ចំណុចអធិស្ឋានដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ

ចំនុចអធិស្ឋានសំរាប់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ

កូរិនថូសទី ២ ៧: ១៖
១១ កាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនិយាយដូចកូនក្មេងខ្ញុំយល់ដូចកូនក្មេង។ ខ្ញុំគិតថាដូចជាកូនក្មេងដែរតែពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំបានបោះបង់ចោលអ្វីៗដែលជារបស់ក្មេង។

រាល់កុមារដែលមានសុខភាពល្អគឺជាកុមារដែលកំពុងលូតលាស់។ ចរិតសំខាន់មួយរបស់ភាវៈរស់គឺការលូតលាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនរីកលូតលាស់ទេវាមានន័យថាអ្នកកំពុងស្លាប់ហើយ។ ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការកើតជាថ្មីយើងត្រូវតែប្រាថ្នាដើម្បីរីកលូតលាស់នៅក្នុងការសង្គ្រោះរបស់យើង។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងចំនុចអធិស្ឋានដែលមានឥទ្ធិពលសំរាប់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ។ ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ ត្រូវបានកំណត់ជាថាមពលខាងវិញ្ញាណដែលយើងត្រូវការសំរាប់ការលូតលាស់។ ដូចគ្នានឹងទារកទើបនឹងកើតត្រូវការបំបៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្លាំងនិងការលូតលាស់នោះហើយជារបៀបដែលកូន ៗ របស់ព្រះត្រូវការចំណីខាងវិញ្ញាណដើម្បីទទួលបានកម្លាំងនិងការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានភាពរឹងមាំខាងវិញ្ញាណអ្នកមិនអាចស្ថិតស្ថេរក្នុងជំនឿបានទេអ្នកត្រូវតែរៀនបំពាក់ខ្លួនអ្នកខាងវិញ្ញាណដើម្បីជំនះនូវការល្បួងរបស់អារក្ស។ មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងកម្លាំងដូចកូនរបស់ព្រះពួកគេមាន៖ ព្រះបន្ទូលនិងការអធិស្ឋាន។ យើងនឹងពិនិត្យវិធីទាំងពីរនេះឆាប់ៗនេះ៖

វិធីពីរយ៉ាងដើម្បីការរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណ។

១) ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ៖ ពេត្រុសទី ១ ២: ២ ប្រាប់យើងថាដូចទារកដែលទើបនឹងកើតយើងត្រូវតែចង់បានទឹកដោះគោដ៏ស្មោះត្រង់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីលូតលាស់នៅក្នុងខ្លួនយើង។ ការសង្គ្រោះ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអាហារខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកជាកូនរបស់ព្រះប្រសិនបើអ្នកចង់បានការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណអ្នកត្រូវតែចិញ្ចឹមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដូចជាទារកនឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភប្រសិនបើគេមិនបានចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវអ្នកក៏នឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខាងវិញ្ញាណដែរបើអ្នកមិនចិញ្ចឹមតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារបបអាហារមានតុល្យភាពសម្រាប់ព្រលឹងបើគ្មានវាទេអ្នកមិនអាចជួបការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណបានទេ។

ប៉ុន្តែតើអ្នកចិញ្ចឹមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេច? អ្នកងាយយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈវិធីដូចខាងក្រោមៈ

ក) ។ ការសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ
ខ) ។ ការអានអក្សរសាស្ត្រគ្រីស្ទាន
គ) ។ ការស្តាប់ធម្មទាន
ឃ) ។ ចូលរួមព្រះវិហារទៀងទាត់
អ៊ី) ។ ការដាក់ពាក្យដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក

២) ។ ការអធិស្ឋាន៖ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងលូកា ១៨: ១ គាត់បាននិយាយថាយើងគួរតែអធិស្ឋានជានិច្ចហើយកុំអស់កម្លាំង។ ប្រសិនបើពាក្យនេះជាអាហារសម្រាប់ព្រលឹងបន្ទាប់មកការអធិស្ឋានគឺជាលំហាត់សម្រាប់ព្រលឹង។ រាល់ពេលដែលយើងអធិស្ឋានយើងអនុវត្តស្មារតីរបស់យើង។ ការទទួលទានអាហារដោយមិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណនឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកសមទេវិធីដូចគ្នាសិក្សាពាក្យដោយគ្មានការអធិស្ឋាននឹងនៅតែធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពវង្វេងស្មារតី។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានជានិច្ចវាត្រូវការសេចក្តីអធិស្ឋានដើម្បីជំនះសេចក្តីល្បួងរបស់អារក្ស។ ការអធិស្ឋានមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដើរខាងវិញ្ញាណរបស់យើងជាមួយព្រះនោះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ១០០ សំរាប់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណ។ នេះ ចំណុចអធិស្ឋាន នឹងដុតបំផ្លាញព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនិងបង្កើនកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកពេលអ្នកដើរជាមួយព្រះ។

ខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកវិនិយោគលើបុរសវិញ្ញាណរបស់អ្នកដោយធ្វើជាសិស្សប្រសិនបើពាក្យនេះហើយក៏ជាមនុស្សអធិស្ឋានដ៏ធំផងដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកឆ្លៀតពេលដើម្បីចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះសំរាប់ការលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណអ្នកនឹងមិនស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតឡើយ។ អ្នកត្រូវបានប្រទានពរ

ចំណុចអធិស្ឋាន

សូមឱ្យផ្នែកដែលរងរបួសរបស់ខ្ញុំទទួលបានការព្យាបាលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយផ្នែកដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញំុជួបប្រទះដោយអំណាចព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

3. ខ្ញុំបដិសេធមិនត្រូវបានបែងចែកប្រឆាំងនឹងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ព្រះអម្ចាស់អើយចាក់ប្រេងព្យាបាលរបស់អ្នកចូលក្នុងព្រលឹងដែលមានបញ្ហារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដាក់ទូលបង្គំនៅក្នុងដៃនៃការព្យាបាលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយភាពនឿយហត់នៃគំនិតរលាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្យាបាលដួងចិត្តដែលជាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

8. ភាពត្រជាក់ណាមួយចំពោះព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំសូមឱ្យភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរលាយទៅជាឆ្ងាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩. គ្រប់អំណាចទាញខ្ញុំចេញពីការប៉ះនឹងមួករបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយផ្តាច់ចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមសំអាតខ្ញុំនិងធ្វើឱ្យប្រភពទឹកនៃព្រះដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវបានទន់ភ្លន់។
សូមអោយសេរីភាពនិងពន្លឺរបស់ព្រះអម្ចាស់ហូរចូលក្នុងគំនិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានសម្រាកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

13. នៅក្នុងទីងងឹតនៃជីវិតមនុស្សសូមឱ្យពន្លឺរបស់ព្រះអម្ចាស់ចាំងមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ការប្រកួតចំបាប់ជាមួយនឹងការអាណិតខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អំណាចទាំងអស់ដែលកំពុងគំរាមកំហែងលេបខ្ញុំឡើងធ្វើអោយអ្នកជាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមយកទូលបង្គំទៅក្នុងព្រះហស្ដរបស់ព្រះអង្គហើយព្យាបាលទូលបង្គំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយអំណាចនៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូរំលាយអំនួតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

18. យ៉ាកុបរបស់ខ្ញុំក្រោកឡើងហើយតយុទ្ធនឹងរបកគំហើញរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

នៅក្នុងដំបៅនៃព្រលឹងរបស់ខ្ញុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាក់ប្រេងព្យាបាលរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះអម្ចាស់អើយចាក់ប្រេងលើរបួសរបស់ខ្ញុំដោយប្រេងនៃការព្យាបាលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២១. រាល់ការស្រែកយំពីការខកចិត្តចូរស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់អំណាចប្រឆាំងនឹងការច្រូតកាត់នៃផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំត្រូវបានរុះរើនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៣. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមនាំខ្ញុំមកធ្វើឱ្យខ្ញុំអាចសំរេចជោគវាសនារបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
24. អំណាចនៃការជាប់គុកខ្លួនឯងស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

25. អំណាចនៃព្រះទាញពរជ័យដែលបែកខ្ញែករបស់ខ្ញុំរួមគ្នាក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

26. ឱព្រះជាម្ចាស់ក្រោកឡើងហើយធ្វើអោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មុតមាំថាខ្ញុំនឹងឃើញអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យទឹកនៃកាលៈទេសៈរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាស្រាដោយព្រះចេស្ដារបស់ព្រះអម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

២៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមលើកខ្ញុំឡើងហើយរៀបចំជីវិតខ្ញុំឡើងវិញសំរាប់ការរកឃើញដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

29. ឱព្រះអម្ចាស់អើយស្ថិតនៅកណ្តាលនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

30- រាល់ប្រភពទឹកនៃភាពជូរចត់ស្ងួតហួតហែងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

31. សូមឱ្យមាន់ជល់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំរាល់ពេលដែលខ្ញុំហៀបនឹងវង្វេងចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣២- បណ្តុំនៃភាពក្រីក្រត្រូវរលាយដោយភ្លើងរបស់ព្រះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

33. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំពេញខ្ញុំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

34. គ្រប់អំណាចទំងន់ខ្ញុំចុះត្រូវរុះរើដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៥. រាល់អំណាចដូនតាដែលបានពាល់ដៃខ្ញុំគឺត្រូវដកចេញពីអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

36. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំនូវថាមពលដើម្បីបោះបង់ចោលរូបព្រះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំភ្លឺភាពងងឹតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

គ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យព្យាបាលខ្ញុំនិងធ្វើឱ្យខ្ញុំជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

39. សូមអោយប្រេងនៃការចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់ជ្រាបចូលគ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

40. ឱព្រះជាម្ចាស់នៃភាពពេញលេញបង្ហាញអំណាចរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៤១. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំលាក់ទូលបង្គំសូមកុំអោយទូលបង្គំដួលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

42. នៅពេលណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបាបអ្នកដទៃឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្វែរសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៣. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំក្លាយជាការពិតចំពោះអ្នកយកឈ្នះលើអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំទទួលបានការដោះលែងពីការជាប់ឃុំឃាំងនៃពាក្យដែលមិនចាំបាច់ក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

45. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្រៀនខ្ញុំពេលណានៅស្ងៀមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

46. ​​ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឱ្យពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបានប្រើយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

47. ឱព្រះអម្ចាស់អើយការពារចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៤៨. ដោយព្រះចេស្ដារភ្នំរបស់អ្នកឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមនៅក្បែរខ្ញុំដើម្បីការពារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
៤៩. ដោយអំណាចដែលបែងចែកសមុទ្រក្រហមឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមគង់នៅមុខខ្ញុំដើម្បីដឹកនាំខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

50. ដោយអំណាចដែលបានផ្លាស់ប្តូរចាបាសេព្រះអម្ចាស់អើយសូមឈរនៅពីលើខ្ញុំដើម្បីប្រទានពរដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥១. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកឱ្យទូលបង្គំមានប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

52. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយទូលបង្គំទទួលយកតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

53. ជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការភ័យខ្លាចពីអ្វីដែលនរណាម្នាក់អាចធ្វើបានចំពោះខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

54. ខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់នៅខាងក្នុងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

55. ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការជាប់ឃុំឃាំងនៃការភ័យខ្លាចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

56. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមនឹកចាំខ្ញុំពេលដែលអ្នកចងចាំបុរសដែលស្លាប់នៅជាប់នឹងអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

57. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមផ្លាស់ប្រែខ្ញុំនៅក្នុងភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥៨. អ្នកជាព្រះចេស្ដារបស់ព្រះសូមសំអាតសម្រាមខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥៩. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រើជីវិតខ្ញុំដើម្បីប្រទានពរដល់មនុស្សជាច្រើនក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

60. ឱព្រះអម្ចាស់អើយធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំក្លាយជាសួនច្បារមួយដែលអ្នកអាចធ្វើការនៅក្នុងពិភពលោកនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

61. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំពេញទូលបង្គំដោយវិញ្ញាណនៃការព្យាបាលនិងសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

62. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដាក់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

63. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំជាបណ្តាញនៃពរជ័យដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

64. ឱព្រះអង្គអើយសូមឱ្យខ្ញុំត្រូវបានជួលឱ្យដោយអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យទូលបង្គំបានដំកើងឡើងដោយទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៦- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យទូលបង្គំទុកដោយឡែកសម្រាប់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៧. សូមអោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគង់នៅក្នុងខ្ញុំយ៉ាងបរិបូរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រើទូលបង្គំដើម្បីជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ជំនាន់របស់ទូលបង្គំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

69. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាអាថ៌កំបាំងនៃវត្តមានរបស់អ្នកនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧០. សូមឱ្យគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគ្របបាំងដោយលោកម្ចាស់ក្នុងនាមលោកយេស៊ូ។

71. មិនអើពើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រជាក់របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងភ្លើងរបស់អ្នកឱព្រះអម្ចាស់អើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៧២. សូមអោយកំសាកដ៏បរិសុទ្ធមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

73. ផ្តល់អំណាចដល់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់អើយដើម្បីឱ្យខ្ញុំមិនអាត្មានិយមនៅក្នុងសកម្មភាពខាងវិញ្ញាណទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
៧៤- សូមឱ្យចំណងនៃអំពើអាក្រក់និងសេចក្ដីស្លាប់ត្រូវបានបែកចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

75. សូមឱ្យពន្លឺរបស់ព្រះអម្ចាស់ជន់លិចភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យទូលបង្គំរីករាយនឹងផែនដីនេះដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់សំរួលដល់ជីវិតខ្ញុំដោយងាយៗហើយកាន់កាប់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសដល់ខ្ញុំដែលបានពឹងផ្អែកលើកម្លាំងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧៩. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានអំណាចដល់ទូលបង្គំ ឲ្យ ឡើងទៅលើភ្នំនៃការបំពេញទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

80. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យភាពរុងរឿងរបស់អ្នកបានភ្លឺចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

81. ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រទានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើដំណើររហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយពន្លឺរបស់អ្នកបានចាំងមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨៣. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអាចលះបង់ខ្លួនឯងនៅចំពោះទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨៤. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំអោយនៅស្ងៀមនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨៥. ឱព្រះវរបិតាអើយសូមប្រទានដល់ខ្ញុំនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

86. ខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ចំពោះអំណោយដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់នៃដំណឹងល្អ។

៨៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៨៨. ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនមើលឃើញពីសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

សូមអរគុណព្រះអម្ចាស់ចំពោះរាល់ការប្រមាថដែលអ្នកបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានអំណាចអោយខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

91. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដាក់ទូលបង្គំនៅក្នុងបាតដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

92. លាក់ខ្ញុំជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងប្រហោងនៃដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

93. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំអាចប្រើបានទាំងស្រុងចំពោះអ្នកនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩៤. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានដួងចិត្តដ៏សប្បុរសដល់ខ្ញុំនិងបើកដៃនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩៥. ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូសូមព្យាបាលរាល់រូបកាយនិងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

96. ព្រះអម្ចាស់អើយចាក់ចូលទៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំនូវប្រទាលមុខទន់ភ្លន់នៃព្រះវិញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩៧. ឱពន្លឺនៃព្រះអើយសូមឡោមព័ទ្ធខ្ញុំជានិច្ចក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩៨. វត្តមានរបស់ព្រះចូរដាក់ជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

99. ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមអោយពន្លឺនៅក្នុងភាពងងឹតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០០. ឱព្រះអង្គអើយសូមជាទីពឹងពំនាក់និងជាកម្លាំងរបស់ទូលបង្គំនៅគ្រាលំបាកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
សូមអរគុណលោកឪពុកដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ