21 ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ឪពុកម្តាយ

0
8477

ចោទិយកថា ៥:១៦ ចូរគោរពឪពុកម្ដាយដូចព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកបានបង្គាប់មកអ្នក។ ដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នារស់នៅបានយូរអង្វែងហើយរស់នៅអោយបានស្រួលក្នុងទឹកដីដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានអោយ។

ថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រលេកមើលចំនុចអធិស្ឋានសំរាប់ឪពុកម្តាយ។ ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវឈរជានិច្ចក្នុងចន្លោះនៃភាពជោគជ័យនិងសុខុមាលភាពទូទៅរបស់ឪពុកម្តាយ។ វិធីសំខាន់មួយដើម្បីបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់និងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្តាយរបស់អ្នកគឺការអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេវាតែងតែសុំអង្វរសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។ រាល់ពេលដែលអ្នកអធិស្ឋានសម្រាប់ឪពុកម្តាយអ្នកកំពុងសាបព្រោះគ្រាប់ពូជដែលមានអាយុកាលវែងនិងមានសុភមង្គល។ អ្នកតែងតែអធិស្ឋានសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកហើយនៅតែទទួលរងនូវអ្វីដែលពួកគេបានរងទុក្ខ។ មិនថាពួកគេមានបញ្ហាខាងរាងកាយឬខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ដោយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេដោយមិនគិតពីកន្លែងណាដែលល្អសម្រាប់អ្នកឬមិនអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេទោះបីឪពុកម្តាយអ្នកមានក៏ដោយ។ មេធ្មប់ និងអ្នកជំនួយការអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេ។ ប្រសិនបើពួកគេឈឺសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកគេ ការ​ប្រោស​ឱ្យ​ជាប្រសិនបើពួកគេក្រីក្រផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកមិនជឿសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ។ មិនថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកជានិច្ច។ ចំណុចអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ឪពុកម្តាយនឹងជួយអ្នកនៅពេលអ្នកលះបង់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកទៅព្រះអម្ចាស់ជារៀងរហូត។

វាជាអកុសលដែលនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះមានអ្នកជឿជាច្រើនបានបោះបង់ចោលឪពុកម្តាយនៅទីនោះ។ ពួកគេមិនខ្វល់ពីរបៀបដែលពួកគេអាចរស់នៅបានទេទាំងនេះជារឿងដែលប្រថុយប្រថានណាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់រំពឹងថាយើងនឹងគោរពឪពុកម្តាយរបស់យើងដែលជាបទបញ្ញត្តិតែមួយគត់ដែលមានការសន្យា។ នៅពេលយើងគោរពឪពុកម្តាយរបស់យើងយើងពន្យារថ្ងៃរបស់យើងនៅលើផែនដី។ នៅពេលអ្នកគោរពឪពុកម្តាយអ្នកនោះគឺជាអ្នកថែរក្សាពួកគេខាងរាងកាយផ្លូវចិត្តហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកកំពុងសាបព្រោះគ្រាប់ពូជដែលមានផ្លែវែងនិងភាពរុងរឿងនៅលើផែនដី។ អ្នកមិនអាចរស់នៅសុខស្រួលក្នុងទីក្រុងបានទេហើយឪពុកម្តាយរបស់អ្នកនឹងកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិអ្នកអាចទាក់ទាញបណ្តាសាពីឪពុកម្តាយរបស់អ្នក។ ចំណុចអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ឪពុកម្តាយនឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកក្នុងការថែរក្សាឪពុកម្តាយរបស់អ្នកខាងវិញ្ញាណ។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានវាជាទៀងទាត់អ្នកនឹងឃើញពួកគេកាន់តែខ្លាំងហើយរឹងមាំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ឪពុកសូមអរគុណចំពោះជីវិតរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្នុងនាមលោកយេស៊ូ

ព្រះវរបិតាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកខ្ញុំសូមអោយអ្នកសំអាតខ្ញុំហើយធ្វើឱ្យសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំអាចទទួលយកបានចំពោះអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអាណិតអាសូរដល់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេអាចនឹងខ្វះកិត្តិយសរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឪពុកខ្ញុំប្រគល់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
ខ្ញុំគ្របដណ្តប់ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាគ្មានអាវុធណាដែលប្រឆាំងនឹងឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំឡើយ។

7. ខ្ញុំស្តីបន្ទោសជំងឺនិងជំងឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ឪពុកម្តាយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

8. ខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើរឥឡូវនេះ !!! គ្រប់ព្រួញរបស់អារក្សដែលបានផ្ញើមកវាយប្រហារឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញកូន ៗ របស់ខ្ញុំនិងកូន ៗ របស់ខ្ញុំមានសុខភាពល្អនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

11. ខ្ញុំការពារឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះពីគ្រប់ជម្ងឺដែលមានអាយុចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញទាំងអស់នៅទីនោះកុមារទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនៅទីនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

13. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាឪពុកម្តាយខ្ញុំបានទទួលពរអរូបីហួសពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

14. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាឪពុកម្តាយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជំនឿអរូបីបំផុតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាឪពុកម្តាយខ្ញុំត្រូវបានការពារដោយជំនឿអរូបីយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនដែលកប់ក្មេងណាម្នាក់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងកណ្តាប់ដៃរបស់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ
ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះអម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងបោះបង់ចោលការគោរពបូជារូបព្រះទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

20. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាឪពុកម្តាយខ្ញុំបានទទួលព្រះពរក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់រួមទាំងចាស់ជរាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21. ឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនឹងរស់នៅដើម្បីអបអរសាទរខួបកំណើត ១០០ ឆ្នាំរបស់ពួកគេដោយសុខភាពនិងភាពរឹងមាំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូដែលបានឆ្លើយសំនួរ។

 

 


ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.