ការខ្ជះខ្ជាយមេនៃចំនុចអធិស្ឋានវាសនារបស់អ្នក

3
6816

យេរេមា ៣០:១៦ ដូច្នេះអស់អ្នកដែលលេបត្របាក់អ្នកនឹងត្រូវគេលេបត្របាក់។ ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវគេចាប់យកទៅជាឈ្លើយ។ ហើយអស់អ្នកដែលរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងត្រូវគេប្លន់អ្នកនឹងអោយគេរឹបអូសយកអ្វីៗទាំងអស់ពីអ្នក។

ថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទនៃការអធិស្ឋានដែលមានចំណងជើងថាខ្ជះខ្ជាយនៃចំណុចអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ ចៅហ្វាយនាយនៃ វាសនា គឺជាកម្លាំងរបស់សាតាំងឬភ្នាក់ងារដែលមានកិច្ចការត្រូវធ្វើដើម្បីបង្រួមជោគវាសនារបស់អ្នក។ អ្នកខ្ជះខ្ជាយវាសនាអាចមានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាវាអាចមកជាទម្រង់នៃទម្លាប់អាក្រក់មិត្តអាក្រក់ឬអាកប្បកិរិយាមិនល្អ។ កូន ៗ ទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែដឹងថាអារក្សគឺបន្ទាប់ពីជោគវាសនារបស់អ្នក។ គាត់ដឹងថាអ្នកមានវាសនាដ៏រុងរឿងក្នុងជីវិតហើយគាត់នឹងឈប់គ្មានអ្វីរារាំងអ្នកទេ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋាននេះនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងខ្ជះខ្ជាយខ្ជះខ្ជាយនៃជោគវាសនារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ រាល់វាសនានៃវាសនារបស់អ្នកនឹងត្រូវលេបត្របាក់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ការខ្ជះខ្ជាយអ្នកខ្ជះខ្ជាយចំណុចអធិស្ឋានជោគវាសនារបស់អ្នកគឺក ការអធិស្ឋានសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ ចំណុច ដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតជាអ្នកជឿអ្នកត្រូវតែខិតខំធ្វើការទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។ កម្លាំងពលកម្មខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលការពារកម្លាំងពលកម្មរបស់អ្នក។ អារក្សតែងតែរៀបចំលទ្ធផលនៃជីវិតនិងជោគវាសនារបស់មនុស្សពីពិភពវិញ្ញាណ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបន្ទុកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យរួចផុតពីអ្នកវង្វេងស្មារតីអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សយក្សអធិដ្ឋានក្នុងសង្គ្រាម។ អ្នកត្រូវតែបង្កើនភ្លើងនៃជីវិតអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ រាល់ពេលដែលការអធិស្ឋានរបស់យើងត្រូវបានឆេះជីវិតរបស់យើងនឹងពេញដោយថាមពល។ ខ្ញុំសូមប្រកាសអំពីជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះអារក្សទាំងអស់ដែលព្យាយាមបំផ្លាញជោគវាសនារបស់អ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់ចំពោះទេវតារបស់អ្នកអ្នកបានដោះលែងអោយពរខ្ញុំក្នុងពេលអធិស្ឋាននេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

2. ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ការអត់ទោសបាបរបស់យើងទាំងអស់ (ផ្ទាល់ខ្លួននិងសមូហភាព) ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំអាតខ្ញុំពីអំពើបាបទាំងអស់ដើម្បី ឲ្យ ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវស្រោចស្រពបរិយាកាសនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥. បិសាចណាដែលចាត់ឱ្យមកវាយប្រហារខ្ញុំតើអ្នកកំពុងរង់ចាំអ្វី? ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រំដែនឬព្រំដែនរបស់សាតាំងដែលវាយប្រហារមកលើខ្ញុំត្រូវបានទាញមកដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧. ខ្ញុំចុះឈ្មោះជីវិតខ្ញុំក្នុងកិច្ចបំរើផ្សាយសិរីរុងរឿងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

8. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយសិរីល្អដែលបានបញ្ចុះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

អំណាចណាមួយដែលបានប្រគល់ឱ្យកប់ខ្ញុំទាំងរស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

អំណាចណាមួយដែលអង្គុយលើសិរីល្អរបស់ខ្ញុំត្រូវបានព្យាបាលដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ពាក្យទំនាយរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំគឺភ្នក់ភ្លើងត្រឡប់មកវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

អាវុធនៃការបំផ្លាញប្រឆាំងនឹងខ្ញុំភ្លើងឆេះរណ្តៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អាវុធទាំងអស់នៃភាពងងឹតវាយប្រហារសិរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំកិច្ចបម្រើនិងការបំពេញអាពាហ៍ពិពាហ៍, backfire នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ

រាល់អំណាចដែលចាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញឥឡូវនេះដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

រាល់លុយចំឡែក ៗ ដែលអោយមកខ្ញុំដោយបុរស / ស្ត្រីអាក្រក់ខ្ញុំចាក់កាបូបលុយរបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់អ្នកបំរើរបស់សាតាំងដែលបំរើការអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានស្ងាត់ជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៧. ខ្ញុំលុបចោលដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូដែលសរសេរដោយដៃទាំងប៉ុន្មានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

18. ខ្ញុំបដិសេធនូវស្មារតីនៃភាពក្រីក្រការខ្វះខាតនិងសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកអ្នកផ្ញើរាល់ព្រួញរបស់សាតាំងដែលបានបាញ់មករកទិសដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

20. ខ្ញុំបានផ្តល់ក្តីសុបិន្តរបស់ខ្ញុំពីមឈូសរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

21. ខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើគ្រាប់កាំភ្លើងអាក្រក់ទាំងអស់ដែលជាគោលដៅនៃក្តីសុបិន្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

22. ខ្ញុំបដិសេធស្មារតីនៃចលនាជុំវិញហើយមិនមានការរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ

23. ខ្ញុំបដិសេធរាល់វាលខ្សាច់ (ភាពស្ងួត) នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

សូមប្រកាសថាគ្មានកម្លាំងនៃភាពងងឹតណាដែលអាចបំបែកចេញនូវរបកគំឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

ខ្ញុំលាងសំអាតខ្លួនខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពីគ្រប់ទាំងសញ្ញាអាក្រក់របស់អារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

26. ខ្ញុំបានដោះលែងភ្លើងរបស់ព្រះលើអ្នកដែលមានវឌ្ឍនភាពទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

27. ខ្ញុំបានបិទមាត់អ្នករាយការណ៍អាក្រក់ទាំងអស់នៃពរជ័យរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

28. ខ្ញុំបានបិទមាត់របស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាក្រក់ទាំងអស់នៃព្រះពររបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ភ្នាក់ងារងងឹតរបស់អារក្សដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៣០. រាល់វិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតតាំងជាមួយទេវតានៃពរជ័យរបស់ខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនហើយដាក់ជាប់នៅចំពោះមុខព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 


3 COMMENTS

  1. សូមអរគុណចំពោះចំណុចអធិស្ឋាននេះ។
    ខ្ញុំជឿថាវាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានលះបង់នូវស្មារតីនេះខ្ញុំតែងតែតស៊ូជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើជាពិសេសប្រសិនបើវាជាការសិក្សា។ នៅពេលអធិស្ឋាននិងយំអំពីស្ថានភាពមិនស្រួលនេះខ្ញុំត្រូវបានគេនាំឱ្យមានអ្វីដែលនិយាយថា "អ្នកវង្វេងវាសនា" ដែលដឹកនាំខ្ញុំទៅទំព័រនេះ។

    សូមព្រះជាម្ចាស់ការពារនិងប្រទានពរដល់អ្នក។

  2. អរគុណបុរសនៃព្រះ។ អស់រយៈពេលប្រហែល ១២ ឆ្នាំនៃអាជីពជំនួញនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើបានល្អគឺនៅទ្រឹង។ មិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានគាំទ្រហើយអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្នានៅពីមុខខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានអធិស្ឋានអស់រយៈពេល ១២ ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបានសំរេចចិត្តស្វែងរកការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយវាសនាហើយកន្លែងដ៏រុងរឿងនេះបានលេចចេញមក។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានធ្វើកិច្ចការនេះ។ ខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងឆ្លើយឆាប់ៗនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.