ចំណុចអធិស្ឋានទូទៅសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នក

ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នក

សុភាសិត 14: 1៖
ស្ត្រីមានប្រាជ្ញាតែងសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនតែស្ត្រីល្ងីល្ងើរយកផ្ទះនោះចោល។

អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះ។ ព្រះក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបុរសនិងស្ដ្រីដែរ។ ដើម្បីទ្រទ្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍បានយើងត្រូវស្វែងរកវិធីរបស់ព្រះអង្គដែលបានបង្កើតវាតាំងពីដំបូងមក។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនកំពុងតស៊ូនៅសព្វថ្ងៃនេះពីព្រោះព្រះត្រូវបានលុបចោលពីវា។ ការលែងលះ អត្រានៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃគឺខ្ពស់ណាស់ពីព្រោះគូស្វាមីភរិយាបានបោះបង់ចោលគោលការណ៍នៃព្រះនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលចំណុចអធិស្ឋានទូទៅសំរាប់ប្តីរបស់អ្នក។ ចំណុចនៃការអធិស្ឋាននេះគឺផ្តោតលើស្វាមីដែលជាមេគ្រួសារក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នីមួយៗនៅក្នុងអត្ថបទនេះភរិយាគ្រប់រូបនឹងយល់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងប្តីរបស់អ្នកក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក។ ចំណុចនៃការអធិស្ឋាននេះជាទូទៅសម្រាប់ស្វាមីពីព្រោះវារួមបញ្ចូលៈ ការអធិស្ឋានឱ្យប្តីខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការការអធិស្ឋានសម្រាប់គំនិតប្តីខ្ញុំការអធិស្ឋានសម្រាប់អាជីវកម្មប្តីខ្ញុំការអធិស្ឋានការពារប្តីខ្ញុំការអធិស្ឋានធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំការអធិស្ឋានសម្រាប់ប្តីបោករបស់ខ្ញុំនិងអធិស្ឋានសម្រាប់ប្តីខ្ញុំឱ្យឈប់ផិតក្បត់។ ខ្ញុំបានចំណាយពេលរបស់ខ្ញុំដើម្បីរាយការអធិស្ឋានទាំងអស់ខាងលើដើម្បីឱ្យអ្នកយល់ថាបញ្ហាអ្វីដែលអ្នកកំពុងប្រឈមមុខក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកថ្ងៃនេះអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សេចក្ដី​អធិស្ឋាន គឺជាដំណោះស្រាយគន្លឹះសំរាប់រាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ក្នុងនាមជាភរិយាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យប្តីរបស់អ្នកត្រលប់មកផ្ទះវិញហើយស្រឡាញ់អ្នកគឺតាមរយៈការបួងសួង។ កូរិនថូសទី ១ ១១: ៣ ប្រាប់យើងថាក្បាលបុរសគឺជាព្រះ។ នៅពេលដែលប្តីរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬអារក្សកំពុងវាយប្រហារជីវិតឬជំនួញរបស់គាត់អ្នកត្រូវតែរកប្រាក់ដើម្បីយកបញ្ហានេះទៅប្រធានរបស់គាត់នៅក្នុងការអធិស្ឋាន។ ស្ត្រីភាគច្រើនសព្វថ្ងៃចូលចិត្តប្រឈមមុខនឹងស្វាមីនៅទីនោះវាយប្រហារគាត់ជាងអធិស្ឋានសម្រាប់គាត់។ ក្នុងនាមជាភរិយាជាគ្រីស្ទម៉ាស់អ្នកត្រូវលុតជង្គង់អធិស្ឋានសំរាប់ប្តីអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានអោយប្តីនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានសំរាប់ជំនួញប្តីអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានសំរាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ប្តីអ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានសំរាប់ប្តីបោករបស់អ្នក។ ដោយមិនគិតពីបញ្ហាដែលគាត់កំពុងប្រឈមអ្នកត្រូវតែរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅព្រះជានិច្ចក្នុងការអធិស្ឋាន។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

រាល់ពេលដែលអ្នកជាប្រពន្ធអធិស្ឋានសម្រាប់ស្វាមីអ្នកនាំព្រះចូលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកហើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកអារក្សមិនអាចឈ្នះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបានទេ។ មិនថាការវាយប្រហាររបស់អារក្សទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើសង្គ្រាមក្នុងការអធិស្ឋានដោយអធិស្ឋានចំណុចអធិស្ឋានទូទៅនេះសម្រាប់ប្តីរបស់អ្នកខ្ញុំបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ដោះលែងប្តីរបស់អ្នកពីទាសភាពនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ស្ត្រីចម្លែកគ្រប់រូបនៅក្នុងជីវិតប្តីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ដូច្នេះវានឹងមាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ឥឡូវចូរយើងទៅត្រង់ចំនុចអធិស្ឋានទូទៅសំរាប់ប្តីរបស់អ្នក។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំនៅឯការងារ

១) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្តីសង្ហាណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់អ្នកទៅលើប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋាន ឲ្យ មានប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យលើប្តីរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានការអនុគ្រោះដល់ប្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ ឪពុកខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកបង្វែរម្តងទៀតនូវការជាប់ជាឈ្លើយនៃគ្រួសារខ្ញុំដោយការផ្លាស់ប្តូរកំរិតនៃប្តីរបស់ខ្ញុំខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៧) ។ ខ្ញុំដោះលែងភ្លើងរបស់ព្រះដើម្បីបំផ្លាញឧបសគ្គដែលឈរនៅលើផ្លូវនៃការរីកចម្រើនរបស់ស្វាមីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨) ។ រាល់កម្លាំងនៃភាពងងឹតដែលប្រយុទ្ធជាមួយគាត់នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាស្វាមីខ្ញុំនឹងទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីជំនឿអរូបីនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ សូមអរគុណព្រះយេស៊ូដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ។

១) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្តីសង្ហាណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់អ្នកទៅលើប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ឱព្រះបិតាអើយសូមចាប់ស្វាមីខ្ញុំអោយបានដូចព្រះយេស៊ូបានចាប់ខ្លួនព្រះបាទសូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែរ។

៥) ។ ខ្ញុំបំបែកអំពើបាបទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

៧) ។ រាល់សមាគមអាក្រក់ដែលមារសាតាំងបាននាំផ្លូវខ្ញុំបានផ្តាច់គាត់ដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមដែលលើសពីឈ្មោះទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រកាសដល់ប្តីខ្ញុំនូវត្រចៀកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបានបើកនៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះ។

៩) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមបង្គាប់ជំហាននៃប្តីរបស់ខ្ញុំ ឲ្យ ដើរតាមផ្លូវត្រូវដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១០) ។ សូមអរគុណឪពុកដែលបានជួយសង្គ្រោះប្តីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ជំនួញរបស់ខ្ញុំ

១) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្តីសង្ហាណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់អ្នកទៅលើប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់កិច្ចការដែលប្តីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៥) ។ ឱព្រះបិតាអើយសូមរកស៊ីចិញ្ចឹមប្តីរបស់ខ្ញុំតាមបញ្ជារបស់អ៊ីសាកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។

៦) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានព្រះគុណដល់ប្តីរបស់ខ្ញុំដែលជាការប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ ខ្ញុំក្រឹត្យពង្រីកការពង្រីកជំនឿអរូបីសម្រាប់ជំនួញប្តីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨) ។ ខ្ញុំបំផ្លាញរាល់សកម្មភាពនៃការខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងជីវិតប្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៩) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាស្វាមីខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកអោយខ្ចីដល់ប្រជាជាតិនានាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រទានពរដល់ប្តីរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើជំនួញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការការពារខ្ញុំ

១) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្តីសង្ហាណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់អ្នកទៅលើប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការចេញទៅក្រៅនិងការចូលមកប្តីរបស់ខ្ញុំដែលបានប្រទានពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៥) ។ ខ្ញុំការពារស្វាមីខ្ញុំពីព្រួញដែលហោះហើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៦) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាស្វាមីខ្ញុំត្រូវបានការពារពីបុរសអាក្រក់និងមិនសមហេតុផលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧) ។ ខ្ញុំការពារស្វាមីខ្ញុំពីអ្នកចាប់ឆ្កែនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៨) ។ គ្មានស្ត្រីអាក្រក់ណាអាចឃើញប្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ

៩) ។ គ្មានភ្នាក់ងារបិសាចណាមួយមកពីនគរសមុទ្រនឹងឃើញស្វាមីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

១០) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានការពារប្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ការអធិស្ឋានដាស់តឿនសម្រាប់ហ៊ូប៊ន

១) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្តីសង្ហាណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់អ្នកទៅលើប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ខ្ញុំនៅជុំវិញប្តីរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៥) ។ អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកជីវិតប្តីខ្ញុំនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៦) ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញប្រកាសថាគ្មានអាវុធណាដែលប្រឆាំងនឹងស្វាមីខ្ញុំនឹងចំរើនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

៧) ។ រាល់ភ្នាក់ងារអាក្រក់ទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រដែលព្យាយាមលួងលោមប្តីខ្ញុំខ្ញុំនឹងដោះលែងភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើអ្នកឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ខ្ញុំបានខ្ចាត់ខ្ចាយដោយអណ្តាតភ្លើងអាក្រក់គ្រប់ក្រុមប្រឆាំងនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ខ្ញុំគឺជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកចំពោះស្មារតីត្រួតពិនិត្យតាមដានការរីកចម្រើនរបស់ស្វាមីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១០) ។ រាល់សត្រូវរបស់ស្វាមីខ្ញុំដែលរីកចម្រើនខ្ញុំនឹងត្រូវអាម៉ាស់ជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំ

១) ។ ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវប្តីសង្ហាណាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់របស់អ្នកទៅលើប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤) ។ ខ្ញុំដាក់រវាងប្តីខ្ញុំនិងស្ត្រីចំឡែកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៥) ។ ខ្ញុំដោះលែងទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីដេញតាមនិងវាយប្រហារស្ត្រីចម្លែកណាម្នាក់ដែលបំផ្លាញគ្រែអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ ខ្ញុំបដិសេធស្មារតីនៃការលែងលះក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ប្តីរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំម្តងទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូម ឲ្យ មានប្រាជ្ញាដ៏ទេវភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៩) ។ ឪពុកស្ត្រីណាដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្តីខ្ញុំសម្រាកសូមឱ្យពួកគេមិនដែលឃើញការសម្រាកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០) ។ ស្ត្រីណាដែលធ្វើឱ្យប្តីខ្ញុំបោះបង់ចោលផ្ទះរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្រោមការជំនុំជំរះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១១) ។ ឱព្រះបិតាអើយសូមរំដោះប្តីខ្ញុំពីអំពើផិតក្បត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១២) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមរំដោះប្តីខ្ញុំពីការបង្កើតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៣) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមរំដោះប្តីខ្ញុំចេញពីបញ្ជីនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ ឱព្រះបិតាអើយសូមនាំប្តីខ្ញុំពីខ្សែភាពយន្តមនុស្សធំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៥) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមនាំសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកគ្រួសារខ្ញុំវិញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៦) ។ ចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំហើយដោះលែងគាត់ឱ្យមានសេរីភាពជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

១៧) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់ការពារប្តីខ្ញុំពីជំងឺកាមរោគក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ។ ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកធ្វើសឹកធ្វើឱ្យចប់ក្នុងជីវិតស្វាមីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៩) ។ ព្រះវរបិតាអើយសូមបំពេញដួងចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២០) ។ សូមអរគុណព្រះយេស៊ូដែលបានឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ

12 COMMENTS

  1. ខ្ញុំត្រូវការការអធិប្បាយសមាហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្មានការងារធ្វើសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលគ្មានការងារធ្វើ។

  2. ព្រះវរបិតាជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានសំរេចនិងប្រកាសថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំត្រូវបានស្តារឡើងវិញជារៀងរហូតនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះនាមអាម៉ែន .. ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវជាប្តីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Anthony Weaver ត្រូវបានត្រលប់ទៅផ្ទះវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយភរិយារបស់គាត់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ។ ឈ្មោះអាម៉ែន។ ព្រះវរបិតាជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូត្រាស់ហៅស្វាមីខ្ញុំដោយភ្លើងនៃព្រះអាន់តូនីតវែរត្រូវបានរំដោះចេញពីស្ត្រីគ្រប់រូបនិងបុរសចំលែកបុរសដែលមិនគោរពព្រះតណ្ហាភាពតណ្ហាភាពផិតក្បត់អំពើអសីលធម៌ផ្លូវភេទនិងអន្ទាក់តាមអ៊ិនធឺរណែតពីម្តាយនិងបងប្អូនរបស់គាត់ដែលមានអំណាច។ នៃព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះនាមអាម៉ែន។ ព្រះវរបិតាជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក្នុងព្រះនាមយេស៊ូវថាស្វាមីខ្ញុំបានសង្រ្គោះហើយគាត់បានយកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៃឈាមនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់។ គំនិតរបស់គាត់ត្រចៀករបស់គាត់និងការដើររបស់គាត់នៅទីនេះជារៀងរហូតនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះដ៏មានអំណាចអាម៉ែន។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះវរបិតាដែលមាននៅស្ថានសួគ៌ការអធិស្ឋាននេះបានមកដល់ឥឡូវនេះសូមប្រញ៉ាប់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីយោងខាងវិញ្ញាណធម្មជាតិនៅលើផែនដី។ រួចរាល់ហើយ។ សូមអរគុណព្រះដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខដែលបានឆ្លើយសំនួរការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ🙌🏼🙌🏼🙌🏼

  3. គ្រូគង្វាលខ្ញុំត្រូវការអ្នកអធិស្ឋានសំរាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដែលមានកូនកណ្តុរនេះឈ្មោះរបស់គាត់គឺស្រលាញ់ដែលកំពុងធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់គាត់និយាយថាគាត់មិនចាំនិយាយរឿងទាំងនោះទេពេលខ្លះ គាត់និយាយរឿងមកខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកសុំទោសគាត់ត្រូវការការដោះលែងសូមគ្រូគង្វាលខ្ញុំត្រូវការជំនួយ

  4. ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពេលនេះគាត់គឺជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវបានដោះលែងពីស្ត្រីចម្លែកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។ ខ្ញុំអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវថាគាត់អាចត្រូវបានដោះលែងពីអាល់កុលនិងអាងលេងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ អនុញ្ញាតឱ្យគាត់ផ្តោតលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែនអាម៉ែននិងអាម៉ែន។

  5. ជូនចំពោះគ្រូគង្វាលចិនសេឌាម ៧ ២៤ ២១ ប្តីខ្ញុំ TK ត្រូវការសេចក្តីត្រូវការពេញលេញពីបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអម្ចាស់ដោះលែងគាត់ពីអេសអេសអ៊ីអ៊ីនិងស្ត្រីដទៃទៀតដែលឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។ ឌីអិលខេដូ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.