំឡើងវិញ។ យើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានរំដោះខ្លួនព្រោះការល្បួងរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជារបស់ប្រចាំថ្ងៃរាល់ពេលដែលយើងដកអ្នកយាមរបស់យើងអារក្សអាចធ្វើបាបយើងបាន។ ការអធិស្ឋានអំពីការរំដោះទាំងនេះជួយយើង ឲ្យ ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច។ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល «ចាំយាមហើយអធិស្ឋាន ដើម្បីកុំឲ្យ ធ្លាក់ក្នុងសេចក្ដីល្បួង» ម៉ាថាយ ២៦:៤១ ។ នៅពេលយើងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានរំដោះដ៏មានឥទ្ធិពលយើងផ្តល់អំណាចដល់បុរសវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការល្បួងរបស់អារក្ស។

នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានរំដោះដ៏មានឥទ្ធិពលនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងត្រូវបានបំពាក់ខាងវិញ្ញាណដើម្បីយកឈ្នះព្រួញទាំងអស់របស់អារក្សដែលជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់អ្នកនិង វាសនា។ ការអធិស្ឋានរំដោះដ៏មានអានុភាពទាំងនេះនឹងរំដោះអ្នកចេញពីគ្រប់ទាំងបិសាចនិងសាតាំងរបស់ផ្ទះឪពុកអ្នក។ ព្រះនៃស្ថានបរមសុខនឹងក្រោកឡើងហើយខ្ចាត់ខ្ចាយរាល់ការប្រឆាំងរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងជីវិត។ តាមរយៈការអធិស្ឋានរំដោះទាំងនេះគ្មានទឹកដីណាដែលនឹងពិបាកពេកសម្រាប់អ្នកដើម្បីយកឈ្នះលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យការអធិស្ឋានការរំដោះដ៏មានឥទ្ធិពលនេះជារបៀបរស់នៅមួយសម្រាប់អ្នកហើយអ្នកនឹងឈ្នះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ការអធិស្ឋានចែកចាយ

សូមអរគុណព្រះចំពោះតេជានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះអង្គក្នុងការជួយសន្សំសំចៃបំផុតសម្រាប់អំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទាសភាពណាមួយ។

២- សារភាពពីបាបរបស់អ្នកនិងបុព្វបុរសរបស់អ្នកជាពិសេសអំពើបាបដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអំណាចអាក្រក់និងរូបព្រះ។

ខ្ញុំគ្របខ្លួនខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ជូនពូថៅភ្លើងរបស់អ្នកទៅនឹងគ្រឹះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយបំផ្លាញចំការទាំងអស់នៅទីនោះចោល។

សូមអោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូហូរចេញពីប្រពន្ឋ័របស់ខ្ញុំដែលជាមរតករបស់សាតាំងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

6. ខ្ញុំបានដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការក្តាប់នៃបញ្ហាណាមួយដែលបានផ្ទេរចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧. ខ្ញុំបែកបាក់ហើយដកខ្លួនចេញពីរាល់សេចក្ដីសញ្ញាអាក្រក់ដែលទទួលមរតកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែកខ្លួនខ្ញុំហើយដកខ្លួនចេញពីបណ្តាសាអាក្រក់ដែលទទួលមរតកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់ភ្ជាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅនឹងភាពពិការក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

10. ខ្ញុំលុបចោលនូវផលវិបាកនៃឈ្មោះក្នុងស្រុកអាក្រក់ណាមួយដែលជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំក្នុងព្រះនាមប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវ។

១១. ខ្ញុំបែកហើយដោះខ្លួនចេញពីបណ្តុំអារក្សទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់ខ្ញុំ។

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដើរចូលទៅក្នុងគ្រប់វិនាទីនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការការរំដោះព្យាបាលខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការការព្យាបាលនិងផ្លាស់ប្តូរខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរ។

១៤. សូមអោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូដកស្លាកមោទនៈភាពចេញពីគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមមានស្មារតីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំ។

ព្រះអម្ចាស់អើយបញ្ឆេះការហៅរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នក។

១៧ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមតែងតាំងទូលបង្គំជាមនុស្សដ៏វិសុទ្ធចំពោះព្រះអង្គ។

១៨ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងបានអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណនិងខាងរូបកាយរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់មកលើខ្ញុំ។

19. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំបែករាល់នឹមនៃការថយក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ភ្លើងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ឆេះខ្ញុំដើម្បីលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

21. ខ្ញុំយកដីទាំងអស់ដែលសាតាំងបានធ្វើដោយដូនតាខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមទុកអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានផ្ទេរមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយការដាក់ដៃលើអារក្សដោយដាក់ដៃលើវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

23 សូមអោយភ្លើងធ្លាក់ចុះមកលើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថាននរកដែលបានយកជាការប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

24. សូមឱ្យដំបងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងជីងចក់ខាងវិញ្ញាណដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំទទួលភ្លើងរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២៥. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមបង្ហាញដល់ខ្ញុំនូវសេចក្តីសញ្ញាលាក់ណាមួយដែលអារក្សបានរៀបចំឡើងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ដើមឈើទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមិនបានដាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដកយកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យរាល់ការបែកបាក់នៃសេចក្តីអាក្រក់ដែលបានលាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៥. ខ្ញុំយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីបំបែករាល់លទ្ធផលនៃបាបរបស់ឪពុកម្តាយ។

29. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្វែរអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានដាក់មកលើខ្ញុំឱ្យល្អ។

ឱព្រះអង្គអើយធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលសត្រូវបាននិយាយថាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

31. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីទាសភាពដែលទទួលបាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូហូរចេញពីប្រពន្ឋ័របស់ខ្ញុំដែលជាមរតករបស់សាតាំងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំអាតគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

34. ខ្ញុំបែកហើយស្រាយខ្លួនចេញពីបណ្តាសាជាសមូហភាពក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៥. ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់ភ្ជាប់ជីវិតខ្ញុំទៅជាខ្វិនក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

36. ខ្ញុំលុបចោលនូវផលវិបាកនៃឈ្មោះក្នុងស្រុកអាក្រក់ណាមួយដែលជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៧. អធិដ្ឋានយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងឬសគល់រួមគ្នានៃការចាប់ជាសមូហភាព។ សូមអធិស្ឋានដូចខាងក្រោមៈរាល់ឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញមកជាមួយឬសរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

38. ខ្ញុំបដិសេធមិនផឹកពីប្រភពទឹកនៃសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩. សុំអោយព្រះជាម្ចាស់ដកបណ្តាសាដែលព្រះអង្គបានដាក់មកលើជីវិតរបស់អ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃការមិនស្តាប់បង្គាប់។

40. សូមឱ្យបណ្តាសាទាំងអស់ដែលបានចេញប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានប្តូរទៅជាព្រះពរនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឥឡូវនេះអ្នកនឹងផ្តល់ពរដល់ខ្លួនអ្នកដោយនិយាយថា“ នឹងមិនមានភាពក្រីក្រជម្ងឺនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតទេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ” ។

ខ្ញុំក្អួតរាល់សារពាង្គកាយដែលខ្ញុំបានលេបក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

43. ខ្ញុំសូមលុបចោលរាល់ការលះបង់របស់អារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ សូមនិយាយម្តងទៀតថា "ខ្ញុំសូមលុបចោលអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ" ។

៤៤. ដាក់ដៃទាំងពីរលើក្បាលរបស់អ្នក។ ខ្ញុំផ្តាច់អំណាចអាក្រក់ទាំងអស់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ សូមនិយាយម្តងទៀតថា "ខ្ញុំនឹងបំបែកអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ" ។

ប្រាប់អ្នកដែលមានឋានៈទាបហើយមានអំណាចហើយនិយាយថា "បំបែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ" ។ ធ្វើម្តងទៀតប្រាំពីរដងក្តៅ។
- រាល់សិទ្ធិអំណាចអាក្រក់នៃទីសក្ការៈបូជាគ្រួសារឬរូបព្រះ
- រាល់អំណាចអាក្រក់នៃអាបធ្មប់និងវិញ្ញាណគ្រួសារ
- រាល់អំណាចអាក្រក់នៃអំណាចបញ្ជាពីចំងាយ
- រាល់អំណាចអាក្រក់របស់បុរសខ្លាំង

រាល់ម្ចាស់នៃបន្ទុកអាក្រក់ចូរផ្ទុកបន្ទុករបស់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ (ប្រសិនបើវាឈឺឬសំណាងអាក្រក់សូមឱ្យពួកគេកាន់វា) ។

47. គ្រប់ច្រកទ្វារនិងជណ្តើរដើម្បីការលុកលុយរបស់សាតាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលជារៀងរហូតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

48. ខ្ញុំបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំចេញពីការដាក់បណ្តាសាហេសសេអក្ខរាវិរុទ្ធនិងឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់ដែលបានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំតាមរយៈក្តីសុបិន្តក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៩. ខ្ញុំបញ្ជាដល់អ្នកដែលមានអំណាចមិនគោរពព្រះសូមដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

50. សូមឱ្យការបរាជ័យរបស់សាតាំងពីអតីតកាលនៅក្នុងក្តីសុបិន្តត្រូវបានប្តូរទៅជាជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

51. សូមឱ្យការធ្វើតេស្តទាំងអស់នៅក្នុងក្តីសុបិន្តត្រូវបានប្តូរទៅជាទីបន្ទាល់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

52. សូមឱ្យការសាកល្បងទាំងអស់នៅក្នុងក្តីសុបិន្តត្រូវបានប្តូរទៅជាជ័យជំនះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៥៣- សូមអោយរាល់ការបរាជ័យក្នុងសុបិន្តប្រែទៅជាជោគជ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥៤- ទុកឱ្យស្លាកស្នាមទាំងអស់ក្នុងសុបិនប្រែទៅជាផ្កាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៥៥- សូមអោយទាសភាពទាំងអស់ក្នុងសុបិន្តប្រែទៅជាសេរីភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

56. សូមឱ្យការខាតបង់ទាំងអស់នៅក្នុងក្តីសុបិន្តត្រូវបានប្តូរទៅជាការចំណេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

57. សូមឱ្យការប្រឆាំងទាំងអស់នៅក្នុងក្តីសុបិន្តផ្លាស់ប្តូរទៅជាជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

58. សូមឱ្យភាពទន់ខ្សោយទាំងអស់នៅក្នុងសុបិន្តប្រែទៅជាកម្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥៩- សូមអោយភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់នៅក្នុងសុបិន្តប្រែទៅជាវិជ្ជមានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

60. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីភាពពិការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលណែនាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈក្តីសុបិន្តក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ