៥០ ការលើកទឹកចិត្ដខព្រះគម្ពីរ

ការលើកទឹកចិត្តដល់ខព្រះគម្ពីរ

ទំនុកតម្កើង ៥: ៨៖

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំនិងជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំ។

ពាក្យថ្ងៃនេះគឺជាប្រភពនៃការលើកទឹកចិត្ត។ សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងសិក្សាខគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្ត។ ទាំងនេះ ខព្រះគម្ពីរ នឹងលើកស្មារតីរបស់យើងនៅពេលយើងឆ្លងកាត់ដំណើរនៃជីវិត។ វាត្រូវការចំណេះដឹងសម្រាប់យើងដើម្បីឱ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងជីវិតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹងទាំងអស់។ តើអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេ? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ឬចុះចាញ់ទេ? តើអ្នកគិតថាក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់បានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកមិនអាចមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតទេ? ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកចំពោះសំណួរណាមួយគឺបាទសូមរីករាយព្រោះខគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តទាំងនេះនឹងជួយឱ្យជីវិតអ្នកមានជីវិតឡើងវិញ។ សង្ឃឹមនិងបើកភ្នែករបស់អ្នកចំពោះដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នក។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាចង្កៀងដល់ជើងរបស់យើងវាដឹកនាំយើងវាដឹកនាំយើងហើយណែនាំយើង។ វាលើកស្ទួយស្មារតីរបស់យើងហើយបង្ហាញយើងពីផ្លូវលំបាកដែលយើងជួបប្រទះ។ គោលបំណងនៃខព្រះគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តទាំងនេះគឺដើម្បីជួយអ្នកឱ្យឆ្លងកាត់ការសាកល្បងរបស់អ្នកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ រឿងទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យវានៅក្នុងជីវិតអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ ព្រះគម្ពីរគឺជាសៀវភៅគតិបណ្ឌិតជុំដែលមានដំណោះស្រាយចំពោះរាល់បញ្ហាដែលគេស្គាល់និងមិនស្គាល់។ ការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំសំរាប់អ្នកគឺនេះដូចដែលអ្នកបានសិក្សាខព្រះគម្ពីរទាំងនេះដែលលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះសូមអោយព្រះបើកភ្នែករបស់អ្នកអោយមើលឃើញពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

មូលហេតុ ៥ យ៉ាងដែលយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តដល់ខព្រះគម្ពីរ

១) ។ ដើម្បីចំរើនឡើងដោយព្រះគុណ៖ កិច្ចការ ២០:៣២ ប្រាប់យើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសមត្ថភាពកសាងយើង។ កាលណាយើងរៀនពាក្យកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែរឹងមាំខាងវិញ្ញាណ។

២) ។ ចំពោះកម្លាំងខាងក្នុងៈដាវីឌបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងព្រះអម្ចាស់តាមរយៈបទទំនុកដំកើងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថានៅក្នុងទំនុកតម្កើង ២៧ ទំនុកដំកើង ១០៣ និងទំនុកផ្សេងទៀត។ ការលើកទឹកចិត្តនាំឱ្យមានកម្លាំងខាងក្នុង។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រភពនៃកម្លាំងខាងក្នុងតែមួយគត់។

៣) ។ ដើម្បីជម្រុញសេចក្តីជំនឿរបស់យើង៖ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការជំរុញសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាខព្រះគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តនេះវានឹងជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនិងធ្វើអោយអ្នកដើរទៅមុខដូចជាកូនរបស់ព្រះ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាឥន្ធនៈដែលជួយពង្រឹងជំនឿអ្នក។

៤) ។ សម្រាប់ កំណើនខាងវិញ្ញាណ៖ ពេត្រុសទី ១ ២: ២ ប្រាប់យើងថាយើងគួរតែចង់បានទឹកដោះគោដ៏ស្មោះត្រង់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីរីកចម្រើននៅក្នុងសេចក្ដីសង្គ្រោះ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអាហារខាងវិញ្ញាណរបស់យើងកាន់តែច្រើនយើងសិក្សាវាកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែរីកចំរើនខាងវិញ្ញាណ។ វាត្រូវការអ្នកជឿរឹងមាំខាងវិញ្ញាណដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិត។

៤) ។ សម្រាប់ ភ្លើងស្រស់: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបាននឹងភ្លើងរបស់ព្រលឹងយើង។ ខព្រះគម្ពីរទាំងនេះដែលលើកទឹកចិត្តអាចនឹងជម្រុញស្មារតីរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលបុរសវិញ្ញាណរបស់អ្នកបានពេញដោយពាក្យនោះអ្នកនឹងមិនអាចឈប់បានឡើយ។

ការត្រេកត្រអាលព្រះគម្ពីរ

១៨) ។ ធីម៉ូថេទី ១ ៥:១៤៖
ដ្បិតព្រះជាម្ចាស់ពុំបានប្រទានឱ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលនាំអោយខ្លាច ប៉ុន្តែជាការកម្លាំងសេចក្ដីស្រឡាញ់និងចិត្ដធ្ងន់។

៧) ។ ភីលីព ៤:១៩៖
ខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់ដោយព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងអោយខ្ញុំ។

១) ។ អេភេសូរ ៦:១១៖
មួយវិញទៀតបងប្អូនអើយចូរមានកម្លាំងឡើងព្រះអម្ចាស់និងដោយសារព្រះចេស្ដារបស់គាត់។

១) ។ អេភេសូរ ៦:១១៖
ថាគាត់នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនេះបើយោងតាម​​ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់រុងរឿងរបស់ព្រះអង្គអោយមានកម្លាំងមាំមួនកម្លាំងដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបុរសឯណេះ!

១៨) ។ កូរិនថូសទី ១ ១៤:៣៣៖
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថា៖ «ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គល្មមគ្រប់គ្រាន់សំរាប់លោកហើយព្រោះឫទ្ធានុភាពរបស់ខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខណៈទន់ខ្សោយ។ ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្ដអួតខ្លួនអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងដើម្បីអោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រិស្ដមកសណ្ឋិតលើខ្ញុំ។ ១២:១០ ដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរនឹងភាពទន់ខ្សោយការតិះដៀលតំរូវការការបៀតបៀននិងទុក្ខព្រួយដោយសារព្រះគ្រិស្ដ។ នៅពេលខ្ញុំទន់ខ្សោយពេលនោះខ្ញុំមានកម្លាំង។

១៨) ។ កូរិនថូសទី ១ ១៤:៣៣៖
cause cause which cause cause we we we we which which which which which which we which which which which which which which which ហេតុនេះហើយបានជាយើងមិនធ្លាក់ទឹកចិត្ដ ទោះបីជាមនុស្សខាងក្នុងរបស់យើងអន្តរាយក៏ដោយក៏ផ្នែកខាងក្នុងនៅតែថ្មីឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ។

៧) ។ កិច្ចការ ១: ៨៖
រីឯអ្នករាល់គ្នាវិញអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពមួយបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានយាងមកសណ្ឋិតលើអ្នករាល់គ្នា។ អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់អោយខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី។
១៨) ។ ម៉ាកុស ៦:៥០:
ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកអោយអស់ពីចិត្ដគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីស្មារតីហើយអស់ពីកម្លាំងហើយនេះជាបទបញ្ជាទីមួយ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
ព្រះយេស៊ូទតមើលគេរួចមានព្រះបន្ទូលថា៖ «ការនេះមនុស្សធ្វើពុំកើតទេ។ ប៉ុន្ដែព្រះជាម្ចាស់អាចសំរេចកិច្ចការទាំងអស់បាន។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
កុំខ្វល់ខ្វាយអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតមាននៅថ្ងៃស្អែកឡើយចាំស្អែកសឹមគិតពីរឿងថ្ងៃស្អែកទៅ! អំពើអាក្រក់របស់វាល្មមដល់ពេលថ្ងៃហើយ។

៧) ។ ហាបាគុក ២: ៣៖
ព្រះជាអម្ចាស់ជាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើអោយជើងខ្ញុំរឹងមាំដូចគេនឹងជួយខ្ញុំអោយដើរលើទីខ្ពស់របស់ខ្ញុំ។ ជូនចំពោះនាយចឺមលើឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ខ្ញុំ។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
តើអ្នកមិនដឹងទេឬ? តើអ្នកមិនធ្លាប់, ទេថាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មគង់នៅអស់កល្បជានិច្ចព្រះអង្គមិនដែលនឿយហត់និងនឿយហត់ទេ? គ្មានការស្វែងរកការយល់ដឹងរបស់គាត់ទេ។ ៤០:២៩ ព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងអោយមនុស្សទន់ខ្សោយ។ ព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងអោយអស់អ្នកដែលគ្មានកម្លាំង។ ៤០:៣០ សូម្បីតែយុវជននឹងអស់កម្លាំងនិងនឿយហត់ហើយយុវជននឹងដួលរលំទាំងស្រុង។ 40:29 អ្នកដែលរង់ចាំព្រះអម្ចាស់នឹងមានកម្លាំងឡើងវិញ។ ពួកគេនឹងហោះឡើងដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រី។ ពួកគេនឹងរត់ហើយមិននឿយហត់។ ហើយពួកគេនឹងដើរដោយមិនអស់កម្លាំងឡើយ។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
មើលចុះព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងទុកចិត្តហើយមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយ! ដ្បិតព្រះអម្ចាស់ជាកម្លាំងនិងចំរៀងរបស់ខ្ញុំ។ គាត់ក៏នឹងទៅជាសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំដែរ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
នៅថ្ងៃដែលខ្ញុំស្រែកអង្វរព្រះអង្គព្រះអង្គឆ្លើយតបមកទូលបង្គំហើយប្រទានកម្លាំងអោយទូលបង្គំដោយកម្លាំងចិត្ត។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រលឹងខ្ញុំរលាយដោយធ្ងន់។ សូមពង្រឹងទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។

១៦) ។ ទំនុកតម្កើង ៧១:១៦៖
ខ្ញុំនឹងប្រើកម្លាំងរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកគឺមានតែអ្នកប៉ុណ្ណោះ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះជាទីពឹងនិងកម្លាំងរបស់យើងជាជំនួយបច្ចុប្បន្នដែលមានបញ្ហា។ ៤៦: ២ ដូច្នេះយើងនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបីផែនដីត្រូវបានរើចេញហើយទោះបីភ្នំត្រូវបានដឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រក៏ដោយ។ ៤៦: ៣ ទោះបីទឹកហូរគ្រហឹមហើយរញ្ជួយទោះបីភ្នំរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ។ សេឡា។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
រីឯការសង្គ្រោះរបស់មនុស្សសុចរិតវិញជារបស់ព្រះអម្ចាស់។ ព្រះអង្គជាកម្លាំងរបស់ពួកគេក្នុងគ្រាលំបាក។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះអម្ចាស់ជាពន្លឺនិងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ។ តើខ្ញុំត្រូវខ្លាចនរណា? ព្រះអម្ចាស់ជាកម្លាំងនៃជីវិតខ្ញុំ។ តើខ្ញុំត្រូវខ្លាចនរណា?

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ។ ១៨: ២ ព្រះអម្ចាស់ជាថ្មដាជាបន្ទាយនិងជាអ្នករំដោះខ្ញុំ។ ព្រះរបស់ខ្ញុំជាកម្លាំងដែលខ្ញុំនឹងទុកចិត្ត។ ក្បាលខ្ញុំជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជាប៉មខ្ពស់របស់ខ្ញុំ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះអង្គបានតែងតាំងអោយមានកម្លាំងចេញពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គដើម្បីអោយអ្នកអាចធ្វើជាសត្រូវនិងអ្នកសងសឹកបាន។

២១) ។ នេហេមា ៨:១០៖
ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា៖ «សុំអញ្ជើញទៅបរិភោគខ្លាញ់ហើយបរិភោគគ្រឿងក្រអូបហើយផ្ញើទៅចែកអោយអ្នកដែលគ្មានអ្វីរៀបចំ។ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធសំរាប់ព្រះអម្ចាស់របស់យើង។ កម្លាំងរបស់អ្នកគឺជាអំណររបស់ព្រះអម្ចាស់។

៥) ។ សេផានា ៣: ៥៖
ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនៅកណ្ដាលអ្នកខ្លាំងពូកែ។ គាត់នឹងជួយសង្គ្រោះគាត់នឹងរីករាយចំពោះអ្នកដោយអំណរ។ គាត់នឹងសំរាកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់នឹងរីករាយចំពោះអ្នកដោយច្រៀង។

៥) ។ របាក្សត្រទី ២ ៧:១៤:
ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសរបស់អ្នកមកពីអ្នកហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់។ ព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះចេស្ដានិងឫទ្ធានុភាព ហើយដោយព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានធ្វើឱ្យមានកម្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តមនុស្សទាំងអស់។

១) ។ និក្ខមនំ ១៤:១៤៖
ព្រះអម្ចាស់ជាកម្លាំងនិងចំរៀងរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះខ្ញុំ។ ព្រះអង្គជាព្រះរបស់ខ្ញុំ។ ព្រះនៃឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកតម្កើងគាត់។

៣) ។ យ៉ូស្វេ ១: ៩៖
តើខ្ញុំមិនបានបង្គាប់អ្នកទេឬ? ចូរមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើង។ កុំភ័យខ្លាចកុំតក់ស្លុតឡើយដ្បិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកគង់នៅជាមួយអ្នកកន្លែងដែលអ្នកទៅ” ។

១០) ។ បរិទេវ ៣:២២៖
ព្រះអម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណាដល់យើងហើយយើងមិនបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ទេ។ ៣:២៣ ពួកគេថ្មីរាល់ព្រឹក៖ ភាពស្មោះត្រង់គឺអស្ចារ្យណាស់។

៤) ។ សុភាសិត ១០:២២ ៈ
ទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់អស់ពីចិត្ត។ កុំពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ។ ៣: ៦ ចូរទទួលស្គាល់គាត់ក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់អ្នកនោះគាត់នឹងណែនាំផ្លូវរបស់អ្នក។

៤) ។ សុភាសិត ១០:២២ ៈ
ព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាប៉មមួយដ៏រឹងមាំ។ មនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅក្នុងក្រុងនោះហើយមានសុវត្ថិភាព។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ខ្ញុំបានដាក់ព្រះអម្ចាស់នៅមុខខ្ញុំជានិច្ចព្រោះគាត់នៅខាងស្ដាំខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនរើចេញឡើយ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះអង្គប្រោសព្រលឹងខ្ញុំអោយរស់ឡើងវិញព្រះអង្គដឹកនាំខ្ញុំអោយដើរតាមមាគ៌ានៃសេចក្ដីសុចរិតព្រោះតែព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
អស់អ្នកដែលសង្ឃឹមលើព្រះអម្ចាស់អើយចូរមានចិត្ដក្លាហានឡើង!

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលគង់នៅជាមួយយើង។ ព្រះរបស់លោកយ៉ាកុបជាជម្រករបស់យើង។ សេឡា។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ចូរផ្ទេរបន្ទុករបស់អ្នកលើព្រះអម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងជួយអ្នក។ ព្រះអង្គមិនដែលជួយអោយមនុស្សសុចរិតរើចេញឡើយ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
លោកមានតែមួយគត់គឺថ្មនិងសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ: គាត់ជាមេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្ញុំ; ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះអម្ចាស់ជាកម្លាំងនិងចំរៀងរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំ។ ១១៨: ១៥ សំឡេងអរសប្បាយនិងសេចក្ដីសង្គ្រោះគឺស្ថិតនៅក្នុងរោងឧបោសថរបស់មនុស្សសុចរិត។ ព្រះហស្ដស្ដាំរបស់ព្រះអម្ចាស់តែងសំដែងព្រះហប្ញទ័យស្មោះត្រង់។ ១១៨: ១៦ ព្រះហស្ដស្ដាំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានដំកើងឡើងហើយព្រះហស្ដស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាធ្វើយ៉ាងអង់អាច។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រះអង្គជាជំរកនិងជាខែលការពាររបស់ទូលបង្គំ។ ទូលបង្គំសង្ឃឹមលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។ ១១៩: ១១៥ មនុស្សទុច្ចរិតអើយចូរចាកចេញពីខ្ញុំទៅដ្បិតខ្ញុំនឹងគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះរបស់ខ្ញុំ។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
នេះជាការសំរាលទុក្ខរបស់ខ្ញុំពេលមានទុក្ខវេទនាដ្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើអោយខ្ញុំមានជីវិត។

១៣) ។ ទំនុកដំកើង ១៣៣: ១:
ព្រលឹងខ្ញុំបានរស់នៅជាយូរមកហើយជាមួយអ្នកដែលស្អប់សន្តិភាព។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអម្ចាស់នឹងមានកម្លាំងឡើងវិញ ពួកគេនឹងហោះឡើងដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រី។ ពួកគេនឹងរត់ហើយមិននឿយហត់។ ហើយពួកគេនឹងដើរដោយមិនអស់កម្លាំងឡើយ។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
កុំខ្លាចអី! ព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកកុំស្រងាកចិត្តឡើយ។ យើងជាព្រះរបស់អ្នកយើងនឹងពង្រឹងអ្នក។ មែន! ខ្ញុំនឹងជួយអ្នក។ មែន! យើងនឹងគាំទ្រអ្នកដោយដៃស្តាំនៃសេចក្ដីសុចរិតរបស់ខ្ញុំ។

៩) ។ អេសាយ ៩: ៦៖
ពេលអ្នកដើរកាត់ទឹកខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នក។ ពេលអ្នកដើរកាត់ភ្លើងអ្នកមិនរលាកទេអ្នករាល់គ្នាពុំអាចឆ្លងកាត់ទឹកទន្លេឡើយ។ អណ្ដាតភ្លើងនឹងមិនឆាបឆេះអ្នកឡើយ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
ចូរមកឯខ្ញុំដែលនឿយហត់ទាំងអស់គ្នានិងមានបន្ទុកធ្ងន់អើយហើយខ្ញុំនឹងឱ្យអ្នករាល់គ្នាបានសំរាក។

១៨) ។ ម៉ាកុស ៦:៥០:
ព្រះយេស៊ូទតមើលគេរួចមានព្រះបន្ទូលថា: «ការនេះមនុស្សធ្វើពុំកើតទេតែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកើតដ្បិតព្រះអង្គធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បាន»។

១០) ។ យ៉ូហាន ១៤:២៧៖
ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដូច្នេះដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសាន្ដរួមជាមួយខ្ញុំ។ អ្នករាល់គ្នាជួបនឹងទុក្ខវេទនានៅក្នុងលោកប៉ុន្ដែចូរមានសង្ឃឹមឡើង! ខ្ញុំបានឈ្នះលោកនេះហើយ។

១៨) ។ កូរិនថូសទី ១ ១៤:៣៣៖
សូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះអម្ចាស់នៃយើង។ ព្រះអង្គជាព្រះបិតាប្រកបដោយព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណានិងជាព្រះដែលជួយសំរាលទុក្ខ។ 1: 4 ព្រះអង្គបានសំរាលទុក្ខយើងនៅពេលយើងមានទុក្ខវេទនាសព្វបែបយ៉ាងដើម្បីអោយយើងអាចសំរាលទុក្ខអស់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនាដោយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអោយយើងផ្ទាល់បានធូរស្បើយ។

១) ។ ថែស្សាឡូនីចទី ២ ២:១៣៖
ដូច្នេះចូរលើកទឹកចិត្ដគ្នានិងអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកដូចបងប្អូនកំពុងតែធ្វើនេះស្រាប់។

៧) ។ ភីលីព ៤:១៩៖
ព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងបំពេញសេចក្ដីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងរបស់បងប្អូនស្របតាមសិរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គដោយរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។

២០) ។ ពេត្រុសទី ២ ២: ៩៖
ចូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក។ ដ្បិតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណាដល់បងប្អូន។

២) ។ ចោទិយកថា ២៨: ៦៖
ចូរមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានកុំភ័យខ្លាចកុំខ្លាចពួកគេឡើយដ្បិតព្រះ ‌ អម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនឹងយាងទៅជាមួយអ្នក។ គាត់នឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកឡើយហើយក៏មិនបោះបង់ចោលអ្នកដែរ។

 

 


2 COMMENTS

 1. ការអធិស្ឋានគឺខ្លាំងណាស់! សូមឆ្លុះបញ្ចាំងពីខគម្ពីរទាំងនេះអំពីការអធិស្ឋានហើយសូមឱ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជំរុញអ្នកឱ្យអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតាសួគ៌របស់អ្នកហើយចែករំលែកក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជាមួយទ្រង់នៅថ្ងៃនេះ។ យ៉ាកុប ១: ៥ ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកខ្វះប្រាជ្ញាអ្នកគួរតែទូលសូមព្រះដែលផ្តល់អំណោយដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយឥតមានកំហុសហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានមកអ្នក។

 2. Bơnơi, cómộtsốcốu Kinh Thánhbị sai hoàntoànởnghĩatiếngViệt
  ឧទាហរណ៍
  ធីធីន ១២០: ៦
  លីញហុនកុងភុងឈីងតា
  វៃគីសហាប់។
  N adminu admin đọcđượcbìnhluậncủamình vui lòngchỉnhsửalại!
  មឿងថាញ់

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.