ការតមអាហាររយៈពេល ៣ ថ្ងៃនិងការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារ

3
23874

អេសធើរ ៤:១៦ ចូរទៅប្រមូលផ្តុំជនជាតិយូដាទាំងអស់ដែលនៅក្រុងស៊ូសានហើយតមអាហារអោយខ្ញុំហើយមិនបរិភោគនិងមិនផឹកបីថ្ងៃយប់ឬពេលយប់។ ខ្ញុំនិងស្រីៗក៏នឹងតមអាហារដែរ។ ដូច្នេះខ្ញុំនឹងចូលទៅគាល់ព្រះរាជាដែលមិនស្របតាមក្រឹត្យវិន័យហើយបើខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងត្រូវវិនាស។

គ្រួសារជាច្រើនស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់ សត្រូវអារក្សនិងបិសាចរបស់វាបានជាប់នៅក្នុងគ្រួសារទាំងនោះហើយដាក់ពួកគេនៅក្នុងគុកអារក្ស។ សព្វថ្ងៃនេះមានគ្រួសារជាច្រើនដែលគ្មាននរណាម្នាក់ជោគជ័យពីទីនោះទេពីព្រោះអារក្សបានរារាំងការរីកចម្រើនទាំងអស់នៅទីនោះ។ សម្រាប់ណាមួយ ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីផ្តាច់ខ្លួនពីសត្រូវក្រុមគ្រួសារត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីជួយគ្រួសារ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការតមអាហារនិងអធិស្ឋានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃសំរាប់ការរំដោះក្រុមគ្រួសារ។ ការតមអាហារនិងការអធិស្ឋាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៅពេលដែលការអធិស្ឋាននៅទីនោះចេញពីផ្លូវរបស់អារក្ស។

ក្រុមគ្រួសារ បណ្តាសា ទាំងនេះគឺជាគំរូអាក្រក់ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើន។ មានគ្រួសារខ្លះដែលស្ត្រីមិនរៀបការពួកគេមានតែកូន ៗ ដែលមិនទាន់រៀបការហើយខ្លះទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីកម្រិតឧត្តមសិក្សាទេគ្រួសារខ្លះមានជម្ងឺនៅនឹងកន្លែងខណៈខ្លះទៀតកំពុងមានភាពក្រីក្រទាំងអស់នេះមិនមែនជា បុព្វហេតុធម្មជាតិពួកគេគឺជាព្រួញខាងវិញ្ញាណដែលផ្តោតលើក្រុមគ្រួសារដើម្បីរក្សាពួកគេនៅក្រោមអំណាចនៃ ភាពងងឹត។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមការតមនិងអធិស្ឋានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះគ្រួសារអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ នៅពេលអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការតមអាហារនិងការអធិស្ឋាននេះនោះបន្ទាយដ៏អាក្រក់ទាំងអស់ដែលដាក់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកអធិស្ឋានពួកគេដោយជំនឿហើយអ្នកនឹងថ្លែងទីបន្ទាល់ពីសេរីភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ខ្ញុំប្រែចិត្តពីការថ្វាយបង្គំព្រះដូនតាទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។


បុរសខ្លាំងគ្រប់រូបនៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំសូមទុកជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

3. រាល់បុរសខ្លាំងនៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំស្លាប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំនៅស្ងៀមសំលេងយំដ៏អាក្រក់នៃអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំដែលបានធ្វើបាបខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ផលវិបាកទាំងអស់នៃការគោរពបូជាអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំមកលើជីវិតខ្ញុំខ្ញុំលុបអ្នកចោលដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដុតទីសក្ការៈបូជាទាំងអស់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

របៀបវារៈគាបសង្កត់នៃអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំស្លាប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឈាមណាក៏ដោយដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងពូជមនុស្សជំនាន់ខ្ញុំនឹងត្រូវស្ងាត់ស្ងៀមដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

រាល់អំណាចអាក្រក់ទាំងអស់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំនិយាយប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០. ខ្ញុំផ្តាច់រាល់សេចក្ដីសញ្ញាដូនតាជាមួយអំណាចអាក្រក់នៃដំណាក់ឪពុកខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ទឹកជូរចត់ដែលហូរក្នុងគ្រួសារខ្ញុំពីអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំស្ងួតអស់ហើយ។ នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

12. ខ្សែពួរណាដែលចងខ្សែស្រឡាយគ្រួសារខ្ញុំទៅនឹងអំណាចអាក្រក់ណាមួយនៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំបំបែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ស្មារតីម្ចាស់ដីរំខានដល់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវពិការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ការហូរចេញនៃនាមត្រកូលរបស់សាតាំងស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

15. ខ្ញុំទទួលបានមកវិញនូវរាល់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលត្រូវបានលួចដោយអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

តើព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ានៅឯណាសូមក្រោកឡើងធ្វើបាបបន្ថោកអំណាចអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានក្នុងដំណាក់របស់ឪពុកខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

បូជាចារ្យគ្រប់រូបរបស់សាតាំងដែលបំពេញមុខងារក្នុងត្រកូលខ្ញុំត្រូវសម្រាកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ទុក្ខព្រួយដែលកើតចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះធ្វើអោយអ្នកជាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់ឥទ្ធិពលនៃអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំលើជីវិតខ្ញុំស្លាប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់បណ្តាញនៃអំណាចអាក្រក់នៃផ្ទះឪពុកខ្ញុំនៅកន្លែងកំណើតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

21. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអំពាវនាវដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាក់ប្រេងអភិសេកខ្ញុំឱ្យជាសះស្បើយនូវឆ្នាំខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

23. អូព្រះអម្ចាស់ប្រសិនបើខ្ញុំបានធ្លាក់នៅពីក្រោយនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្តល់អំណាចដល់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានមកវិញនូវឱកាសដែលបាត់បង់ទាំងអស់និងការខ្ជះខ្ជាយឆ្នាំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

24. អំណាចណាមួយដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនទៅមុខទេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

25. អំណាចណាមួយដែលចង់ធ្វើឱ្យខ្ញុំនៅក្នុងតម្រូវការនៅពាក់កណ្តាលនៃការជាច្រើនស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

26. អំណាចណាមួយដែលចង់ទាញខ្ញុំចេញពីវត្តមានរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីបំផ្លាញខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

27. ខ្ញុំនឹងទទួលបានមរតកដែលបានសន្យារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. អំណាចណាមួយដែលចង់ឱ្យខ្ញុំបំពេញជោគវាសនារបស់ខ្ញុំតែផ្នែកខ្លះស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២៩. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមចាក់ប្រេងតែងតាំងខ្ញុំដោយអំណាចដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសញ្ញាគ្រឹះទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រើរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសំរាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

31. អូព្រះអម្ចាស់អើយក្រោកឡើងនិងប្រទានពរដល់មរតករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

32 រាល់គុណធម៌ដែលបានលួចរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រគល់មកខ្ញុំវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

33. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការដោះលែងរបស់ខ្ញុំនាំមកនូវការរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

34. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញផ្លូវល្ងង់ខ្លៅទាំងអស់នៅក្នុងខ្ញុំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ថ្ងៃនេះអ្នកជាបុរសវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងមិនធ្វើបាបខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។

អំណាចនៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រោសលោះជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់អាវុធរបស់សាតាំងដែលបានបង្កើតឡើងប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំដែលជាភ្លើងខាងក្រោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

38. ព្រួញនៃការរំដោះរកទីតាំងវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

39. រាល់ការ៉ូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលើជោគវាសនារបស់ខ្ញុំដុតនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សត្វពស់ទាំងអស់នៅក្នុងគ្រឹះរបស់ខ្ញុំលេបជោគវាសនារបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

3 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.