៣០ ចំណុចអធិស្ឋានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រឆាំងរបស់អ្នក

5
11721

អេសាយ ៤៩:២៦ ហើយយើងនឹងចិញ្ចឹមពួកអ្នកដែលជិះជាន់ឯងដោយសាច់ឈាមគេ។ មនុស្សទាំងអស់នឹងដឹងថាយើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកនិងជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្ដារបស់អ្នកដែលជាយ៉ាកុបដ៏មានអំណាច។

អ្នកដែលជិះជាន់សង្កត់សង្កិនក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានកំទេចនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងចំនុចអធិស្ឋានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងអ្នកជិះជាន់អ្នក។ អ្នកជិះជាន់គឺជាអ្នកដែលកំពុងអង្គុយលើរបកគំហើញរបស់អ្នកនរណាម្នាក់ដែលបានប្តេជ្ញាថាអ្នកនឹងមិនមានការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតទេ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឈរលើផ្លូវរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យត្រូវតែត្រូវបានជំរុញដោយកម្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ នរណាម្នាក់ដែលនិយាយថាអ្នកនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ អ្នកត្រូវតែខឹងក្នុងស្មារតីនៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋាននេះអារក្សគឺអាក្រក់ណាស់ហើយគាត់នឹងបន្តជិះជាន់អ្នករហូតដល់អ្នកទប់ទល់នឹងគាត់ដោយកម្លាំង។ យប់នេះអ្នកនឹងប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរមរមន សត្រូវ និងអ្នកជិះជាន់សង្កត់សង្កិនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះគឺជាក ចំណុចអធិស្ឋាននៃសង្គ្រាម។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះគឺសំរាប់អ្នកជឿដែលស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់សត្រូវមនុស្សដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះឬពីភូមិរបស់ពួកគេ។ ចំណុចអធិស្ឋានទាំងនេះគឺសំរាប់អ្នកដែលកំពុងរងទុក្ខពីអំពើអាក្រក់ ខ្លាំង នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ អ្នកជិះជាន់សង្កត់សង្កិនទាំងអស់នឹងត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះព្រះនឹងចាប់ផ្តើមជិះជាន់សង្កត់សង្កិនអ្នកទាំងអស់របស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយជំនឿនៅថ្ងៃនេះហើយឃើញអ្នកជិះជាន់អ្នកទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ព្រះវរបិតានិងព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំនឹងមិនឈប់អធិស្ឋានរហូតដល់ខ្ញុំបានឃើញការអន្តរាគមន៍របស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជារាល់ឧបាយកលអាក្រក់ទាស់នឹងខ្ញុំធ្វើអោយខ្ញុំខកចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអរសប្បាយអំណរនិងសន្តិភាពនិងពរជាច្រើននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

4. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ស្មារតីនៃរោគសញ្ញាជោគជ័យដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំមិនព្រមច្រូតកាត់អ្វីដែលជាផលអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាការពេញចិត្តរបស់ព្រះនឹងគ្របបាំងជីវិតខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះនិងជារៀងរហូតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

7. ខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនខ្ញុំចេញពីភាពក្រីក្រដែលទទួលមរតកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យគ្រឹះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានជួសជុលហើយចាប់ផ្តើមទទួលភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

9. សូមឱ្យគ្រប់មេធ្មប់ហោះហើរសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំទទួលបានព្រួញភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

10. ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការស្តាររបស់អារក្សទាំងប្រាំពីរនិងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ដែលបានលួចពីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

11. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីរាល់តំណភ្ជាប់ដូនតាទៅនឹងស្តុបអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំក្អួតរាល់ជាតិពុលរបស់សាតាំងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានមកពីក្រុមគ្រួសារដូនតាខ្ញុំបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្តើមខ្ចាត់ខ្ចាយហើយលែងប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូទៀត។

សូមឱ្យគំរូអាក្រក់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយដោយផ្គរលាន់របស់ព្រះហើយកុំប្រមូលផ្តុំខ្ញុំម្តងទៀតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

15. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីរាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ពីកងកំលាំងដូនតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែកអំណាចនៃអក្ខរាវិរុទ្ធរបស់បិសាចណាមួយដែលចេញមកប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

17. ខ្ញុំពិការអំណាចអាក្រក់ទាំងអស់ពន្យារពេលអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងនៃជ័យជំនះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយអណ្តាតរបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យដៃរបស់ខ្ញុំក្លាយជាឧបករណ៍នៃភាពរុងរឿងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២១) ។ ព្រះវរបិតាខ្ញុំដោះលែងពួកទេវតាដើម្បីធ្វើទុក្ខទោសដល់មនុស្សខ្វាក់ដែលព្យាយាមធ្វើបាបខ្ញុំឬសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ការពារគ្រួសារខ្ញុំពីចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធអ្នករំលោភសេពសន្ថវៈនិងអាបធ្មប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៣) ។ ខ្ញុំទាយថារាល់អ្នកគិតមមៃអ្នកនិយាយក្លែងក្លាយព្យាការីក្លែងក្លាយគ្រូអាបធ្មប់និងអំណាចនៃភាពងងឹតដែលដើរទៅដើម្បីសួររកខ្ញុំហើយកាន់ផ្ទះខ្ញុំនឹងត្រូវគេរំលាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំពឹងផ្អែកលើអ្នកដើម្បីការពារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមការពារខ្ញុំពីអស់អ្នកដែលស្វែងរកជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

២៦) ។ ឱព្រះវរបិតានៅក្នុងបណ្តាសារបស់សាតាំងដែលជាកន្លែងដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលើកឡើងឆ្លើយពួកគេដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមចេញសេចក្តីការពារខាងជំនឿអរូបីដល់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងការចេញទៅក្រៅនិងមកដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមការពារខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូចជាផ្លែប៉ោមនៃភ្នែករបស់អ្នកហើយលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃស្លាបរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៩) ។ អូព្រះអម្ចាស់ដោយអំណាចនៃព្រះនាមរបស់អ្នកខ្ញុំបង្វែរការអាក្រក់ទាំងអស់មកទិសដៅរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយអស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើអ្នកមិនចាញ់ការប្រយុទ្ធទេខ្ញុំនឹងមិនដែលចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

 

5 COMMENTS

  1. ខ្ញុំឈ្មោះហេតធីខ្ញុំត្រូវការការអធិស្ឋានសម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់ដាឡាណាសូមបួងសួងដល់បេះដូងនិងដង្ហើមខ្លីសូម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.