៣៤ ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងក្រសួង

1
4192

យេរេមា ៣:១៥ យើងនឹងអោយគ្រូគង្វាលតាមដួងចិត្តខ្ញុំដែលនឹងផ្តល់អោយអ្នកមានចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹង។

ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចបំរើផ្សាយ។ នេះជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើអោយកូនចៅទាំងអស់ទទួលជោគជ័យ។ ក្រសួងនៅទីនេះនិយាយអំពីការហៅរបស់យើងនៅក្នុងចម្ការរបស់ព្រះ។ ការហៅជារដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការបោះឆ្នោតនៃព្រះគុណ។ មិនថាអ្នកត្រូវបានគេហៅចូលទៅក្នុងក្រសួងចំនួនប្រាំដងឬអ្នកត្រូវបានគេហៅចូលទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃក្រសួងនៅក្នុងរាងកាយដូចជាក្រសួងភ្លេងជួយដល់ព្រះនោះទេព្រះចង់អោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការហៅរបស់អ្នក។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះនឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកជាមួយនឹងព្រះគុណដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកនៃការហៅរបស់អ្នក។ ពេលអ្នកអធិដ្ឋានពួកគេដោយជំនឿវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នក ឲ្យ ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងកិច្ចបម្រើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ក្នុងជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់ជោគជ័យដោយគ្មានជំនួយឡើយ។ វិធីដដែលក្នុងកិច្ចបម្រើផ្សាយគ្មាននរណាម្នាក់ជោគជ័យដោយគ្មានជំនួយពីព្រះគម្ពីរនោះឡើយ វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។ ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាគ្រូបង្វឹកលេខមួយរបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងត្រូវទទួលជោគជ័យក្នុងកិច្ចបំរើហើយធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងក្រសួងយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងក៏ត្រូវតែខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការអធិស្ឋានដែរព្រោះវានៅលើអាសនៈអធិស្ឋានដែលយើងបង្កើតអំណាចសំរាប់កេងប្រវ័ញ្ច។ ជីវិតរបស់យើងកំពុងឆេះហើយជោគជ័យរបស់យើងក្នុងកិច្ចបំរើគឺប្រាកដ។ អ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចបំរើគឺការខិតខំ។ មានដឹងអនាគតសម្រាប់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងនគរ។ ប៉ូលបាននិយាយថាអ្នកដែលមិនធ្វើការមិនគួរបរិភោគទេថែស្សាឡូនិចទី ២ ៣:១០ ។ ក គ្រូគង្វាល ដែលនឹងមិនអានឬសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់គាត់មិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយឡើយ។ វាត្រូវការការខិតខំដើម្បីគេចចេញពីជីវិតលំបាក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារក្រសួងការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជៀសមិនរួច។ ការអធិស្ឋាននេះចង្អុលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចបំរើផ្សាយធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យទាំងក្នុងកិច្ចបំរើនិងក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

1. អរគុណព្រះសម្រាប់ឯកសិទ្ធិនៃការហៅរបស់អ្នក។

អរគុណព្រះដែលបានផ្តល់ការរំដោះពីទាសភាពណាមួយ។

៣. សារភាពពីបាបរបស់អ្នកនិងបុព្វបុរសរបស់អ្នកជាពិសេសអំពើបាបដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអំណាចអាក្រក់។

4. សុំព្រះអម្ចាស់អភ័យទោស។

ខ្ញុំគ្របខ្លួនខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកគឺជាអំណាចនៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមញែកខ្ញុំចេញពីអំពើបាបរបស់ដូនតាខ្ញុំ។

ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមដកស្លាកមោទនៈភាពចេញពីគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

៨ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្កើតបេះដូងស្អាតស្អំដោយអំណាចរបស់ទ្រង់។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមមានស្មារតីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំ។

10. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្រៀនខ្ញុំឱ្យស្លាប់ដោយខ្លួនឯង។

ព្រះអម្ចាស់អើយបញ្ឆេះការហៅរបស់ខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នក។

12. ឱព្រះអង្គអើយសូមចាក់ប្រេងអភិសេកខ្ញុំអោយអធិស្ឋានដោយមិនឈប់ឈរ។

១៧ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមតែងតាំងទូលបង្គំជាមនុស្សដ៏វិសុទ្ធចំពោះព្រះអង្គ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោសភ្នែកនិងត្រចៀកខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៨ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងបានអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណនិងខាងរូបកាយរបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់មកលើខ្ញុំ។

16. ឱព្រះអម្ចាស់អើយបង្កើតឱ្យខ្ញុំនូវអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិងសុភាពរាបសា។

17. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំបែករាល់នឹមនៃការថយក្រោយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការនិយាយពាក្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដកដង្ហើមលើខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ភ្លើងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ឆេះខ្ញុំដើម្បីលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

គ្រប់ទម្រង់នៃការបះបោរចូររត់ចេញពីបេះដូងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

រាល់ការចម្លងរោគខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាងសំអាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

23. អ្នកដុសធ្មេញប្រសិនបើព្រះអម្ចាស់ដុសសំអាតរាល់ភាពកខ្វក់នៅក្នុងបំពង់ខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៤. គ្រប់បំពង់បង្ហូរទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទទួលបានភាពពេញលេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

អំណាចទាំងអស់បរិភោគបំពង់ខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំអាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំលះបង់ចោលការលះបង់ដ៏អាក្រក់ណាមួយដែលបានដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

27. ខ្ញុំបំបែករាល់បញ្ញត្ដិនិងការតែងតាំងដ៏អាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំបោះបង់ចោលនិងលះបង់ខ្លួនខ្ញុំពីការលះបង់អវិជ្ជមានដែលដាក់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

29. អារក្សទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការលះបង់អវិជ្ជមានទុកចោលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

30. ខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញពីការជាប់ជាមត៌កក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

31. ខ្ញុំផ្តាច់ចេញពីរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានទទួលមរតកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំបំបែកចេញពីបណ្តាសាអាក្រក់ដែលទទួលមរតកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

បុរសរឹងមាំទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវពិការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

34. ខ្ញុំលុបចោលនូវផលវិបាកនៃឈ្មោះក្នុងស្រុកអាក្រក់ណាមួយដែលជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ