ការអធិស្ឋានសុំដ៏មានអនុភាពចំនួន ៥០ សម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗ

0
10791

អេសាយ ៦៦: ៧ មុនពេលសំរាលកូននាងបានបង្កើតកូនមក។ មុនពេលដែលនាងឈឺចាប់នាងត្រូវបានគេសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់។ ៨៦: ៨ តើអ្នកណាបាន heard រឿងបែបនេះ? តើអ្នកណាបានឃើញរបស់ទាំងនេះ? តើផែនដីអាចបង្កើតបានក្នុងពេលតែមួយទេ? តើប្រជាជាតិមួយអាចកើតក្នុងពេលតែមួយបានទេ? ពេលក្រុងស៊ីយ៉ូនឈឺពោះបង្កើតបានកូនជាច្រើន។

ការអធិស្ឋានអន្តរក្រសួង គឺជាទម្រង់នៃការអធិស្ឋានដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់វាមានឥទ្ធិពលពីព្រោះអ្នកមិនអធិស្ឋានសំរាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកផ្ទុយទៅវិញអ្នកអធិស្ឋានសំរាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃ។ ព្រះគម្ពីរបានធ្វើឱ្យយើងយល់ពីអ្នកណាស្រោចទឹកអ្នកដទៃអ្នកនោះនឹងត្រូវស្រោចទឹក'។ រាល់ពេលដែលយើងអង្វរអ្នកដទៃគឺយើងស្រោចទឹកអ្នកដទៃហើយគ្មានវិធីណាដែលខ្លួនយើងនឹងខ្វះទឹកឡើយ។ ការអធិស្ឋានអន្ដរាគមន៍គឺជាវិធីដ៏សំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីបងប្អូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់គ្នាអ្នកនឹងអធិស្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ច។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការអធិស្ឋានសំរាប់មនុស្សចំនួន ៥០ នាក់សំរាប់សេចក្តីត្រូវការផ្សេងៗ។ ការអធិស្ឋានអង្វរនេះនឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកឱ្យឈរនៅក្នុងគម្លាតសម្រាប់អ្នកដទៃ។ វានឹងជួយអ្នកអធិស្ឋានកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកដទៃនៅពេលអ្នកធំឡើងខាងវិញ្ញាណ។

គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនតែងតែមានសេចក្តីសុខក្នុងការអធិស្ឋានសំរាប់ខ្លួនគេជាជាងអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកដទៃ។ ការពិតគឺទាំងនេះគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្តូររឿងបុរសដូចជាភាពអាត្មានិយម។ Those អ្នកដែលប្រមូលបានច្រើនមិនមានច្រើនទេអ្នកដែលប្រមូលតិចពុំមានតិចទេ› ។ និក្ខមនំ ១៦:១៨ ។ អាថ៌កំបាំងនៃភាពអាត្មានិយមរបស់វាអ្នកនឹងសំរេចបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលអ្នករស់នៅដោយមិនគិតពីខ្លួនឯង។ ការអធិស្ឋានសម្រាប់ខ្លួនអ្នកតែងតែល្អប៉ុន្តែការអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកដទៃគឺប្រសើរជាង។ អ្វីក៏ដោយដែលកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកវាក៏ខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញព្រះយកមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមចាប់ផ្តើមធ្វើអន្តរាគមន៍សំរាប់អ្នកដទៃដែលមានបញ្ហាប្រឈមដូចអ្នកដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជឿព្រះចំពោះផលនៃស្បូនចូរចាប់ផ្តើមអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃនៅក្នុងសាសនាចក្រឬអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដែលកំពុងជឿព្រះសម្រាប់ ផ្លែនៃស្បូន។ អ្វីដែលអ្នកធ្វើអោយកើតឡើងសំរាប់អ្នកដទៃព្រះនឹងធ្វើអោយអ្នកដូចគ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ការអធិស្ឋានសុំដ៏មានអនុភាពនេះសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកផ្សេងៗដែលជះឥទ្ធិពលមកយើងម្នាក់ៗ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានពួកគេលើអ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់និងមើលដូចដែលព្រះនឹងផ្លាស់ប្តូររឿងរ៉ាវនៅទីនោះនិងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ការអធិស្ឋានសុំជំនួយសម្រាប់ការរីកចម្រើនក្នុងព្រះវិហារ

១៖ ឪពុកអរគុណអ្នកដែលមានសមាជិកជាច្រើននៅឯព្រះវិហាររបស់យើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

២៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមអរគុណលោកសម្រាប់ការជួបប្រទះពាក្យផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់សមាជិក

៣៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការអះអាងពាក្យទំនាយក្នុងជីវិតសមាជិកគ្រប់រូបក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

៤៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះហស្តដ៏ខ្លាំងរបស់ទ្រង់ដែលនៅពីក្រោយការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃព្រះវិហារនេះរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ

៥៖ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះការចិញ្ចឹមហ្វូងចៀមរបស់អ្នកដោយប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងតាមរយៈសាវកលើព្រះវិហារនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្តើម។

៦៖ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូសូមអរគុណលោកសម្រាប់ចម្លើយភ្លាមៗចំពោះការអធិស្ឋានក្នុងម៉ោងអធិស្ឋានរបស់យើង

៧៖ ឪពុកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសង្គ្រោះដ៏ធំធេងនៃព្រលឹងក្នុងការបំរើក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៨៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះវត្តមានដែលបានលេចមកនៅកណ្តាលយើងទាំងជាព្រះវិហារនិងជាបុគ្គលតាំងពីឆ្នាំចាប់ផ្តើម

៩៖ ឪពុកសូមអរគុណចំពោះការបង្កើតអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿនិងសមាជិកថ្មីប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់យើងដែលជាលទ្ធផលធ្វើអោយក្រុមជំនុំទាំងអស់របស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។

១០៖ ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតាំងពីពេលចាប់ផ្តើម
សំរាប់សេចក្ដីអធិស្ឋានសំរាប់ការលូតលាស់នៃព្រះវិហារបន្ថែមសូមចុច នៅទីនេះ

ការអធិស្ឋានសុំជំនួយសម្រាប់សមាជិកសាសនាចក្រ

ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនិងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្តល់អំណាចដល់សមាជិកទាំងអស់នៃសាសនាចក្រនេះដោយប្រាជ្ញាអរូបីដោយហេតុនេះនាំឱ្យមានរបកគំហើញឥតឈប់ឈរនៅឆ្នាំនេះ។

ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចប់សមាជិកទាំងអស់នៃសាសនាចក្រនេះដោយវិញ្ញាណនៃឧត្តមភាពចំពោះការផ្លាស់ប្តូរជំនឿអរូបីរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះ។

៣. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ចប់សមាជិកទាំងអស់នៃសាសនាចក្រនេះដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគុណនិងការអង្វរដោយដាក់ពួកគេសម្រាប់ការចែកចាយពេញលេញនៃកញ្ចប់ទំនាយរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំនេះ។

4. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបំពេញគ្រប់សមាជិកនៃព្រះវិហារនេះដោយព្រះវិញ្ញាណនៃការកោតខ្លាចដល់ព្រះអម្ចាស់ដែលជាលទ្ធផលបង្ហាញពីការពេញចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅឆ្នាំនេះ។

៥. ឱព្រះវរបិតាអើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូនិងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអោយសមាជិកទាំងអស់នៃព្រះវិហារនេះត្រូវបានរួចផុតពីភាពស្មោកគ្រោកខាងសាច់ឈាមនិងវិញ្ញាណនៅឆ្នាំនេះ។

៦. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយរាល់ឧបសគ្គដែលឈរនៅក្នុងផ្លូវនៃការវិលត្រឡប់របស់សមាជិកដែលមានបញ្ហាណាមួយមកកាន់ព្រះវិហារនេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះ។

ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្វែរជំហាននៃសមាជិកទាំងអស់ដែលបានភ្ជាប់ទៅព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេម្នាក់ៗនូវកញ្ចប់ស្វាគមន៍មួយ។

៨. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយទេវតារបស់ព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនដល់សមាជិកដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ដោយនាំពួកគេត្រឡប់ទៅព្រះវិហារនេះវិញដើម្បីទទួលបានការជួសជុលនិងរបត់ថ្មីនៅឆ្នាំនេះ។

៩. ព្រះវរបិតាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូសូមយាងទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិកដែលធ្លាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់នៃសាសនាចក្រនេះដោយបង្កើតពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងជំនឿនិងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ។

១០. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបើកភ្នែករាល់សមាជិកដែលធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឲ្យ ឃើញព្រះវិហារនេះជាទីក្រុងជ្រកកោនដែលព្រះបានតែងតាំងជាកន្លែងដែលការសាកល្បងរបស់ពួកគេនឹងប្រែទៅជាទីបន្ទាល់នៅឆ្នាំនេះ។

សម្រាប់ការអធិស្ឋានសុំជំនួយបន្ថែមសម្រាប់សមាជិកសាសនាចក្រសូមចុច នៅ​ទីនេះ

ការបួងសួងសុំអ្នកជម្ងឺ

១) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយអ្នកដកដង្ហើមចូលទៅក្នុងអាដាមហើយគាត់បានក្លាយជាការរស់នៅដកដង្ហើមនៃជីវិតចូលមកក្នុងខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ហើយបណ្តាលឱ្យខ្ញុំរស់ឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ខ្ញុំគ្របដណ្តប់លើផ្ទះទាំងមូលរបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានជំងឺណាមួយនៅអេហ្ស៊ីបនឹងរកផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។

៣) ។ លោកឪពុកអ្នកបាននិយាយតាមពាក្យរបស់អ្នកថានៅពេលដែលខ្ញុំបម្រើអ្នកអ្នកនឹងដកយកជំងឺទាំងអស់ចេញពីខ្ញុំខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់អ្នកហើយខ្ញុំបម្រើអ្នកជាព្រះរបស់ខ្ញុំសូមដកជម្ងឺនេះចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤) ។ ដូចកូន ៗ របស់អ៊ីសឺរីបានមើលទៅពស់លង្ហិនហើយពួកគេបានជាសះស្បើយពីថ្នាំពុលពស់ដូចដែលខ្ញុំមើលទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសព្វថ្ងៃនេះរាល់ថ្នាំពុលខាងវិញ្ញាណដែលសម្លាប់ខ្ញុំបានបាត់ពីរាងកាយរបស់ខ្ញុំបន្តិចម្តង ៗ ជារៀងរហូតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ ខ្ញុំទាយដល់ខ្លួនខ្ញុំដែលឈឺស្ងួតហួតហែងរាងកាយពេលឥឡូវនេះ hear ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមអោយបានជាសាច់ឈាមឥឡូវនេះ !!! នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ ខ្ញុំបានព្យាករណ៍ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំថាវាល្អជាមួយនឹងរាងកាយព្រលឹងនិងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ Hear ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់រាល់ជំងឺដែលកើតមានក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថ្មីអោយអ្នកនៅថ្ងៃនេះ។ អ្នកគឺជាមនុស្សចម្លែកនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដេញអ្នកចេញនៅថ្ងៃនេះនិងជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ខ្ញុំជឿថាជំងឺនេះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹងមិនសម្លាប់ខ្ញុំទេអំណាចនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានរំដោះខ្ញុំពីជំងឺនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ ខ្ញុំសារភាពនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកប្រោសលោះរបស់ខ្ញុំរស់នៅហើយដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ខ្ញុំនឹងរស់នៅដើម្បីចែកចាយទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំអំពីការព្យាបាលដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សំរាប់ការអធិស្ឋានបន្ថែមសំរាប់អ្នកជម្ងឺសូមចុច នៅ​ទីនេះ

ការបួងសួងសុំការរៀបការ

ស្វាមីនិងភរិយាជាវិញ្ញាណសូមដោះលែងខ្ញុំដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ប្ដីប្រពន្ធភរិយាខ្ញុំលែងលះគ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូ។

រាល់ភរិយាដែលមានវិញ្ញាណនិងជាប្តីវិញ្ញាណទាំងអស់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញមកដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
អំណាចទាំងអស់ដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៦. ខ្ញុំលែងលះហើយលះចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងប្តីឬប្រពន្ធវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបំបែកសេចក្ដីសញ្ញាទាំងអស់ដែលបានបញ្ចូលជាមួយស្វាមីឬភរិយាវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមរមន
ឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

៨. ខ្ញុំបញ្ជាអោយផ្គររន្ទះរបស់ព្រះអោយឆេះទៅជាផេះសម្លៀកបំពាក់មង្គលការចិញ្ចៀនរូបថតនិងសំភារៈផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបានប្រើសំរាប់ពិធីមង្គលការនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំផ្ញើភ្លើងរបស់ព្រះទៅដុតដើម្បីទទួលបានសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែករាល់សេចក្តីសញ្ញាឈាមនិងព្រលឹងដែលជាប់នឹងប្តីឬប្រពន្ធខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សំរាប់ការបួងសួងសុំអន្តរាគម៍សំរាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍សូមចុច នៅទីនេះ

ការបួងសួងសុំអន្តរាគមន៏ដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មសូមចុច នៅទីនេះ

ការអធិស្ឋានអន្តរក្រសួងប្រឆាំងនឹងការពន្យារពេលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ នៅទីនេះ

ការអធិស្ឋានសុំអន្តរាគមន៏សម្រាប់ផ្លែស្បូនសូមចុច នៅទីនេះ

ការអធិស្ឋានអង្វរសុំការសង្គ្រោះចុច នៅទីនេះ

 


ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.