៣០ ចំណុចដែលមានអានុភាពលើការអធិស្ឋាននិងការសំអាតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

1
25440

កិច្ចការ ២៦:១៨ ដើម្បីបើកភ្នែករបស់ពួកគេហើយបង្វែរពួកគេចេញពីភាពងងឹតទៅជាពន្លឺនិងពីអំណាចរបស់សាតាំងមករកព្រះដើម្បី ឲ្យ ពួកគេទទួលការអត់ទោសបាបនិងទទួលមរតកក្នុងចំណោមពួកគេដែលបានរាប់ជាបរិសុទ្ធដោយសារជំនឿដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ។

ការរាប់ជាបរិសុទ្ធគឺជាតម្រូវការដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានទទួលយកដោយព្រះ។ ដរាបណាអ្នកបានរាប់ជាបរិសុទ្ធអ្នកប្រហែលជាមិនមានលក្ខណៈសក្ដិសមនឹងមានវត្តមាននៅចំពោះព្រះឡើយ។ ព្រះរបស់យើងគឺ បរិសុទ្ធ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបរិយាកាសកខ្វក់បានទេហើយទ្រង់ក៏មិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនិងមិនមានវិន័យផងដែរ។ ដំណឹងល្អមានសម្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះគឺនេះអ្នកអាចបានបរិសុទ្ធ។ មិនថាអំពើបាបនិងកំហុសរបស់អ្នកទេ ព្រះគុណ ហើយសេចក្តីមេត្តាករុណាគ្មានដែនកំណត់នឹងបង្ហាញដល់អ្នកនូវសេចក្តីមេត្តាករុណាបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់អ្នក។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានចំនួន ៣០ ចំណុចស្តីពីការញែកនិងសំអាតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកដាច់ឆ្ងាយពីការងារដែលរកប្រាក់ចំណេញជាមួយព្រះ។

តើការរាប់ជាបរិសុទ្ធគឺជាអ្វី?

ការរាប់ជាបរិសុទ្ធត្រូវបានញែកចេញពីគ្នាវាមានន័យថាត្រូវបានបំបែកចេញពីពិភពលោកដល់ព្រះ។ នៅពេលដែលអ្នកបានកើតជាថ្មីព្រះជាម្ចាស់ញែកអ្នកចេញពីលោកីយនេះហើយទ្រង់បានហៅអ្នកអោយទៅខ្លួនអ្នកហើយបានរាប់អ្នកថាជាមនុស្សសុចរិតដោយជំនឿ។ ត្រូវបានគេរាប់ជាសុចរិតអ្នកត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងការអធិស្ឋានដើម្បីបន្តសំអាតគំនិតនិងគំនិតរបស់អ្នក។ រ៉ូម ១២: ១-២ ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវបន្តគំនិតរបស់យើងជាថ្មីជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីកុំអោយស្របនឹងពិភពលោកនេះហើយត្រូវផ្លាស់ប្រែដោយព្រះផង។ ការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពនេះផ្តោតលើការរាប់ជាបរិសុទ្ធនិងការសំអាតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្តល់អំណាចអោយយើងបំរើព្រះអោយមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលយើងចូលរួមការអធិស្ឋាននេះព្រះគុណដើម្បីរស់នៅដូចជាព្រះគ្រីស្ទនឹងត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយលើយើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

គ្មានអ្វីដែលផ្តល់ពរដូចជាការរាប់ជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងកិច្ចការ ២០:៣២ យើងឃើញថាមានតែអ្នកដែលបានរាប់ជាបរិសុទ្ធទេដែលទទួលមរតកនៅទីនោះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានចំណុចអធិស្ឋានទាំងនេះដោយក្តីងឿងឆ្ងល់នៅថ្ងៃនេះ។ សុំព្រះដើម្បីធ្វើពិធីបរិសុទ្ធសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកសូមសួរ វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ ដើម្បីសំអាតអ្នកនិងសំអាតរាល់អំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្ត។ ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ការរាប់ជាបរិសុទ្ធនេះពិតជាធ្វើអោយការដើរជាមួយព្រះកាន់តែប្រសើរឡើង។


ចំណុចអធិស្ឋាន

ឪពុកសូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់អ្នកមកខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

2. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំពេញទូលបង្គំដោយកំលាំងនៃវិញ្ញាណរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

3. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្យាបាលរាល់ផ្នែកដែលរងរបួសនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

4. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំអោយបង្ក្រាបរាល់អំពើខាងសាច់ឈាមដែលកើតមានក្នុងរូបកាយទូលបង្គំដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ

៥- ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរៀបចំជីវិតខ្ញុំឡើងវិញហើយតំរង់ផ្លូវអោយត្រឹមត្រូវដោយមានជំនួយពីវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

៦. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

7. ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយមានជំនួយពីវិញ្ញាណរបស់អ្នកសូមឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៨. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានភ្លើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកខ្ញុំតាមរយៈការជួយដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមខ្ញុំចង់នៅជាប់នឹងអ្នកជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមប្រទានឱ្យខ្ញុំនូវអំណោយទានរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

11. ខ្ញុំចេញក្រឹត្យក្រមអំណរនៃពួកអ្នកជិះជាន់មកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រែទៅជាទុក្ខព្រួយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

សូមអោយអ្នកខ្លាំងពូកែជាងទាំងអស់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៣ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកភ្នែកនិងត្រចៀកទូលបង្គំផងដើម្បីអោយបានទទួលការអស្ចារ្យជាច្រើនពីព្រះអង្គ។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំមានជ័យជំនះលើការល្បួងនិងឧបករណ៍របស់សាតាំង។

15. ព្រះអម្ចាស់, បញ្ឆេះជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងឈប់នេសាទនៅក្នុងទឹកដែលមិនអាចរកបាន។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ចេញអណ្តាតភ្លើងរបស់អ្នកមកលើជីវិតខ្ញុំហើយបំបាត់ចោលភាពសៅហ្មងគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំឃ្លាននិងស្រេកសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

18. ព្រះអម្ចាស់ជួយខ្ញុំឱ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការរបស់អ្នកដោយមិនរំពឹងថានឹងមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃ។

19. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំមានជ័យជំនះលើការសង្កត់ធ្ងន់លើភាពទន់ខ្សោយនិងអំពើបាបរបស់មនុស្សដទៃទៀតខណៈដែលមិនអើពើនឹងខ្លួនឯង។

20. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំជ្រៅនិងចាក់ឬសនៅក្នុងជំនឿរបស់ខ្ញុំ

21. អ្នកមានអំណាចនៅក្នុងឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមញែកខ្ញុំចេញពីអំពើបាបរបស់ដូនតាខ្ញុំ។

ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមដកស្លាកមោទនៈភាពចេញពីគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

៨ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្កើតបេះដូងស្អាតស្អំដោយអំណាចរបស់ទ្រង់។

២៤. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ ការចាក់ប្រេងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំបែករាល់នឹមនៃការថយក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមមានស្មារតីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំ។

26. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្រៀនខ្ញុំឱ្យស្លាប់ដោយខ្លួនឯង។

២៧. អ្នកដុសខាត់ព្រះអម្ចាស់សូមជូតសំអាតរាល់ភាពកខ្វក់នៅក្នុងបំពង់ខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះអម្ចាស់អើយបញ្ឆេះការហៅរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នក។

29. ឱព្រះអង្គអើយសូមចាក់ប្រេងអភិសេកខ្ញុំអោយអធិស្ឋានដោយមិនឈប់ឈរ។

៣០ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្កើតទូលបង្គំជាមនុស្សបរិសុទ្ធចំពោះព្រះអង្គ។

សូមអរគុណលោកយេស៊ូ។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.