៥០ ពិន្ទុសំរាប់ការអធិស្ឋានសំរាប់ការរកឃើញ

13
30097

 

ចោទិយកថា ២៨:១១ ព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើអោយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្ដិបរិបូណ៌ក្នុងខ្លួនមានផលផ្លែពីហ្វូងសត្វនិងមានផ្លែពីដីដែលព្រះអម្ចាស់បានសន្យាជាមួយដូនតារបស់អ្នកអោយអ្នក។ ។ ២៨:១២ ព្រះអម្ចាស់នឹងបើកផ្ទៃមេឃបង្អុរភ្លៀងមកដីរបស់អ្នកហើយប្រទានពរអោយកិច្ចការទាំងអស់របស់អ្នក។ អ្នកនឹងអោយជនជាតិជាច្រើនខ្ចីអ្នកនឹងមិនខ្ចីប្រាក់ទេ។.

នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះដែលកូន ៗ របស់ទ្រង់បានជួបប្រទះ ទម្លាយភាពទាល់ច្រក ក្នុង​ជីវិត។ គ្មានកូនណារបស់ព្រះត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលទាបនោះទេ។ កូន ៗ របស់ព្រះត្រូវបានតែងតាំងឱ្យរស់នៅជាជីវិតកំពូល។ ដើម្បីរកមធ្យោបាយមានន័យថាទទួលជោគជ័យលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើក្នុងជីវិត។ វាមានន័យថាដើម្បីជំនះឧបសគ្គនៃជីវិតដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកក្នុងជីវិត។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ សំរាប់ការរកឃើញ។ ការអធិស្ឋាននេះរួមជាមួយការតមនឹងប្រាកដជានាំអ្នកទៅរករបកគំហើញដ៏ទន្ទឹងរង់ចាំយូររបស់អ្នក។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ហេតុអ្វីបានជាការតមនិងការអធិស្ឋានដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យ?

ម៉ាថាយ ១៧:២១ ប៉ុន្ដែប្រភេទនេះមិនចេញទៅក្រៅទេគឺដោយការអធិស្ឋាននិងតម។


ការតមនិងការអធិស្ឋាន គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការស្វែងរកព្រះភ័ក្រ្តរបស់ព្រះទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលអ្នកព្រួយបារម្ភក្នុងជីវិត។ នៅពេលដែលយើងតមយើងមិនព្យាយាមសូកព្រះដោយការតមរបស់យើងទេហើយការតមរបស់យើងក៏មិនអាចលើកដៃព្រះដើម្បីប្រទានពរដល់យើងដែរ។ មូលហេតុដែលយើងតមគឺដើម្បីបង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍ក្នុងការអធិស្ឋានការចៀសវាងដែលភ្ជាប់មកជាមួយការតមអាហារឬភាពរសើបខាងវិញ្ញាណនិងផ្តោតអារម្មណ៍នៅពេលយើងអធិស្ឋានសំរាប់បំណងប្រាថ្នារបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានតមអាហារសំរាប់ការរៀបចំខាងវិញ្ញាណ។

ដូចដែលអ្នកចូលរួមក្នុងរឿងនេះ ចំនុចនៃការអធិស្ឋានតមព្រះនឹងចាប់ផ្តើមប្រយុទ្ធរាល់ការប្រយុទ្ធខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។ ដោយហេតុថាវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងលើរូបកាយនោះការរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមបង្ហាញនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងខាងរូបកាយរបស់អ្នក។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋានតមទាំងនេះត្រូវតែបញ្ចប់រជ្ជកាលនៃភាពក្រីក្រនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ការអធិស្ឋានតមនេះនឹងកំនត់រាល់ឧបសគ្គដែលរារាំងអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានការអធិស្ឋានទាំងនេះដោយសេចក្តីជំនឿនៅថ្ងៃនេះហើយឃើញព្រះផ្លាស់ប្តូររឿងរបស់អ្នកអោយមានភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ការអធិស្ឋាន។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូម ឲ្យ ប្រាជ្ញាដើរនៅក្នុងភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសព្វថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

2. អូព្រះអម្ចាស់! ធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយ។ សូមប្រទានពរដល់ខ្ញុំហើយធ្វើឱ្យឈ្មោះខ្ញុំអស្ចារ្យហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាព្រះពរនៅក្នុងជំនាន់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

3. អូព្រះអម្ចាស់! ប្រទានពរដល់អ្នកដែលបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំហើយដាក់បណ្តាសាអ្នកដែលដាក់បណ្តាសាខ្ញុំ។ ចំពោះខ្ញុំក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងទទួលព្រះពរនៅក្នុងជំនាន់នេះតាមរយៈព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមបដិសេធនូវស្មារតីនៃភាពក្រីក្រការខ្វះខាតនិងការចង់បាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំដេញតាមរកនិងយកមកវិញនូវធនធានដែលខ្ញុំបានលួចនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរក្នុងសេចក្តីសញ្ញាថ្មីនៃគុណនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងទទួលព្រះពរគ្រប់បែបយ៉ាងតាមបញ្ជារបស់អ័ប្រាហាំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

8. អូព្រះអម្ចាស់! បន្ទាប់ពីការអធិស្ឋាននេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមរីកចម្រើនហើយបន្តរីកចម្រើនរហូតដល់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩. ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំផ្តាច់ខ្លួនចេញពីគ្រប់ឈ្មោះដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រខ្ញុំនឹងទទួលបានឈ្មោះថ្មីដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកគំនិតរបស់ខ្ញុំចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលនឹង ធ្វើឲ្យ ខ្ញុំរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមអោយទេវតានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចាប់ផ្តើមប្រគល់មកវិញនូវរាល់ពរជ័យដែលខ្ញុំបានលួចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីកលល្បិចនៃមន្តអាគមឬមន្តអាគមរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

13. ខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីបុរសខ្លាំងខាងអារក្សទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

14. ខ្ញុំបញ្ជាពពកនៃភាពងងឹតដើម្បីដកខ្លួនចេញពីខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំចាប់ខ្លួនខ្ញុំពីផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៦ សូម ឲ្យ រាល់ការបំផ្លាញនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ការលើកខ្ញុំបានត្រូវដកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

17. ខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញពីបណ្តុំនៃភាពអន់ថយនិងថយក្រោយដូនតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ភាពងងឹតជារៀងរាល់ត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់បញ្ហាដែលរឹងចចេសក្នុងជីវិតខ្ញុំទទួលព្រួញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់អំណាចនៃកំលាំងនៃភាពងងឹតដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21. ខ្ញុំលះបង់រាល់ការលះបង់អាក្រក់ ៗ ចំពោះកម្លាំងដូនតាពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

22. ខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើររាល់បញ្ហាដែលត្រូវបានគេបាញ់មកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

23. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាប់ផ្តើមបង្កើតផ្លូវសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីរហោស្ថាននៃជីវិត។

24. ខ្ញុំបដិសេធមិនផ្តល់ការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំ។ សង្ស័យខ្ញុំបញ្ជាឱ្យអ្នកស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២៥. រាល់យុទ្ធនាការអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងជោគវាសនាដ៏រុងរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដេញតាមនិងបំផ្លាញរាល់សេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

27. រាល់ភាពកខ្វក់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើអនាម័យដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះមិនមែនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

29. ខ្ញុំទាមទារសិទ្ធិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

30. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមពាល់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកនូវព្រះហស្តស្តាំនៃអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣១ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំអោយរួចផុតពីកណ្តាប់ដៃរបស់អស់អ្នកដែលសង្កត់សង្កិនដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គ។

សូមអោយអំណាចនៃវិញ្ញាណនៃអំណាចគ្រប់គ្រងបានលើជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

33. ខ្ញុំបានប្រែចិត្តពីការមិនស្តាប់បង្គាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

34. ឱព្រះអម្ចាស់អើយពិនិត្យមើលជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយសំអាតខ្ញុំអោយស្អាតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៣៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដឹកនាំជំហានរបស់ខ្ញុំឆ្ពោះទៅរកផ្លូវសន្តិភាពក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៣៦- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយបញ្ជូនពីខាងលើមកខ្ញុំដើម្បីអាចបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

៣៧. ឱព្រះអម្ចាស់អើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្មាំងសត្រូវមិនធ្វើឱ្យខ្ញុំធ្វើជាគំរូអាក្រក់ក្នុងព្រះយេស៊ូវទេ

38. ខ្ញុំចងរាល់ស្មារតីខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

39. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាក់ប្រេងអោយខ្ញុំដោយមានអំណរនៃព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

40. ខ្ញុំដាក់បណ្តាសារបស់ព្រះអម្ចាស់លើគ្រប់ជម្ងឺនិងសញ្ញាសំគាល់របស់សាតាំងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំឈរប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងក្រុងយេរីខូរដែលឈរនៅចំពោះមុខខ្ញុំនិងរបកគំឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

42. ខ្ញុំបង្ក្រាបរាល់កម្លាំងដែលតស៊ូនឹងខ្ញុំនិងការរកឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៤៣. ខ្ញុំអោយមានទុក្ខលំបាកអស់កល្បជានិច្ចលើមនុស្សប្រុសស្រីអាក្រក់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបកគំឃើញរបស់ខ្ញុំ

៤៤. ដោយព្រះចេស្ដានៃព្រះខ្ញុំបានពង្រាយរាល់ការឃុបឃិតនៃស្ថាននរកប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ដោយអានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងការសំរាករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់សត្រូវសម្ងាត់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបកគំឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលាតត្រដាងអ្នកហើយធ្វើឱ្យអ្នកអាម៉ាស់មុខជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

47 រាល់ការត្រួតពិនិត្យស្មារតីដែលឃ្លាំមើលការរកឃើញរបស់ខ្ញុំសូមខ្វាក់ឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៤៨. សូមអោយព្រះហស្ថរបស់ព្រះបានបំបែកឆ្អឹងខ្នងរបស់បុរសខ្លាំងទាំងអស់ដែលដើរតាមផ្លូវខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

49. ខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកអ្នកផ្ញើពាក្យសំដីអាក្រក់ទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតនិងវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឪពុកសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

13 COMMENTS

  1. សូមអរគុណចំពោះចំណុចនៃការអធិស្ឋានហើយវាពិតជាជម្រុញឱ្យខ្ញុំមានការងារជាច្រើន។
    ពរជ័យបន្ថែមទៀតបំបាត់ជីវិតរបស់អ្នកពីភាពក្រីក្រនិងទុក្ខព្រួយ
    អ្នកមានពរ។
    អរគុណ។

  2. សូមអរគុណខ្លាំងណាស់បុរសព្រះសម្រាប់ចំណុចអធិស្ឋាននេះដែលបំផុសគំនិតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកមិនមានគំនិតអ្វីដែលវាបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរបៀបដែលខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្ទាល់ទេតែសូមសិរីល្អដល់ព្រះ។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអធិស្ឋាននៅថ្ងៃនេះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រទានឱ្យខ្ញុំបួនថ្ងៃដើម្បីតមហើយអធិស្ឋាន ៥០ ចំណុចអធិស្ឋានខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យអ្នកអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីឱ្យខ្ញុំមានកម្លាំងថែមទៀតទោះបីវាមិនមានន័យថាក្នុងករណីរបស់អ្នកក៏ដោយខ្ញុំជឿថាព្រះពិតជាមាន បើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំចាស់បានទៅថ្មីបានមកដល់នៅពេលដែលខ្ញុំរស់បានយូរប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងខ្ញុំតាមរយៈកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់អ្នកប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំគ្រូដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក

  3. អរគុណបុរសនៃព្រះសម្រាប់ចំណុចអ្នកលេងដ៏អស្ចារ្យនេះហើយខ្ញុំអធិស្ឋានថាព្រះនឹងឃើញខ្ញុំពេញមួយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអធិស្ឋាន អាម៉ែន

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.